Vanliga frågor och svar om support

Har jag tillgång till support?

Har jag tillgång till support?
Tillgång till standardsupport ingår i din prenumeration på Tableau-produkter och är tillgänglig under hela prenumerationstiden. Standardsupport ingår också i köp av eviga licenser i ett år, varefter det krävs en årlig förnyelse. Tableau erbjuder även andra supportnivåer som beskrivs närmare på sidan sidan om supporttjänster.
Jag är partner eller konsult. Hur kan jag använda min klients supportavtal?
Om du arbetar på uppdrag av en registrerad användare av Tableau-produkter, ange kundens namn och konto för att undvika förseningar när du öppnar supportförfrågningar.
Kan jag avbryta mitt supportavtal?
Tableau erbjuder för närvarande inte möjligheten att avbryta tekniska supporttjänster. Kontakta din kundansvariga för Tableau om du har några frågor.
Var kan jag hitta riktlinjer för program för teknisk support?
Alla policyer för teknisk support finns på sidan för Tableaus juridiska avdelning.

När och var erbjuds support?

Vilka öppettider har supporten?
Se öppettider på sidan för supporttjänster.
På vilka språk erbjuds supporten?

Supporten erbjuds på följande språk:

  • Engelska
  • Franska
  • Tyska
  • Italienska
  • Portugisiska
  • Spanska
  • Kinesiska (förenklad)
  • Kinesiska (traditionell)
  • Japanska
  • Koreanska

Obs! Tableau strävar så långt det är möjligt efter att svara på det språk du föredrar, men kan inte alltid garantera att det är tillgängligt

Kan jag få support lokalt på mitt företag?
Våra konsulttjänster erbjuder besök på plats.
Finns det en gräns för hur många supportärenden jag kan öppna?
Det finns ingen gräns för hur många supportärenden som kan skickas in av licensierade användare.
Var kan jag hitta information om programmen för Elite-support och teknisk OEM-support?
Programmen för Elite-support och teknisk OEM-support har dragits tillbaka. Policyerna för Elite-support och teknisk OEM-support finns på sidan för Tableaus juridiska avdelning. Programmen för utökad support och Premium-support har ersatt programmen Elite och teknisk OEM-support.

Vilka typer av problem stöds?

Kan supporten hjälpa mig att bygga bättre vyer och dashboards?
Supporten kan svara på allmänna frågor om användning och tillhandahålla relevanta hjälpresurser. Om du har ingående frågor som är specifika för din data kan vårt konsulttjänstteam hjälpa dig.
Kan jag få hjälp med frågor om användning?
Supporten kan svara på allmänna frågor om användning och tillhandahålla relevanta hjälpresurser. Om du har frågor som är specifika för din miljö eller din data kan vårt konsulttjänstteam hjälpa dig.
Vilka Tableau-versioner stöds?
Se de versioner som stöds i listan på sidan för supporttjänster.
Vilka datakällor stöds?
Se tekniska specifikationer för en fullständig lista över de datakällor som stöds
Vilka är minimikraven på maskinvara?
Se tekniska specifikationer för att se minimikraven på maskinvara per produkt.
Kan jag få hjälp med att bygga en tredjepartsapplikation?
Supporten hjälper inte till med utvecklingen av tredjepartsapplikationer, men vårt konsulttjänstteam kan hjälpa till.
Kan jag få hjälp med Tableau API:er?
Supportteamet kan svara på allmänna frågor om Tableau API:er och tillhandahålla relevanta hjälpresurser. Vårt konsulttjänstteam kan hjälpa till med mer ingående frågor eller personliga råd.
Kan jag få hjälp med IT-verktyg och verktyg för utvecklare?
Supporten ger olika nivåer av hjälp utifrån det enskilda verktyget. Titta närmare på de olika IT-verktygen och utvecklarverktygen tillsammans med en förklaring av tillgänglig supportnivå.
Erbjuder supporten hjälp med faktureringsfrågor?
Om du vill ha hjälp med faktureringsfrågor kan du kontakta vårt team för kundreskontra.
Kan jag skicka in idéer om nya funktioner?
Det bästa sättet att skicka in en idé för en ny funktion är att lägga upp den i Tableau Community Ideas, som övervakas av utvecklingsteamet. Communityt kan sedan svara på och rösta fram idén och se vilka idéer som är de mest populära.

Hur kontaktar jag supporten och vad kan jag förvänta mig?

Hur kontaktar jag supporten?

Du kan skicka in ett supportärende via vårt webbformulär eller vår kundportal.

Stegvisa anvisningar finns i Skicka in ett ärende från webbformuläret och Skicka in ett ärende från kundportalen.

Vad ska mitt ärende innehålla för att det ska besvaras snabbare?

Genom att ge mer information när ärendet inleds kan man påskynda lösningen.

Användbar information som du kan inkludera:

Hur delar jag extra stora filer med supporten?
Större filer kan delas via kundportalen eller via vår säkra fildelning. Se Skicka stora filer till Tableau Support för stegvisa anvisningar.
Hur skyddas de uppgifter som jag skickar till supporten?

Tableau har en omfattande uppsättning IT-kontroller. Se vår sida om säkerhet för mer information.

Kontakta din kundansvariga för information om hur Tableau Support hanterar data som skickas in för att undersöka ett specifikt produktproblem.

Hur snabbt kan jag förvänta mig ett svar på mitt supportärende?
Se de förväntade svarstiderna på sidan för supporttjänster.
När kan jag förvänta mig ett svar om ett kritiskt fall rapporteras i slutet av öppettiderna i min region?

Med standardsupport pausas den förväntade svarstiden för ärenden vid slutet av arbetstiden och återupptas följande arbetsdag. Ett ärende med prioritet 1 som skickas in på en fredag en timme före arbetstidens slut har till exempel en förväntad svarstid som sträcker sig sju timmar in på följande måndag.

Kunder med premium-support och utökad support har rätt till support dygnet runt för alla prioritet 1-ärenden. Kunder med premium-support får också dygnet runt-täckning för supportfrågor med prioritet 2. Klicka här om du vill veta mer om Premium-support och utökad support.

Kan jag göra mitt ärende mer brådskande?

Vid prioritering av ärenden tar supporten hänsyn till vilken funktionsnivå som blockeras av problemet samt kommande tidsfrister. För att förmedla hur brådskande problemet är väljer du lämplig konsekvensnivå när du öppnar ärendet och anger omständigheterna i beskrivningen. Om du anser att fel konsekvensnivå har angetts kan du meddela oss detta genom att kommentera ärendet med mer kontext.

Hur kontrollerar jag status för mitt supportärende?

Ärendets status kan kontrolleras i kundportalen eller genom att helt enkelt svara på ett mejl om ärendet och begära en uppdatering.

Gå till förväntade svarstider om du vill ha referenser och Komma igång med kundportalen om du vill ha stegvisa anvisningar om hur du kontrollerar ärendestatus.

Erbjuder supporten servicenivåavtal (SLA)?
Nej, Tableau erbjuder inga formella servicenivåavtal (SLA) för ärenden. Vi strävar efter att ge ett första svar inom 24 timmar. Se våra förväntade svarstider om du vill ha referenser.

Vilka andra resurser finns det?

Hur kommer jag igång?
Bläddra bland resurser för att komma igång per produkt i vår kunskapsbas eller prova startpaketen och få en guidad upplevelse.
Vilka kostnadsfria resurser finns tillgängliga för att lära sig och att lösa problem?
Vilka betalda resurser finns tillgängliga för ingående och skräddarsydd hjälp?
Dessa ingående resurser finns också tillgängliga: