Strategi och team

Få igång förändring genom att skaffa stöd, anpassa och skapa medverkan

Upptäckande är avgörande för att samla den information du behöver för att verkställa organisationens analysvision. Ju bättre du förstår organisationens krav, desto bättre kommer du att kunna ge proaktivt stöd åt det växande användandet av analys och data. Värdefulla bidrag från organisationen kommer att vägleda din driftsättning av analyser och läget framöver – inklusive roller, ansvarsområden, arkitektur, processer och de bästa måtten för att förstå framgång.

Analysstrategi

Du kommer att använda Tableau Blueprint Planner i en grundläggande upptäcktsprocess för att definiera det nuvarande läget och visionen för ert analysprogram. Du samlar in uppgifter från organisationen för att identifiera de kortsiktiga och långsiktiga målen och organisationen enas om en tydlig analysvision. Genom att koppla strategiska initiativ, mätvärden och önskade resultat till data och analys kan du motivera organisationen och driva fram förändring.

Det här ämnet täcker in:


 • Roller och ansvar
 • Undersökning om företagsarkitektur
 • Undersökning om data och analys
 • Användningsexempel och datakällor
 • Tilldelning av undervisningsroller
 • Användare
 • Planering av Community

FortsättChefsarbete och projektteam

Du befäster att chefer spelar en avgörande roll i att staka ut riktningen för företaget och att övervinna organisatoriska hinder för att bli en datadriven organisation. De här förespråkarna är både synliga och muntliga och kommer arbeta med övergripande projektteam som inkluderar proffs inom IT och BI, Tableau-administratörer och avancerade användare från olika avdelningar i organisationen.

Det här ämnet täcker in:


 • Planering och genomförande
 • Definiering av styrprocesser, roller och ansvar
 • Etablering av planer och introduktionsprogram för användare
 • Byggande av er interna community

Fortsätt


Logotyp för Brown-Forman


”Någonstans måste det finnas en motor för strategin och det måste finnas en plats för era data scientists. Man skulle kunna säga att detta kunskapscentrum var byggstenen som alltid behövdes i vår pyramid.”


Logotyp för Lufthansa


”Nu kan vi fatta beslut som baseras på data i realtid på möten. I och med att vår finanschef stödjer vårt initiativ når acceptansen hela vägen till styrelsenivån.”

Fortsätt att utforska Tableau Blueprint

Lär känna Tableau Blueprint
Mer
Strategi och team
Du är här
Kontroll
Mer
Agilitet
Mer
Kompetens
Mer
Gemenskap
Mer

Är du redo att börja förändra med Tableau Blueprint?

Kom igång