Lösningar

Amazon Web Services

Amazon Web Services har sedan början varit ledande i det offentliga molnutrymmet. Tableau integrerar med AWS-tjänster så att ditt företag kan få ut så mycket som möjligt ur sin data och ur de befintliga investeringarna i teknik. Allt börjar med direkta anslutningar till datakällor på Amazon, som Amazon Redshift (inklusive Redshift Spectrum), Amazon Aurora, Amazon Athena och Amazon EMR.

Tack vare dessa marknadsledande integrationer är Tableau det naturliga plattformsvalet för att analysera data i Amazons datakällor. Därutöver har Tableaus tjänster både bredden och djupet för att säkerställa att data kan driftsättas på ett tryggt sätt i hela företaget. Tableau Server rullar sömlöst i Amazons molninfrastruktur. För organisationer som föredrar att driftsätta applikationer på Amazon Web Services är Tableau därför en helhetslösning.

Optimizing Tableau & Redshift for Better Performance

This whitepaper introduces infrastructure advice, performance tests and measurements, as well as tips and hints to make the joint solution more efficient and performant.

Learn how to modernize your analytics platform

Processing the volume and variety of data that today’s organizations produce can be both challenging and costly – especially with a legacy data platform. See how Pearson used Tableau & AWS to empower their users and implement analytics on a modern data warehouse

Analyser i molnet

AWS och Tableau skapar tillsammans en kraftfull analysplattform i molnet. Med produkterna från AWS och Tableau kan du utföra varje steg i analysresan: datainsamling, transformering, lagring och analys – i stor skala. Kom igång idag och upptäck själv.

Läs mer om våra integreringar med AWS

Det var riktigt enkelt att koppla ihop Tableau med AWS. Det finns redan inbyggda anslutningar för de olika databaser som vi har. Vi har till exempel data i SQL Server, MySQL, Postgres och Redshift. Med Tableau kan vi alltså ansluta till alla dem redan från början.

Tableau på AWS Quick Starts

Tableau Server på AWS

Driftsätt en fullt fungerande Tableau Server-miljö i AWS-molnet genom att följa bästa praxis från AWS och Tableau Software.

Modernt datalager på AWS

Driftsätt ett modernt datalager för företag (EDW) som baseras på Amazon Redshift och som innehåller analys- och datavisualiseringsmöjligheterna i Tableau Server.

Tableau Server på AWS Healthcare Quick Start

Tack vare att vanliga säkerhetsfunktioner som heltäckande kryptering redan är förinställda, kan företag inom hälsovård nu enkelt driftsätta en modern analyslösning som efterlever HIPAA från början.

Tableau: Tableau Online på AWS

I det här avsnittet av This Is My Architecture förklarar Russell Christopher, produktchef på Tableau Software, hur vi har byggt Tableau Online – vår helt värdbaserade analysplattform i molnet. Du kommer lära dig hur du kan dra nytta av EC2 Windows och flera datakällor som PostgreSQL, ElastiCache Redis och Amazon S3 för att bygga en skalbar lösning för flera innehavare på AWS.

Se presentationen