Tableau 2022.4

Tableaus externa åtgärder, bildroller och mycket mer

Hämta den senaste versionen nu

Tableaus externa åtgärder

Tableaus externa åtgärder ger inbyggd integrering med Salesforce-flöden och hjälper dig att automatisera affärsprocesser och spara tid och pengar.
Genom att koppla dina dashboards till Salesforce kan du fatta beslut i kontext och köra flöden utan att lämna Tableau. Nu kan du eskalera ett ärende, skicka en kundfaktura och mycket mer med ett enda knapptryck.

Bildroll

Med hjälp av bildroller förbättras förståelsen av insikter och slutanvändare kan bättre ansluta till visualiseringar och förstå dem. Bildroll är en ny fältsemantik som ger ett skalbart och automatiskt sätt att ta in bildtillgångar i Tableau. Nu kan Tableau dynamiskt mappa bilder till länkar i din data och koda dem som rad- eller kolumnrubriker som kan exporteras. Med den här nya funktionen kan du hantera bildtillgångar externt och förhindra att arbetsböckerna blir så stora att de inte kan underhållas och delas. 

Funktioner som inspirerats av Tableau-communityt

Utför vanliga uppgifter mer effektivt med funktioner som inspirerats av Tableau-communityt.

 • Välj vilka datakällor som ska ersättas på arbetsarksnivå utan krångliga lösningar. 
 • Konvertera strängar till korrekt skiftläge med hjälp av funktionen PROPER ( ).
 • Lägg till kontext och gör det möjligt att utforska vidare genom att hyperlänka textobjekt med hjälp av RTF-redigeraren medan du publicerar på webben.
Image of Embedding API v3.3

Användningsbaserad licensering för Tableaus inbäddade analys

Ta del av alla fördelar i Tableaus inbäddade analys på ett mer skalbart, agilt och kostnadseffektivt sätt. Med vår senaste licensmodell kan du betala för användning istället för användare, och därmed få flexibla priser som passar din verksamhet. Med det här nya erbjudandet samlar vi en innovativ licensmodell och vår förstklassiga analysplattform för att ge dig maximalt värde på dina datainvesteringar.

Utforska de senaste funktionerna och mycket mer

Blogginlägg

Tableau 2022.4 är här!

Läs vårt lanseringsmeddelande där vi beskriver alla nya funktioner i den här versionen, till exempel Tableaus externa åtgärder, bildroller och mycket mer.

Resurs

AI + analys

Läs mer om hur Tableau använder AI i analys för att hjälpa användare i hela organisationen att besvara tuffa frågor.

Resurs

Utforska Tableau Accelerators

Accelerators (hette tidigare Dashboard Starters) är färdigbyggda dashboards som hjälper dig att direkt göra en djupdykning och börja lösa problem. Utforska den här nya funktionen bland andra i Tableau Exchange.

Händelser

Titta på Dreamforce 2022

Om du missade Dreamforce kan du ta igen det nu på Salesforce+. Hör om de senaste innovationerna, lär dig något nytt och utforska en mängd olika användningsfall när det passar dig.

Alla funktioner

image

Tableaus externa åtgärder

Fatta beslut i rätt kontext

Tableaus externa åtgärder

Tableaus externa åtgärder ger inbyggd integrering med Salesforce-flöden och hjälper dig att automatisera affärsprocesser och spara tid och pengar.
Genom att koppla dina dashboards till Salesforce kan du fatta beslut i kontext och köra flöden utan att lämna Tableau. Nu kan du eskalera ett ärende, skicka en kundfaktura och mycket mer med ett enda knapptryck.

image

Image-roll

Lägg till datadrivna bilder i stor skala

Image-rollen

Med hjälp av Image-rollen förbättras förståelsen av insikter och slutanvändare kan bättre ansluta till visualiseringar och förstå dem. Image-rollen är en ny del som ger ett skalbart och automatiskt sätt att ta in bildtillgångar i Tableau. Nu kan Tableau dynamiskt mappa bilder till länkar i din data och koda dem som rad- eller kolumnrubriker som kan exporteras. Med den här nya funktionen kan du hantera bildtillgångar externt och förhindra att arbetsböckerna blir så stora att de inte kan bevaras och delas. Mer information här.

image

Ersätta datakälla per blad

Byt enkelt datakällor

Ersätt datakälla per blad

Välj vilka datakällor som ska ersättas på arbetsarksnivå utan krångliga lösningar. När du tidigare skulle ersätta datakällor behövde alla arbetsark i arbetsboken använda datakällan. Nu har du bättre kontroll och kan välja att bara tillämpa ändrade datakällor på det aktuella arbetsarket.

image

Strängfunktionen PROPER()

Ändra enkelt skiftläge i text

Strängfunktionen PROPER()

Formatera strängfält med hjälp av funktionen PROPER ( ) i stället för med komplicerade beräkningar. Med den här nya funktionen omvandlas strängar till korrekt skiftläge. Den första bokstaven i en textsträng och alla bokstäver efter tecken som inte är bokstäver skrivs med stor bokstav, medan resten konverteras till små bokstäver.

image

Användningsmätvärden

Förstå innehållets resultat

Screenshot of usage metrics in Tableau showing 239 total favorites and 3743 total views

Användningsmätvärden

Totala visningar och favoriter visas som mätvärden på den nya fliken för användning. Med de insikterna förstår analytiker bättre vilka arbetsböcker som är populära och kan därmed skapa innehåll som passar målgruppen. Viewers kan utnyttja användningsmätvärden för att bekräfta att innehållet verkligen används och är trovärdigt.

image

Stöd för svenska och thai

Använd Tableau på ditt språk

Stöd för svenska och thai

Se och förstå data på ditt språk. Tableau har utökat språkalternativen med thai och svenska.

image

Virtuella anslutningar: stöd för ytterligare kopplingar

Anslut till mer data

Virtuella anslutningar: stöd för ytterligare kopplingar

Virtuella anslutningar har nu stöd för anslutningar till:

 • Microsoft OneDrive
 • Apache Drill
 • Apache Spark SQL
 • Cloudera Hadoop Hive
 • Datorama
 • Dremio Connector
 • IBM DB2
 • Kyvos
 • Qubole Presto
image

Flera anslutningar i en virtuell anslutning

Ta in rättighetstabeller utifrån

Flera anslutningar i en virtuell anslutning

I virtuella anslutningar kan du nu ansluta till ytterligare en databas för att hämta in en rättighetstabell. Den här funktionen gör processen att skapa policyförklaringar enklare och tar bort kravet på att duplicera rättighetstabeller i olika databaser. Mer information här.

image

Uppdatera data från redigeraren för virtuella anslutningar

Uppdatera din data

Uppdatera data från redigeraren för virtuella anslutningar

I redigeraren för virtuella anslutningar kan du nu manuellt uppdatera databasanslutningen och få den senaste datan. Det innebär att om det sker ändringar i databasen kan du uppdatera den omedelbart, utan att stänga den virtuella anslutningen och komma tillbaka eller vänta på att cacheminnet ska löpa ut. Mer information här.

REST API Icon

API:er för att rotera inloggningsuppgifter

Programmera ändring av inloggningsuppgifter

API:er för att rotera inloggningsuppgifter

Med nya API:er för att rotera inloggningsuppgifter kan du programmera ändringar av inloggningsuppgifter för virtuella anslutningar och automatisera åtgärder. Det finns tre nya API-slutpunkter:

 • Hämta en lista över namn och ID för tillgängliga virtuella anslutningar
 • Hämta en lista över databasanslutningar som hittats i en virtuell anslutning och information om dem
 • Uppdatera serveradressen, porten, användarnamnet eller lösenordet för den specifika databasanslutningen i en virtuell anslutning
image

Ersätta inmatningssteg i Tableau Prep

Ersätt inmatningssteg på ett enkelt sätt

Ersätta inmatningssteg i Tableau Prep

Tableau Prep har gjort det möjligt för användare att dra ett nytt inmatningssteg över ett befintligt och automatiskt ersätta det. Samtidigt behålls kopplingen till resten av dina flödessteg, vilket förbättrar upplevelsen. Mer information här.

image

External Assets Default Project

Förenkla styrningen av externa resurser

External Assets Default Project

Nya externa tillgångar läggs nu automatiskt till i ett nytt projekt med titeln External Assets Default Project (Standardprojekt för externa resurser). Med den här ändringen kan webbplatsadministratörer tilldela projektledare och ange standardbehörigheter för att korrekt styra alla nya externa resurser som läggs till i Tableau. Den här ändringen gör det ännu enklare att organisera och styra databaser, tabeller och filer i Tableau.

image

LogShark-tillägg för Tableau Prep

Samla in Prep-loggfiler

LogShark-tillägg för Tableau Prep

Med det nya LogShark-tillägget kan du enkelt samla in Tableau Prep-loggfiler och automatiskt generera Tableau-dashboards. På så sätt kan du analysera interaktiv prestanda, prestanda för flödesutförande och fel.

image

Förbättrat användargränssnitt i Tableau Prep

Förenklat användargränssnitt i Tableau Prep

Förbättrat användargränssnitt i Tableau Prep

Tableau Prep visualiserar processen med att bygga ett flöde och rensa och forma data på ett fantastiskt sätt. Med omarbetade flödesgrafer och kanter minskar vi de visuella distraktioner som uppstår när flödesgrafen blir större och mer komplicerad. De här förändringarna ger dig en mer flexibel och lekfull upplevelse och bättre läsbarhet när du skapar flöden.

image

Förbättringar av Workbook Optimizer

Tillämpa bästa praxis på ett effektivare sätt

Förbättringar av Workbook Optimizer

Förbättringar av Workbook Optimizer gör att arbetsbokförfattare kan ignorera enskilda bästa praxis som inte är relevanta för dem och implementera specifika bästa praxis med ett enda klick. Nu innehåller Workbook Optimizer ännu fler bästa praxis som hjälper författare att förbättra arbetsboksprestandan. Mer information här.

image

Förbättrad webbpublicering

Publicera på webben på ett mer flexibelt sätt

Förbättrad webbpublicering

 • Du kommer enkelt åt formatering för siffror och datum från en knapp, till exempel anpassade sifferformat.
 • Använd tabellskuggning för rubriker, rutor och celler och dela upp delar av tabellen visuellt så att det blir lättare att förstå dem.
 • Lägg till kontext och gör det möjligt att utforska vidare genom att hyperlänka textobjekt med hjälp av RTF-redigeraren.
 • Förstå vilka formateringsalternativ som är tillgängliga. Nu visas formateringsalternativ för avgränsare och kantlinjer dynamiskt baserat på typ av visualisering och knappar på hyllan.

Mer information här.

REST API Icon

REST API:er för anpassade vyer

Hantera anpassade vyer i stor skala

REST API:er för anpassade vyer

Automatisera hanteringen av anpassade vyer i stor skala med hjälp av API:er och förbättra produktiviteten. Nu kan du utnyttja anpassade vyer i inbäddade scenarier och erbjuda relevanta vyer som gör att användarna inte behöver filtrera, sortera eller välja.

REST API:er för anpassade vyer innehåller följande metoder:

 • getCustomizedViewImage
 • getCustomView
 • getCustomViews
 • updateCustomViews
 • deleteCustomView
Image of a Tableau dashboard about product utilization by users and activity embedded in a web portal.

Inbäddnings-API v3.4

Hämta underliggande data

Image of a Tableau dashboard about product utilization by users and activity embedded in a web portal.

Inbäddnings-API v3.4

Den senaste versionen av inbäddnings-API:et innehåller paginering så att utvecklare som bygger Tableau-drivna produkter kan hämta all underliggande data. Kolla in vår förhandsgranskning för utvecklare för en fullständig lista över funktioner.

image

Integrering av Tableau Mobile med Salesforce SDK

Verkställa säkerhetsregler på Tableau Mobile

Integrering av Tableau Mobile med Salesforce SDK

Tableau Mobile integreras med Salesforce Security SDK för att hjälpa dig att implementera säkerhetsinställningar för mobila enheter och verkställa regler. Nu kan du blockera åtkomst på uppbrutna enheter eller enheter med felsökare eller skadlig kod.

image

Nya acceleratorer i Tableau Exchange

Kickstarta din analys

image

Förbättrad djuplänkning i Tableau Mobile

Växla enkelt mellan webbplatser eller servrar

Förbättrad djuplänkning i Tableau Mobile

Växla sömlöst mellan webbplatser eller servrar i mobilen beroende på var det länkade innehållet finns. När du klickar på länkar till Tableau-innehåll från tredjepartsprogram eller -webbplatser omdirigeras du till Tableau Mobile-appen. Du uppmanas att växla webbplats eller server om du inte är inloggad på rätt webbplats eller server från början.

image

Exasol JDBC-koppling på Tableau Exchange

Anslut till Exasol

Salesforce Marketing Cloud Tableau Exchange Connector

Salesforce Marketing Cloud-koppling

Anslut till data i Salesforce Marketing Cloud

Salesforce Marketing Cloud-koppling

Den här nya kopplingen erbjuder ett smidigt och enkelt sätt att ansluta till data i Salesforce Marketing Cloud direkt från Tableau.

image

ServiceNow JDBC-koppling

Anslut till ServiceNow-data

ServiceNow JDBC-koppling

Med den nya ServiceNow JDBC-kopplingen får du tillgång till alla standardobjekt och anpassade ServiceNow-objekt. Dessutom ger den här kopplingen möjlighet att ansluta till privata och frånkopplade installationer.

image

TIBCO-koppling för Linux

Anslut till TIBCO-data

TIBCO-koppling för Linux

Nu har Tableau stöd för en Linux-koppling för TIBCO Data Virtualization-plattformen.

image

Förbättrad aktivitetslogg

Spåra behörighetshändelser

Förbättrad aktivitetslogg

Granska historiken för behörighetsändringar med hjälp av aktivitetsloggen. I den här versionen utökas granskningsmöjligheterna genom att du kan spåra ändringar av gruppmedlemskap, webbplatsroller, innehållsförflyttningar med mera.

image

HIPAA-efterlevnad i Tableau Cloud

HIPAA-efterlevnad i Tableau Cloud för HLS-kunder

HIPAA-efterlevnad i Tableau Cloud

Tableau Cloud efterlever lagen Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). Tableau Cloud uppnår de strikta HIPAA-standarderna för behandling av kunders skyddade hälsouppgifter (PHI) och erbjuder funktioner som kan användas i den hårt reglerade vårdsektorn.

Data blending UI upgrade

Uppgraderat användargränssnitt för datablandning

Standardiserat användargränssnitt för blandning

Data blending UI upgrade

Uppgraderat användargränssnitt för datablandning

Datablandning är ett kraftfullt verktyg för att kombinera datauppsättningar. Vi har uppgraderat ikonografin för att matcha befintliga mönster och anpassa datablandning till användargränssnittets övergripande design. Nu är länkningsfält angivna med en grå länkikon och potentiella länkningsfält visas som en länk med snedstreck. Du kan vara säker på att funktionen inte har förändrats. Klicka bara på en länk med snedstreck om du vill använda fältet för blandning.