Tableau 2020.4

Tableau Prep Builder i webbläsaren, spatiala förbättringar och Resource Monitoring Tool i
Tableau Server för Linux

Hämta vår senaste version nu

Analys som gjord för ditt arbetsflöde

Tableau Prep Builder i webbläsaren

Med Tableau Prep Builder i webbläsaren kan du preppa din data endast med hjälp av en webbläsare och samla den processen i en enda integrerad plattform på webben. Du behöver inte hantera enskilda datorer. Nu kan IT-administratörer uppgradera servern till den senaste versionen för samtliga i organisationen.

Tableau Prep Builder i webbläsaren tar dataförberedelseprocessen till de som känner datan bäst, i alla webbläsare de har tillgång till. Det här kommer verkligen att ge teamen kraft att förbereda sin data när det behövs och frigöra allt mervärde som data erbjuder.

Kartor med stöd för flera lager med markeringar

Optimera din geospatiala analys med kartor som har stöd för flera lager med markeringar. Nu kan du lägga till ett obegränsat antal lager med markeringar från en enda datakälla i dina kartvisualiseringar. De blir lättare att förstå och analysera genom att flera spatiala lager kombineras med kontext. Versionen ger också Redshift spatial support, stöd för offline-kartor i Tableau Server och spatialt stöd i Tableau Prep.

Resource Monitoring Tool för Tableau Server på Linux

Tidigare endast tillgängligt för Windows – nu tillhandahåller Resource Monitoring Tool agentbaserad övervakning av din Tableau Server-driftsättning på Linux som en del av Server Management Add-on. Övervaka och felsök proaktivt serverns hälsa med förbättrad visibilitet i maskin- och programvaruprestanda.

Översikt av funktioner i Tableau 2020.4

Här får du en översikt över alla nya funktioner i den här versionen.

Titta nu

Lär dig mer om våra nya funktioner

Blogginlägg

Tableau 2020.4 är här!

Läs vårt lanseringsmeddelande som beskriver alla nya funktioner i den här versionen, inklusive Prep Builder i webbläsaren, lager med flera markeringar för kartor och Resource Monitoring Tool i Linux.

Video on demand

Skapa kartor i flera lager för att bättre förstå din spatiala data

Anslut dig till Maps Development Team i den här TCish-sessionen och få en översikt över hur du använder lager med flera markeringar.

Video on demand

Översikt över nyheter i Tableau Prep Builder

Vill du friska upp minnet? I den här TCish-sessionen får du lära dig mer om nya funktioner som tillkommit i vår datapreppupplevelse.

Elearning

Nya funktioner i fokus

Är du nyfiken på de nya funktionerna i Tableau 2020.4? Lär dig allt du behöver kunna genom att göra den här kursen, komplett med videoförklaringar, kunskapstest med mera. Du behöver ha en eLearning-prenumeration.

Alla funktioner

image

Tableau Prep Builder in the browser

Prep your data wherever you have access to a browser.

Tableau Prep Builder in the browser

Tableau Prep Builder in the browser allows you to prep your data from wherever you have access to a browser, bringing the data prep process into one integrated platform on the web. No need to manage individual desktops, IT admins can now upgrade the server to get everyone in the organization on the latest version.

image

Kartor med stöd för flera lager med markeringar

Lägg till ett obegränsat antal lager med markeringar till din karta.

Kartor med stöd för flera lager med markeringar

Optimera din geospatiala analys med kartor som har stöd för flera lager med markeringar. Nu kan du lägga till ett obegränsat antal lager med markeringar från en enda datakälla i dina kartvisualiseringar. De blir lättare att förstå och analysera genom att flera spatiala lager kombineras med kontext.

image

Stöd för spatial Redshift-data

Koppla internt till spatial Redshift-data.

Stöd för spatial Redshift-data

Vi utökar Tableaus spatiala databaskopplingar för att göra det enklare än någonsin att lösa platsbaserade frågor. Du kan nu direkt koppla till tabeller i Redshift som innehåller spatial data och omedelbart visualisera den datan i Tableau.

image

Stöd för spatial data i Tableau Prep

Tillför spatial kontext till ditt datahanteringsflöde.

Stöd för spatial data i Tableau Prep

Nu kan Tableau Prep Builder importera, känna igen och exportera spatial data till extrakt och publicerade datakällor genom att tillföra spatial kontext till datahanteringsflödet och optimera din dataanalys.

image

Stöd för offline-kartor i Tableau Server

Skapa offline-kartor i Tableau Server

Stöd för offline-kartor i Tableau Server

Med stöd för offline-kartor har vi gjort det lättare för dig att få åtkomst till och analysera spatial data i Tableau Server. Nu kan du använda kartstilen för offline-kartor i din webbutformning och samtidigt se till att alla användare får åtkomst till kartorna – särskilt i organisationer med strikta regler för internetåtkomst.

image

Resource Monitoring Tool för Tableau Server på Linux

Övervaka Tableau Server på Linux med Resource Monitoring Tool

Resource Monitoring Tool för Tableau Server på Linux

Resource Monitoring Tool, som tidigare bara var tillgängligt för Windows, erbjuder nu agentbaserad övervakning av Tableau Server-driftsättningar på Linux som en del av Advanced Management for Tableau Server. Övervaka och felsök proaktivt serverns hälsa med förbättrad visibilitet i maskin- och programvaruprestanda.

image

Web authoring enhancements

Enjoy a more seamless web authoring experience.

Web authoring enhancements

Highlight actions

Call attention to marks of interest and identify important relationships in the data with highlight actions, now available in web authoring.

Mark labels

Quickly make adjustments to your mark labels in web authoring to stay in your workflow. Customize and choose which marks to label in a visualization, just like in Tableau Desktop.

Apply filter to worksheets

You can now use the apply filters to worksheets dialog on the web, unlocking the ability to choose specific sheets a filter should be applied, fine-tune your dashboards, and achieve more complex and connected dashboard designs—all in the browser.

Create fixed sets

Creators and Explorers now have an easy way to create a set either from the data pane, or visually via the tooltip command menu for quick analysis.

Create extracts

Create extracts without leaving the browser. In the web authoring flow, you can now choose to extract your data sources to improve performance.

image

Förbättrade prediktiva modelleringsfunktioner

Nya prediktiva modeller.

Förbättrade prediktiva modelleringsfunktioner

Välj från ytterligare två modeller för prediktiva modellfunktioner utöver standardmodellen för linjär regression: regulariserad linjär regression och Gaussisk processregression. Ändra modellen direkt från beräkningen och få omedelbar visuell feedback om hur ändringen påverkar prognoserna när de jämförs med historiska data.

image

Ett tillägg för datumaxeln

Skapa anpassade tidsbaserade prognoser

Ett tillägg för datumaxeln

Med datumaxel-tillägget kan du skapa anpassade tidsbaserade prognoser i Tableau. Välj ur en serie med i förväg ifyllda tilläggsalternativ eller välj ett eget intervall från en anpassad meny. Datumtillägget passar prediktiva modelleringsfunktioner, tabellberäkningar som glidande medelvärde och externa tjänster som R och Python.

image

Fliken Anpassade vyer

Hantera anpassade vyer ännu bättre på Tableau Server och Tableau Online.

Fliken Anpassade vyer

Vi har gjort det lättare att visa och hantera anpassade vyer på Tableau Server och Tableau Online. Gå till en ny flik för anpassade vyer för att förstå hur anpassade vyer används i en arbetsbok. Nu kan administratörer enkelt hantera både privata och offentliga anpassade vyer på samma ställe, ta bort vyer som inte används eller avisera användare om vyändringar.

image

Block comments in calculations

Add block comments to calculations.

Block comments in calculations

Quickly add comments of any length to your calculation windows with block comments. Simply start your comment with /* and end with */ to enable your comment to span multiple lines.

image

Förbättringar i Ask Data

Skapa anpassade datumintervall och specificera vertikala staplar.

Förbättringar i Ask Data

Ask Data har en ny widget för mer precisa datumintervall som gör det snabbare och mer intuitivt att ändra tidszoner för alla visualiseringar över tid. Dessutom kan användare välja att få resultat från Ask Data levererade i form av stapeldiagram. Andra förbättringar omfattar möjligheten att redigera synonyma dataroller direkt på definitionssidan och i administratörsvyn för Ask Data-användning på webbplatsnivå. Detta främjar en mer centraliserad styrning.

image

Dynamic parameter improvements

Dynamic parameter ranges

Dynamic parameter improvements

Enjoy greater customization for dynamic parameters. You can now set a parameter’s range to a field’s min and max value upon opening the workbook, or when the field’s data source is refreshed.

image

Salesforce Connector API Update

Connect to the latest Salesforce objects, including Work.com objects

Salesforce Connector API Update

Connect to the latest Salesforce objects, including Work.com objects, with the Salesforce connector API update. Work.com is Salesforce’s offering of advisory services and technology solutions to help companies and communities safely reopen in the COVID-19 environment. The Salesforce connector API update lets you connect to objects like Crisis, Employee, and InternalOrganizationUnit from Work.com data in order to visualize it in Tableau. This update brings the connector up to API version 49.0.

image

Intelligence (formerly Datorama) Connector

Utforska pålitlig, harmoniserad marknadsdata från Intelligence

Intelligence (formerly Datorama) Connector

Salesforce Intelligence sammanför marknadsföringsdata för utgifter och resultat från olika kanaler till ett enda registreringssystem. Detta ger marknadsförare möjlighet att mäta effekterna och öka kundernas engagemang, eliminera spill, testa och lära och hålla alla intressenter på samma linje. Intelligence-integrationen sammankopplar Tableau med Intelligence och skapar ett enkelt sätt för kunderna att ta del av harmoniserade Intelligence-rapporter i Tableau.

image

Snowflake OAuth improvements

Snowflake OAuth connection support via AWS PrivateLink and Azure Private Link

Snowflake OAuth Improvements

We are expanding OAuth support for the enterprise to enable easier connection between Tableau and Snowflake. You can now authenticate via OAuth over AWS Private Link and Azure Private Link.

image

Analytics Extensions for Tableau Online

Customers can dynamically integrate R, Python, and analytics extension API's into Tableau Online visualizations.

Analytics Extensions for Tableau Online

Using Analytics Extensions, customers can dynamically perform advanced analysis with models and functions in R, Python, and other platforms in Tableau Online visualizations.

image

Förbättringar i Tableau Server Management (TSM)

Säkerhetskopiera snabbare och återuppta uppgraderingar från din senaste checkpoint.

Snabbare säkerhetskopiering i Tableau Server

Dra nytta av den förbättrade prestandan för datakomprimering som gör säkerhetskopiering i Tableau Server nästan dubbelt så snabb. En ny förloppsmätare visar hur långt säkerhetskopieringen har kommit och hur lång tid som återstår.

Återuppta din installation eller uppgradering från din senaste checkpoint

Om ett oväntat fel eller problem uppstår kan du enkelt återuppta installationen av Tableau Server eller uppgradera från steget innan felet uppstod när du har åtgärdat problemet.

image

Tableau Catalog & Metrics integration

Keep track of all your data assets, now including Metrics.

Tableau Catalog & Metrics integration

Tableau Catalog allows you to see all up and downstream data assets and their relationships, and knowing which Metrics use a particular data asset is just as important. See which Metrics are created off a data asset and take advantage of understanding the impacts any changes might have.

image

Data quality warning on Metrics

See any data quality warnings on the Metrics you follow so you can feel confident the data is accurate.

Data quality warning on Metrics

Feel confident in the Metrics you are viewing by knowing if there are any data quality warnings on the upstream data assets.

image

Externt Azure-datalager för Tableau Server

Externt Tableau Server-datalager på Azure för PostgreSQL.

Externt Azure-datalager för Tableau Server

Som en del av Advanced Management for Tableau Server kan du konfigurera en extern Tableau Server-lagringsplats på en Azure-databas för PostgreSQL. Detta ger metadatalager ökad tillgänglighet och skalbarhet.

image

Azure Key Vault för Tableau Server

Stöd för Azure Key Vault

Azure Key Vault för Tableau Server

Som en del av Advanced Management for Tableau Server kan du integrera Azure Key Vault och Tableau Server för att hantera nycklar för extraktkryptering i vila.

image

Aktivera flera nycklar på Tableau Server

Aktivera och registrera flera nycklar före initiering.

Aktivera flera nycklar på Tableau Server

Nu kan du aktivera och registrera flera nycklar vid installation på Tableau Server innan du aktiverar TSM. Det ger en smidigare installations- och licensieringsupplevelse.