Explain Data

AI-drivna förklaringar till din data


Se hur det fungerar – titta på videon

Med ett enda klick får du förklaringen till en datapunkts ”varför”.

Hitta snabbare vad som driver verksamheten framåt

Explain Data använder kraften i AI för att förklara specifika punkter i din data för snabbare analyser. Du får en samlad uppsättning förklaringar, baserade på avancerade statistiska modeller, så att du slipper lägga tid på att söka efter svar som inte finns där.

Upptäck ”varför” som du inte visste fanns

Du kan gå mycket längre än generella trender för att få svar på riktade frågor. Explain Data ger samlade, interaktiva förklaringar som Tableau-visualiseringar för de datapunkter som du är intresserad av. Gå djupare i förklaringen medan du är kvar i ditt analysarbetsflöde.

Välj den datapunkt som du är intresserad av och klicka på glödlampan för att öppna Explain Data.

Explain Data ger automatiskt AI-drivna förklaringar bakom ditt valda värde. I bakgrunden kontrolleras hundratals möjliga förklaringar och de mest troliga visas.

Öppna en visualisering så att du kan gå ännu djupare i förklaringen och utforska med hela kraften i Tableau. Detta medan du hela tiden är kvar i ditt analysarbetsflöde.