Lösningar

Amazon Web Services

Amazon Web Services har sedan början varit ledande i det offentliga molnutrymmet. Tableau integrerar med AWS-tjänster så att ditt företag kan få ut så mycket som möjligt ur sin data och ur de befintliga investeringarna i teknik. Allt börjar med direkta anslutningar till datakällor på Amazon, som Amazon Redshift (inklusive Redshift Spectrum), Amazon Aurora, Amazon Athena och Amazon EMR. Tack vare dessa marknadsledande integrationer är Tableau det naturliga plattformsvalet för att analysera data i Amazons datakällor. Därutöver har Tableaus tjänster både bredden och djupet för att säkerställa att data kan driftsättas på ett tryggt sätt i hela företaget. Tableau Server rullar sömlöst i Amazons molninfrastruktur. För organisationer som föredrar att driftsätta applikationer på Amazon Web Services är Tableau därför en helhetslösning.

Amazon SageMaker för Tableau

Tableau och AWS går samman för att ge företagsanalytiker med liten eller ingen erfarenhet av data science möjlighet att använda prediktiv analys baserad på maskininlärning (ML). Med en Quick Start-baserad integrering som är enkel att driftsätta kan kunderna föra in berikande ML-insikter i beräknade fält. Det ger organisationer ett bredare sätt att använda och dra nytta av sin data.

För organisationer som redan investerar i ML ger Amazon SageMaker för Tableau en unik möjlighet att kommunicera och dela ML med vem som helst via självbetjäningsanalys. Nu kan du med bara några klick använda ML-modeller som byggts på SageMaker direkt i dina Tableau-dashboards och få ut mesta möjliga av den prediktiva kraften i ML.

Kom igång genom att starta Amazon SageMaker för Tableau Quick Start

Läs mer  i InterWorks blogginlägg om "hur man gör" och blogginlägget om AWS Partner Network (APN).

Slutligen får du inte missa vår presentation och demo på AWS Innovate.

NHS Digital bidrar till arbetet mot covid-19 i Storbritannien med Tableau och AWS

När covid-19 började komma till Storbritannien fick det digitala teamet inom NHS i uppdrag att skapa en offentlig dashboard för att hjälpa beslutsfattare att ta fram policyer. Tack vare Tableau och AWS kunde NHS Digital leverera den första av många avgörande nya dashboards inom bara några dagar. De förmågor som NHS Digital utvecklade under pandemin blev underlag för det verkliga folkhälsoarbetet på ett helt nytt sätt.

Läs mer

Tableau på AWS, APJ Showcase

den här webbsidan finns innehåll som är speciellt framtaget för APJ-marknaden.

Upplev kraften i Tableau på AWS genom regionspecifikt innehåll. 

Optimera Tableau och Redshift för bättre prestanda

Det här faktabladet innehåller råd om infrastruktur, prestandatester och mätningar samt tips och råd för att göra den gemensamma lösningen mer effektiv och prestandamässigt bättre.

Lär dig att modernisera din analysplattform

Det kan vara både utmanande och kostsamt att bearbeta den mängd och variation av data som dagens organisationer producerar – särskilt med en äldre dataplattform. Se hur Pearson använde Tableau och AWS för att stärka sina användare och implementera analys på ett modernt datalager.

Advanced Management for Tableau Server + AWS

Advanced Management for Tableau Server gör det enklare att köra stora verksamhetskritiska Tableau Server-driftsättningar. För stora driftsättningar på AWS kan kunderna välja en extern värdbaserad lösning för sitt Tableau Server-metadataregister med Amazon RDS Postgres. Det ger ökad skalbarhet och hög tillgänglighet för organisationer med stora mängder Tableau-metadata.

Titta nu

TDWI Pulse Report: Skapa en datakunnig organisation

TDWI Pulse Report, som sponsras av Tableau, Collibra och AWS, ger en inblick i hur organisationer går vidare med data och analys för att driva behovet av datakompetens.

Läs rapporten

Modern Cloud Analytics

Modern Cloud Analytics (MCA) kombinerar resurser, teknisk expertis och datakunskap från Tableau, AWS och våra respektive partnernätverk för att hjälpa dig att maximera värdet av dina data- och analysinvesteringar och din kompletta analysresa.

Läs mer om Modern Cloud Analytics

Det var riktigt enkelt att koppla ihop Tableau med AWS. Det finns redan inbyggda anslutningar för de olika databaser som vi har. Vi har till exempel data i SQL Server, MySQL, Postgres och Redshift. Med Tableau kan vi alltså ansluta till alla dem redan från början.

Tableau på AWS Quick Starts

Tableau Server på AWS

Driftsätt en fullt fungerande Tableau Server-miljö i AWS-molnet genom att följa bästa praxis från AWS och Tableau Software.

Amazon SageMaker för Tableau

Anslut Tableau till Amazon SageMaker-modeller för maskininlärning för att skapa prediktiva analyser.

Tableau Server på AWS Healthcare Quick Start

Tack vare att vanliga säkerhetsfunktioner som heltäckande kryptering redan är förinställda, kan företag inom hälso- och sjukvård nu enkelt driftsätta en modern analyslösning som efterlever HIPAA från början.

Tableau Cloud på AWS

I det här avsnittet av This Is My Architecture förklarar Russell Christopher, produktchef på Tableau Software, hur vi har byggt vår helt värdbaserade analysplattform Tableau Cloud i molnet. Du får lära dig hur du kan dra nytta av EC2 Windows och flera datakällor som PostgreSQL, ElastiCache Redis och Amazon S3 för att bygga en skalbar lösning för flera innehavare på AWS.

Se presentationen