Flexibel anslutning, integration och elasticitet

Vi ger kunderna de bästa valen för driftsättning och vilken data de kan ansluta till på ett säkert sätt.


Tableaus integrerade kopplingar

Logotyp för Microsoft Excel
Logotyp för sequel server
Logotyp för amazon redshift
Logotyp för Postgre SQL
Logotyp för snowflake
Logotyp för Google Big Query
Logotyp för Google sheets
Logotyp för SAP hana
Logotyp för hadoop hive
Logotyp för vertica
Logotyp för amazon athena
Logotyp för presto
Logotyp för salesforce
Logotyp för netezza
Logotyp för splunk
Logotyp för google analytics
 

Anslut till all din data – oavsett var den ligger. Tableau erbjuder integrerade kopplingar som är byggda och optimerade för många databaser och filer. Allt från kalkylblad och PDF-filer till big data, kuber och relationella databaser lokalt eller i molnet, och till och med applikationsdata eller data på webben.

Ett ekosystem av Tableau-partners

Din BI-plattform ska inte påverka ditt datasystems uppbyggnad eller strategi. Tableau hjälper dig att få nytta av de investeringar du redan har gjort med integrationspartners. Dessa omfattar datalagring och -bearbetning, dataförberedelse och -omvandling, katalogisering och hantering av metadata för företag, data science, snabbare förfrågningar med mera.
Logotyp för aws
Logotyp för microsoft azure
Logotyp för google cloud
Logotyp för alibaba
Logotyp för snowflake
Logotyp för SAP
Logotyp för informatica
Logotyp för alteryx
Logotyp för collibra
Logotyp för alation
Logotyp för data robot
Logotyp för databricks

Logotyp för Brown-Forman

 

”Vi behövde ett verktyg som kunde ta all den där värdefulla datan och informationen och omvandla den till en insikt. Det vi nu har skapat med vårt logiska datalager och Tableau ger människor möjlighet att samarbeta och gör all denna information tillgänglig.”

Läs hela historien

Integrera eller utöka Tableaus kapacitet

Tableau hjälper dig att erbjuda kraftfullare analyser till fler människor med hjälp av elasticitet och integrerade funktioner. Du kan till och med integrera andra applikationer i Tableaus dashboards.

Integration med databehandling

Analytics Extensions bidrar till att göra dina statistiska och prediktiva modeller tillgängliga för fler. Utöka Tableau-kalkyler för att dynamiskt dra nytta av populära datarelaterade programmeringsspråk, verktyg och plattformar – till exempel R, Python, MATLAB med flera.

Appintegrering för dashboards

Med vårt Extensions API kan utvecklare skapa dashboard-objekt som ger kunderna möjlighet att integrera och samspela med data från andra applikationer direkt i Tableau. Se vad andra utvecklare och partners har utvecklat i Tableau Exchange.

Integrerad analys

Placera interaktiv analys direkt i användarnas arbetsflöde genom att integrera Tableau i anpassade webbportaler, applikationer och kundinriktade produkter. Läs mer på vår produktsida för integrerad analys.

Logotyp för ARC

 

”Tableau tillhandahöll ARC:s kunder de djupa insikter, avancerade analyser, den detaljerade resultatinformation och de konkurrensriktmärken som krävs för att stärka branschpartnerskap och framgångsrik verksamhet. Möjligheten att enkelt kunna spåra mönster och trender inom försäljning och integrera analys i sina dagliga processer gav våra kunder en unik lösning.”

Läs hela historien

Ytterligare resurser för IT

Driftsättningsverktyg

Upprätta det tekniska ramverket som gör dataanalyser för hela ditt företag tillgängliga, agila och pålitliga utan att äventyra säkerheten och kontrollen.

Läs mer

Utvecklarverktyg

Ta driftsättningen ett steg längre och anpassa Tableau för de unika behoven i din organisation. Använd dessa verktyg och API:er för att integrera, utöka och automatisera Tableau.

Läs mer