Güdümlü Analitik

  • Pano (dashboard) oluşturmada en iyi pratikler
  • İleri filtre uygulamaları
  • Vurgulama eylemleri
  • URL eylemleri
  • İnteraktif başlıklar
  • İnteraktif araç ipuçları (tooltips)

Featured speakers: 

Selchuk Emin

Product Consultant, Tableau

You might also be interested in...