Skapa en datakunnig organisation

TDWI-rapport använder data från en global undersökning för att granska hur data- och analysexperter ser på dataläskunnighet och varför det är viktigt.

Läs rapporten

Dagens organisationer vill modernisera sina data- och analysmiljöer för att bli mer datadrivna och konkurrenskraftiga. Som en del av moderniseringen inser de att de behöver bli mer dataläskunniga.

Dataläskunnighet handlar om hur väl användare förstår och kan interagera med data och analyser samt kommunicera resultaten för att uppnå affärsmål. Det handlar om att förstå verksamheten, utforma analyser, kritiskt tolka resultaten och förmedla dem till andra.

Dataläskunnighet gäller inte bara affärsanalytiker; det är en viktig färdighet för alla i datadrivna organisationer, även om kompetensnivån kan variera beroende på roll. Många organisationer vill modernisera, men det finns fortfarande mycket att göra för att de ska kunna utnyttja data och analys på bästa sätt.

I den här TDWI Pulse-rapporten används nyinsamlad data från en global undersökning för att granska hur data- och analysexperter ser på dataläskunnighet och varför det är viktigt. Den synar egenskaperna hos datakunniga företag och vad som fungerar bäst för att bli en datakunnig organisation.


Läs rapporten

 

Sponsrat av:

aws logo

collibra logo

Nästan klart!

Det tar bara 15 sekunder att fylla i. Om du redan är registrerad kan du logga in.
Adress