Uppdateringar i Tableau Cloud

Med Tableau Cloud har du alltid den senaste och mest avancerade versionen av Tableau. Vi tar hand om alla uppdateringar, all övervakning och allt infrastrukturunderhåll så att du kan fokusera på annat. Men det är viktigt att du ändå håller koll på vad som händer. Den här sidan hjälper dig att planera för eventuella händelser som kan påverka din Tableau Cloud-webbplats. Nedan finns resurser som hjälper dig att hålla koll på kommande händelser.

Är du inte Tableau Cloud-administratör? Se följande resurssidor:

Mer info

 

Översikt

Om du vill ha mer information om Tableau Cloud kan du börja här och läsa om självbetjäningsanalys i molnet. Läs mer i Översikt över Tableau Cloud och Manual för Tableau Cloud.

 

Nyheter

Vi släpper regelbundet nya och förbättrade funktioner. Mer information hittar du i Nyheter i Tableau Cloud . Efter varje uppgradering kan du gå in på sidan med nya funktioner och få veta mer om all ny funktionalitet. Vad är det allra senaste? Funktioner som kommer snart.

 

Aktuell status för Tableau Cloud

Gå till webbplatsen Tableau Trust om du vill veta mer om aktuell status för din Tableau Cloud-miljö och kommande planerat underhåll.

 

Tableau Bridge

Tableau Bridge är en fristående klient. Mer information om Tableau Bridge finns på:

 

Nytt i Tableau Cloud 2023.2

Meddelande till Tableau Cloud-prenumeranter (tidigare Tableau Online) 

Under flera veckor rullar vi ut Tableau Cloud-uppdateringar i vår världsomspännande infrastruktur vid produktlanseringen varje kvartal. Vi börjar med officiella uppgraderingar av Tableau Cloud-infrastruktur och fortsätter sedan att släppa våra lokala produkter (t.ex. Desktop, Server) för att säkerställa att Tableau Cloud-prenumeranter omedelbart får tillgång till de senaste versionerna.

Om du prenumererar på Tableau Cloud har du kanske redan tillgång till dessa nya funktioner på din webbplats! Gå till sidan för systemunderhåll av Tableau Cloud för att ta reda på mer om våra kvartalsvisa Tableau Cloud-lanseringar.

Administratörskontroll för personlig åtkomsttoken

Uppfyll säkerhetskraven på verksamheten genom ytterligare kontroll över personliga åtkomsttoken (PAT) i Tableau Cloud.

Bland förändringarna för Tableau Cloud-webbplatser hittar du följande:

  • Platsadministratörer kan nu kontrollera vem som har möjlighet att skapa PAT.
  • Platsadministratörer kan nu styra hur länge PAT är giltiga, med allt från 1 till 365 dagar.

Förändringarna för Tableau Cloud-webbplatser som skapats efter 23.2 omfattar:

  • Personliga åtkomsttoken (PAT) är inaktiverade som standard
  • Standardutgångstiden för PAT har förkortats till 180 dagar

Beräkningar med flera rader i Tableau Prep

Med hjälp av beräkningar med flera rader i Tableau Prep kan du göra tabellberäkningar medan du förbereder data. Genom att klicka i stället för att använda kod och komplexa beräkningar har det blivit enklare än någonsin att beräkna skillnad mellan tal, procentuell skillnad och göra rörliga beräkningar. Nu kan du även skriva LOOKUP-beräkningar i uttrycksredigeraren i Tableau Prep.

Redigerbar alt-text för visualiseringar

Nu kan du redigera alt-text som genererats automatiskt. Med den här funktionen kan innehållsförfattare redigera alt-text antingen via Dataguidens panel eller genom att välja Tillgänglighet i arbetsbladets listruta. Författarna kan förse innehållet i visualiseringen med djupa insikter genom att lägga till upp till 2 500 tecken med alt-text.

Förbättringar i Admin Insights

Förbättringarna omfattar bland annat:

  • Nu innehåller källan Job Performance (jobbprestanda) data från extraktuppdateringar i Tableau Bridge. Detta gör det enklare att spåra Tableau Bridge-extraktuppdateringar och innehåller data om agenter, pooler, körtider och felmeddelanden.
  • Nu kan du även följa organisationens Tableau Desktop-användning med datakällan TS Users (TS-användare).
  • Med den helt nya datakällan Subscriptions (prenumerationer) kan du se vilka användare som har prenumerationer och få en fullständig bild av statusen för prenumerationerna i din driftsättning när den kombineras med andra datakällor från Admin Insights.

Kända problem och releasemeddelanden

Oväntat beteende eller problem med Tableau Cloud kan orsakas av ett känt problem med produkten eller en ändring i dataleveransen från tredje part. Dessa kända problem finns listade på Tableau Supports webbplats för kända problem.

När ett problem har korrigerats tas det upp i releasemeddelanden för Tableau Cloud.

Många kända problem och tillfälliga lösningar på dem finns dokumenterade i Tableau-supportens kunskapsdatabas. Där finns även lösningar på vanliga problem och förslag på hur Tableau Cloud används.