Datakultur

Frigör kraften i din data – och dina medarbetare – så att dina mätvärden rör sig uppåt och till höger.

people working

Datakultur

Styr dina mätvärden uppåt och till höger

people working

Vad är en datakultur?

En datakultur är de kollektiva beteenden och övertygelser hos människor som värdesätter, använder och uppmuntrar dataanvändning för bättre beslutsfattande. Det resulterar i att datan vävs in i organisationens verksamhet, tankesätt och identitet. Datakultur utrustar alla i organisationen med de insikter de behöver för att vara verkligt datadrivna och hantera de mest komplexa affärsutmaningarna.

 

Utöva datadrivna beteenden

Anpassa data och analyser för affärsresultat.

Värdesätta strategisk dataanvändning

Prioritera data i beslutsfattande och affärsprocesser.

Främja delning och communityt

Enas kring den gemensamma visionen att leda med data.

Investera i datakultur och teknik för att bli en datadriven organisation

Organisationer investerar flera miljarder dollar för att blir mer datadrivna, men bara 8 % lyckas skala analyserna1 och få ut mer värde av sin data. Att bli en datadriven organisation kräver investeringar i både datakultur och teknik, så att människor kan förändra sitt beslutsfattande.

Med datakultur och rätt teknik kan människor ställa frågor, ifrågasätta idéer och använda data – inte bara intuition – för att fatta beslut. Alla enas kring ett gemensamt uppdrag för att förbättra sin organisation och sig själva med kraften i data.

Data Culture plus Technology equals a Data-driven organization

 

1: MCKINSEY ANALYTICS SURVEY, BREAKING AWAY: THE SECRETS TO SCALING ANALYTICS. MAJ 2018. PETER BISSON, BRYCE HALL, BRIAN MCCARTHY, KHALED RIFAI.

Så främjar datakultur affärsvärde

Forskning från IDC2 visar att organisationer inser det fulla värdet i sin data när de har en datakultur. Läs faktabladet från IDC för att få information om hur datakultur bidrar till framgången hos datadrivna organisationer – sådana som har en stark datakultur. Utforska beteenden hos dataledande företagsledare och rekommendationer från IDC för att bygga en stark datakultur. Av de dataledande organisationer som deltog i undersökningen:

83 %

av alla verkställande direktörer vill ha en datadriven organisation

87 %

av alla chefer på C-nivå har som främsta prioritet att bli ett intelligent företag

74 %

kräver data för beslutsfattande

Läs faktabladet

 

2: IDC WHITEPAPER, SPONSORED BY TABLEAU, HOW DATA CULTURE FUELS BUSINESS VALUE IN DATA-DRIVEN ORGANIZATIONS, DOC. #US47605621, MAJ 2021.

 

Nissan logo

”Tableau var katalysatorn som hjälpte medarbetarna att få den där ’aha-upplevelsen’. Den där glimten av dataförståelse som förvandlas till en djupare insikt var det Nissan behövde för att lyckas i den digitala världen.”

Läs berättelsen

Hör kunderna som leder med datakultur berätta

Z Holdings, moderbolag till Yahoo Japan, byggde en datakultur med hjälp av ledaråtaganden och en tydlig datastrategi

Verizon optimerar callcenteranalyserna, minskar supportsamtalen med 43 % och sänker verksamhetskonstnaderna

Genom att bygga en företagsdatakultur drev Nissan innovation och sparade miljontals dollar

Komma igång och bygga en datakultur med dessa resurser

Data Culture Playbook cover

Skaffa vår playbook om hur du blir en datadriven organisation

Vår playbook om datakultur riktar sig till ledare som vill skapa en motståndskraftig, datadriven organisation. Läs mer om hur du bygger upp grundläggande beteendemönster och tankesätt i en datakultur, med fyra centrala fokusområden som utgångspunkt:

  • Anpassa ledarskapsparametrar efter företagets prioriteringar
  • Bygga datakällor för att hantera viktiga beslutspunkter
  • Öka värdet genom specifika användarfall
  • Främja utbredd dataupptäckt

Läs vår playbook

Läs om effekterna av kunskaper om data

Kunskaper om data – förmågan att utforska, förstå och kommunicera med data – bygger en stark datakultur och hjälper både människor och företag att växa. Genom att prioritera och investera i kunskaper om data kan organisationer minska det analytiska kompetensglappet, utveckla bättre samarbeten, skapa konkurrensfördelar och mycket mer. Upptäck hur du ska börja, hitta experthjälp och komma åt viktiga resurser.

LÄS MER

Illustration of laptop screen with pop-up screens of people collaborating as part of a Data Culture while working remotely

Blogg: Bygg en motståndskraftig framtid med dessa datadrivna vanor

Läs mer om hur du skapar en motståndskraftig grund och investerar i framtiden genom att bygga en datakultur.

Läs nu

Visualization art and person

Webbinarium: Så driver, bygger och utvecklar du din datakultur

Läs i vår playbook om datakultur hur du skapar mer värde genom en mognare dataanvändning i hela organisationen.

Titta nu

People collaborating

Blogg: Så odlar du en hälsosam datakultur i 3 steg

Varje företag är ett dataföretag, men moderna företag odlar datakulturer. Läs om 3 sätt att börja utveckla din datakultur.

Läs nu

Lenovo logo

”När vi började med Tableau tänkte vi bara på dashboards och rapporter. Vi trodde aldrig att Tableau skulle förändra organisationens DNA totalt.”

Läs berättelsen

Tableau är din partner inom datakultur

Tableau dashboards

Världsledande analysplattform

Endast Tableau kombinerar ett knivskarpt fokus på hur människor ser och förstår data med den robusta, skalbara plattform som krävs för att driva världens största organisationer.

Tableau Blueprint

Metoder för att skapa en datadriven organisation

Få tillgång till utvalda bästa praxis och föreskrivande råd om hur du bygger de funktioner du behöver för att skapa en datadriven organisation med Tableau Blueprint

Data Leadership Collaborative

Unikt community

Genom Data Leadership Collaborative sammanförs likasinnade ledare som skapar datadrivna organisationer. Lär dig mer, skapa kontakter och bygg ett nätverk.