Tableau 2020.3

Skriv till externa databaser i Tableau Prep, tilldela licens vid inloggning samt djupare

integrering med SAP

Hämta vår senaste version direkt

Skala din analys och styrning ännu mer

Skriv till externa databaser i Tableau Prep

Lagra din förberedda data från Prep Builder på en central plats som kan användas av hela organisationen. Kontrollera och skala de investeringar du har gjort i dina databaser genom att göra en visuell och tydlig fältmappning som ser till att din förberedda data hamnar där den ska.

Mer information
grant license on sign in new in 2020.3

Tilldela licens vid inloggning

Vi gör det enklare att optimera organisationens investering i enskilda licenser genom att sprida värdet i Tableau till fler användare. Webbplatsadministratörer kan nu utse medlemmar – enskilda individer, team och avdelningar, till och med hela organisationen – som automatiskt tilldelas en webbplatsroll (Viewer, Explorer, Creator) när de loggar in första gången på sina konton i Tableau Cloud eller Tableau Server. Driftsätt Tableau i stor skala utan att manuellt behöva svara på licensförfrågningar och skala upp snabbt vid behov.

Tableau SAP certification new in 2020.3

Kopplingsförbättringar för SAP HANA och nya SAP-certifieringar

Med vår SAP HANA-koppling har användare nu möjlighet att ansluta till tabellfunktioner (lagrade procedurer som returnerar en tabell). Vi har också fått den officiella SAP-certifieringen (HANA-BI-SQL 2.0) för integrering med SAP HANA på Tableau Desktop, Prep, Server och Online. Läs vårt nya faktablad om Tableau och S/4HANA-analys för att ta reda på mer om bästa praxis för S/4HANA-integrering och hur du optimerar upplevelsen av att använda Tableau och S/4HANA tillsammans för analys.

Funktionsöversikt för Tableau 2020.3

Här får du en översikt över alla nya funktioner i den här versionen.

Titta nu

Mer information om Tableau Data Management

Produktvideo

Genomgång av Tableau Data Management Add-on

Är Tableau Data Management Add-on nytt för dig? Se det i praktiken i den här interaktiva demon

Resurser

Skriv till externa databaser i Tableau Prep-demo

Titta på en demo av skriva till databas i Tableau Prep från vår Tableau Prep User Group Meetup.

Bakgrund

Så revolutionerade Lake County Health sin datastrategi

Läs om hur Lake County Health använde Tableau Data Management och effektiviserade sin rapportering och gav fler än 900 anställda befogenheter med självbetjäningsanalys.

Faktablad

Hantera kaoset med dataförberedelse i din organisation

Läs om förberedelser av självbetjäningsdata i stor skala och om hur Tableau Prep Conductor kan hjälpa till att hantera en styrd datapreppningsmiljö.

Alla funktioner

image

Tableau Mobile for Workspace One (iOS)

Vi presenterar den nya appen Tableau Mobile for Workspace One.

Tableau Mobile for Workspace One (iOS)

Tableau Mobile for Workspace ONE är en uppdatering av den befintliga appen som ger dig ett snabbt och säkert sätt att visa, analysera och utnyttja organisationens data. Appen är kompatibel med iOS13 och designen är snabb och intuitiv. Den erbjuder en förbättrad sök- och surfupplevelse som är konsekvent med Tableau Server och Tableau Online. Dessutom ger den ökad offlinekapacitet som gör det snabbt att läsa in fullständiga och interaktiva visualiseringar.

image

Stöd för NUMERISKA datatyper i Google BigQuery

Dra nytta av NUMERISKA datatyper i Google BigQuery utan att behöva använda CustomSQL.

Stöd för NUMERISKA datatyper i Google BigQuery

Dra nytta av NUMERISKA datatyper i Google BigQuery utan att behöva använda CustomSQL. Omvandla istället de NUMERISKA datatyperna till DUBBLA.

image

Bilder av dashboard-filtillägg

Generera filtillägg i dashboard-bilder i Tableau Desktop.

Bilder av dashboard-filtillägg

När du genererar en png- eller pdf-fil av en dashboard som du tittar på i Tableau Desktop, renderas nu bilden av zon-filtillägget.

image

Förbättringar i relationer

Relatera tabeller utifrån beräkningar och olikheter.

Förbättringar i relationer

Skapa relationer mellan tabeller i din datakälla på ett mer flexibelt sätt. Du kan nu relatera tabeller baserat på anpassade beräknade fält, till exempel sammanlänkade fält eller datumtrunkering, samt ojämlikhetsoperatorer. Vi har dessutom förbättrat datamodellens dra-och-släpp-funktion.

image

Tagga externa tillgångar i Tableau Catalog

Gör det ännu enklare att hitta rätt data genom att tagga externa tillgångar, till exempel databaser, tabeller och kolumner.

Tagga externa tillgångar i Tableau Catalog

Gör det ännu enklare att hitta rätt data genom att tagga externa tillgångar, till exempel databaser, tabeller och kolumner.

image

Inkludera inbäddade filer i listan Externa tillgångar

Genom integrering av inbäddade tabeller och filer kan du se hela den globala statusen för datatillgångarna i din miljö.

Inkludera inbäddade filer i listan Externa tillgångar

Med Externa tillgångar kan du se alla tillgångar i din miljö, inklusive filer och tabeller som är inbäddade i arbetsböcker. Det ger dig en helhetsbild av vilken data människor använder sig av utöver data eller innehåll som har publicerats.

image

Datakvalitetsvarningar i Tableau Desktop

Håll användarna informerade om datakvalitetsvarningar även när de använder Tableau Desktop.

Datakvalitetsvarningar i Tableau Desktop

Håll användarna informerade om datakvalitetsvarningar medan de gör analysarbete i Tableau Desktop. Med en snabb indikator i datakällan får användarna nu den information de behöver om datans status.

image

Anslut till Presto i webbpublicering

Anslut till och analysera din Presto-data via webbpublicering med Tableau Server eller Tableau Online.

Anslut till Presto i webbpublicering

Anslut till och analysera din Presto-data via webbpublicering med Tableau Server eller Tableau Online.

image

Förbättringar i datafönstrets sökfunktion

Hitta fält från din datakälla på ett enklare sätt.

Förbättringar i datafönstrets sökfunktion

Använd filter i datafönstret för att förfina sökningen och hitta det rätta fältet som du behöver för analys. Sök och filtrera utifrån fältnamn, typ eller kommentarer.

image

IN-operator för beräkningar

Testa om ett angivet värde motsvarar något värde i en lista.

IN-operator för beräkningar

Använd IN-operatorn i beräkningar för att testa om ett angivet värde motsvarar något värde i en lista med kommaavgränsade värden, en uppsättning eller kombinerade fält, till exempel kombinationen Ort/Län. IN-operatorn har stöd för datatyper såsom strängar, numeriska data, datum och booleska data.

image

Tagga inaktuellt innehåll

Se och tagga inaktuellt innehåll på ett enkelt sätt.

Tagga inaktuellt innehåll

Du kan nu tagga inaktuellt innehåll direkt från adminvyn för inaktuellt innehåll och enkelt följa upp med innehållsägarna.

image

Sammanföring av spatialfiler

Sammanför två eller fler tabeller som innehåller spatiala fälttyper.

Sammanföring av spatialfiler

Det har blivit enklare att analysera spatial data. I Tableau kan du nu sammanföra två eller fler tabeller som innehåller spatiala fälttyper. Med sammanföringen av spatialfiler har det blivit enklare att kombinera unika geografiska platser inom samma administrativa nivå och att arbeta med geografiska händelser från olika tidsperioder. Nu kan du till exempel enkelt sammanföra och undersöka flera tabeller med skogsbrandsområden från 2017, 2018 och 2019, utan att lämna Tableau.

image

JavaScript API-uppdateringar

Ta en titt på de två nya JavaScript API-uppdateringarna

Frågemarkeringar som väljs via rader eller kolumner

När en användare klickar på en kolumn- eller radrubrik i händelser med val av markeringar markeras urvalet i den kolumnen eller raden och returnerar nu korrekt när frågor körs i de utvalda markeringarna i API:et.

NullOptions i applyRangeFilterAsync

När du tillämpar ett kvantitativt filter på ett fält eller datum kan du kontrollera avancerade filtreringsalternativ genom att lägga in fält i metoden applyRangeFilterAsync. Ett av alternativen är NullOptions, och du kan nu ange vad du vill göra med nollvärden när du använder filtret.

image

Kör prenumerationer på uppdateringar av utdrag

Ställ in dina prenumerationer så att de körs på uppdateringar av utdrag.

Kör prenumerationer på uppdateringar av utdrag

Du kan nu ställa in så att e-postmeddelanden om prenumerationer körs efter att det underliggande utdraget har uppdaterats. Därmed får du enkelt tillgång till den senaste informationen så fort den är tillgänglig.
image

Förhandskontroll för Tableau Server-installation

Nu kan du installera snabbare och smidigare.

Förhandskontroll för Tableau Server-installation

För att det ska gå smidigt att installera och uppgradera utför Tableau Server nu automatiskt en rad kontroller när du startar initierings-/uppgraderingsprocessen. Dessa kontroller är utformade för att upptäcka vanliga fel och problem (med behörigheter, inloggningsuppgifter, basportar) som kan uppstå under uppgradering och installation. Du kan även när som helst utföra den här kontrollen med TSM-kommandot. I dagsläget gäller den här kapaciteten för Windows, men vi arbetar på att snart ta det till Linux.

image

Förbättringar av Explain Data

Underliggande modellförbättringar.

Förbättringar av Explain Data

Den underliggande modellen till Explain Data fortsätter att förfinas för att kunna hantera fler ärenden, förbättra förklaringsresultaten och stödja Relationer, Tableaus nya förbättringar för datamodellering.

image

Förbättringar i Ask Data

Anpassa Ask Data-frågor.

Förbättringar i Ask Data

Gör din data ännu mer tillgänglig med de nya förbättringarna i Ask Data. Modifiera standardförslagen på frågor med ett vardagsspråk som är lättare att förstå för användarna i organisationen. Dessutom kan du nu använda absoluta datumfilter och få åtkomst till integrerings- och anpassningsresurser direkt från produkten.

image

Prediktiva modelleringsfunktioner

Använd tabellformler för att skapa prediktiva funktioner.

Prediktiva modelleringsfunktioner

Nya prediktionsfunktioner överträffar den befintliga trendlinjen för analytisk funktion och har skapat en modell som förstår hur din data distribueras kring en rät linje. MODEL_QUANTILE är en tabellformel som, baserat på andra prediktorer, returnerar ett målvärde vid en specifik percentil. MODEL_PERCENTILE är en tabellformel som, baserat på andra prediktorer, returnerar sannolikheten för att det förväntade värdet är mindre än eller lika med det observerade värdet.

image

Förbättringar i bakgrundskartor

Lägg till karttjänster från tredje part från menyn bakgrundskartor.

Förbättringar i bakgrundskartor

Möjligheten att lägga till karttjänster från tredje part, till exempel WMS Maps eller Mapbox Maps, finns nu tillgänglig direkt i menyn för bakgrundskartor. Användargränssnittet har uppdaterats och det har blivit enklare att lägga till och hantera externa kartanslutningar.

image

Tillgängliga relativa datumfilter

Tillgängliga relativa datumfilter på webben.

Tillgängliga relativa datumfilter

Relativa datumfilter är nu tillgängliga från tangentbordet och skärmläsaren och ger dig en mer relevant och fullständig analys.

image

Viz export improvements

More viz export options to meet the needs of your business.

Export crosstab to Excel on the web

You now have the option to export crosstabs directly to Excel on Tableau Server and Online, preserving consistent number and cell formatting.

PDF subscription improvements

You can now customize the page orientation and page size of your PDF subscriptions to better format how your dashboards are displayed.

Export dashboard button

You can now use the export dashboard button to export to a crosstab on Tableau Server, making any dashboard easily exportable for end users.

image

Förbättringar i webbpublicering

Filter för datakälla och visualisering på webben.

Förbättringar i webbpublicering

Filtrera snabbt till den data som är viktig för dig med möjligheten att skapa, redigera och ta bort filter för datakälla och visualisering i webbläsaren.

image

Bevilja roll vid inloggning

Bevilja specifika team, avdelningar eller hela organisationen åtkomst till Tableau-licenser automatiskt när de loggar in.

Bevilja roll vid inloggning

Vi gör det enklare att optimera organisationens investering i enskilda licenser genom att sprida värdet i Tableau till fler användare. Webbplatsadministratörer kan nu utse medlemmar – enskilda individer, team och avdelningar, till och med hela organisationen – som automatiskt tilldelas en webbplatsroll (Viewer, Explorer, Creator) när de loggar in första gången på sina konton i Tableau Online eller Tableau Server. Driftsätt Tableau i stor skala utan att manuellt behöva svara på licensförfrågningar och skala upp snabbt vid behov.

image

New connectors in the Tableau Exchange

Even more ways to connect to your data from Tableau.

New connectors in the Extension Gallery

Customers looking to connect to data sources beyond Tableau’s native connector list can now find connectors in the Tableau Exchange, built by partners like Qubole, Dremio, Yellowbrick and SQream.

Visit the Tableau Extension Gallery
image

Kopplingsförbättringar för SAP HANA och nya SAP-certifieringar

Stöd för tabellfunktioner i HANA samt SAP HANA-certifieringar.

Kopplingsförbättringar för SAP HANA och nya SAP-certifieringar

Med vår SAP HANA-koppling har användare nu möjlighet att ansluta till lagrade procedurobjekt som om de vore en tabell. Vi har också fått den officiella SAP-certifieringen (HANA-BI-SQL 2.0) för integrering med SAP HANA på Tableau Desktop, Prep, Server och Online. Läs vårt nya faktablad om Tableau och S/4HANA-analys för att ta reda på mer om bästa praxis för S/4HANA-integrering och hur du optimerar upplevelsen av att använda Tableau och S/4HANA tillsammans för analys.

image

Skriv till externa databaser i Tableau Prep

Lagra din förberedda data från Prep Builder på en central plats som kan användas av hela organisationen.

Skriv till externa databaser i Tableau Prep

Lagra din förberedda data från Prep Builder på en central plats som kan användas av hela organisationen. Kontrollera och skala de investeringar du har gjort i dina databaser genom att göra en visuell och tydlig fältmappning som ser till att din förberedda data hamnar där den ska.

image

Group Steps

Combine steps in your flow that make sense together into Groups.

Group Steps

Combine steps together in your flow to help you build a flow that meets your mental model or business rules. With the ability to collapse and expand your groups, you can quickly find and go to the part of your flow that needs to be addressed.

image

File Recovery

No longer to worry about losing unsaved work with automatic file recovery in Tableau Prep.

File Recovery

Don't worry about losing the work you've been doing combining, cleaning, and prepping your data. File recovery will automatically save drafts so you can get back to where you left off even when something unexpected happens.

image

Custom Fiscal Dates

Set your dates to align with your company's fiscal year.

Custom Fiscal Dates

Easily update the start date of your organization's fiscal year to more quickly prep and analyze your data accurately.

image

Visa rekommendationer i Tableau Mobile

Upptäck nya och relevanta visualiseringar i farten.

Visa rekommendationer i Tableau Mobile

Nu finns Visa rekommendationer i Tableau Mobile. Få personliga förslag som kopplar dig direkt till relevanta visualiseringar i farten. Dessa rekommendationer drivs av maskininlärning och utnyttjar användarnas preferenser för att visa visualiseringar som har varit intressanta för andra med liknande vanor och som är populära på din webbplats. Använd hemfliken till att hitta rekommendationer i en dedikerad kanal i Tableau Mobile-appen.

image

Uppdateringar i uppsättningskontroll

Kontextfilter kan nu styra listan med värden som visas i uppsättningskontrollen.

Uppdateringar i uppsättningskontroll

Kontextfilter kan nu styra listan med värden som visas i dashboardens uppsättningskontroll och låter slutanvändaren välja bland de mest relevanta värdena för en kraftigare analys.

image

Nya fliken Delas med mig

Hitta enkelt projekt och arbetsböcker som delas med dig i Tableau.

Nya fliken Delas med mig

Snabb tillgång från en enda plats till projekt, arbetsböcker och dashboards som andra har delat med dig i Tableau Server eller Tableau Online via fliken Delas med mig på startmenyn. Anpassade vyer sparas separat automatiskt, så att du snabbt kan navigera till den personanpassade vy som du behöver.