İleri Hesaplamalar

  • Harmanlanmış veri ile hesaplamalar
  • İleri tablo hesaplamaları
  • Sıralama
  • Pareto görseli oluşturma
  • İleri mantıksal ifadeler
  • İleri takvimsel işlevler
  • Detay düzeyi ifadeleri (Level of detail expressions)
  • Parametreler

Featured speakers: 

Selchuk Emin

Product Consultant, Tableau

You might also be interested in...