Alla versioner

Mer information om funktioner i tidigare Tableau-versioner. Många av funktionerna nedan har inspirerats av vårt eget Tableau Community. Om du har förslag på någon ny funktion vill vi gärna att du hör av dig! Publicera dina tankar på Tableau Ideas Forum.

Tableau 2023.1

Tableau 2023.1 har nya funktioner som gör att alla kan fatta datadrivna beslut. Några höjdpunkter är bland annat datamappning för acceleratorer, förbättringar i Tableau för Slack, identitetspooler och mycket mer.

image

Accelerator Data Mapping

Simplify the configuration of Tableau Accelerators

Accelerator Data Mapping

With Data Mapping you can jump start your analytics even faster by reducing the time and effort required to set up an Accelerator’s ready-to-use dashboards. Now, when configuring an Accelerator, the Data Mapper allows users to pull outside data into the Accelerator and map fields from their data source into the fields the Accelerator expects. This will be made possible via the Data Mapping UI - a hybrid dialogue box that opens by default with any Data Mapping enabled Accelerator.

image

Förbättringar i Tableau för Slack

Sätt data i centrum för varje samtal

Förbättringar i Tableau för Slack

Samarbeta effektivare kring insikter med hjälp av appen Tableau för Slack. Med de senaste förbättringarna har det blivit ännu enklare att sätta data i centrum för varje samtal och beslut. Nu kan du göra följande:

  • Dela Tableau-innehåll med kontext. Nu visas länkar med förhandsgranskningar så att ditt team både snabbt kan känna igen och agera på relevant information.
  • Sök enkelt efter Tableau-innehåll och dela det i direktmeddelanden och -kanaler.
  • Nå insikter snabbare genom smidig åtkomst till de senaste objekten och favoriter från appens startsida.
image

Dynamiska axeltitlar

Uppdatera axeltitlar för visualiseringar

Dynamiska axeltitlar

Med dynamiska axeltitlar kan du ändra axelns titel baserat på värdet i en parameter eller ett fält med ett enskilt värde.

image

Identitetspooler för Tableau Server

Lokalt identitetsregister med OpenID Connect-autentisering

Identitetspooler för Tableau Server

Med identitetspooler kan du komma bort från den strikta begränsningen med ett enda identitetsregister som vi har i Tableau Server. En identitetspool är en kombination av en "källa av användare", vanligen kallad identitetsregister, och en autentiseringsmekanism. Med den här funktionen kan du lägga till ytterligare pooler. Där kan du låta källan av användare tillhöra ett lokalt identitetsregister och låta dem autentisera sig med OpenID Connect för modern autentisering. Den här ökade flexibiliteten är särskilt användbar för organisationer som har en uppsättning externa användare som behöver tillgång till Tableau och som de inte kan bjuda in till företagets Active Directory.

image

Funktioner för användarattribut (UAF)

För in användarattribut (UAF) i RLS-beräkningar

Funktioner för användarattribut (UAF)

Med de splitternya funktionerna för användarattribut (UAF) – UserAttribute() och UserAttributeMatches() – kan du använda användarattribut som definierats i inloggningsflödet för anslutna appar i dina beräkningar. De kan användas för att skapa filter för datakällor för säkerhet på radnivå utöver användarnamn och grupp (till exempel avdelning, region osv.). Det gör att du kan anpassa alla användares dataåtkomst i inbäddade scenarier.

image

Stöd för mobil autentisering i andra webbläsare än Safari

Hantera kontroller av villkorad åtkomst

Stöd för mobil autentisering i andra webbläsare än Safari

Nu kan administratörer ange en webbläsare för autentisering, till exempel Microsoft Edge, för att hantera kontroller av villkorad åtkomst. Med rätt inställningar för Tableau Mobile och Microsoft Intune-miljön kan administratörer åsidosätta standardwebbläsare som används för autentisering.

Visa alla funktioner i Tableau 2023.1

Tableau 2022.4

Släpptes december 2022 | Releasemeddelande för Tableau 2022.4

Tableau 2022.4 innehåller nya funktioner som gör att du kan spara både tid och kraft. Några höjdpunkter är bland annat Tableaus externa åtgärder, användningsmätvärden och idéer från Tableaus community.

image

Tableaus externa åtgärder

Fatta beslut i rätt kontext

Tableaus externa åtgärder

Tableaus externa åtgärder ger inbyggd integrering med Salesforce-flöden och hjälper dig att automatisera affärsprocesser och spara tid och pengar.
Genom att koppla dina dashboards till Salesforce kan du fatta beslut i kontext och köra flöden utan att lämna Tableau. Nu kan du eskalera ett ärende, skicka en kundfaktura och mycket mer med ett enda knapptryck.

image

Image-roll

Lägg till datadrivna bilder i stor skala

Image-rollen

Med hjälp av Image-rollen förbättras förståelsen av insikter och slutanvändare kan bättre ansluta till visualiseringar och förstå dem. Image-rollen är en ny del som ger ett skalbart och automatiskt sätt att ta in bildtillgångar i Tableau. Nu kan Tableau dynamiskt mappa bilder till länkar i din data och koda dem som rad- eller kolumnrubriker som kan exporteras. Med den här nya funktionen kan du hantera bildtillgångar externt och förhindra att arbetsböckerna blir så stora att de inte kan bevaras och delas. Mer information här.

image

Ersätta datakälla per blad

Byt enkelt datakällor

Ersätt datakälla per blad

Välj vilka datakällor som ska ersättas på arbetsarksnivå utan krångliga lösningar. När du tidigare skulle ersätta datakällor behövde alla arbetsark i arbetsboken använda datakällan. Nu har du bättre kontroll och kan välja att bara tillämpa ändrade datakällor på det aktuella arbetsarket.

image

Strängfunktionen PROPER()

Ändra enkelt skiftläge i text

Strängfunktionen PROPER()

Formatera strängfält med hjälp av funktionen PROPER ( ) i stället för med komplicerade beräkningar. Med den här nya funktionen omvandlas strängar till korrekt skiftläge. Den första bokstaven i en textsträng och alla bokstäver efter tecken som inte är bokstäver skrivs med stor bokstav, medan resten konverteras till små bokstäver.

image

Användningsmätvärden

Förstå innehållets resultat

Användningsmätvärden

Totala visningar och favoriter visas som mätvärden på den nya fliken för användning. Med de insikterna förstår analytiker bättre vilka arbetsböcker som är populära och kan därmed skapa innehåll som passar målgruppen. Viewers kan utnyttja användningsmätvärden för att bekräfta att innehållet verkligen används och är trovärdigt.

image

Stöd för svenska och thai

Använd Tableau på ditt språk

Stöd för svenska och thai

Se och förstå data på ditt språk. Tableau har utökat språkalternativen med thai och svenska.

Visa alla funktioner i Tableau 2022.4

Tableau 2022.3

Släpptes oktober 2022 | Releasemeddelande för Tableau 2022.3

Tableau 2022.3 innehåller nya funktioner som hjälper dig att enkelt hitta insikter om din data i stor skala. Några av höjdpunkterna är Dataguiden, tabelltillägg, dynamisk synlighet för zoner och mycket mer.

Thumbnail of Data Guide

Dataguiden

Få snabb tillgång till viktiga affärsinsikter

Gif of Data Guide

Dataguiden

Dataguiden är en ny ruta med användbar information om en dashboard och den data som ligger bakom den. Med Dataguiden kan du se om data kan besvara dina frågor, bygga upp ett förtroende för att datan är korrekt och känna dig säker på att du förstår visualiseringen. Den här funktionen gör det ännu enklare att hitta data som är relaterad till vald visualisering, dashboard eller markering samt viktig information som avvikelser och trender i din data. Rutan finns tillgänglig i Tableau Server, Tableau Cloud och Tableau Desktop. Mer information här.

Dataguiden innehåller också två nya verktyg som hjälper dig att bestämma vilka delar av dashboarden som du ska fokusera på och snabbare nå fram till insikter: Explain The Viz och Data Change Radar. Med Explain The Viz kan du genomsöka dina dashboards för att hitta avvikande mätvärden och potentiella nyckelfaktorer bakom dem. Mer information här. Använd Data Change Radar (endast Tableau Cloud) för att spåra mätvärden i din dashboard över tid. Oväntade värden som faller utanför normala affärsmönster flaggas när data uppdateras. Mer information här.

Thumbnail of Table Extensions

Tabelltillägg

Ta in R, Python, Einstein Discovery med mera i Tableaus datamodell

Gif of Table Extensions

Tabelltillägg

Tabelltillägg gör att du kan se och förstå data genom djupgående analys och databearbetning med kod och API:er i Tableaus kärna. Ta hela datatabeller dynamiskt från analysverktyg som Python, R, Einstein Discovery med flera in i Tableaus datamodell. Ställ livefrågor till tabeller med data med hjälp av Tableaus datamodell och skicka dem till analystillägg för analys, omformning eller berikning. Returnera sedan resultattabeller till Tableau precis som vilken annan datakälla som helst. Med tabelltillägg kan du föra in avancerad analys och prognoser på olika detaljnivåer, få fram mer data för bättre affärsbeslut och få resultat i realtid eftersom värdena räknas om dynamiskt.

image

Dynamisk synlighet för zoner

Visa och dölj dashboardzoner dynamiskt

Dynamisk synlighet för zoner

Genom att visa och dölja zoner dynamiskt kan du skräddarsy slutanvändarnas upplevelser så att de bara ser de dashboardelement som är relevanta för dem. Skapa sofistikerade och interaktiva dashboards som visar dashboardelement på ett dynamiskt sätt. I layoutrutan konfigurerar du när dashboardelement ska visas eller döljas baserat på värden för parametrar och fält. Mer information här.

Scale icon

Dynamisk skalning i en container

Skala bakgrundsprocessorer för att möta behoven

Dynamisk skalning i en container

Kunder med Advanced Management för Tableau Server kan nu enligt ett fastställt schema skala bakgrundsprocessorer och stödprocesser i Docker-containers via Kubernetes. Tidigare stod Tableau Server-administratörer inför ett dilemma: betala för att dimensionera driftsättningen vid tidpunkter med maxbelastning eller spara pengar men få längre fördröjningar innan bakgrundsprocessorerna var klara. Nu kan du lägga till ytterligare resurser för bakgrundsprocessorer när det behövs och dra ner på dem efter topparna. Det ger dig kontroll över hur kostnader och prestanda förhåller sig till varandra.

image

Aktivitetslogg i Tableau Server

Strukturerade händelser för efterlevnad och övervakning

Aktivitetslogg i Tableau Server

Aktivitetsloggen går bortom befintlig händelsedata genom att visa fler händelser i din Tableau-miljö. Dessa händelser struktureras och dokumenteras. För kunder med Advanced Management för Tableau Server kommer det här till liv genom en ny loggfil i Tableau Servers loggmapp. Med aktivitetsloggen kan du granska behörigheter, vilket är viktigt för att kunna tillämpa en stabil kontrollbok för din Tableau-miljö.

Thumbnail for Ask Data phrase recommendations

Rekommenderade fraser för Fråga data

Finslipa dina analytiska frågor

Gif of Ask Data phrase recommendations

Rekommenderade fraser för Fråga data

Med rekommenderade fraser för Fråga data blir det ännu enklare för företagsanvändare att ställa frågor till sin data med hjälp av naturligt språk. Fråga data, som drivs av modeller för maskininlärning, rekommenderar på ett intelligent sätt nästa steg för att avslöja insikter i din data. Det sker genom att du får förslag på nya mätvärden att lägga till i frågan eller dimensioner att gruppera efter eller filtrera på. Med valda rekommendationer uppdateras automatiskt den fråga som skickas till Fråga data och det visualiserade svaret som returneras. Mer information här.

Visa alla funktioner i Tableau 2022.3

Tableau 2022.2

Tableau 2022.2 innehåller nya funktioner som gör det lättare för alla att använda data, till exempel effektivare dataförberedelse och snabbare analyser. Bland höjdpunkterna återfinns databerättelser, autospar i webbläsaren och Exchange i produkten.

image

Databerättelser

Hjälp företagsanvändare att snabbt få insikter

Data Stories

Databerättelser

Hjälp användarna att få åtkomst till, förstå och kommunicera med data på ett säkert sätt. Databerättelser automatiserar analysen, uppbyggnaden och förmedlingen av insikter, men är helt anpassningsbara så att du kan skräddarsy berättelserna utifrån din målgrupp. Välj vilka analyser som ska inkluderas, ändra konfidensintervallet, byt namn på fält, använd färger för att markera positiva eller negativa förändringar och mycket mer.

Autosave Thumbnail

Spara automatiskt

Spara ändringar i befintliga arbetsböcker i ett utkast tills du är redo att publicera

Spara automatiskt

Känn dig trygg med att ditt arbete inte går förlorat. Med Spara automatiskt kan du redigera en befintlig arbetsbok i ett utkast tills du är redo att publicera, så att du inte förlorar dina ändringar eller delar dem i förtid med andra arbetsboksanvändare.

image

Exchange i produkten

Få åtkomst till Tableau Exchange från Tableau Desktop

Exchange i produkten

Vi har gjort det ännu enklare att direkt utnyttja betrodda erbjudanden från Tableau Exchange där du arbetar i Tableau. Dashboard-tillägg och Tableau-acceleratorer från Tableau Exchange kan nås direkt från Tableau Desktop som en del av den huvudsakliga redigeringsfunktionen.

image

Förbättringar av mätvärden

Mer flexibilitet för dina mätvärden

Förbättringar av mätvärden

Skapa mätvärden för att spåra datapunkter utan att alls behöva komma åt dina dashboards eller redigera dem. Nu kan du gå tillbaka och redigera befintliga mätvärden och ändra den historiska jämförelseperioden, det datumintervall som används av mätvärdet samt statusindikatorerna. Dessutom kan du utforska olika datafönster dynamiskt samtidigt som du analyserar mätvärdet utan att ändra konfigurationen.

Quick Search Thumbnail

Improved Quick Search

Navigate to relevant content faster and more intelligently.

Quick Search

Improved Quick Search

Navigate to relevant content faster and more intelligently in Tableau Cloud. The reimagined Quick Search includes a new suggested content algorithm, a streamlined design, and past searches a click away to save time and speed up your time to insight.

Wildcard Union enhancements thumbnail

Förbättrade föreningar med jokertecken i Prep

Nya attribut finns tillgängliga som väljer en delmängd filer från en katalog.

Wildcard Union enhancements gif

Förbättrade föreningar med jokertecken i Prep

Välj en delmängd filer från en katalog baserat på en ny uppsättning attribut i Tableau Prep. Attributen inkluderar filnamn, skapelsetid, tid då senast modifierades, senaste åtkomsttid och storlek.

Visa alla funktioner i Tableau 2022.2

Tableau 2022.1

Nu är Tableau 2022.1 här med nya funktioner som hjälper dig att effektivare analysera data och hantera plattformen på ett säkrare sätt. Genom att skala Tableau för hela organisationen kan alla fatta bättre affärsbeslut och få ut mer värde av data.

image

Workbook Optimizer

Skapa både snygga och effektiva dashboards

Workbook Optimizer

Optimera arbetsbokens prestanda och förstå vilka kompromisser du gör utan att missa kraftfulla insikter. Workbook Optimizer lyfter fram snabba åtgärder som du kan vidta utan att göra funktionella ändringar. Den lyfter även de åtgärder som kräver att du tummar på funktionalitet till förmån för prestanda samt de bästa praxis som du har implementerat korrekt i arbetsboken. Med praktisk vägledning kring hur du använder bästa praxis kan du förbättra användarupplevelsen och skapa dashboards som fungerar smidigt i Tableau Online, Tableau Server och Tableau Desktop.

Reimagined Tableau Search Results

Ny sökupplevelse

Hitta relevant innehåll snabbare

Animated GIF showing the reimagined Tableau search experience where a user's search for

Ny sökupplevelse

Hitta relevant innehåll snabbare. Vi har helt gjort om sökfunktionen i Tableau så att det mest användbara innehållet visas högst upp när du söker. Resultaten rankas baserat på egenskaper som textrelevans, popularitet och aktualitet. På så sätt säkerställer vi att alla i din organisation kan hitta den data de behöver och fatta snabbare, smartare datadrivna beslut.

image

Ask Data Phrase Builder

Vi har gjort det enklare för dig att fråga

Ask Data Phrase Builder

Känns det som att du stirrar på ett blankt ark när du använder Ask Data? Ibland vet du inte riktigt vad du vill fråga än eller du kanske vill bekanta dig lite mer med datan. Det fixar Tableau! De nya knapparna för att lägga till fält och filter i Ask Data ger ett intuitivt arbetsflöde att klicka sig igenom, som hjälper dig att få svaren som du behöver. Det guidade arbetsflödet tillhandahåller visuella uppmaningar och förslag på åtgärder för att skapa dina frågor (som fraser) med fält och filter som är relevanta för dig. Resultaten av dina frågor och fraser presenteras som visualiseringar i formaterad text och ger dig de insikter du behöver från din data. Prova Ask Data Phrase Builder i Tableau Server och Tableau Online.

image

Enterprise Deployment Guidelines

Meet your enterprise architecture requirements.

Enterprise Deployment Guidelines

Deploy Tableau Server using a reference architecture with optimal availability, scalability, security, and performance across web, data, and application layers, in compliance with enterprise data center best practices. This architecture is technology agnostic, supporting bare metal, VM or Container deployment, and platform independent, supporting on-premises or cloud.

image

Begränsningar för bakgrundsresurser

Förbättra prestandan i jobbköer.

Background Resource Limits

Begränsningar för bakgrundsresurser

Med Advanced Management for Tableau Server kan du nu garantera att ingen enskild webblats i driftsättningen kan monopolisera och negativt påverka prestandan för resten av driftsättningen. Hantera resurserna för bakgrundsprocessorn. Styr hur de används genom att begränsa antalet jobb som bakgrundsprocessorn kör samtidigt på en webbplats. Du kan dessutom ange hur många bakgrundstimmar per dag som en webbplats kan använda för att köra jobb.

image

Anpassa View Data

Dela mer kontext i din tabellvy

View Data

Anpassa View Data

Utforma exakt hur du vill visa tabelldata bakom en visualisering i View Data-gränssnittet. Ta bort kolumner från standardvyn, ändra ordning på dem, sortera dem eller lägg till ytterligare kolumner för en djupare kontext. Dessutom kan du ladda ner underliggande data som CVS-filer där alla designändringar har tillämpats och dela dem med ditt team. Anpassa View Data är tillgängligt i Tableau Online, Tableau Server och Tableau Desktop.

Visa alla funktioner i Tableau 2022.1

Tableau 2021.4

Släpptes december 2021 | Releasemeddelande för Tableau 2021.4

Tableau 2021.4 är här med nya funktioner för en säker ansluten analys som passar dina verksamhetsprocesser. Du får dessutom några härliga egenskaper som hjälper dig att jobba snabbare och få ut mer av din data.

Virtual Connections pane

Virtuella anslutningar

Upprätta dataåtkomstpunkter till databaser och tabeller centralt i Tableau.

Virtual Connections pane

Virtuella anslutningar

Virtuella anslutningar är en ny innehållstyp i Tableau Server och Tableau Online och används för att skapa och dela åtkomst till tabeller, bädda in tjänstekontouppgifter på ett säkert sätt, definiera dataprinciper och extrahera data centralt.

Connected Apps

Connected Apps

Skapa en sömlös och säker inbäddad upplevelse med enkla och pålitliga relationer mellan dina applikationer och Tableau.

Connected Apps

Vi erbjuder ett flexibelt sätt att integrera Tableau i en bredare teknikstack. Genom moderna, säkra och användarvänliga autentiseringstjänster skapar Connected Apps en sömlös och säker upplevelse med enkla och pålitliga kopplingar mellan dina applikationer och Tableau. Med Connected Apps har Tableau-administratörer bättre kontroll över säkerheten. Du kan konfigurera en pålitlig relation mellan Tableau och alla externa applikationsservrar från tredje part som använder standarder för att integrera Tableau-visualiseringar utan att användarna behöver logga in i Tableau. Dessutom kan du kontrollera användaråtkomst till integrerat innehåll och begränsa innehållet som bäddas in.

Slack in Tableau

Ask Data- och Slack-integrering

Dela Ask Data-visualiseringar i Slack

Sharing Ask Data Viz to Slack

Ask Data- och Slack-integrering

Med version 21.4 får du förbättrad integration med Slack och företagets analyser får ytterligare räckvidd. Nu kan du dela visualiseringar som genererats i Ask Data i Tableau direkt i Slack, vilket gör det ännu enklare att dela insikter med andra teammedlemmar.

Centralized Row-Level Security

Centraliserad säkerhet på radnivå

Definiera och hantera regler för säkerhet på radnivå centralt i Tableau.

Centralized Row-Level Security

Centraliserad säkerhet på radnivå

Definiera och hantera säkerhet på radnivå bland datatabeller centralt. Tillämpa den genomgående i alla anslutna Tableau-flöden, datakällor och arbetsböcker som är beroende av den datan.

image

Redigera publicerade datakällor

Redigera publicerade datakällor på webben

Edit published data sources

Redigera publicerade datakällor

Vi har gjort det lättare att redigera publicerade datakällor på webben. Nu slipper du ladda ner publicerade datakällor till skrivbordet för att göra dina ändringar. Du kan redigera publicerade datakällor direkt i Tableau Server och Tableau Online, testa ändringarna och publicera – utan att lämna webbläsaren.

image

Kopiera och klistra in i dashboards

Bygg dashboards snabbare med hjälp av kopiera och klistra in

Copy and paste in dashboards

Kopiera och klistra in i dashboards

Kopiera och duplicera bilder, textrutor och behållare på webbsidor inom samma dashboard och mellan olika dashboards och arbetsböcker i Tableau Online, Tableau Server och Tableau Desktop. Den här nya funktionen låter dig bygga snygga anpassade dashboards snabbare genom att behålla och replikera format, storlek och detaljer från objekt som formaterats tidigare.

Visa alla funktioner i Tableau 2021.4

Tableau 2021.3

Släpptes september 2021 | Releasemeddelande för Tableau 2021.3

Tableau 2021.3 är här med nya funktioner som ökar effektiviteten i dina arbetsflöden och i organisationen i stor skala, så att du och dina team snabbare kan fatta effektiva affärsbeslut. Bland höjdpunkterna finns uppdateringar i datahantering, Tableau-aviseringar för Slack och Personal Space på Tableau Server och Tableau Online.

image

Länkade uppgifter med Tableau Prep Conductor

Schemalägg flöden så att de körs efter varandra på Tableau Server

Länkade uppgifter med Tableau Prep Conductor

Nu kan du schemalägga flöden så att de körs efter varandra på Tableau Server med länkade uppgifter i Tableau Prep Conductor. Automatisera styrningen av flera flödesjobb på ett enkelt sätt och se till att de sker i följd efter att varje uppgift har slutförts.

image

Generera rader med Tableau Prep Conductor

Generera rader baserade på specifika villkor med Tableau Prep Conductor

Generera rader med Tableau Prep Conductor

Generera en uppsättning saknade rader med Tableau Prep Conductor, baserat på datum, datum och tidpunkt eller heltal. Fyll enkelt i luckor i data och se till att nerströmsprocesser har fullständiga dataset att arbeta med, och skapa mer precisa visualiseringar.

image

Datakvalitetsvarningar i e-postprenumerationer

Nu är datakvalitetsvarningar tillgängliga i e-postprenumerationer

Datakvalitetsvarningar i e-postprenumerationer

Få varningar om potentiella problem med data genom datakvalitetsvarningar (DQW) direkt i e-postprenumerationer. Klicka bara på länken i e-postmeddelandet för att gå direkt till den dashboard som påverkas av varningen och se ytterligare information direkt i Data Details-panelen.

image

Ärvda beskrivningar i webbpublicering

Som en del av Tableau Catalog visas nu ärvda kolumn- och fältbeskrivningar i webbpublicering

Ärvda beskrivningar i webbpublicering

Med Tableau Catalog kan ärvda beskrivningar nu visas direkt i ditt webbpubliceringsflöde. Om det finns en beskrivning för ett fält eller en kolumn uppströms från det fältet eller kolumnen i en datakälla eller en arbetsbok, kan du se information om varifrån beskrivningen ärvs.

Slack in Tableau

Tableau-aviseringar i Slack

Håll dig uppdaterad om din data med Tableau-aviseringar i Slack.

Slack in Tableau

Tableau-aviseringar i Slack

Med Tableau för Slack kan du hålla dig uppdaterad om din data var du än befinner dig. Med integreringen av våra nya produkter kan du få aviseringar direkt i Slack om datadrivna varningar, när du @omnämns i en kommentar eller när någon delar innehåll med dig i Tableau.

image

Personal Space

Utforska data och spara innehåll i ditt eget privata utrymme på Tableau Server eller Tableau Online.

Personal Space

Personal Space är en ny privat plats på Tableau Server och Tableau Online där användare kan spara innehåll innan det är klart att delas med andra. Användare kan tryggt utforska data och sätta upp arbetsböcker i sitt eget dedikerade utrymme, och administratörer behöver inte längre skapa privata projekt för varje individ för att få detta på sin webbplats. Personal Space är tillgängligt för alla användare med Explorer-licens eller högre.

Visa alla funktioner i Tableau 2021.3

Tableau 2021.2

Tableau 2021.2 tar den kraft som finns i data till hela organisationen så att alla kan ställa frågor och få svar från sin data. Några av höjdpunkterna är nya utformningar av Ask Data, Explain Data, Collections och en sammanhängande Tableau Desktop-upplevelse för webbredigering.

image

Ask Data och Explain Data för Viewers

Ask Data och Explain Data för Viewers finns nu i dashbords för Viewers.

Ask Data och Explain Data för Viewers

Vi har utökat räckvidden för Ask Data med nya analysverktyg för optimering av den naturliga språkupplevelsen, integrering i dashboards och omformade användargränssnitt för företagsanvändare.

image

Explain Data för Viewers

Explain Data har omformats för utforskning på djupare nivå.

Explain Data för Viewers

Vi har breddat omfånget för Explain Data med ett omformat användargränssnitt som optimerats för djupare utforskning och en bredare företagsmålgrupp. Explain Data finns nu för Viewers, och gör det lättare för alla att utforska och interagera med data. När du väljer en markering och kör Explain Data föreslår Tableau möjliga förklaringar baserat på statistiska modeller. Explain Data ger dig en startpunkt som hjälper dig att utforska data djupare och ställa bättre frågor.

image

Collections

Ett nytt sätt att organisera och personalisera din data.

Collections

Det har aldrig varit enklare att hitta datan du behöver för dina analyser. Collections är ett nytt sätt att samla innehållet från din webbplats på Tableau Online eller Tableau Server och organisera det så att det passar dina användningsbehov. Collections kan innehålla objekt från olika projekt och arbetsböcker och gör att du kan återanvända innehåll i olika sammanhang, utan ytterligare lagring eller resurser. Det är dessutom enkelt att organisera och dela innehåll kring viktiga ämnen, till exempel anpassade resurser för introduktion av nya användare eller ett kunskapscentrum med samlingar som innehåller dashboards för bästa praxis.

image

Connected Desktop för webbpublicering

En mer enhetlig och smidig publiceringsupplevelse.

Connected Desktop för webbpublicering

Du får en mer enhetlig och smidig publiceringsupplevelse för webben. Nu kan Creators sömlöst gå över från webbpublicering till Tableau Desktop genom ett klick på en knapp. Påbörja ditt arbetsflöde i webbpublicering och välj att gå över till Desktop när som helst under din analys – utan att behöva ladda ner arbetsboken. När du är klar sparar du enkelt till Tableau Online eller Tableau Server så att ditt innehåll visas med de senaste ändringarna för andra i organisationen.

image

Kom i gång med din Salesforce-anslutning

Upptäck insikter var du än arbetar med tre nya funktioner som kan kickstarta din Salesforce-anslutning.

Salesforce User Authentication

Kom i gång med din Salesforce-anslutning

Nu kan du logga in på ditt Tableau Online-konto med inloggningsuppgifter från Salesforce. En nyligen aktiverad integreringsflik gör det enkelt att komma åt och analysera dina Sales Cloud- och Service Cloud-data – allting via en startklar arbetsbok som håller datan färsk.

image

Inbyggd Intelligence Connector

Intelligence Connector finns nu tillgänglig i Tableau Desktop, Prep och Tableau Online

Inbyggd Intelligence Connector

Intelligence Connector finns nu integrerad i Tableau Desktop, Prep och Tableau Online Intelligence-integrationen ansluter Tableau till Intelligence och skapar ett enkelt sätt för kunderna att ta del av harmoniserade Intelligence-rapporter i Tableau.

Visa alla funktioner i Tableau 2021.2

Tableau 2021.1

Med Tableau 2021.1 kommer funktionalitet som bidrar till smartare och snabbare affärsbeslut bland medarbetarna. Till höjdpunkterna hör Einstein Discovery i Tableau, snabba beräkningar på detaljnivå (LOD) och en ny enhetlig aviseringsupplevelse.

image

Einstein Discovery i Tableau

Bygg, driftsätt och integrera enkelt anpassade prognosmodeller i dina arbetsflöden i Tableau.

Einstein Discovery i Tableau

Einstein Discovery i Tableau tillhandahåller pålitliga, intuitiva prognoser och rekommendationer från Einstein Discovery till alla Tableau-användare i hela organisationen. Ge alla team chansen till smartare, välgrundade beslut genom förbättrad spjutspetsanalys i en kodningsfri miljö med snabba iterationer.

image

Einstein dashboard-tillägg

Einstein Discovery är inbyggt i Tableaus dashboards.

Einstein dashboard-tillägg

Dra nytta av tolkningsbara ML-prognoser på begäran från Einstein Discovery, integrerat i Tableaus dashboards. Användarna kan klicka på en eller flera rader av data från en Tableau-visualisering och få dynamiska prognoser, visa nyckelfaktorer för prognoserna och få reda på hur dessa kan förbättras baserat på modellen.

image

Einstein i Tableau-beräkningar

Koppla Einstein-prognoser direkt till Tableaus beräknade fält.

Tableau Calc

Mata Tableaus analyser med dynamisk prediktiv information och koppla Einstein-prognoser direkt till Tableaus beräknade fält. Skapa, dela och skala interaktiva visualiseringar och dashboards samt lägg in dynamiska prognoser med befintlig Tableau-infrastruktur. Använd Tableau-parametrar för att prova nya scenarier. Obs! Tillgänglig i Tableau Desktop och Tableau Server.

image

Snabba LOD-uttryck

Skapa LOD-uttryck på ett enklare sätt.

Snabba LOD-uttryck

Skapa LOD-uttryck på ett enklare sätt. Använd snabbmenyer eller dra och släpp ett värde i en dimension för att automatiskt skapa ett LOD-uttryck med standardtillägget.

image

Enhetlig aviseringsupplevelse

Hantera aviseringar på en enda enhetlig plats.

Enhetlig aviseringsupplevelse

Hantera alla dina aviseringar i det nyligen ombyggda aviseringscentret i Tableau Server och Tableau Online. Denna dedikerade plats sammanför alla viktiga ändringar i hela organisationen genom att visa dina delningar, kommentarer, utdrag och preppflöden på ett ställe. Du kan även kontrollera hur du vill ta emot aviseringarna i dina inställningar, direkt i Tableau eller via e-postmeddelanden, eller bägge. På så sätt missar du aldrig några viktiga aviseringar att åtgärda.

image

Förbättrade anslutningar i Microsoft Azure

Två nya Azure-kopplingar och Azure Active Directory-uppdateringar.

Förbättrade anslutningar i Microsoft Azure

Nu kan du ansluta till din data i Azure SQL-databasen (med Azure Active Directory) och Azure Data Lake Gen 2. Dessutom stöds nu Azure Active Directory i två av våra befintliga anslutningar i Azure Synapse och Azure Databricks. Läs det uppdaterade faktabladet om Tableau Server på Microsoft Azure om du vill ha vägledning och tips på bästa praxis kring optimering av Tableau och Azure för analys.

Läs faktabladet

Visa alla funktioner i Tableau 2021.1

Tableau 2020.4

Släpptes december 2020 | Releasemeddelande för Tableau 2020.4

Tableau 2020.4 innehåller praktiska förbättringar som främjar skräddarsydda och skalbara analyser i din organisation. Bland höjdpunkterna finns Tableau Prep Builder i webbläsaren, spatiala förbättringar och Resource Monitoring Tool för Tableau Server på Linux.

image

Tableau Prep Builder in the browser

Prep your data wherever you have access to a browser.

Tableau Prep Builder in the browser

Tableau Prep Builder in the browser allows you to prep your data from wherever you have access to a browser, bringing the data prep process into one integrated platform on the web. No need to manage individual desktops, IT admins can now upgrade the server to get everyone in the organization on the latest version.

image

Kartor med stöd för flera lager med markeringar

Lägg till ett obegränsat antal lager med markeringar till din karta.

Kartor med stöd för flera lager med markeringar

Optimera din geospatiala analys med kartor som har stöd för flera lager med markeringar. Nu kan du lägga till ett obegränsat antal lager med markeringar från en enda datakälla i dina kartvisualiseringar. De blir lättare att förstå och analysera genom att flera spatiala lager kombineras med kontext.

image

Stöd för spatial Redshift-data

Koppla internt till spatial Redshift-data.

Stöd för spatial Redshift-data

Vi utökar Tableaus spatiala databaskopplingar för att göra det enklare än någonsin att lösa platsbaserade frågor. Du kan nu direkt koppla till tabeller i Redshift som innehåller spatial data och omedelbart visualisera den datan i Tableau.

image

Stöd för spatial data i Tableau Prep

Tillför spatial kontext till ditt datahanteringsflöde.

Stöd för spatial data i Tableau Prep

Nu kan Tableau Prep Builder importera, känna igen och exportera spatial data till extrakt och publicerade datakällor genom att tillföra spatial kontext till datahanteringsflödet och optimera din dataanalys.

image

Stöd för offline-kartor i Tableau Server

Skapa offline-kartor i Tableau Server

Stöd för offline-kartor i Tableau Server

Med stöd för offline-kartor har vi gjort det lättare för dig att få åtkomst till och analysera spatial data i Tableau Server. Nu kan du använda kartstilen för offline-kartor i din webbutformning och samtidigt se till att alla användare får åtkomst till kartorna – särskilt i organisationer med strikta regler för internetåtkomst.

image

Resource Monitoring Tool för Tableau Server på Linux

Övervaka Tableau Server på Linux med Resource Monitoring Tool

Resource Monitoring Tool för Tableau Server på Linux

Resource Monitoring Tool, som tidigare bara var tillgängligt för Windows, erbjuder nu agentbaserad övervakning av Tableau Server-driftsättningar på Linux som en del av Advanced Management for Tableau Server. Övervaka och felsök proaktivt serverns hälsa med förbättrad visibilitet i maskin- och programvaruprestanda.

Visa alla funktioner i Tableau 2020.4

Tableau 2020.3

Släpptes augusti 2020 | Releasemeddelande för Tableau 2020.3

Tableau 2020.3 erbjuder kraftfull funktionalitet som hjälper dig att skala din analys och göra betrodd data mer tillgänglig för alla. Bland höjdpunkterna finns skriv till externa databaser i Tableau Prep, tilldela licens vid inloggning samt djupare integrering med SAP.

image

Tableau Mobile for Workspace One (iOS)

Vi presenterar den nya appen Tableau Mobile for Workspace One.

Tableau Mobile for Workspace One (iOS)

Tableau Mobile for Workspace ONE är en uppdatering av den befintliga appen som ger dig ett snabbt och säkert sätt att visa, analysera och utnyttja organisationens data. Appen är kompatibel med iOS13 och designen är snabb och intuitiv. Den erbjuder en förbättrad sök- och surfupplevelse som är konsekvent med Tableau Server och Tableau Online. Dessutom ger den ökad offlinekapacitet som gör det snabbt att läsa in fullständiga och interaktiva visualiseringar.

image

Stöd för NUMERISKA datatyper i Google BigQuery

Dra nytta av NUMERISKA datatyper i Google BigQuery utan att behöva använda CustomSQL.

Stöd för NUMERISKA datatyper i Google BigQuery

Dra nytta av NUMERISKA datatyper i Google BigQuery utan att behöva använda CustomSQL. Omvandla istället de NUMERISKA datatyperna till DUBBLA.

image

Bilder av dashboard-filtillägg

Generera filtillägg i dashboard-bilder i Tableau Desktop.

Bilder av dashboard-filtillägg

När du genererar en png- eller pdf-fil av en dashboard som du tittar på i Tableau Desktop, renderas nu bilden av zon-filtillägget.

image

Förbättringar i relationer

Relatera tabeller utifrån beräkningar och olikheter.

Förbättringar i relationer

Skapa relationer mellan tabeller i din datakälla på ett mer flexibelt sätt. Du kan nu relatera tabeller baserat på anpassade beräknade fält, till exempel sammanlänkade fält eller datumtrunkering, samt ojämlikhetsoperatorer. Vi har dessutom förbättrat datamodellens dra-och-släpp-funktion.

image

Tagga externa tillgångar i Tableau Catalog

Gör det ännu enklare att hitta rätt data genom att tagga externa tillgångar, till exempel databaser, tabeller och kolumner.

Tagga externa tillgångar i Tableau Catalog

Gör det ännu enklare att hitta rätt data genom att tagga externa tillgångar, till exempel databaser, tabeller och kolumner.

image

Inkludera inbäddade filer i listan Externa tillgångar

Genom integrering av inbäddade tabeller och filer kan du se hela den globala statusen för datatillgångarna i din miljö.

Inkludera inbäddade filer i listan Externa tillgångar

Med Externa tillgångar kan du se alla tillgångar i din miljö, inklusive filer och tabeller som är inbäddade i arbetsböcker. Det ger dig en helhetsbild av vilken data människor använder sig av utöver data eller innehåll som har publicerats.

Visa alla funktioner i Tableau 2020.3

Tableau 2020.2

Tableau 2020.2 kommer med stora förbättringar för att hjälpa organisationer genom analysresan. Några höjdpunkter är mätvärden, uppsättningskontroll och förbättringar i Tableaus datamodell med relationer som kan lyfta din relation till data.

image

Visa rekommendationer i Tableau Mobile

Upptäck nya och relevanta visualiseringar i farten.

Visa rekommendationer i Tableau Mobile

Nu finns Visa rekommendationer i Tableau Mobile. Få personliga förslag som kopplar dig direkt till relevanta visualiseringar i farten. Dessa rekommendationer drivs av maskininlärning och utnyttjar användarnas preferenser för att visa visualiseringar som har varit intressanta för andra med liknande vanor och som är populära på din webbplats. Använd hemfliken till att hitta rekommendationer i en dedikerad kanal i Tableau Mobile-appen.

image

Relationer

Analysera data på rätt detaljnivå.

Relationer

Det blev precis lättare och mer effektfullt att kombinera data. Genom att visuellt skapa logiska relationer mellan tabeller kommer Tableau bara att fråga den data som är relevant för din analys på rätt detaljnivå. Analysera komplex data snabbare och med ökat förtroende.

image

Activity feed improvements

Favorite vizzes in your activity feed

Activity feed improvements

See a viz in your activity feed you like? You can now add vizzes to your favorites directly from your Tableau Public activity feed.

image

Förbättringar av uppsättningsåtgärder

Du kan stegvis lägga till och ta bort värden från en uppsättning.

Förbättringar av uppsättningsåtgärder

Uppsättningsåtgärderna blev precis ännu kraftfullare med två nya urvalslägen. Du kan nu stegvis lägga till och ta bort värden från en uppsättning genom att interagera med markeringar i vyn, även efter att ett urval har rensats.

image

Explore a viz in the browser

Explore another author's viz on Tableau Public directly in the browser.

Explore a viz in the browser

Want to see how a viz on Tableau Public was made? You can now explore a viz directly in a browser. Explore, make your own version, and save as a copy to your profile with automatic attribution to the original author.

image

SAP HANA connector improvements

Connectivity support for SAP S/4HANA

SAP HANA connector improvements

We have improved our OData Connector which now supports S/4HANA. Additionally, users can now connect to an OData service URL to list all the feeds inside their service and can join those feeds together just as they would any other tables in a Tableau datasource.

Visa alla funktioner i Tableau 2020.2

Tableau 2020.1

Släpptes februari 2020 | Releasemeddelande för Tableau 2020.1

Tableau 2020.1 innehåller nya spännande sätt att lägga till kraftfull interaktivitet till din data, vilket ger liv åt några av de mest efterfrågade funktionerna från Tableau Community. Använd dynamiska parametrar, buffertberäkningar och visualiseringsanimeringar för att med hjälp av din data berätta ännu kraftfullare och mer berörande berättelser.

image

Dashboard-tillägg för Tableau Public

Anpassa interaktiviteten i dina visualiseringar ytterligare.

Dashboard-tillägg för Tableau Public

Du kan skapa mer anpassade visualiseringar med tillägg. Nu stödjer vi tilläggen Image Map Filter, Single Checkbox Parameters och Filter Bookmarks på Tableau Public. De här tilläggen kan laddas ner från vårt Tilläggsgalleri.

image

Dynamiska parametrar

Parametervärden uppdateras nu dynamiskt.

Dynamiska parametrar

Säg hej då till att behöva publicera om arbetsböcker med parametrar varje gång underliggande data ändras. Du behöver bara ställa in din parameter en gång så uppdaterar Tableau automatiskt parameterlistan med värden varje gång någon öppnar arbetsboken.

image

Anpassningsbar Discover pane för Tableau Desktop

Visa anpassat innehåll i Discover Pane.

Anpassningsbar Discover pane för Tableau Desktop

Du kan nu anpassa Discover Pane som visas på startsidan i Tableau Desktop för att visa eget anpassat innehåll istället för det innehåll som Tableau visar som standard. Erbjud länkar och information som är specifika för din organisation för att underlätta för dina användare att snabbt komma igång med Tableau. Läs mer om det här

image

Buffertberäkningar

Visualisera och förstå närheten mellan märken på ett bättre sätt.

Buffert genom avståndsberäkningar

Buffertberäkningar låter dig visualisera avståndet kring punktplatser. Ge Tableau tre parametrar – plats, avstånd och en måttenhet – så skapas omedelbart en buffert eller gräns. Det blir lättare än någonsin att besvara komplexa spatiala frågor – visualisera vilka egenskaper som finns inom 200 meter från en föreslagen transitplats, eller hur många konkurrerande butiker som finns inom 1 mil från deras butik och så vidare.

image

Spela upp-knapp i webbläsaren

Bläddra automatiskt vidare bland sidorna i webbläsaren.

Spela upp-knapp i webbläsaren

Tryck på spela upp direkt i webbläsaren för att se hur ett visst värde påverkar resten av din data. Kombinera med Viz-animeringar för smidiga och sammanhängande övergångar som visar förändringar mellan tillstånd eller över tid.

image

Kartförbättringar i webbläsaren

Mer kraft att skapa kartor i webbläsaren.

Kartförbättringar i webbläsaren

Kontrollera fler kartaspekter direkt i webbläsaren. Ändra format på bakgrundskartor, repetera bakgrunder, kartlager och demografiska datalager. Listrutan för att välja format gör det dessutom enklare att hitta och skilja mellan olika kartformat.

Visa alla funktioner i Tableau 2020.1

Tableau 2019.4

Släpptes oktober 2019 | Releasemeddelande för Tableau 2019.4

2019.4 innehåller funktioner som gör det lättare för kunderna att hitta, ansluta till och analysera sin data. Några viktiga nyheter i den här versionen är stora tabellförbättringar, vyrekommendationer för Tableau Server och Online samt stöd för webbhookar så att Tableau-plattformen kan integreras och utökas ytterligare.

image

Alibaba-kopplingar

Anslut till din Alibaba-data och analysera den.

Alibaba-kopplingar

Tack vare ett samarbete med Alibaba kan Tableau-kunder nu ansluta direkt till data i MaxCompute, AnalyticDB och Data Lake Analytics för analys.

Läs mer om samarbetet
image

Gå till den plats där bladet används

Hoppa direkt till den plats där kalkylbladet används.

Gå till den plats där bladet används

Nu har vi gjort det snabbare att navigera i stora, komplexa arbetsböcker med många blad. Du kan enkelt visa och hoppa till alla platser i en arbetsbok (dashboards, berättelser) där ett kalkylblad används.

image

Förbättringar i aktivitetsflöden

Filtrera och gruppera uppdateringar i aktivitetsflöden

Förbättringar i aktivitetsflöden

Filtrera dina anpassade aktivitetsflöden i Tableau Public genom att växla mellan aktivitetstyperna. Nu är favoriter grupperade tillsammans för samma visualisering.

image

Förbättringar för SAP HANA-koppling

Stöd för nivåhierarki i SAP HANA.

Förbättringar för SAP HANA-koppling

Nu när du ansluter till SAP HANA kommer nivåhierarkier som används i beräkningsvyer automatiskt att vara tillgängliga i Tableau.

image

Kyvos-koppling

Inbyggd koppling till Kyvos.

Kyvos-koppling

De av våra kunder som använder Kyvos kan nu ansluta direkt till sin data och analysera den. Finns för Tableau Desktop och Tableau Server.

image

Qubole-koppling

Koppla till din Qubole-data och börja analysera den.

Nu kan kunder som använder Presto fullt ut utnyttja innovationen Qubole som en inbyggd koppling. Finns för Tableau Desktop och Tableau Server.

Visa alla funktioner i Tableau 2019.4

Tableau 2019.3

Släpptes september 2019 | Releasemeddelande för Tableau 2019.3

2019.3 har nya funktioner som kan hjälpa dig och din organisation att göra mer med data. Explain Data hjälper dig att förstå varför avvikelser sker, Tableau Catalog ger din data ökad tillförlitlighet och Server Management Add-on gör att du kan jobba i ännu större skala. Andra förbättringar är Encryption at rest, möjligheten att bädda in Ask Data och alternativet att ansluta till publicerade datakällor i Prep Builder.

image

Favorit från galleriet

Spara visualiseringar från galleriet bland dina favoriter.

Favorit från galleriet

Nu kan du spara visualiseringar från Tableau Public galleri i din egen samling av favoriter så att du enkelt kommer åt dem när du söker inspiration.

image

Webbredigering för Tableau Public

Redigera dina Tableau Public visualiseringar i en webbläsare.

Webbredigering

Redigera och spara alla dina Tableau Public visualiseringar direkt i din webbläsare. Eventuella ändringar uppdateras automatiskt överallt där de är inbäddade.

image

Spatiala beräkningar: Avstånd

Mät enkelt avståndet mellan två punkter.

Spatiala beräkningar: Avstånd

Nu kan du enkelt mäta avståndet mellan två punkter. Perfekt för att mäta flygresor, fraktvägar eller köravstånd vid avståndsanalys för en butik eller hubb.

image

Spatiala beräkningar: Förbättringar i MakePoint

Använd MakePoint med projicerade koordinater.

Spatiala beräkningar: Förbättringar i MakePoint

Nu kan du konvertera projicerade koordinater för platser, det kan vara i fot eller meter, till latitud och longitud som Tableau kan visualisera och använda i spatiala kopplingar. Exempelvis loggar Seattle Police Department platsinformation med lokal projicering i amerikanska fot och kan nu, med MakePoint, konvertera det direkt till användbara latitud/longitud-koordinater.

image

ISO-8601 förvald kalender

Ställ in ISO-8601 som din förvalda kalender.

ISO-8601 förvald kalender

Nu kan du ställa in ISO-8601-kalendern så att dina datumdelar som standard är iso-ekvivalenta för år, kvartal, vecka och veckodag för bättre kalenderbaserad analys.

image

Förbättringar av parameteråtgärder

Nya sammanställningar för parameteråtgärder.

Förbättringar av parameteråtgärder

Parameteråtgärder har blivit kraftfullare med tre nya sammanställningsfunktioner: första kvartil, tredje kvartil och sammanfogande. Nu har du även möjlighet att skapa nya parametrar direkt från dialogrutan med parameteråtgärder.

Visa alla funktioner i Tableau 2019.3

Tableau 2019.2

2019.2 innehåller både nya intressanta sätt att interagera med din data och nya dashboard-egenskaper. Den kombinationen gör stor skillnad för mer precis, strömlinjeformad webbpublicering. Det finns parameteråtgärder, vektorkartor och ett nytt sätt att bläddra i ditt innehåll på Tableau Server och Online.

image

Anpassningsbara verktygstips för referensrader

Anpassa eller inaktivera verktygstips för referensrader.

Anpassningsbara verktygstips för referensrader

Nu finns alternativ för att anpassa verktygstips för referensrader, band och distributioner. Redigera texten i verktygstips, eller välj att inaktivera verktygstips helt.

image

Spatiala beräkningar: MakePoint

Stöd för spatiala beräkningar: MakePoint

Spatiala beräkningar: MakePoint

Nu kan du göra om latitud-/longitud-värden från textfiler, Excel eller någon annan datakälla till spatiala fält och använda dem i spatiala kopplingar. Med MakePoint kan du spatialt använda textfiler och Excel-ark så att det blir enklare att spatialt slå samman dina data.

image

Spatiala beräkningar: MakeLine

Stöd för spatial beräkning: MakeLine

Spatiala beräkningar: MakeLine

Nu är det enkelt att skapa tvåpunktskartor från start till destination, vilket är perfekt för flygkartor över flygbolagsrutter.

image

Parameteråtgärder

Ändra en parameters värde visuellt

Parameteråtgärder

Nu kan du visuellt ändra värde för en parameter. Använd parameteråtgärder för att driva referensrader, beräkningar, filter och SQL-frågor genom att helt enkelt interagera med märkning i en visualisering. Det skapar helt nya möjligheter till visuell interaktion med dina data.

image

Spatialt stöd för PostgreSQL+PostGIS

Spatialt stöd för PostgreSQL+PostGIS

Spatialt stöd för PostgreSQL+PostGIS

Nu kan du använda spatiala data direkt från PostgreSQL- eller Pivotal Greenplum-databaser med tillägget PostGIS. Du behöver inte exportera eller förbehandla data innan du tar in dem i Tableau. Och du kan utföra mer avancerad spatial analys med möjlighet att utnyttja de spatiala åtgärder som stöds av databasen.

image

Dölj/visa dashboard-behållare

Växla mellan synligt och dolt för alla flytande behållare på dina dashboards.

Dölj/visa dashboard-behållare

Maximera skärmytan med flexibilitet att växla mellan synligt och dolt för alla flytande behållare på dina dashboards. Anpassa vilket innehåll som visas för granskare, till exempel genom att anpassa instruktioner, filter eller symboler så att de är dolda när de inte längre behövs.

Visa alla funktioner i Tableau 2019.2

Tableau 2019.1

Släpptes februari 2019 | Releasemeddelande för Tableau 2019.1

Med 2019.1 kom Ask Data – ett helt nytt sätt att interagera med din data i Tableau. Du fick även Tableau Prep Conductor, ett nytt tillägg till Tableau Online och Server som gör att data kan förberedas i stor skala genom automatisering av processer och flöden. Det finns även datadrivna varningsvyer, zonnamn för dashboards och åtgärdsförbättringar för URL.

image

Dashboard zone names

Name any zone in your dashboard

Dashboard zone names

You now have the ability to assign a name to any item on a dashboard, helping to better organize multiple zones when looking at the layout tree.

image

Nested sorting improvements

Nested sorting improvements

Nested sorting improvements

Sorting just got more intuitive. You can now sort within multiple dimensions, making it easy to spot trends in your categorical data.

image

Url action improvements

Target specific web zones with URL actions

Url action improvements

Url actions can now target specific web zones in a dashboard, allowing authors the control to more seamlessly link to information that is hosted outside of their data source. Better integrate and add more meaningful content to your dashboard, and design more sophisticated app-like experiences.

image

Automatic dashboard phone layouts

Automatic dashboard phone layouts

Automatic dashboard phone layouts

Authoring mobile dashboard layouts just got easier. Tableau will now automatically add phone layouts to new dashboards, with ability to further customize them for specific use cases.

image

OAuth enabled for Snowflake Connector

We’ve significantly improved the Snowflake connection experience.

OAuth enabled for Snowflake Connector

We’ve significantly improved the Snowflake connection experience. The Snowflake Connector is now available across our entire platform and we have added native OAuth integration for both security and convenience.

image

Device layout preview on the web

Preview device layouts on the web.

Device layout preview on the web

Device dashboard design just got easier. You can now preview what your laptop, tablet, and phone layouts will look like directly in the desktop browser. Make any necessary formatting or content adjustments to your dashboards, and save knowing your mobile layouts are pixel perfect.

Visa alla funktioner i Tableau 2019.1