Funktioner i 2020.1

image

Dashboard-tillägg för Tableau Public

Anpassa interaktiviteten i dina visualiseringar ytterligare.

image of Dashboard-tillägg för Tableau Public

Dashboard-tillägg för Tableau Public

Du kan skapa mer anpassade visualiseringar med tillägg. Nu stödjer vi tilläggen Image Map Filter, Single Checkbox Parameters och Filter Bookmarks på Tableau Public. De här tilläggen kan laddas ner från vårt Tilläggsgalleri.

image

Dynamiska parametrar

Parametervärden uppdateras nu dynamiskt.

image of Dynamiska parametrar

Dynamiska parametrar

Säg hej då till att behöva publicera om arbetsböcker med parametrar varje gång underliggande data ändras. Du behöver bara ställa in din parameter en gång så uppdaterar Tableau automatiskt parameterlistan med värden varje gång någon öppnar arbetsboken.

image

Anpassningsbar Discover pane för Tableau Desktop

Visa anpassat innehåll i Discover Pane.

image of Anpassningsbar Discover pane för Tableau Desktop

Anpassningsbar Discover pane för Tableau Desktop

Du kan nu anpassa Discover Pane som visas på startsidan i Tableau Desktop för att visa eget anpassat innehåll istället för det innehåll som Tableau visar som standard. Erbjud länkar och information som är specifika för din organisation för att underlätta för dina användare att snabbt komma igång med Tableau. Läs mer om det här

image

Buffertberäkningar

Visualisera och förstå närheten mellan märken på ett bättre sätt.

image of Buffert genom avståndsberäkningar

Buffert genom avståndsberäkningar

Buffertberäkningar låter dig visualisera avståndet kring punktplatser. Ge Tableau tre parametrar – plats, avstånd och en måttenhet – så skapas omedelbart en buffert eller gräns. Det blir lättare än någonsin att besvara komplexa spatiala frågor – visualisera vilka egenskaper som finns inom 200 meter från en föreslagen transitplats, eller hur många konkurrerande butiker som finns inom 1 mil från deras butik och så vidare.

image

Spela upp-knapp i webbläsaren

Bläddra automatiskt vidare bland sidorna i webbläsaren.

image of Spela upp-knapp i webbläsaren

Spela upp-knapp i webbläsaren

Tryck på spela upp direkt i webbläsaren för att se hur ett visst värde påverkar resten av din data. Kombinera med Viz-animeringar för smidiga och sammanhängande övergångar som visar förändringar mellan tillstånd eller över tid.

image

Kartförbättringar i webbläsaren

Mer kraft att skapa kartor i webbläsaren.

image of Kartförbättringar i webbläsaren

Kartförbättringar i webbläsaren

Kontrollera fler kartaspekter direkt i webbläsaren. Ändra format på bakgrundskartor, repetera bakgrunder, kartlager och demografiska datalager. Listrutan för att välja format gör det dessutom enklare att hitta och skilja mellan olika kartformat.

image

Viz-animeringar

Få snabbt syn på förändringar i din data.

image of Viz-animeringar

Viz-animeringar

Viz-animeringar hjälper dig att se och förstå din föränderliga data. Det är enkelt att spåra de logiska stegen bakom datautvecklingen och återge kraftfulla databerättelser. Sortera, filtrera, lägg till fält med mera för att smidigt animera dina visualiseringar. Välj om du vill aktivera Viz-animeringar eller inte, och bestäm hur du helst vill tillämpa animeringar i dina nya arbetsböcker.

image

Enkel dashboardexport

Exportera dashboards snabbt i format du själv väljer

image

Förbättrade tilldelningsbegränsningar av platsroller

Ge administratörer rätt att begränsa antalet licenser för rolltyp per webbplats.

Förbättrade tilldelningsbegränsningar av platsroller

Vi har förbättrat sättet som Server- och webbplatsadministratörer begränsar antalet licenstyper på sina webbplatser. Den här uppdateringen låter även Serveradministratörer delegera licenstilldelning till webbplatsadministratörer.

image

Skapa en arbetsbok från Externa tillgångar.

När datahantering är aktiverat kan du nu skapa en arbetsbok från din data på sidan Externa tillgångar.

image of Skapa en arbetsbok från Externa tillgångar.

Skapa en arbetsbok från Externa tillgångar.

Koppla snabbare till rätt data genom att skapa en arbetsbok direkt från sidan Externa tillgångar.

image

Förbättringar av Explain Data

Använd Explain Data i fler användningsfall.

image of Förbättringar av Explain Data

Förbättringar av Explain Data

Explain Data fortsätter att bli bättre och bättre med prestandaförbättringar för breda datauppsättningar och förfinade modeller som hjälper dig att gräva djupare i din data.

image

Externt fillager för Tableau Server

Underlätta distributionen av Tableau Server

Externt fillager för Tableau Server

Nu kan du utnyttja enheter för nätverkslagring till ögonblicksbilder för säkerhetskopiering som en del av tillägget Server Management. Det reducerar avsevärt den tid det tar att säkerhetskopiera. Den här nya funktionen kan också användas till att underlätta distributionstopologin. Den centraliserar fillagringen och tar bort behovet att köra fillager på flera noder i ett Tableau Server-kluster.

image

Kopplingsförbättringar

Se ännu mer av din data i Tableau.

Uppdateringar av Salesforce-kopplingen

Vi har uppdaterat vår Salesforce-koppling för att erbjuda snabbare prestanda, större flexibilitet och ännu mer data att leka med. Först och främst ändrade vi sättet att koppla till Salesforce-data. Nu växlar kopplingen mellan API:erna dynamiskt beroende på hur stor datauppsättningen är, vilket förbättrar prestandan avsevärt. Dessutom stödjer Salesforce-kopplingen nu SOQL på samma sätt som anpassat SQL-språk gör idag vilket gör din analys ännu flexiblare. Slutligen kan du nu koppla ytterligare dataobjekt som Salesforces aktivitetshistorik och kampanjpåverkan så att du får ännu mer data att se och förstå i Tableau.

Uppdateringar av Snowflake-kopplingen

Vi har lagt till support för Snowflake Role. Nu går det att åsidosätta standardrollen i Snowflake-dialogen. Rollen som definieras i kopplingen kan tillämpas i OAuth-scenarier.
image

Filtrera kopplingsupplevelsen

Nu kan användare filtrera ner till en särskild datakälla med Data Management.

image of Filtrera efter certifierade datakällor

Filtrera efter certifierade datakällor

Tillägget Data Management gör att användare kan filtrera till en särskild kopplingstyp eller datakällor med certifieringar eller datakvalitetsvarningar i Connect to data-upplevelsen. Hitta rätt data, snabbare.

image

Catalog-koppling till förbättringar

Nu finns fler kopplingstyper tillgängliga i kopplingen till upplevelser med Tableau Catalog.

Google BigQuery-, Google Sheets- och Cloudfile-kopplingar för Tableau Catalog

Hitta rätt data, snabbare. Se Google BigQuery-, Google Sheets- och Cloudfile-kopplingar i Tableau Catalog Connect för att uppleva när Data Management-tillägget aktiveras på din distribution.

image

Impala-koppling

Koppla till Cloudera Impala-data internt.

Impala-koppling

Koppla till Cloudera Impala-data internt på Tableau Desktop eller från webbredigeringsupplevelsen på Tableau Server eller Tableau Online.

image

Ange behörighet för kapslade projekt

Hantera behörigheter på en mer detaljerad nivå.

image of Ange behörighet för kapslade projekt

Ange behörighet för kapslade projekt

Kontrollera behörighetsinställningar separat för innehåll i ett projekt och alla kapslade projekt det innehåller. Förbättra navigeringen och strukturen på ditt webbplatsinnehåll och tillåt webbplatsadministratörer att delegera mer effektivt till icke-administratörer.

image

Improved permissions dialog

More intuitive layout and functionality when setting user and group permissions

image of Improved permissions dialog

Improved permissions dialog

With a major update to the permissions dialog, you'll be able to set up permissions for users and groups faster and easier than ever before. Updates include new action-oriented permission templates, the ability to search both Users and Groups simultaneously without preselecting your choice, and a new copy-paste function for permission rules. All of these updates are wrapped in a more intuitive user experience with stylistic refinements.

image

Viz in tooltip in the browser

Add visualizations to a tooltip in the browser.

image of Viz in tooltip in the browser

Viz in tooltip in the browser

Bring more interactivity and richness to your dashboards by adding visualizations to your tooltips, directly in the browser.

image

TabPy 1.0

TabPy is officially designated a 1.0 release.

image of TabPy 1.0

TabPy 1.0

Tableau’s Python Integration Server, TabPy, is being moved to a Tableau supported 1.0 version. This update includes a simplified install, user authentication, secured connections (SSL), and pre-built statistical models.

image

Analytics Extensions API

Further extend Tableau’s dynamic calculation language.

Analytics Extensions API

The Analytics Extensions API allows developers to write their own dynamic extensions of Tableau’s calculation language to integrate new programming languages, machine learning models, and advanced statistical functions. This initial release of the API supports the Evaluate API method.

image

Analytics Extensions Key Store SSL

OS key store SSL support.

image of Analytics Extensions Key Store SSL

Analytics Extensions Key Store SSL

To improve secured connections for R, Python, and other Analytics Extensions (formerly External Services), Tableau Desktop and Server now support the ability to use SSL certificates stores in the operating system key store instead of requiring a cert to be provided directly.

image

Beräkningar på detaljnivå (LOD) i Prep Builder

Skapa beräkningar på detaljnivå (LOD) i Tableau Prep Builder och gör analys ännu enklare.

image of Beräkningar på detaljnivå (LOD) i Prep Builder

Beräkningar på detaljnivå (LOD) i Prep Builder

Förenkla möjligheten att förbereda och analysera din data på flera detaljnivåer med LOD-beräkningar i Tableau Prep Builder. Slipp flöden i flera steg för att få den sammansättning du vill ha. Använd Tableau Preps visuella och lättanvända beräkningar istället.

image

Inloggningsbaserad licenshantering

Säg hej då till licensnycklar till Desktop och Prep Builder.

image of Inloggningsbaserad licenshantering

Inloggningsbaserad licenshantering

Med inloggningsbaserad licenshantering kan Creator aktivera Tableau Desktop eller Tableau Prep. Logga bara in på dessa produkter med autentiseringsuppgifterna för Tableau Server, utan produktnyckel. Administratörer kan tilldela, övervaka och återkräva åtkomst till Tableau Desktop och Tableau Prep direkt via Tableau Server istället för att dela ut licensnycklar till slutanvändare. Det här licensieringsalternativet är tillgängligt för rollbaserade kunder. Kontakta ditt kontoteam för mer information.

image

Stöd för fler Initial SQL-parametrar i Prep

Använd Initial SQL i Tableau Prep för att skicka fler parametrar till databasen.

Stöd för fler Initial SQL-parametrar i Prep

Du kan nu använda TableauServerUser, TableauServerUserFull, TableauApp, TableauVersion och WorkbookName som parametrar i Initial SQL för Tableau Prep.

image

Pause data updates

Add cleaning operations in bulk without having each one update the profile panes.

image of Pause data updates

Pause data updates

Add cleaning operations in bulk without waiting to see the data update in the profile panes. Hit the pause button, add your operations, and then click resume to see the collective results of all the new steps you added.

image

Disable incompatible Tableau Conductor features

Make sure your Tableau Prep Builder flows are compatible with the Tableau Server version you are using for Tableau Prep Conductor.

image of Disable incompatible Tableau Conductor features

Disable incompatible Tableau Conductor features

If you are using Tableau Prep Conductor in Tableau Server or Tableau Online to operationalize your flows, you need to be able to seamlessly navigate between the desktop and the server experience. With compatibility mode, only features that are fully compatible with your server version will be active. If a feature is incompatible, it will be greyed out and disabled.

image

Connections Highlighting

Easily change the connection attributes or the credentials for your input steps.

image of Connections Highlighting

Connections Highlighting

While building your Prep Builder flows, you may occasionally want to change the connection attributes or the credentials for your input steps. With this release, we are making it easier to quickly map your Input steps to their originating connections in the Connections pane. Simply select one or more of your input steps, and all the connections associated with those inputs will be highlighted in the Connections pane.

image

Embed cloud credentials in Prep Conductor

Publish flows to Tableau Prep Conductor with the credentials for Box, Dropbox, Google Drive or One Drive embedded.

image of Embed cloud credentials in Prep Conductor

Embed cloud credentials in Prep Conductor

“Add Credentials” in Prep Builder before publishing your flow to Prep Conductor. This will allow you to create new credentials in Tableau Server, that you can choose to use with the flow you are publishing.

image

Tableau Mobile for BlackBerry (iOS)

Tableau Mobile for BlackBerry Dynamics (iOS)

Tableau Mobile for BlackBerry

Tableau Mobile for BlackBerry is an update to the existing mobile app. The new app (compatible with iOS13) includes a newer and more intuitive design, an improved search and browsing experience that is consistent with Tableau Server and Tableau Online, as well as enhanced offline capabilities so users can enjoy the richness and interactivity of visualizations, from anywhere.