Support

Program för teknisk support

Standardsupport, utökad support och premiumsupport

Tableau Software erbjuder tre programnivåer för teknisk support för att tillgodose alla kunders servicebehov.

Standardsupport

Standardsupport ingår vid köp av en prenumeration, det första året av en permanent licens eller vid årlig underhållsförnyelse efter det första året av en permanent licens. Standardsupport är tillgänglig under Tableaus normala arbetstider, enligt vad som anges i avsnittet om arbetstider.

Utökad support

Med utökad support kan din organisation undvika eller minska driftstopp och öka värdet av investeringen genom snabbare svarstider samt ytterligare tillgång till helgsupport dygnet runt för kritiska P1-problem.

Premiumsupport

Premiumsupport ger fullständig, proaktiv kontovård som du kan lita på. Premiumsupport erbjuder en omfattande uppsättning resurser, utökad tillgänglighet och den snabbaste svarstiden på serviceproblem med support dygnet runt för P1- och P2-problem.

Läs mer om premiumsupport

Förmåner Standardsupport Utökad support Premiumsupport
Kontaktalternativ Online Online Online, telefon
Communitys och kunskapsbas
Tillgänglighet Kontorstid Kontorstid dygnet runt (endast P1) Kontorstid dygnet runt (P1 och P2)
Svarstid för P1-, P2-ärenden 8 tim, 24 tim 2 tim, 8 tim 30 min, 2 tim
Uppdateringsfrekvens för P1-, P2-ärenden 24 tim, 72 tim 24 tim, 48 tim Två gånger per dag, 24 tim
Kontaktpersoner 3 5 5  
Teknisk kundansvarig    
Avtal om servicenivå**
Granskning av driftsättning*
Återkommande statussamtal och servicerapporter
Vägledning för uppdatering online
Uppgraderingsassistans*
Strategisk planering
Specialprogram och tillgång till forum
Avancerat supportteam
Telefonsupport dygnet runt för affärskritiska problem
Eskalering och övervakning av ärenden
Eskaleringshantering på plats*
Deltagande i produktplanering
Prioriterade granskningar av begäran om funktioner
Feedbacksessioner för begäran om funktioner
Proaktiv eskalering
Orsaksanalys
Webbplats i Sandbox-miljö**

* – objekt som är markerade med * gäller endast för kunder med lokala Tableau Server-miljöer.

** – objekt som är markerade med ** gäller endast för kunder med Tableau Cloud-miljöer.

Kostnadsfria resurser

Alla Tableau-användare, inklusive användare av Tableau Public och Tableau Reader, har gratis tillgång till Tableaus onlineresurser. Det gäller bland annat vår kunskapsbas, kostnadsfria utbildningsvideor, live onlineutbildning, Tableau Community och produktdokumentation.

Prioritetsnivåer

P1 – Kritiskt

En produktionsmiljö med Tableau-programvara är helt obrukbar eller otillgänglig för alla användare.

P2 – Högt

Problem med allvarlig påverkan på prestanda, eller funktioner som inte fungerar som dokumenterat och som påverkar en majoritet av användarna.

P3 – Medelhögt

Problem som påverkar prestanda, eller funktioner som inte fungerar som dokumenterat och som påverkar en minoritet av användarna.

P4 – Lågt

Frågor om användning och problem som rör prestanda, eller funktioner som inte fungerar som dokumenterat och som påverkar en liten minoritet av användarna.

Förväntade svarstider

När du skickar in en förfrågan kommer vårt team att ge dig ett ärendenummer och ange nästa steg så snabbt som möjligt. Se våra vanliga frågor och svar om support för mer information.

Om problemen inte har lösts efter det första svaret undersöker vi saken med hjälp av de uppgifter som lämnats. Här kan du se förväntade svarstider för fortsatt undersökning.

PRIORITET STANDARDSUPPORT UTÖKAD SUPPORT PREMIUMSUPPORT
Förväntade svarstider för P1 8 timmar 2 timmar 30 minuter
Uppdateringsfrekvens för P1 24 timmar 24 timmar Två gånger per dag
Förväntade svarstider för P2 24 timmar 8 timmar 2 timmar
Uppdateringsfrekvens för P2 72 timmar 48 timmar 24 timmar
Förväntade svarstider för P3 72 timmar 72 timmar 1 arbetsdag
Uppdateringsfrekvens för P3 Veckovis Veckovis 3 arbetsdagar
Förväntade svarstider för P4 Veckovis Veckovis 3 arbetsdagar
Uppdateringsfrekvens för P4 Varannan vecka Varannan vecka Veckovis

Kontorstid

Nord- och Sydamerika

Måndag till fredag
06.00 till 18.00 PST

Asien-Stillahavsområdet

Måndag till fredag
08.00 till 17.00 Singaporetid

Europa, Mellanöstern och Afrika

Måndag till fredag
08.00 till 17.00 GMT

Versioner som stöds

Tableau erbjuder teknisk support för varje version av produkten i tjugofyra (24) månader efter lanseringen. Under ytterligare tolv (12) månader erbjuder Tableaus tekniska support hjälp med problem i dokumentationen och med eventuella önskemål om uppgradering.

För att garantera säkerheten för din data och dina driftsättningar stöder Tableau endast nedladdning av produktversioner i tjugofyra (24) månader efter lanseringen. Äldre versioner har nått sitt slutdatum och stöds inte längre. De bedöms inte heller för potentiella säkerhetsproblem och får inga säkerhetsuppdateringar.

Tableau Desktop
För versionerna 2019.3–2020.3 har kunderna tillgång till teknisk support i trettio (30) månader från det ursprungliga lanseringsdatumet. För versionerna 2020.4–2021.3 har kunderna tillgång till teknisk support i ytterligare sex (6) månader från det slutdatum för support som anges nedan. Gå till Tableau moving to 24 month Support policy (Tableau går över till 24 månaders supportpolicy) och Early End-of-Maintenance for Tableau Products (Tidigt slut på underhåll för Tableau-produkter) för mer information om stöd för dessa versioner.
 
Version Slutdatum för support

2022.4

14 December, 2024

2022.3

18 Oktober, 2024

2022.2

29 Juni, 2024

2022.1

30 Mars, 2024

2021.4

9 December, 2023

2021.3

7 September, 2023

2021.2

23 Juni, 2023

2021.1

25 Mars, 2023

2020.4

14 December, 2022
Tableau Prep
För versionerna 2019.3–2020.3 har kunderna tillgång till teknisk support i trettio (30) månader från det ursprungliga lanseringsdatumet. För versionerna 2020.4–2021.3 har kunderna tillgång till teknisk support i ytterligare sex (6) månader från det slutdatum för support som anges nedan. Gå till Tableau moving to 24 month Support policy (Tableau går över till 24 månaders supportpolicy) och Early End-of-Maintenance for Tableau Products (Tidigt slut på underhåll för Tableau-produkter) för mer information om stöd för dessa versioner.
 
Version Slutdatum för support

2022.2.1

29 Juni, 2024

2022.1.1

30 Mars, 2024

2021.4.4

18 Juli, 2024

2021.3.3

22 Juni, 2024

2021.4.3

19 Juni, 2024

2021.4.2

15 Juni, 2024

2021.4.1

9 Juni, 2024

2021.3.2

22 Juni, 2024

2021.3.1

7 September, 2023

2021.2.2

7 Juli, 2023

2021.2.1

23 Juni, 2023

2021.1.4

11 Maj, 2023

2021.1.3

6 April, 2023

2021.1.2

25 Mars, 2023

2021.1.1

19 Januari, 2023

2020.4.1

14 December, 2022
Tableau Server
För versionerna 2019.3–2020.3 har kunderna tillgång till teknisk support i trettio (30) månader från det ursprungliga lanseringsdatumet. För versionerna 2020.4–2021.3 har kunderna tillgång till teknisk support i ytterligare sex (6) månader från det slutdatum för support som anges nedan. Gå till Tableau moving to 24 month Support policy(Tableau går över till 24 månaders supportpolicy) och Early End-of-Maintenance for Tableau Products (Tidigt slut på underhåll för Tableau-produkter) för mer information om stöd för dessa versioner.
 
Version Slutdatum för support

2022.3

18 Oktober, 2024

2022.1

30 Mars, 2024

2021.3

7 September, 2023

2021.2

23 Juni, 2023

2021.1

25 Mars, 2023

2020.4

14 December, 2022