Community

Kommunicera med och engagera dina dataentusiaster – och ge dem stöd

Med Community skapas ett nätverk av användare inom organisationen som är lika entusiastiska för att ha data som underlag i alla diskussioner. Tack vare samarbeten och delning fortsätter man att sprida användningen av analys och insikter så att lärdomen fördjupas. Arbetsflödet i Community är fokuserat på att få användarna att bli bättre och på att förespråka analys genom kommunikation, engagemang och support.

Kommunikationer

Du kommer att upprätta intern kommunikation och resurser som gör det möjligt att vägleda medarbetare i deras inlärningsprocess och användning. Med en väl genomtänkt kommunikationsplan kommer du att proaktivt att främja användandet av data och analys oavsett kunskapsnivå och samtidigt minimera resurserna som krävs för att svara på vanliga frågor. Dessutom kommer du att föra samman andra Tableau-användare inom företaget.

Det här ämnet täcker in:


  • Intranät för att skapa möjligheter
  • Blogg och nyhetsbrev
  • Diskussionsforum och chatt

FortsättEngagemang

Du kommer att skapa och främja en miljö där medarbetare blir mer produktiva och resultatdrivna vilket accelererar och förstärker organisationens vision för modern analys. Du kan anordna olika aktiviteter för att göra din blomstrande community ännu bättre. Från interna gruppmöten mellan användare, sessioner för kunskapsutbyten och tävlingar utanför communityn som ansluter till vår större och världsomspännande Tableau Community.

Det här ämnet täcker in:


  • Interna aktiviteter – användargrupp, mästargrupp, admingrupp, luncha och lär, Viz-spel, Tableau-dag, analysdag
  • Externa aktiviteter – områdesspecifik Tableau-användargrupp, virtuell Tableau-användargrupp, publika Tableau-utmaningar, Tableau Community-forum, Tableau-konferenser, Iron Viz-tävlingar

FortsättSupport

Du inför lämpliga rutiner för att stödja dina användare på ett effektivt sätt och tar bort sådant som hindrar dem från att använda data och analys. Det gäller bland annat att definiera hur supportärenden ska eskaleras, att stödja användare med förfrågningar till helpdesk och med externa resurser, men också att likt mentorskap föra samman kollegor så att de kan hjälpa varandra.

Det här ämnet täcker in:


  • Utveckling av Tableau-mästare
  • Hjälp kollegor emellan
  • Externt Tableau Community-forum

Fortsätt


Logotyp för Hallmark


”Resultatet av vår interna användargrupp har blivit att skapa en grupp av medarbetare som arbetar tillsammans, samarbetar, delar med sig av sina kunskaper och driver varandra framåt.”

Logotyp för Seattle Cancer Care Alliance


”Istället för att varje utvecklare ska lära sig nya Tableau-tekniker kan vi visa nya tips och trick som vi har hittat i Tableau för andra utvecklare och föra in kunskapen i organisationen som helhet.”

Fortsätt att utforska Tableau Blueprint

Lär känna Tableau Blueprint
Mer
Strategi och team
Mer
Kontroll
Mer
Agilitet
Mer
Kompetens
Mer
Community
Du är här

Ytterligare resurser

Verktygslåda: Interna användargrupper

Koppla ihop Tableau-användare inom företaget och skapa entusiasm för data och analys.

Verktygslåda: Viz-spel

Uppmuntra engagemang, iver och nya kunskaper med vänskapliga tävlingar.

Verktygslåda: Design-workshop

Lyft dashboards från bra till fantastiska genom att dela bästa praxis för visuell och organisatorisk design.

Verktygslåda: Data-doktor

Främja personliga möten på tu man hand för att riva murar, identifiera kunskapsluckor och lösa problem.

Är du redo att börja förändra med Tableau Blueprint?

Komma igång