Tableau 2023.1

Datamappning för acceleratorer, förbättringar i Tableau för Slack och mycket mer

Hämta den senaste versionen nu

Short looping video of blue, purple, and teal treemaps showing sales pipeline data. Pop-up window shows dropdown menus with a cursor mapping sample data to custom data fields

Datamappning för acceleratorer

Med datamappning kan du komma igång med analyserna direkt eftersom du snabbare och enklare kan konfigurera acceleratorernas färdiga dashboards. När du konfigurerar en accelerator nu kan du med hjälp av datamappare hämta extern data till acceleratorn och mappa fält från datakällan till de fält som acceleratorn förväntar sig. Det möjliggörs av användargränssnittet för datamappning, en hybrid dialogruta som öppnas som standard med alla acceleratorer som är aktiverade för datamappning. 

Förbättringar i Tableau för Slack

Samarbeta effektivare kring insikter med hjälp av  appen Tableau för Slack. Med de senaste förbättringarna har det blivit ännu enklare att sätta data i centrum för varje samtal och beslut. Nu kan du göra följande:

 • Dela Tableau-innehåll med kontext. Länkar skapar nu förhandsgranskningar så att ditt team både snabbt kan känna igen och agera på relevant information.
 • Sök enkelt efter Tableau-innehåll och dela det i direktmeddelanden och -kanaler. 
 • Nå insikter snabbare genom smidig åtkomst till de senaste objekten och favoriter från appens startsida.

*Förbättringarna i Tableau for Slack kommer att bli tillgängliga de närmaste veckorna.

Identitetspooler för Tableau Server

Med identitetspooler kan du komma bort från den strikta begränsningen med ett enda identitetsregister som vi har i Tableau Server. En identitetspool är en kombination av en "källa av användare", vanligen kallad identitetsregister, och en autentiseringsmekanism. Med den här funktionen kan du lägga till ytterligare pooler. Där kan du låta källan av användare tillhöra ett lokalt identitetsregister och låta dem autentisera sig med OpenID Connect för modern autentisering. Den här ökade flexibiliteten är särskilt användbar för organisationer som har en uppsättning externa användare som behöver tillgång till Tableau och som de inte kan bjuda in till företagets Active Directory.

Översikt över funktioner i Tableau 2023.1

  Han berättar om de viktigaste nya funktionerna i den här versionen. 

Titta nu

Utforska de senaste funktionerna och mycket mer

Blogginlägg

Tableau 2023.1 är här!

Läs vårt lanseringsmeddelande där vi beskriver alla nya funktioner i den här versionen, till exempel datamappning för acceleratorer, förbättringar i Tableau för Slack, identitetspooler och mycket mer!

Resurs

AI + analys

Läs mer om hur Tableau använder AI i analys för att hjälpa användare i hela organisationen att besvara tuffa frågor.

Resurs

Utforska Tableau Accelerators

Accelerators (hette tidigare Dashboard Starters) är färdigbyggda dashboards som hjälper dig att direkt göra en djupdykning och börja lösa problem. Utforska den här nya funktionen bland andra i Tableau Exchange.

Händelser

Titta på Dreamforce 2022

Om du missade Dreamforce kan du ta igen det nu på Salesforce+. Hör om de senaste innovationerna, lär dig något nytt och utforska en mängd olika användningsfall när det passar dig.

Alla funktioner

image

Accelerator Data Mapping

Simplify the configuration of Tableau Accelerators

Short looping video of blue, purple, and teal treemaps showing sales pipeline data. Pop-up window shows dropdown menus with a cursor mapping sample data to custom data fields

Accelerator Data Mapping

With Data Mapping you can jump start your analytics even faster by reducing the time and effort required to set up an Accelerator’s ready-to-use dashboards. Now, when configuring an Accelerator, the Data Mapper allows users to pull outside data into the Accelerator and map fields from their data source into the fields the Accelerator expects. This will be made possible via the Data Mapping UI - a hybrid dialogue box that opens by default with any Data Mapping enabled Accelerator.

image

Förbättringar i Tableau för Slack

Sätt data i centrum för varje samtal

Förbättringar i Tableau för Slack

Samarbeta effektivare kring insikter med hjälp av appen Tableau för Slack. Med de senaste förbättringarna har det blivit ännu enklare att sätta data i centrum för varje samtal och beslut. Nu kan du göra följande:

 • Dela Tableau-innehåll med kontext. Nu visas länkar med förhandsgranskningar så att ditt team både snabbt kan känna igen och agera på relevant information.
 • Sök enkelt efter Tableau-innehåll och dela det i direktmeddelanden och -kanaler.
 • Nå insikter snabbare genom smidig åtkomst till de senaste objekten och favoriter från appens startsida.
image

Dynamiska axeltitlar

Uppdatera axeltitlar för visualiseringar

Dynamiska axeltitlar

Med dynamiska axeltitlar kan du ändra axelns titel baserat på värdet i en parameter eller ett fält med ett enskilt värde.

image

Identitetspooler för Tableau Server

Lokalt identitetsregister med OpenID Connect-autentisering

Identitetspooler för Tableau Server

Med identitetspooler kan du komma bort från den strikta begränsningen med ett enda identitetsregister som vi har i Tableau Server. En identitetspool är en kombination av en "källa av användare", vanligen kallad identitetsregister, och en autentiseringsmekanism. Med den här funktionen kan du lägga till ytterligare pooler. Där kan du låta källan av användare tillhöra ett lokalt identitetsregister och låta dem autentisera sig med OpenID Connect för modern autentisering. Den här ökade flexibiliteten är särskilt användbar för organisationer som har en uppsättning externa användare som behöver tillgång till Tableau och som de inte kan bjuda in till företagets Active Directory.

image

Funktioner för användarattribut (UAF)

För in användarattribut (UAF) i RLS-beräkningar

Funktioner för användarattribut (UAF)

Med de splitternya funktionerna för användarattribut (UAF) – UserAttribute() och UserAttributeMatches() – kan du använda användarattribut som definierats i inloggningsflödet för anslutna appar i dina beräkningar. De kan användas för att skapa filter för datakällor för säkerhet på radnivå utöver användarnamn och grupp (till exempel avdelning, region osv.). Det gör att du kan anpassa alla användares dataåtkomst i inbäddade scenarier.

image

Stöd för mobil autentisering i andra webbläsare än Safari

Hantera kontroller av villkorad åtkomst

Stöd för mobil autentisering i andra webbläsare än Safari

Nu kan administratörer ange en webbläsare för autentisering, till exempel Microsoft Edge, för att hantera kontroller av villkorad åtkomst. Med rätt inställningar för Tableau Mobile och Microsoft Intune-miljön kan administratörer åsidosätta standardwebbläsare som används för autentisering.

Additional Security Policies for Tableau Mobile

Ytterligare säkerhetspolicyer för Tableau Mobile

Skydda din Tableau Mobile-driftsättning

Additional Security Policies for Tableau Mobile

Ytterligare säkerhetspolicyer för Tableau Mobile

Nu kan administratörer aktivera ytterligare säkerhetspolicyer i sina webbplats- eller serverinställningar för att göra Tableau Mobile ännu säkrare. Dessa omfattar bland annat: Förebyggande av skärmdelning och skärmbilder (endast Android), detektering av jailbreak och detektering av skadlig programvara.

image

Tableau Catalog: Sökning i blandat innehåll

Nu visar dialogrutan Anslut till

Tableau Catalog: Sökning i blandat innehåll

Att identifiera data och känna förtroende för den har varit centrala principer för Tableau Catalog ända sedan lanseringen. För att förbättra dataidentifiering visar nu dialogrutan Anslut till blandade innehållstyper. Det hjälper användare att snabbare hitta relevant data.

image

Datakvalitetsvarningar i webbredigering

Nu visas datakvalitetsvarningar

Datakvalitetsvarningar i webbredigering

Nu visas datakvalitetsvarningar för anslutna datakällor i webbredigeringsfunktionen. Den här funktionen säkerställer att användarna kan lita på den data de arbetar med och besvara enskilda frågor eller bygga nya dashboards.

image

Tableau Prep: Integrering med galleriet för externa kopplingar

Anslut direkt till

Tableau Prep: Integrering med galleriet för externa kopplingar

Partnerbyggda datakopplingar via Tableau Exchange är nu tillgängliga i rutan Anslut till i Tableau Prep Builder under Ytterligare kopplingar. Med det här tillägget kan du enkelt upptäcka och ansluta till dessa externa kopplingar. Därifrån kan du kombinera, forma och rensa din data.

image

Förbättrade inmatningssteg i Tableau Prep

Markera flera kolumner samtidigt

Förbättrade inmatningssteg i Tableau Prep

I Tableau Preps inmatningssteg kan du nu markera flera kolumner samtidigt. På så sätt slipper du markera en kolumn i taget när du vill dölja eller ta bort den. Nu kan du även använda filter för relativa datum för DateTime-datatyper när du vill ta bort inaktuell data. Dessa förbättringar tillsammans ger dig en bättre interaktiv funktion när du skapar flöden och en enhetlig upplevelse i alla Tableau Prep-steg.

image

Virtuella anslutningar: stöd för ytterligare kopplingar

Anslut till Databricks och Amazon EMR Hadoop Hive

Virtuella anslutningar: stöd för ytterligare kopplingar

Virtuella anslutningar har nu stöd för anslutningar till:

 • Databricks
 • Amazon EMR Hadoop Hive
image

Hybridläge för virtuella anslutningar

Använd en blandning av live och extrakt

Hybridläge för virtuella anslutningar

Du behöver inte längre välja mellan en liveanslutning och en extraktanslutning med virtuella anslutningar. Med den här funktionen kan du välja om du vill använda en live- eller extraktanslutning för varje tabell i en virtuell anslutning. Funktionen ger ytterligare flexibilitet när du uppdaterar data på det sätt som du vill.

White screen with black box with dropdown menus

Content Migration Tool: Stöd för inbäddade inloggningsuppgifter

Migrera innehåll med inbäddade inloggningsuppgifter

Content Migration Tool: Stöd för inbäddade inloggningsuppgifter

När du använder Content Migration Tool för att migrera innehåll från Tableau Server till Tableau Cloud kan administratörer nu migrera inbäddade inloggningsuppgifter för datakällor. Med den här funktionen behöver administratörer inte längre ange inloggningsuppgifter på nytt efter en migrering.

image

Förbättringar i Resource Monitoring Tool

Delegerad autentisering, anpassad Kör som-funktion

Förbättringar i Resource Monitoring Tool

Förbättringarna i Resource Monitoring Tool är bland annat:

 • Administratörer kan nu kräva att användare loggar in i Resource Monitoring Tool med sina autentiseringsuppgifter för nätverket istället för ett separat användarnamn och lösenord som är specifikt för verktyget. Den här inställningen kan konfigureras för varje enskild användare.
 • Nu kan du anpassa Kör som-användarna för RMT-servern och agenten när du installerar på Linux-operativsystem. Den här ändringen gör det lättare att tillämpa bästa praxis och följa dina IT-säkerhetspolicyer.
 • Resource Monitoring Tool har stöd för Ubuntu 20.04 TLS.
 • Nu har Resource Monitoring Tool stöd för krypterade anslutningar till PostreSQL-databasservern. Det säkerställer att all data som bearbetas är krypterad under överföringen.
image

Ny Google BigQuery-koppling

Anslut till Google BigQuery

Ny Google BigQuery-koppling

Den nya kopplingen Google BigQuery JDBC använder BigQuery Storage-API:et för att skapa och uppdatera extrakt mer effektivt. Den här nya kopplingen har dessutom stöd för kopplingar mellan databaser och initial SQL.

image

Kopplingar mellan databaser för Snowflake

Nu kan du använda kopplingar mellan databaser

Kopplingar mellan databaser för Snowflake

Du kan nu skapa kopplingar mellan olika Snowflake-databaser med hjälp av Snowflake-kopplingen. Den här funktionen ger dig mer flexibilitet när du bygger datakällor och -modeller i Tableau.

image

Datakällans radnummer i Tableau Prep

Behålla den ursprungliga sorteringsordningen

Datakällans radnummer i Tableau Prep

Nu kan du behålla den ursprungliga sorteringsordningen i Microsoft Excel-filer eller textfiler (.csv) genom att inkludera Source Row Number (Datakällans radnummer) i inmatningssteget i Tableau Prep. Det är användbart för att identifiera den ursprungliga sorteringsordningen för data när det inte finns några tillgängliga fält som skulle kunna definiera sorteringen.

image

Förbättrade kopplingar mellan databaser

Använd data från flera källor

Förbättrade kopplingar mellan databaser

Tableau kommer att använda våra nya optimeringsmetoder för att snabba upp kopplingarna mellan databaser. Tidigare ingick båda sidorna av en koppling mellan databaser i Hyper som utförde kopplingen. Om de tabeller som sammanfogas är stora kan nätverks-I/O påverka sökningens resultat avsevärt. Vår nya optimerare undviker att flytta stora datauppsättningar i onödan genom att köra kopplingar mellan databaser lokalt i den databas som innehåller den större av de två datauppsättningarna som ska fogas samman när vi bedömer att det går snabbare att göra det.

Admin Insights Job Performance Data Source

Förbättringar i Admin Insights

Få en fullständig bild av webbplatsens

Förbättringar i Admin Insights

Få en fullständig bild av webbplatsens jobbhälsa med ny data i Admin Insights. Vi har uppdaterat datakällan Job Performance för att inkludera ej schemalagda jobb, felmeddelanden och prenumerationsjobb. Vi har även uppdaterat datakällan Site Contents för att inkludera fältet Total Size, så att webbplatsens lagringsutrymme även omfattar utkast och ändringar.

image

Datakälla för behörigheter i Admin Insights

Med den nya datakällan för behörigheter

Datakälla för behörigheter i Admin Insights

Med den nya datakällan för behörigheter i Admin Insights kan du säkerställa att innehållsbehörigheter följer bästa praxis. Du kan använda behörigheterna för sig och se vilka användare eller grupper som fått tillgång till ett visst innehåll. Alternativt kan du kombinera behörigheterna med andra datakällor i Admin Insights och få en fullständig bild av allt innehåll som en viss användare har tillgång till.

image

Förbättringar i datakvalitetsvarningar på kolumnnivå

Visa datakvalitetsvarningar för kolumner

Förbättringar i datakvalitetsvarningar på kolumnnivå

Nu kan du visa datakvalitetsvarningar på kolumnnivå (DQW) där du fattar beslut om data. För användare som använder visualiseringar för att fatta beslut har vi tagit med datakvalitetsvarningar på kolumnnivå i rutan för datainformation. Vi har också förenklat hur datakvalitetsvarningar visas när du tittar på ursprung i Tableau Catalog. Creators och dataansvariga som använder ursprung för effektutvärdering eller för att hitta data får en sammanfattning av vilka varningar som tillämpas på resursen, inklusive varningar för kolumner uppströms.

image

Stöd för fildelning i Google Drive

Kom åt delade filer i Google Drive

Stöd för fildelning i Google Drive

Nu är filer som delas med dig och delade enheter tillgängliga i Google Drive-kopplingen.

image

Förbättrad funktion för att visa data på Mobile

Visa underliggande data på Mobile

Förbättrad funktion för att visa data på Mobile

Få en bättre bild av underliggande data i visualiseringen och utforska data ytterligare med hjälp av en ny och förbättrad responsiv upplevelse. Istället för tabeller med statisk text får du nu tillgång till en rik interaktiv funktion för att visa data från skrivbordet i Tableau Mobile.

image

Webbkomponenten Fråga data

Bädda in Fråga datas NLP-funktioner

Webbkomponenten Fråga data

Med hjälp av Embedding API v3 och webbkomponenter kan utvecklare nu använda alla funktioner från Fråga data i sina program. Nu kan du enkelt integrera Tableaus NLP-funktioner (Natural Language Processing) i dina analysprogam med hjälp av endast två rader kod.

image

Förbättringar av acceleratorer

Vi har lagt till ny information till Tableau-acceleratorer

Förbättringar av acceleratorer

Nu får användarna med hjälp av acceleratorer en översikt över sina KPI:er. Den är tillgänglig från startsidan och som ett verktygstips i alla datavisualiseringar. Varje KPI innehåller information om dess definition av verksamheten och underliggande beräkning. Följande information dokumenteras också direkt för varje accelerator: Verksamhetsmål, verksamhetsfrågor, nödvändiga attribut och relaterade acceleratorer.

image

Dialogruta för förfrågan om åtkomst

Effektivisera användarnas förfrågningar om åtkomst till visualiseringar

Dialogruta för förfrågan om åtkomst

Tack vare den förbättrade dialogrutan för förfrågan om åtkomst har det blivit enklare att komma åt relevant innehåll för Tableau-användare. När användare begär åtkomst till en visualisering visas nu en användarvänlig dialogruta så att de kan stanna kvar i sitt arbetsflöde. I den nya dialogrutan kan de som begär åtkomst också lämna kommentarer till innehållsägaren. Dessutom har det blivit lättare för innehållsägare att uppdatera behörigheter direkt från en e-postförfrågan.

image

Publicera i Personal Space

Publicera Desktop-arbetsböcker i Personal Space

Publicera i Personal Space

Nu kan Tableau Desktop-användare publicera arbetsböcker i Personal Space (personligt utrymme). Det ger Creators ett skyddat privat utrymme där de kan publicera sitt arbetsboksinnehåll innan de delar det med andra användare.

image

Kodredigerare för tabelltillägg

Utveckla tabelltillägg med en ny kodredigerare

Kodredigerare för tabelltillägg

Utveckla koden för tabelltillägg med hjälp av alla praktiska funktioner i en integrerad utvecklingsmiljö (IDE). Med kodredigeraren för tabelltillägg kan du ställa in önskat programmeringsspråk (R, Python, Javascript eller vanlig text). Du får tillgång till syntaxmarkering, kodformatering och en kommandopalett för tabelltillägg på skrivbordet, servern eller i molnet. I Tableau har vi också lagt till visuell behandling för unika Tableau-nyckelord, till exempel "inmatningstabeller", för att tydliggöra hur koden refererar till data.

image

Förbättrad webbformatering

Nya alternativ för formatering av arbetsblad och dashboards

Förbättrad webbformatering

Nu kan användarna formatera rader och kolumner med ränder för att göra tabellerna tydligare. Skuggningsalternativen visas dynamiskt i formateringsrutan till höger baserat på innehållet i visualiseringen. Totalsummor och slutsummor kan också skuggas. Dashboardens ruta för storleksanpassning är nu aktiv, så att du kan formatera textobjekt, titlar på arbetsblad och dashboardtypsnitt.

image

Förbättrad inkrementell uppdatering

Använd inkrementell uppdatering utan unika kolumner

Förbättrad inkrementell uppdatering

Inkrementell uppdatering är ett ekonomiskt sätt att hålla extrakt aktuella. Med hjälp av icke unika nyckelkolumner, till exempel en kolumn för datum/tid, har du större flexibilitet med stöd för inkrementella uppdateringar. Den här uppdateringen förbättrar användbarheten genom att antalet tabeller som kan användas med inkrementell uppdatering har utökats.

image

Rekommendationer för vyacceleration

Förbättra prestandan

Rekommendationer för vyacceleration

Med vyacceleration laddas vyer snabbare genom att underliggande frågor beräknas på förhand för ett visst antal vyer. Nu får administratörer och arbetsboksägare i Tableau rekommendationer. Det gör det lättare att besluta vilka vyer som ska accelereras och optimera resurserna till de vyer som gynnas mest av accelerationen. Vyer som laddas långsamt (> 2,5 sek.) och de mest besökta rankas högst.

image

Förbättringar i offlineaktivering

Nu kan du använda inloggningsbaserad licenshantering

Förbättringar i offlineaktivering

När Tableau Server har aktiverats kan administratörer i offlinemiljöer använda inloggningsbaserad licenshantering (LBLM) för att aktivera användare. Den förbättrade lösningen för offlineaktivering gör dina viktiga aktiveringar och din hantering effektivare och mer skalbara. Dessutom blir Tableau Server mer portabelt genom möjligheten att driftsätta i behållare.

image

Stöd för Ubuntu 20.04 LTS

Driftsätt Tableau Server för Linux i Ubuntu 20.04 LTS

Stöd för Ubuntu 20.04 LTS

Tableau Server för Linux har nu stöd för Ubuntu 20.04 LTS-distributionen.

image

Databerättelser

Hjälp företagsanvändare att snabbt få insikter

Tableau dashboard showing Data Stories in a white text box with text summaries of the data, over orange and blue bar charts

Databerättelser

Hjälp användarna att få åtkomst till, förstå och kommunicera med data på ett säkert sätt. Databerättelser automatiserar analysen, uppbyggnaden och förmedlingen av insikter, men är helt anpassningsbara så att du kan skräddarsy berättelserna utifrån din målgrupp. Välj vilka analyser som ska inkluderas, ändra konfidensintervallet, byt namn på fält, använd färger för att markera positiva eller negativa förändringar och mycket mer.

Den här funktionen har tidigare släppts i andra Tableau-produkter i Tableau 2022.2 och är nu tillgänglig i Tableau Server 2023.1.

image

Bildroll

Lägg till datadrivna bilder i stor skala

Bildroll

Med hjälp av bildroller förbättras förståelsen av insikter och slutanvändare kan bättre ansluta till visualiseringar och förstå dem. Bildroll är en ny fältsemantik som ger ett skalbart och automatiskt sätt att ta in bildtillgångar i Tableau. Nu kan Tableau dynamiskt mappa bilder till länkar i din data och koda dem som rad- eller kolumnrubriker som kan exporteras. Med den här nya funktionen kan du hantera bildtillgångar externt och förhindra att arbetsböckerna blir så stora att de inte kan bevaras och delas. Mer information här.

Den här funktionen har tidigare släppts i andra Tableau-produkter i Tableau 2022.4 och är nu tillgänglig i Tableau Server 2023.1.

 

image

Strängfunktionen PROPER()

Ändra enkelt skiftläge i text

Strängfunktionen PROPER()

Formatera strängfält med hjälp av funktionen PROPER ( ) i stället för med alternativa komplicerade beräkningar. Med den här nya funktionen omvandlas strängar till korrekt skiftläge. Den första bokstaven i en textsträng och alla bokstäver efter tecken som inte är bokstäver skrivs med stor bokstav, medan resten konverteras till små bokstäver.

Den här funktionen har tidigare släppts i andra Tableau-produkter i Tableau 2022.4 och är nu tillgänglig i Tableau Server 2023.1.

image

Användningsmätvärden

Förstå innehållets resultat

Screenshot of usage metrics in Tableau showing 239 total favorites and 3743 total views

Användningsmätvärden

Totala visningar och favoriter visas som mätvärden på den nya fliken för användning. Med de insikterna förstår analytiker bättre vilka arbetsböcker som är populära och kan därmed skapa innehåll som passar målgruppen. Viewers kan utnyttja användningsmätvärden för att bekräfta att innehållet verkligen används och är trovärdigt.

Den här funktionen har tidigare släppts i andra Tableau-produkter i Tableau 2022.4 och är nu tillgänglig i Tableau Server 2023.1.

image

Stöd för svenska och thai

Använd Tableau på ditt språk

Stöd för svenska och thai

Se och förstå data på ditt språk. Tableau har utökat språkalternativen med thai och svenska.

Den här funktionen har tidigare släppts i andra Tableau-produkter i Tableau 2022.4 och är nu tillgänglig i Tableau Server 2023.1.

image

Förbättringar av Workbook Optimizer

Tillämpa bästa praxis på ett effektivare sätt

Förbättringar av Workbook Optimizer

Förbättringar av Workbook Optimizer gör att arbetsbokförfattare kan ignorera enskilda bästa praxis som inte är relevanta för dem och implementera specifika bästa praxis med ett enda klick. Nu innehåller Workbook Optimizer ännu fler bästa praxis som hjälper författare att förbättra arbetsboksprestandan. Mer information här.

Den här funktionen har tidigare släppts i andra Tableau-produkter i Tableau 2022.4 och är nu tillgänglig i Tableau Server 2023.1.

image

Förbättrad webbpublicering

Publicera på webben på ett mer flexibelt sätt

Förbättrad webbpublicering

 • Du kommer enkelt åt formatering för siffror och datum från en knapp, till exempel anpassade sifferformat.
 • Använd tabellskuggning för rubriker, rutor och celler och dela upp delar av tabellen visuellt så att det blir lättare att förstå dem.
 • Lägg till kontext och gör det möjligt att utforska vidare genom att hyperlänka textobjekt med hjälp av RTF-redigeraren.
 • Förstå vilka formateringsalternativ som är tillgängliga. Nu visas formateringsalternativ för avgränsare och kantlinjer dynamiskt baserat på typ av visualisering och knappar på hyllan.

Mer information här.

De här funktionerna har tidigare släppts i andra Tableau-produkter i Tableau 2022.4 och är nu tillgängliga i Tableau Server 2023.1.

Data blending UI upgrade

Uppgraderat användargränssnitt för datablandning

Standardiserat användargränssnitt för blandning

Data blending UI upgrade

Uppgraderat användargränssnitt för datablandning

Datablandning är ett kraftfullt verktyg för att kombinera datauppsättningar. Vi har uppgraderat ikonografin för att matcha befintliga mönster och anpassa datablandning till användargränssnittets övergripande design. Nu är länkningsfält angivna med en grå länkikon och potentiella länkningsfält visas som en länk med snedstreck. Du kan vara säker på att funktionen inte har förändrats. Klicka bara på en länk med snedstreck om du vill använda fältet för blandning.

Den här funktionen har tidigare släppts i andra Tableau-produkter i Tableau 2022.4 och är nu tillgänglig i Tableau Server 2023.1.