Tableau Data Management

Upptäck, förstå, anslut till och lita på din analysdata

Tableau Data Management bidrar till att leverera pålitlig självbetjäningsanalys genom att skala automatisering och operationalisering av data genom hela data- och analyslivscykeln. Förbättra och stärk plattformens kontroll- och säkerhetsfunktioner genom att samla intelligenta dataflöden, dataförberedelse och katalogisering. Det gör det enklare att upptäcka, förstå, ansluta till och lita på din data.

Upptäck viktig metadata och data som öppnar upp för insikter

Förstå datasammanhang och -relationer för att leverera svar i varje steg av analyslivscykeln

Koppla samman företagsdata och -källor med programmen som driver företagstillväxt och innovation

Lita på dataintegritet och -säkerhet som stödjer åtkomst och användning av data vid rätt tillfälle

Leverera högkvalitativ data med Tableau Catalog

Den inbyggda analyskatalogen Tableau Catalog ger dig en fullständig överblick över dina datatillgångar och datakällor, hjälper dig att förstå dataursprung och ger metadata i kontext för snabb dataidentifiering. Med fokus på att hjälpa dig att förbättra beslutsfattandet visas datainformation, till exempel kvalitetsvarningar, direkt där data används.

Mer information

Se till att din data är uppdaterad med Tableau Prep Conductor

Tableau Prep Conductor skapar en miljö där förberedd data som är färdig att användas finns tillgänglig för alla. Automatisera hur du schemalägger, övervakar och administrerar dataflöden så att du alltid har färsk data tillgänglig för analys.

Läs mer om Tableau Prep

Förnya datastyrningen med hjälp av virtuella anslutningar

Virtuella anslutningar är nyckeln till enkel delning av säker data i Tableau. Underhåll data under hela livscykeln med policyer som tillämpas likadant varje gång. Så ser du till att data – särskilt känslig data – beter sig som du vill. 

Läs bloggen

Integrera med verksamhetsarkitektur

Tableau Data Management kommunicerar bilateralt med verksamhetskataloger och verktyg för att säkerställa att styrning och säkerhetskontroller ligger i linje med varandra och att det finns rik metadata om fler datakällor. Genom att utnyttja organisationens stora Tableau-användarbas och användarvänligheten går det fortare att skala upp värdet av pålitlig data i hela företaget.

Ytterligare resurser för IT

 

Upptäck fler verktyg som hjälper dig att driftsätta, stödja och skala Tableau-analys i hela organisationen.

Läs mer

Våra erbjudanden matchar Tableaus kapacitet att uppfylla unika behov hos olika typer av användare. De kan skapa, utforska och visa tillförlitligt innehåll med Tableaus kontrollerade analysplattform för självbetjäning.

Visa erbjudanden och priser