Alla versioner

Mer information om funktioner i tidigare Tableau-versioner. Många av funktionerna nedan har inspirerats av vårt eget Tableau Community. Om du har förslag på någon ny funktion vill vi gärna att du hör av dig! Skicka gärna dina idéer till
Tableaus idé-forum.

Tableau 2021.1

Version från mars 2021  | Tableau 2021.1, releasemeddelanden

Med Tableau 2021.1 kommer funktionalitet som bidrar till smartare, snabbare affärsbeslut från medarbetarna. Till toppnyheterna hör Einstein Discovery i Tableau, snabba beräkningar på detaljnivå (LOD) och en ny enhetlig aviseringsupplevelse.

image

Einstein Discovery i Tableau

Bygg, driftsätt och integrera enkelt anpassade prognosmodeller i dina arbetsflöden i Tableau.

Einstein Discovery i Tableau

Einstein Discovery i Tableau tillhandahåller pålitliga, intuitiva prognoser och rekommendationer från Einstein Discovery till alla Tableau-användare i hela organisationen. Ge alla team chansen till smartare, välgrundade beslut genom förbättrad spjutspetsanalys i en kodningsfri miljö med snabba iterationer.

image

Einstein dashboard-tillägg

Einstein Discovery är inbyggt i Tableaus dashboards.

Einstein dashboard-tillägg

Dra nytta av tolkningsbara ML-prognoser på begäran från Einstein Discovery, integrerat i Tableaus dashboards. Användarna kan klicka på en eller flera rader av data från en Tableau-visualisering och få dynamiska prognoser, visa nyckelfaktorer för prognoserna och få reda på hur dessa kan förbättras baserat på modellen.

image

Einstein i Tableau-beräkningar

Koppla Einstein-prognoser direkt till Tableaus beräknade fält.

Tableau Calc

Mata Tableaus analyser med dynamisk prediktiv information och koppla Einstein-prognoser direkt till Tableaus beräknade fält. Skapa, dela och skala interaktiva visualiseringar och dashboards samt lägg in dynamiska prognoser med befintlig Tableau-infrastruktur. Använd Tableau-parametrar för att prova nya scenarier. Obs! Tillgänglig i Tableau Desktop och Tableau Server.

image

Snabba LOD-uttryck

Skapa LOD-uttryck på ett enklare sätt.

Snabba LOD-uttryck

Skapa LOD-uttryck på ett enklare sätt. Använd snabbmenyer eller dra och släpp ett värde i en dimension för att automatiskt skapa ett LOD-uttryck med standardtillägget.

image

Enhetlig aviseringsupplevelse

Hantera aviseringar på en enda enhetlig plats.

Enhetlig aviseringsupplevelse

Hantera alla dina aviseringar i det nyligen ombyggda aviseringscentret i Tableau Server och Tableau Online. Denna dedikerade plats sammanför alla viktiga ändringar i hela organisationen genom att visa dina delningar, kommentarer, utdrag och preppflöden på ett ställe. Du kan även kontrollera hur du vill ta emot aviseringarna i dina inställningar, direkt i Tableau eller via e-postmeddelanden, eller bägge. På så sätt missar du aldrig några viktiga aviseringar att åtgärda.

image

Förbättrade anslutningar i Microsoft Azure

Två nya Azure-kopplingar och Azure Active Directory-uppdateringar.

Förbättrade anslutningar i Microsoft Azure

Nu kan du ansluta till din data i Azure SQL-databasen (med Azure Active Directory) och Azure Data Lake Gen 2. Dessutom stöds nu Azure Active Directory i två av våra befintliga anslutningar i Azure Synapse och Azure Databricks. Läs det uppdaterade faktabladet om Tableau Server på Microsoft Azure om du vill ha vägledning och tips på bästa praxis kring optimering av Tableau och Azure för analys.

Läs faktabladet

Visa alla funktioner i Tableau 2021.1

Tableau 2020.4

Version från dec 2020 | Tableau 2020.4, releasemeddelanden

Tableau 2020.4 innehåller praktiska förbättringar som ger din organisation en mer sömlös och skalbar analys. Bland höjdpunkterna finns Tableau Prep Builder i webbläsaren, spatiala förbättringar samt Resource Monitoring Tool för Tableau Server på Linux.

image

Tableau Prep Builder in the browser

Prep your data wherever you have access to a browser.

Tableau Prep Builder in the browser

Tableau Prep Builder in the browser allows you to prep your data from wherever you have access to a browser, bringing the data prep process into one integrated platform on the web. No need to manage individual desktops, IT admins can now upgrade the server to get everyone in the organization on the latest version.

image

Kartor med stöd för flera lager med markeringar

Lägg till ett obegränsat antal lager med markeringar till din karta.

Kartor med stöd för flera lager med markeringar

Optimera din geospatiala analys med kartor som har stöd för flera lager med markeringar. Nu kan du lägga till ett obegränsat antal lager med markeringar från en enda datakälla i dina kartvisualiseringar. De blir lättare att förstå och analysera genom att flera spatiala lager kombineras med kontext.

image

Stöd för spatial Redshift-data

Koppla internt till spatial Redshift-data.

Stöd för spatial Redshift-data

Vi utökar Tableaus spatiala databaskopplingar för att göra det enklare än någonsin att lösa platsbaserade frågor. Du kan nu direkt koppla till tabeller i Redshift som innehåller spatial data och omedelbart visualisera den datan i Tableau.

image

Stöd för spatial data i Tableau Prep

Tillför spatial kontext till ditt datahanteringsflöde.

Stöd för spatial data i Tableau Prep

Nu kan Tableau Prep Builder importera, känna igen och exportera spatial data till extrakt och publicerade datakällor genom att tillföra spatial kontext till datahanteringsflödet och optimera din dataanalys.

image

Stöd för offline-kartor i Tableau Server

Skapa offline-kartor i Tableau Server

Stöd för offline-kartor i Tableau Server

Med stöd för offline-kartor har vi gjort det lättare för dig att få åtkomst till och analysera spatial data i Tableau Server. Nu kan du använda kartstilen för offline-kartor i din webbutformning och samtidigt se till att alla användare får åtkomst till kartorna – särskilt i organisationer med strikta regler för internetåtkomst.

image

Resource Monitoring Tool för Tableau Server på Linux

Övervaka Tableau Server på Linux med Resource Monitoring Tool

Resource Monitoring Tool för Tableau Server på Linux

Tidigare endast tillgängligt för Windows tillhandahåller nu Resource Monitoring Tool – som en del av Server Management Add-on – agentbaserad övervakning av din Tableau Server-driftsättning på Linux. Övervaka och felsök proaktivt serverhälsa med förbättrad insyn i hårdvaru- och programvaruprestanda.

Visa alla funktioner i Tableau 2020.4

Tableau 2020.3

Version från aug 2020 | Tableau 2020.3, releasemeddelanden

Tableau 2020.3 erbjuder kraftfull funktionalitet som hjälper dig att skala din analys och göra betrodd data mer tillgänglig för alla. Bland höjdpunkterna finns skriv till externa databaser i Tableau Prep, tilldela licens vid inloggning samt djupare integrering med SAP.

image

Tableau Mobile for Workspace One (iOS)

Vi presenterar den nya appen Tableau Mobile for Workspace One.

Tableau Mobile for Workspace One (iOS)

Tableau Mobile for Workspace ONE är en uppdatering av den befintliga appen som ger dig ett snabbt och säkert sätt att visa, analysera och utnyttja organisationens data. Appen är kompatibel med iOS13 och designen är snabb och intuitiv. Den erbjuder en förbättrad sök- och surfupplevelse som är konsekvent med Tableau Server och Tableau Online. Dessutom ger den ökad offlinekapacitet som gör det snabbt att läsa in fullständiga och interaktiva visualiseringar.

image

Stöd för NUMERISKA datatyper i Google BigQuery

Dra nytta av NUMERISKA datatyper i Google BigQuery utan att behöva använda CustomSQL.

Stöd för NUMERISKA datatyper i Google BigQuery

Dra nytta av NUMERISKA datatyper i Google BigQuery utan att behöva använda CustomSQL. Omvandla istället de NUMERISKA datatyperna till DUBBLA.

image

Bilder av dashboard-filtillägg

Generera filtillägg i dashboard-bilder i Tableau Desktop.

Bilder av dashboard-filtillägg

När du genererar en png- eller pdf-fil av en dashboard som du tittar på i Tableau Desktop, renderas nu bilden av zon-filtillägget.

image

Förbättringar i relationer

Relatera tabeller utifrån beräkningar och olikheter.

Förbättringar i relationer

Skapa relationer mellan tabeller i din datakälla på ett mer flexibelt sätt. Du kan nu relatera tabeller baserat på anpassade beräknade fält, till exempel sammanlänkade fält eller datumtrunkering, samt ojämlikhetsoperatorer. Vi har dessutom förbättrat datamodellens dra-och-släpp-funktion.

image

Tagga externa tillgångar i Tableau Catalog

Gör det ännu enklare att hitta rätt data genom att tagga externa tillgångar, till exempel databaser, tabeller och kolumner.

Tagga externa tillgångar i Tableau Catalog

Gör det ännu enklare att hitta rätt data genom att tagga externa tillgångar, till exempel databaser, tabeller och kolumner.

image

Inkludera inbäddade filer i listan Externa tillgångar

Genom integrering av inbäddade tabeller och filer kan du se hela den globala statusen för datatillgångarna i din miljö.

Inkludera inbäddade filer i listan Externa tillgångar

Med Externa tillgångar kan du se alla tillgångar i din miljö, inklusive filer och tabeller som är inbäddade i arbetsböcker. Det ger dig en helhetsbild av vilken data människor använder sig av utöver data eller innehåll som har publicerats.

Visa alla funktioner i Tableau 2020.3

Tableau 2020.2

Version från maj 2020 | Tableau 2020.2, releasemeddelanden

Tableau 2020.2 kommer med stora förbättringar för att hjälpa organisationer genom analysresan. Några höjdpunkter är mätvärden, uppsättningskontroll och förbättringar i Tableaus datamodell med relationer som kan lyfta din relation till data.

image

Visa rekommendationer i Tableau Mobile

Upptäck nya och relevanta visualiseringar i farten.

Visa rekommendationer i Tableau Mobile

Nu finns Visa rekommendationer i Tableau Mobile. Få personliga förslag som kopplar dig direkt till relevanta visualiseringar i farten. Dessa rekommendationer drivs av maskininlärning och utnyttjar användarnas preferenser för att visa visualiseringar som har varit intressanta för andra med liknande vanor och som är populära på din webbplats. Använd hemfliken till att hitta rekommendationer i en dedikerad kanal i Tableau Mobile-appen.

image

Relationer

Analysera data på rätt detaljnivå.

Relationer

Det blev precis lättare och mer effektfullt att kombinera data. Genom att visuellt skapa logiska relationer mellan tabeller kommer Tableau bara att fråga den data som är relevant för din analys på rätt detaljnivå. Analysera komplex data snabbare och med ökat förtroende.

image

Activity feed improvements

Favorite vizzes in your activity feed

Activity feed improvements

See a viz in your activity feed you like? You can now add vizzes to your favorites directly from your Tableau Public activity feed.

image

Förbättringar av uppsättningsåtgärder

Du kan stegvis lägga till och ta bort värden från en uppsättning.

Förbättringar av uppsättningsåtgärder

Uppsättningsåtgärderna blev precis ännu kraftfullare med två nya urvalslägen. Du kan nu stegvis lägga till och ta bort värden från en uppsättning genom att interagera med markeringar i vyn, även efter att ett urval har rensats.

image

Explore a viz in the browser

Explore another author's viz on Tableau Public directly in the browser.

Explore a viz in the browser

Want to see how a viz on Tableau Public was made? You can now explore a viz directly in a browser. Explore, make your own version, and save as a copy to your profile with automatic attribution to the original author.

image

SAP HANA connector improvements

Connectivity support for SAP S/4HANA

SAP HANA connector improvements

We have improved our OData Connector which now supports S/4HANA. Additionally, users can now connect to an OData service URL to list all the feeds inside their service and can join those feeds together just as they would any other tables in a Tableau datasource.

Visa alla funktioner i Tableau 2020.2

Tableau 2020.1

Version från feb 2020 | Tableau 2020.1, releasemeddelanden

Tableau 2020.1 innehåller nya spännande sätt att lägga till kraftfull interaktivitet till din data, vilket ger liv åt några av de mest efterfrågade funktionerna från Tableau Community. Använd dynamiska parametrar, buffertberäkningar och visualiseringsanimeringar för att med hjälp av din data berätta ännu kraftfullare och mer berörande berättelser.

image

Dashboard-tillägg för Tableau Public

Anpassa interaktiviteten i dina visualiseringar ytterligare.

Dashboard-tillägg för Tableau Public

Du kan skapa mer anpassade visualiseringar med tillägg. Nu stödjer vi tilläggen Image Map Filter, Single Checkbox Parameters och Filter Bookmarks på Tableau Public. De här tilläggen kan laddas ner från vårt Tilläggsgalleri.

image

Dynamiska parametrar

Parametervärden uppdateras nu dynamiskt.

Dynamiska parametrar

Säg hej då till att behöva publicera om arbetsböcker med parametrar varje gång underliggande data ändras. Du behöver bara ställa in din parameter en gång så uppdaterar Tableau automatiskt parameterlistan med värden varje gång någon öppnar arbetsboken.

image

Anpassningsbar Discover pane för Tableau Desktop

Visa anpassat innehåll i Discover Pane.

Anpassningsbar Discover pane för Tableau Desktop

Du kan nu anpassa Discover Pane som visas på startsidan i Tableau Desktop för att visa eget anpassat innehåll istället för det innehåll som Tableau visar som standard. Erbjud länkar och information som är specifika för din organisation för att underlätta för dina användare att snabbt komma igång med Tableau. Läs mer om det här

image

Buffertberäkningar

Visualisera och förstå närheten mellan märken på ett bättre sätt.

Buffert genom avståndsberäkningar

Buffertberäkningar låter dig visualisera avståndet kring punktplatser. Ge Tableau tre parametrar – plats, avstånd och en måttenhet – så skapas omedelbart en buffert eller gräns. Det blir lättare än någonsin att besvara komplexa spatiala frågor – visualisera vilka egenskaper som finns inom 200 meter från en föreslagen transitplats, eller hur många konkurrerande butiker som finns inom 1 mil från deras butik och så vidare.

image

Spela upp-knapp i webbläsaren

Bläddra automatiskt vidare bland sidorna i webbläsaren.

Spela upp-knapp i webbläsaren

Tryck på spela upp direkt i webbläsaren för att se hur ett visst värde påverkar resten av din data. Kombinera med Viz-animeringar för smidiga och sammanhängande övergångar som visar förändringar mellan tillstånd eller över tid.

image

Kartförbättringar i webbläsaren

Mer kraft att skapa kartor i webbläsaren.

Kartförbättringar i webbläsaren

Kontrollera fler kartaspekter direkt i webbläsaren. Ändra format på bakgrundskartor, repetera bakgrunder, kartlager och demografiska datalager. Listrutan för att välja format gör det dessutom enklare att hitta och skilja mellan olika kartformat.

Visa alla funktioner i Tableau 2020.1

Tableau 2019.4

Version från okt 2019 | Tableau 2019.4, releasemeddelanden

2019.4 innehåller funktioner som gör det lättare för kunderna att hitta, ansluta till och analysera sin data. Några viktiga nyheter i den här versionen är stora tabellförbättringar, vyrekommendationer för Tableau Server och Online samt stöd för webbhookar så att Tableau-plattformen kan integreras och utökas ytterligare.

image

Alibaba-kopplingar

Anslut till din Alibaba-data och analysera den.

Alibaba-kopplingar

Tack vare ett samarbete med Alibaba kan Tableau-kunder nu ansluta direkt till data i MaxCompute, AnalyticDB och Data Lake Analytics för analys.

Läs mer om samarbetet
image

Gå till den plats där bladet används

Hoppa direkt till den plats där kalkylbladet används.

Gå till den plats där bladet används

Nu har vi gjort det snabbare att navigera i stora, komplexa arbetsböcker med många blad. Du kan enkelt visa och hoppa till alla platser i en arbetsbok (dashboards, berättelser) där ett kalkylblad används.

image

Förbättringar i aktivitetsflöden

Filtrera och gruppera uppdateringar i aktivitetsflöden

Förbättringar i aktivitetsflöden

Filtrera dina anpassade aktivitetsflöden i Tableau Public genom att växla mellan aktivitetstyperna. Nu är favoriter grupperade tillsammans för samma visualisering.

image

Förbättringar för SAP HANA-koppling

Stöd för nivåhierarki i SAP HANA.

Förbättringar för SAP HANA-koppling

Nu när du ansluter till SAP HANA kommer nivåhierarkier som används i beräkningsvyer automatiskt att vara tillgängliga i Tableau.

image

Kyvos-koppling

Inbyggd koppling till Kyvos.

Kyvos-koppling

De av våra kunder som använder Kyvos kan nu ansluta direkt till sin data och analysera den. Finns för Tableau Desktop och Tableau Server.

image

Qubole-koppling

Koppla till din Qubole-data och börja analysera den.

Nu kan kunder som använder Presto fullt ut utnyttja innovationen Qubole som en inbyggd koppling. Finns för Tableau Desktop och Tableau Server.

Visa alla funktioner i Tableau 2019.4

Tableau 2019.3

Version från sept 2019 | Tableau 2019.3, releasemeddelanden

2019.3 har nya funktioner som kan hjälpa dig och din organisation att göra mer med data. Explain Data hjälper dig att förstå varför avvikelser sker, Tableau Catalog ger din data ökad tillförlitlighet och Server Management Add-on gör att du kan jobba i ännu större skala. Andra förbättringar är Encryption at rest, möjligheten att bädda in Ask Data och alternativet att ansluta till publicerade datakällor i Prep Builder.

image

Favorit från galleriet

Spara visualiseringar från galleriet bland dina favoriter.

Favorit från galleriet

Nu kan du spara visualiseringar från Tableau Public galleri i din egen samling av favoriter så att du enkelt kommer åt dem när du söker inspiration.

image

Webbredigering för Tableau Public

Redigera dina Tableau Public visualiseringar i en webbläsare.

Webbredigering

Redigera och spara alla dina Tableau Public visualiseringar direkt i din webbläsare. Eventuella ändringar uppdateras automatiskt överallt där de är inbäddade.

image

Spatiala beräkningar: Avstånd

Mät enkelt avståndet mellan två punkter.

Spatiala beräkningar: Avstånd

Nu kan du enkelt mäta avståndet mellan två punkter. Perfekt för att mäta flygresor, fraktvägar eller köravstånd vid avståndsanalys för en butik eller hubb.

image

Spatiala beräkningar: Förbättringar i MakePoint

Använd MakePoint med projicerade koordinater.

Spatiala beräkningar: Förbättringar i MakePoint

Nu kan du konvertera projicerade koordinater för platser, det kan vara i fot eller meter, till latitud och longitud som Tableau kan visualisera och använda i spatiala kopplingar. Exempelvis loggar Seattle Police Department platsinformation med lokal projicering i amerikanska fot och kan nu, med MakePoint, konvertera det direkt till användbara latitud/longitud-koordinater.

image

ISO-8601 förvald kalender

Ställ in ISO-8601 som din förvalda kalender.

ISO-8601 förvald kalender

Nu kan du ställa in ISO-8601-kalendern så att dina datumdelar som standard är iso-ekvivalenta för år, kvartal, vecka och veckodag för bättre kalenderbaserad analys.

image

Förbättringar av parameteråtgärder

Nya sammanställningar för parameteråtgärder.

Förbättringar av parameteråtgärder

Parameteråtgärder har blivit kraftfullare med tre nya sammanställningsfunktioner: första kvartil, tredje kvartil och sammanfogande. Nu har du även möjlighet att skapa nya parametrar direkt från dialogrutan med parameteråtgärder.

Visa alla funktioner i Tableau 2019.3

Tableau 2019.2

Version från maj 2019 | Tableau 2019.2, releasemeddelanden

2019.2 innehåller både nya intressanta sätt att interagera med din data och nya dashboard-egenskaper. Den kombinationen gör stor skillnad för mer precis, strömlinjeformad webbpublicering. Det finns parameteråtgärder, vektorkartor och ett nytt sätt att bläddra i ditt innehåll på Tableau Server och Online.

image

Anpassningsbara verktygstips för referensrader

Anpassa eller inaktivera verktygstips för referensrader.

Anpassningsbara verktygstips för referensrader

Nu finns alternativ för att anpassa verktygstips för referensrader, band och distributioner. Redigera texten i verktygstips, eller välj att inaktivera verktygstips helt.

image

Spatiala beräkningar: MakePoint

Stöd för spatiala beräkningar: MakePoint

Spatiala beräkningar: MakePoint

Nu kan du göra om latitud-/longitud-värden från textfiler, Excel eller någon annan datakälla till spatiala fält och använda dem i spatiala kopplingar. Med MakePoint kan du spatialt använda textfiler och Excel-ark så att det blir enklare att spatialt slå samman dina data.

image

Spatiala beräkningar: MakeLine

Stöd för spatial beräkning: MakeLine

Spatiala beräkningar: MakeLine

Nu är det enkelt att skapa tvåpunktskartor från start till destination, vilket är perfekt för flygkartor över flygbolagsrutter.

image

Parameteråtgärder

Ändra en parameters värde visuellt

Parameteråtgärder

Nu kan du visuellt ändra värde för en parameter. Använd parameteråtgärder för att driva referensrader, beräkningar, filter och SQL-frågor genom att helt enkelt interagera med märkning i en visualisering. Det skapar helt nya möjligheter till visuell interaktion med dina data.

image

Spatialt stöd för PostgreSQL+PostGIS

Spatialt stöd för PostgreSQL+PostGIS

Spatialt stöd för PostgreSQL+PostGIS

Nu kan du använda spatiala data direkt från PostgreSQL- eller Pivotal Greenplum-databaser med tillägget PostGIS. Du behöver inte exportera eller förbehandla data innan du tar in dem i Tableau. Och du kan utföra mer avancerad spatial analys med möjlighet att utnyttja de spatiala åtgärder som stöds av databasen.

image

Dölj/visa dashboard-behållare

Växla mellan synligt och dolt för alla flytande behållare på dina dashboards.

Dölj/visa dashboard-behållare

Maximera skärmytan med flexibilitet att växla mellan synligt och dolt för alla flytande behållare på dina dashboards. Anpassa vilket innehåll som visas för granskare, till exempel genom att anpassa instruktioner, filter eller symboler så att de är dolda när de inte längre behövs.

Visa alla funktioner i Tableau 2019.2

Tableau 2019.1

Version från feb 2019 | Tableau 2019.1, releasemeddelanden

Med 2019.1 kom Ask Data – ett helt nytt sätt att interagera med din data i Tableau. Du fick även Tableau Prep Conductor, ett nytt tillägg till Tableau Online och Server som gör att data kan förberedas i stor skala genom automatisering av processer och flöden. Det finns även datadrivna varningsvyer, zonnamn för dashboards och åtgärdsförbättringar för URL.

image

Dashboard zone names

Name any zone in your dashboard

Dashboard zone names

You now have the ability to assign a name to any item on a dashboard, helping to better organize multiple zones when looking at the layout tree.

image

Nested sorting improvements

Nested sorting improvements

Nested sorting improvements

Sorting just got more intuitive. You can now sort within multiple dimensions, making it easy to spot trends in your categorical data.

image

Url action improvements

Target specific web zones with URL actions

Url action improvements

Url actions can now target specific web zones in a dashboard, allowing authors the control to more seamlessly link to information that is hosted outside of their data source. Better integrate and add more meaningful content to your dashboard, and design more sophisticated app-like experiences.

image

Automatic dashboard phone layouts

Automatic dashboard phone layouts

Automatic dashboard phone layouts

Authoring mobile dashboard layouts just got easier. Tableau will now automatically add phone layouts to new dashboards, with ability to further customize them for specific use cases.

image

OAuth enabled for Snowflake Connector

We’ve significantly improved the Snowflake connection experience.

OAuth enabled for Snowflake Connector

We’ve significantly improved the Snowflake connection experience. The Snowflake Connector is now available across our entire platform and we have added native OAuth integration for both security and convenience.

image

Device layout preview on the web

Preview device layouts on the web.

Device layout preview on the web

Device dashboard design just got easier. You can now preview what your laptop, tablet, and phone layouts will look like directly in the desktop browser. Make any necessary formatting or content adjustments to your dashboards, and save knowing your mobile layouts are pixel perfect.

Visa alla funktioner i Tableau 2019.1

Tableau 2018.3

Version från okt 2018 | Tableau 2018.3, releasemeddelanden

2018.3 inkluderar värmekartor, fasta åtgärder, nya dashboard-egenskaper (till exempel dashboard-knappar och transparenta bakgrunder) och flertabellslagring för utdrag.

image

Navigation action

Add inter-sheet navigation between dashboards.

Navigation action

We've brought a new action type to Tableau. Easily add navigation between sheets with the navigation action, now available as an option in the actions dialog.

image

Dashboard navigation button

Seamlessly navigate between dashboards.

Dashboard navigation button

Seamlessly navigate between dashboards with new dashboard buttons. A simple drag and drop creates a button that can navigate to a target dashboard, worksheet, or story. Customize the button with an image of your own, or add guiding tooltip text.

image

Heatmap

Find patterns in dense data in seconds.

Heatmap

We’ve brought heatmaps, a powerful new mark type, to Tableau. With one click, turn millions of marks into a meaningful representation of your data. Understand where there are concentrations of points, and identify patterns in seconds—whether on a map or scatterplot.

image

Transparent worksheet backgrounds

Enable fully transparent worksheet backgrounds.

Transparent worksheet backgrounds

We are bringing dashboard design to the next level with the ability to give worksheets completely transparent backgrounds. Unleash your creativity to build presentation-ready dashboards that are visually stunning and effectively highlight your analysis. Use with transparent filters, highlighters, and parameters for a consistent look across your entire dashboard.

image

Spatial data updates

Esri Geodatabase, KML, and TopoJSON support

ESRI Geodatabase, KML, and TopoJSON support

We now support new spatial file connections to ESRI File Geodatabases and TopoJSON files. We've updated the spatial file connector to support KML files with multiple layers.

image

Set actions

Visually define what is in a set.

Set actions

Select what values are in a set by directly interacting with marks on a viz. Visually drive calculations and seamlessly achieve multi-faceted comparative analysis like proportional brushing.

Visa alla funktioner i Tableau 2018.3

Tableau 2018.2

Version från juli 2018 | Tableau 2018.2, releasemeddelanden

2018.2 har spännande formateringsförbättringar för dashboards, till exempel rutnät och automatiska mobillayouter. Dessutom lanserades Tableau Services Manager (TSM) med den här versionen.

image

Nested sorting

A more intuitive sorting experience.

Nested sorting

Enjoy a more intuitive sorting experience. Sort dimension values within the context of each pane for better top- or bottom-n analysis of your data.

image

Dashboard grids

More precision and control in dashboard formatting.

Dashboard grids

We know the details matter. Gridlines now appear as an overlay above dashboards to help with better visual alignment of dashboard elements. Toggle on or off as desired. See a preview of dashboard zones when moving their position for better layout alignment and design, and use keyboard arrows to nudge or resize.

image

Geocoding update

New Japanese data and 2018 Pennsylvania Congressional Districts.

Updated Japanese data and 2018 PA Congressional Districts

Updates and additions to Japanese geocoding data will allow you to geocode Japanese municipalities, wards, and 7-digit postal codes. We have also updated Pennsylvania Congressional Districts to 2018, allowing for up-to-date state and national maps of the upcoming US election cycle.

image

Data performance improvements

Cross-database joins.

Cross-database join performance improvement

Enjoy faster performance on cross-database joins when combining a small file-based table with a larger database table.

image

Downgrade workbook improvements

Understand impacts before you downgrade.

Downgrade workbook improvements

Understand the impact of downgrading a workbook before you do it. When you choose to downgrade a workbook you will now see a prompt letting you know whether that workbook is fully compatible, if there are features that may be lost, or if that workbook won't work.

image

ISO-8601 standard weeks

Tableau ISO standard calendar support.

ISO-8601 standard weeks

We've brought ISO standard calendar support to Tableau. You can now use ISO-8601 defined weeks in calculations and visualizations for better calendar-based analysis.

Visa alla funktioner i Tableau 2018.2

Tableau 2018.1

Version från apr 2018 | Tableau 2018.1, releasemeddelanden

Med 2018.1 lanserade vi Tableau Prep, vår nya kraftfulla produkt för dataförberedelse, samt andra spännande funktioner som möjligheten att stega och hoppa mellan rader. Dessutom släppte vi Dashboard Starters för Tableau Online och införde alternativet att ansluta till data direkt från en webbläsare för bättre webbpublicering.

image

Easier driver installation

Notification to download when needed.

Easier connector driver installation

Get to your data faster. Receive an upfront notification if you need to install a driver to connect to a specific data source from Tableau Desktop. Click the url to find and install the driver you need to get started with your data.

image

Analytical object guidance

Tooltips for disabled objects.

Analytic object guidance

Better understand when analytical objects are available based on the state of your viz. Disabled analytic objects now give guidance on how to update your viz to get them.

image

Additional clustering functionality

Refresh saved clustering results.

Additional clustering functionality

Saved clustering results are no longer static, letting you use clustering analysis in more places. You can use saved clusters in different sheets, and clusters now update when data is refreshed.

image

SQL Server spatial data

Connect to spatial data directly from SQL Server.

Connect to spatial data directly from SQL Server

Tableau can now connect to, and visualize spatial data stored in SQL Server. Use the spatial operations supported by SQL Server to generate advanced spatial queries, and leverage custom SQL to perform advanced spatial analysis.

image

Viz in tooltip improvements

Hide viz in tooltip sheets.

Viz in tooltip improvements

You can now hide the sheets used for Viz in Tooltips, the same way you would for sheets used in Stories or Dashboards.

image

Improved hierarchy filtering

Improved performance of hierarchy filters.

Improved hierarchy filtering

Tableau's filters now match the hierarchies in your data. Enjoy a more effective filtering experience, as well as improvements in hierarchy filter query performance.

Visa alla funktioner i Tableau 2018.1

Tableau 10.5

Version från jan 2018 | Tableau 10.5, releasemeddelanden

10.5 kom med Hyper, minnestekniken bakom Tableaus datamotor, Tableau Server i Linux, visualiseringar i verktygstips och kapslade projekt för Tableau Server och Online.

image

Box Connector

Connect directly to your Box data.

Box

Analyze data from Box with a few clicks and get the latest data synched securely from the cloud.

image

Mapping updates

Enjoy geocoding and mapping data improvements.

Geocoding Improvements

We've added better geocoding support for cities in Southeast Asia, Central America, and South America. US postcodes have been updated with this year's most recent data.

image

Improved workbook version compatibility

Open a compatible workbook with an older version of Tableau Desktop.

Improved workbook version compatability

Now you can revert your workbooks to an older version with improved workbook version compatibility. Other users in your organization can open and edit a workbook even when they aren't using the latest version of Tableau Desktop (down to Tableau 10.2).

image

Tableau Desktop deployment improvements

Deploy Tableau Desktop at Scale.

Automated Desktop license activation

Mass deployments of Tableau Desktop just got easier. Now you can automate Desktop license activation at install time.

Expanded virtual desktop support

Easily manage your Tableau license keys across non-persistent virtual machines. Licenses will expire and be added back to your license pool for reuse.

image

Hyper

Rev your data engines.

Hyper

Hyper is Tableau’s new in-memory data engine technology, designed for fast data ingest and analytical query processing on large or complex data sets. With up to 3X* faster extract creation, you always have the latest data. Up to 5X* increase in query performance keeps you in the flow. Upgrading to Hyper is seamless; you can simply upgrade to Tableau 10.5 and no data migration is needed.

*Performance compared between Hyper and TDE using a mix of scenarios designed to reflect common customer uses cases. Customer results will vary.

Learn more about Hyper
image

Nested Projects

Easier content management with nested projects.

Amélioration de la création Web

Nested projects

You can now nest projects within projects, and customize permissions at each level, or choose to use a top down permissioning structure. Now it's easier to organize your workbooks, so everyone in your organization can find what they are looking for.

Visa alla funktioner i 10.5

Tableau 10.4

Version från sept 2017 | Tableau 10.4, releasemeddelanden

10.4 fokuserar på dataupptäckt med certifiering och rekommendation av datakällor samt samarbetsanalys genom att introducera diskussioner och ögonblicksbilder av visualiseringar. I 10.4 kan Tableau Desktop-användare som har uppgraderat publicera arbetsböcker till äldre instanser av Tableau Server (10.2 eller högre), vilket gör det enklare att driftsätta Tableau i stor skala.

image

Linear geometry

Expand your geospatial analysis to include polylines.

Linear geometry shapefiles

Tableau now supports linear geometries in addition to polygon and point shapefiles. Easily visualize networks including roads and transportation routes with all the power of Tableau analytics. Join, filter, and visualize all your spatial file data.

image

Dashboard spacing

Format dashboards with precise control.

Dashboard spacing

Make your dashboards shine with precise control over borders, shading, and padding for any item. And, easily configure spacing properties on device layouts independently of one another.

Learn more
image

MATLAB

Deploy MATLAB based models and algorithms in Tableau.

MATLAB integration

Use deployed MATLAB models in Tableau for predictive insights, or pre-process your data using MATLAB and persist into a Tableau data extract for further analysis.

image

Mapping updates

Enjoy geocoding and mapping data improvements.

Geocoding improvements

We've built ten times the number of cities into Tableau, and there is no longer a population threshold for cities in the US. Geocoding performance has also been improved.

image

Denodo

Connect directly to your Denodo data.

Denodo

Tableau fits seamlessly into your data virtualization strategy. With the new Denodo connector you can instantly connect to data that you've virtualized with Denodo.

image

Connector Improvements

Enjoy new connector functionality.

Extract data from SAP BW

Quickly see the results as you create and interact with your viz. You can now use extracts with SAP BW for better analytical performance.

Presto connectivity with LDAP

Connect to Presto securely, thanks to version 0.167 compatibility using LDAP.

Connect WDCs to Spatial Data

Now your WDCs can import spatial data by connecting directly to GeoJSON including points, lines, and polygons. Things are definitely shaping up.

Visa alla funktioner i 10.4

Tableau 10.3

Version från maj 2017 | Tableau 10.3, releasemeddelanden

10.3 hjälper dig att mer effektivt skala och hantera analyser i hela verksamheten, med bland annat datadrivna aviseringar, smarta tabeller och rekommendationer för sammanslagning. Dessutom introducerade vi Tableau Bridge.

image

Union updates

Save time by bringing database tables together, right from Tableau Desktop.

Union updates

Save time by bringing database tables together, right from Tableau Desktop. We've added database union support for more database technologies. You can now union tables from Aster Database, Cloudera Hadoop, Greenplum, IBM DB2, IBM Netezza, SybaseASE and SybaseIQ.

image

Web authoring updates

Web authoring just got more powerful.

Web Authoring

Web Authoring is even more powerful. Create Story Points and publish embedded data sources directly from the browser. You can drill up on continuous axes, change display options for maps, format numbers more easily, and create bins. Answering questions on the web has never been easier.

image

Data-driven alerts

Stay on top of your business with data-driven alerts.

image

Story points updates

Enjoy new Story Points navigator options.

Story points

Enjoy new Story Points navigator options. A dots style has been added that streamlines the navigator, plus a new display toggle. This simplified experience makes it easy to create your data stories.

image

Smart table & join recommendations

Start your analysis faster with the right data.

image

PDF connector

Bring data from PDF tables directly into Tableau.

Visa alla funktioner i 10.3

Tableau 10.2

Version från feb 2017 | Tableau 10.2, releasemeddelanden

10.2 hjälper dig att ta itu med komplicerade geospatiala analyser genom stöd för Shapefile och integrering med Python. Den här versionen innehåller även förbättringar som hjälper dig att förbereda din data för analys.

image

Union improvements

Union tables from more servers than ever before.

Union improvements

Get to your analysis faster with the ability to union tables from a SQL Server, MySQL, Oracle, Postgres, Redshift, or HP Vertica database—right in Tableau Desktop. You can also union local JSON files.

image

Formatting

Save time by formatting lines across an entire workbook.

Formatting

Save time by formatting lines across an entire workbook with just a few clicks in Tableau Desktop.

image

Mark cards improvements

See all your pills on the marks card without scrolling.

Mark cards

See all your pills at a glance. Now you can see all your pills on the marks card without scrolling

image

API updates

Leverage our updated APIs to deploy Tableau programatically.

Support for tagging data sources and views

Using the REST API, you can now add and remove tags on data sources and views, making automate and embed scenarios even better.

Get sites for users

We're making it possible to query the REST API to get a list of all sites you have access to.

Switch sites

We've added support for the current user to easily switch sites using the REST API.

Undo/Redo toolbar functions

Using the JavaScript API, you can now implement custom controls for Undo and Redo behaviors without relying on the built-in toolbar.

image

Spatial files

Leverage your spatial files directly in Tableau

Spatial files

Leverage your spatial files directly in Tableau for custom geospatial analysis. With spatial file support, it’s easy to incorporate custom geospatial data like census boundaries or natural resources into your viz. Connect to ESRI Shapefiles, KML, GeoJSON, and MapInfo file types.

Learn how to use spatial files in your analysis
image

Microsoft SharePoint Lists

Visa alla funktioner i 10.2

Tableau 10.1

Version från nov 2016 | Tableau 10.1, releasemeddelanden

10.1 inkluderar stöd för JSON och möjlighet att ansluta direkt till Marketo-data samt API-förbättringar som ökar kraften i Tableau ännu mer.

image

Drill-up on dates

Explore data hierarchies with new drill-up capabilities.

Drill-up on continuous date fields

Easily explore data hierarchies with the ability to drill back up on continuous fields in Tableau Desktop.

image

JSON

Analyze your local JSON data directly in Tableau.

JSON

Analyze your local JSON data directly in Tableau. Bring government data, data from web APIs, and other popular JSON data sources right into Tableau with a few clicks.

image

Union updates

Save time with wildcard unions.

Union updates

Save time with wildcard unions. Union all files in a directory that match a specific condition, or all sheets in an Excel workbook. You can also union multiple Google Sheets workbooks with a few clicks.

image

Marketo

See your Marketo data directly in Tableau.

image

SAP

Analyze SAP data faster with new features.

Cube search for SAP BW

We've add a search box so you can easily find the table you need, even if it's hidden among similarly named tables that are hard to distinguish visually.

Calculated Parameters for SAP HANA

Analyze your SAP data faster. Use calculated parameters that evaluate SQL at runtime to get more relevant default values.

Default schema for SAP HANA

Tableau now automatically selects the SYS_BIC schema for you, letting you get to your analysis faster. You can also specify a different schema if needed.

image

Connector updates

Connect to your data with ease thanks to data connector updates.

Parameters

Leverage parameters with more sources that support initial SQL including AWS EMR, MapR, Hive, Spark, HP Vertica, and more.

More SSL support

Leverage SSL support for Netezza and Teradata.

Google BigQuery improvements

Use level of detail calculations and enjoy faster validation of custom SLQ when connecting to Google BigQuery.

Visa alla funktioner i 10.1

Tableau 10.0

Version från aug 2016 | Tableau 10.0, releasemeddelanden

10.0 innebär ett helt nytt utseende och en helt ny känsla för Tableau med snygga teckensnitt och färger som gör att dina dashboards verkligen står ut. Det finns även kraftfulla analysfunktioner såsom kopplingar mellan databaser, dra-och-släpp-klustring, anpassade territorier och en ny markeringsfunktion.

image

Revision history

Quickly roll back to an older version with revision history.

Revision history

Quickly roll back to an older version with workbook and data source revision history. You can also cap revisions in Tableau Server settings.

Learn more about revision history
image

Performance

See your data faster.

On-demand connections in Tableau Desktop

When you open a published workbook, Tableau Desktop only connects to the data sources required to display the current sheet’s data. In other words, see your data a whole lot faster.

Improved browser performance

In Tableau 10, we are caching the initial workbook load to give you faster workbook performance. Enjoy speedier load times, instant updates based on your interactions, and more.

image

Clustering

Quickly spot patterns and group your data.

Clustering

Quickly spot patterns and group your data with drag-and-drop cluster analysis.

image

Custom territories

Get a deeper understanding of your data with custom territories.

Custom territories

Tableau 10 enables deeper understanding of your data with custom territories. Make maps of sales territories or simply explore your data regionally.

Learn how to build custom territories
image

Cross data source filters

Trade in parameters or filter actions for cross data source filters.

image

Highlighter

Quickly spot trends in your data with highlighting.

Visa alla funktioner i 10.0

Tableau 9.3

Version från mars 2016 | Tableau 9.3, releasemeddelanden

9.3 hjälper dig att analysera data och dela resultat snabbare med ett nytt, lättarbetat flöde för publicering av dina datakällor. Du får även historik för arbetsboksrevideringar, Union och vår Snowflake Data Connector.

image

Performance improvements

Understand your data faster with single-pane optimization and more.

Single-pane optimization

Your Tableau Online and Tableau Server Dashboards load faster, thanks to fewer required panes.

Progressive dashboard load

Not having to wait for the entire dashboard to load means you can start analyzing your data sooner.

Smooth tooltips

Display smooth tooltips in all Tableau Online and Tableau Server visualizations, regardless of complexity.

image

Sheet colors

Make your worksheets easier to identify.

Sheet colors

Make your worksheets easier to identify and group by adding color to the sheet tabs in the sheet-sorter and filmstrip views.

image

Totals

Separate your totals, subtotals and grand totals.

Totals

Separate your totals, subtotals and grand totals by excluding them from color-encoding.

image

High DPI

Tableau is better equipped to take advantage of high-DPI displays on Windows computers.

High DPI

Tableau is better equipped to take advantage of high-DPI displays on Windows computers.

image

Forecasting

Tableau helps your analysis with automated forecasting.

Forecasting

Tableau automatically selects the best season length to help you forecast odd seasonal patterns and irregular time-series. You can also forecast values ordered by an integer dimension.

image

Maps

Maps are now easier and more accurate.

Maps

We’ve added postal codes for 39 European countries, districts in India, and US demographic data layers for 2016. We’ve also updated postal codes for UK, France, Germany, and the US.

Visa alla funktioner i 9.3

Tableau 9.2

Version från dec 2015 | Tableau 9.2, releasemeddelanden

9.2 placerar Tableau väl inom räckhåll med inbyggt stöd för iPhone. Gå djupare i din geografiska analys med nya alternativ för mappning av data och formatering. Även dataförberedelsen har förbättrats med alternativ för att identifiera undertabeller och redigera rutnät.

image

Geolocation

Tableau is now location-aware.

Geolocation

Out in the field? Tableau is location-aware. Find your location on a map.

image

Faceted search

Find the content you need faster with Faceted Search.

Faceted search

Find the content you need faster with Faceted Search.

image

Mapbox

Build the map your data deserves.

Mapbox

Integration with Mapbox gives you the ability to build gorgeous map backgrounds and add layers and context. Build the map your data deserves.

image

Map data

Enjoy better map data.

Map data

Tableau 9.2 comes with more geographical data built in, including updated US congressional districts, local name synonyms for world capitals, Japanese postal codes and more.

image

Map options dialog

Customize how people interact with your map.

Map options dialog

Customize how people interact with your map with the new Map Options Dialog. Change display options for pan and zoom, map search, and the view toolbar.

image

Hierarchical treemaps

Treemaps now show hierarchical data.

Hierarchical treemaps

Treemaps now show hierarchical data, by introducing borders around the first level of grouping.

Visa alla funktioner i 9.2

Tableau 9.1

Version från sept 2015 | Tableau 9.1, releasemeddelanden

9.1 inkluderar nya företagsfunktioner som Mutual SSL, Active Directory Sync och expanderat stöd för SAP. Den innehåller även en ny version av vår app Tableau Mobile för en bättre upplevelse, bättre respons och ögonblicksbilder offline.

image

Product update for desktop

Help your organization stay secure.

Product update for desktop

Product Update ensures users have the latest maintenance release of Tableau Desktop, helping your organization stay secure. Learn more about using Product Update in the enterprise.

image

Web data connector

Bring any web data source into Tableau.

Web data connector

A new Web Data Connector lets you bring any web data source into Tableau. Find prebuilt connectors from Tableau and the community, or write your own.

image

SDK

Create and use Tableau Data Extracts across Tableau Desktop, Online, and Server.

SDK

Create and use Tableau Data Extracts across Tableau Desktop, Online, and Server. Our unified SDK lets you automate your workflow; connect to data, extract, and publish.

image

Amazon Aurora

Connect to Amazon Aurora.

Amazon Aurora

Connect to Amazon Aurora, a fast relational database-as-a-service from Amazon Web Services.

image

Google Cloud SQL

Connect to Google Cloud SQL.

Google Cloud SQL

Connect to Google Cloud SQL, a feature-filled MySQL database hosted in the cloud.

image

Microsoft Azure

Connect to Google Cloud SQL.

Microsoft Azure SQL data warehouse

Connect to the Microsoft Azure SQL Data Warehouse, a fully-managed petabyte-scale relational data warehouse-as-a-service.

Spark on Microsoft Azure HDInsight

Connect easily to your Microsoft Azure-hosted Spark cluster to enable analysts, developers and data scientists to interactively explore large data sets and data models.

Microsoft Azure SQL database

Connect natively to Microsoft Azure SQL Database, the relational database-as-a-service.

Visa alla funktioner i 9.1

Tableau 9.0

Version från apr 2015 | Tableau 9.0, releasemeddelanden

9.0 erbjuder en ny startupplevelse i Tableau Desktop och kraftfulla funktioner för att hålla din analys i flödet, till exempel LOD-uttryck och en ny beräkningsredigerare. Det har också gjorts prestandaförbättringar som ger kraftigt ökad hastighet för alla arbetsböcker.

image

New start experience

A new start experience for a new generation of data exploration.

New start experience

A new start experience for a new generation of data exploration. Access training and see great work from the community right from the start screen.

image

Rich story points formatting

Tell your story your way

Rich story points formatting

Great stories guide and captivate viewers. New formatting for Tableau Story Points helps you tell your story your way.

image

Preview thumbnails

Quickly preview your sheets before using them for dashboards and stories.

Preview thumbnail

Quickly preview your sheets before using them for dashboards and stories.

image

Analytics pane

Gain deeper insights into your data,

Analytics pane

A new Analytics Pane lets you drag reference lines, forecasts, trend lines, box plots, and other analytics right onto your view. This makes it quicker to ask deep questions of your data.

image

Instant analytics

Select a subset of marks to see how it compares to the whole.

Instant analytics

Select a subset of marks to see how its average, trend, or distribution compares to the whole.

image

Instant analytics

Select a subset of marks to see how it compares to the whole.

Instant analytics

Select a subset of marks to see how its average, trend, or distribution compares to the whole.

Visa alla funktioner i 9.0