Kontroll

Skapa tillit och trygghet med kontroller, roller och processer

Kontroll är centralt i Tableau Blueprint eftersom det möjliggör självbetjäning snarare än att begränsa tillgången till tillförlitlig data och pålitligt innehåll. Kontroll kommer att hjälpa till med beslutsunderlag eftersom projektteam utvecklar agilitet, nya färdigheter och gemenskap i organisationen. Genom att definiera var flexibilitet och kontroll möts kan du bygga en grund för alla datadrivna beslut och samtidigt skapa tillit och trygghet som leder till ökat affärsvärde.

Datakontroll

Du kommer att definiera policyer och procedurer för att se till att rätt personer har tillgång till rätt data inom organisationen, precis när de behöver den. Genom att hitta rätt balans mellan kontroll och agilitet gör du det möjligt för alla inom organisationen att få de svar de behöver samtidigt som säkerheten upprätthålls.

Det här ämnet täcker in:


 • Hantering av datakällor
 • Datakvalitet
 • Berikning och förberedelse
 • Datasäkerhet
 • Hantering av metadata
 • Övervakning och styrning

FortsättKontroll av innehåll

Genom att utveckla repeterbara processer för att hantera analytiskt innehåll uppmuntrar du till ett framgångsrikt och modernt analysprogram. Det innebär att du upprättar policyer för att innehållet i din miljö ska förbli relevant och uppdaterat. Du behöver veta när innehåll ska tas bort för att det inte får den förväntade trafiken eller ta reda på varför ingen använder en viktig dashboard när de fattar beslut.

Det här ämnet täcker in:


 • Hantering av innehåll
 • Auktorisering
 • Validering av innehåll
 • Främjande av innehåll
 • Certifiering av innehåll
 • Användning av innehåll

FortsättKontrollmodeller

Utifrån dina olika användningsexempel, policyer och företagets behov anpassar du kontroll av data och innehåll till en eller flera av de tre huvudmodellerna: centraliserad, delegerad och självstyrande. Du kan skräddarsy områden inom kontroll av data och innehåll för att uppnå dina specifika krav, från lösa riktlinjer till fasta regler om hur Tableau får användas. I takt med att medarbetarna blir bättre på sina analyser kan du delegera mer ansvar över tid.

Det här ämnet täcker in:


 • Centraliserad modell – IT-avdelningen eller ett centralt BI-team styr dataåtkomsten och tar fram datakällor och dashboards åt företaget enligt principen ”en till flera”.
 • Delegerad modell – nya roller hjälper till att stärka samarbetet mellan IT-avdelningen och företagsanvändare för att förbättra analyskompetensen och möjligheten att stå på egna ben.
 • Självstyrande modell – man definierar och förstår innehållsprocesser, vilket leder till att gränserna mellan att konsumera, skapa och lyfta fram innehåll blir flytande.

Fortsätt
Logotyp för JPMorgan Chase


”Användarna gillar att själva kunna göra analyserna inom ett av de mest reglerade områdena eftersom de inte behöver vänta på IT-avdelningen, samtidigt som IT-avdelningen är glada att ha nöjda användare. Detta är möjligt tack vare standardplattformen, rätt datakontroll och rätt styrning i verktyget som samlar in metadata och visar dess ursprung i Tableau.”
Logotyp för Abercrombie & Fitch


”Vår definition av kontroll och av hur vi ser på data, har i viss mån förändrats. Det brukade vara självbetjäning i den mening att samla in den data du ville ha, men vi kunde inte garantera varifrån den kom. Nu standardiserar vi och är konsekventa med hur det görs.”

Fortsätt att utforska Tableau Blueprint

Upptäck Tableau Blueprint
Mer
Strategi och team
Mer
Kontroll
Du är här
Agilitet
Mer
Kompetens
Mer
Community
Mer

Är du redo att börja förändra med Tableau Blueprint?

Kom igång