Kompetens

Utbilda användare, mät effekten och etablera bästa praxis

Genom att maximera analysinvesteringar och kapitalisera på förändringspotentialen som data innebär, måste alla som kommer i kontakt med det effektivt kunna få insikter av data – oavsett kunskapsnivå och hur van man är vid data. Förutom datakompetens innebär det också att medarbetare aktivt behöver använda data i beslutsfattandet istället för att gå på instinkter eller känslor. Kompetensarbetsflödet fokuserar på utbildning av användare, mätning av engagemang och hur verktyg har använts samt att öka vanan vid att arbeta med data inom organisationen genom bästa praxis.

Utbildning

Du kommer att skapa skalbara och pågående kursplaner för användare genom att utvärdera deras relation till data och anpassa utbildningen till deras behov och inlärningssätt. Utöver Tableau-specifika kunskaper kommer användare behöva förstå processerna i företaget för att kunna arbeta med data. Du bör även ta fram system för att kunna validera och lyfta fram deras kunskaper. Till exempel med diplom.

Det här ämnet täcker in:


 • Kunskaper genom utbildningsroll i Tableau
 • Kunskaper genom typ av Tableau-licens
 • Utveckling av utbildningsplan för Tableau
 • Ansvarighet och belöningssystem

FortsättMätning

Du kommer att mäta användarnas engagemang och hur verktyget har använts för att säkerställa att innehåll som skapas och konsumeras kan upptäckas, är uppdaterat och relevant. Ett tillförlitligt sätt att se nuvarande användningsgrad och planera för framtida tillväxt är att förstå sambandet mellan datakällor och innehållet i arbetsboken, användare och serverprestanda, skalbarhet och storlek.

Det här ämnet täcker in:


 • Administrativa roller och ansvar i Tableau
 • Administrativa vyer i Tableau
 • Användning av innehåll i Tableau
 • Användarnas engagemang i Tableau
 • Innehållets storlek och prestanda
 • Efterlevnad

FortsättBästa praxis för analys

Du kommer att utrusta användarna med dokumenterad vägledning, standarder och processer för att kunna upptäcka, tolka och presentera data. När du utvecklar och tillgängliggör de här resurserna för att skapa möjligheter kommer du att introducera, förstärka och institutionalisera bästa praxis som driver på beteendeförändringar och väl underbyggda beslut.

Det här ämnet täcker in:


 • Varför visuell analys?
 • Cykeln för visuell analys
 • Se bästa praxis
 • Organisationens tillgångar

Fortsätt


Logotyp för Allstate


”Tableau har hjälpt Allstate Special Investigation Unit att positionera sig som branschledande. Tidigare var det alltid siffror i rader och kolumner. Nu är det så mycket enklare att faktiskt se trenderna, helheten och kraften som kommer med data. Tableau har väckt en kreativitet i mig som individ. Och med problemlösningen har den väckt kraften som finns i datan.”Logotyp för Elsevier


”Tableau betraktas som ett sätt att förändra företag och kulturen samt hur vi ser på data och beslutsfattande. När vi tog oss igenom arbetet och visade medarbetare hur enkelt de själva kan få insikter, trillade polletterna verkligen ner. Nu kan vi ta ett steg bakåt och ge dem stöd i sina egna jobb snarare än att behöva göra allt centralt.”

Fortsätt att utforska Tableau Blueprint

Upptäck Tableau Blueprint
Mer
Strategi och team
Mer
Kontroll
Mer
Agilitet
Mer
Kompetens
Du är här
Community
Mer

Är du redo att börja förändra med Tableau Blueprint?

Kom igång