Produktnedladdningar och releasemeddelanden

Tableau Desktop

Efter maj 2023 publiceras inte längre åtgärdade fel här. De visas istället på https://issues.salesforce.com.