Tableau 2020.2

Vi presenterar relationer, mätvärden och uppsättningskontroll i Tableau 2020.2

Hämta vår senaste version direkt

Lyft din relation med data

Relationer

Nu har det blivit enklare och effektivare att kombinera data. Genom att visuellt skapa logiska relationer mellan tabeller frågar Tableau bara den data som är relevant för din analys och på rätt detaljnivå. Analysera komplex data snabbare och säkrare. Läs mer om att använda relationer här.

Titta nu och ta reda på mer

Mätvärden

Mätvärden är ett enkelt sätt att få en anpassad och konsekvent vy över dina viktigaste KPI:er. Skapa ett mätvärde från nästan vilken Tableau-dashboard som helst med bara ett klick. Se sedan dina mätvärden för flera dashboards från ett och samma ställe – antingen på webben eller i Tableau Mobile-appen.

Läs mer om mätvärden
Tableau 2020.2 の新機能、セットコントロール

Uppsättningskontroll

Med uppsättningskontrollen kan användare dynamiskt ändra en uppsättnings tillhörighet med hjälp av ett snabbt filterliknande gränssnitt som du känner igen dig i. Slutanvändarna kan ändra uppsättningars tillhörighet med både en enkel listruta och en listruta med flera val. Uppsättningskontrollen uppdaterar automatiskt sin domän så att datan alltid är uppdaterad.

Tack vare förbättringarna av Tableaus datamodell kan vi arbeta ännu snabbare med våra covid-19-analyser. Vi har data över covid-19-fall på regionnivå, testdata på datumnivå och sjukhusdata på institutionsnivå. På det lägger vi till befolkningsdata för att normalisera per capita-värdena. Att analysera denna data skulle tidigare ha krävt många kopplingskombinationer i flera skilda datakällor. Men tack vare förbättringarna av Tableaus datamodell kan vi enkelt relatera tabeller i en enda flexibel datakälla.

Mer information om aktuella funktioner

Produktvideo

Nyheter i Tableau 2020.2: Funktionsöversikt

Få en överblick av alla nya funktioner i den här versionen.

Produktvideo

Definiera relationer i din data på ett enkelt sätt

Läs om hur du med hjälp av relationer enkelt kan analysera data från flera tabeller med olika detaljnivåer.

Blogginlägg

Kraftfull och användarvänlig analys med uppsättningskontroll

Läs om typexempel på hur uppsättningskontroll gör komplex analys tillgänglig för alla användare.

Resurser

Tableau eLearning: Kostnadsfritt i 90 dagar

Missa inte möjligheten att i dessa ovanliga tider tryggt och säkert kunna få svar på frågor av din data.

Alla funktioner

image

Visa rekommendationer i Tableau Mobile

Upptäck nya och relevanta visualiseringar i farten.

Visa rekommendationer i Tableau Mobile

Nu finns Visa rekommendationer i Tableau Mobile. Få personliga förslag som kopplar dig direkt till relevanta visualiseringar i farten. Dessa rekommendationer drivs av maskininlärning och utnyttjar användarnas preferenser för att visa visualiseringar som har varit intressanta för andra med liknande vanor och som är populära på din webbplats. Använd hemfliken till att hitta rekommendationer i en dedikerad kanal i Tableau Mobile-appen.

image

Relationer

Analysera data på rätt detaljnivå.

Relationer

Det blev precis lättare och mer effektfullt att kombinera data. Genom att visuellt skapa logiska relationer mellan tabeller kommer Tableau bara att fråga den data som är relevant för din analys på rätt detaljnivå. Analysera komplex data snabbare och med ökat förtroende.

image

Activity feed improvements

Favorite vizzes in your activity feed

Activity feed improvements

See a viz in your activity feed you like? You can now add vizzes to your favorites directly from your Tableau Public activity feed.

image

Förbättringar av uppsättningsåtgärder

Du kan stegvis lägga till och ta bort värden från en uppsättning.

Förbättringar av uppsättningsåtgärder

Uppsättningsåtgärderna blev precis ännu kraftfullare med två nya urvalslägen. Du kan nu stegvis lägga till och ta bort värden från en uppsättning genom att interagera med markeringar i vyn, även efter att ett urval har rensats.

image

Explore a viz in the browser

Explore another author's viz on Tableau Public directly in the browser.

Explore a viz in the browser

Want to see how a viz on Tableau Public was made? You can now explore a viz directly in a browser. Explore, make your own version, and save as a copy to your profile with automatic attribution to the original author.

image

SAP HANA connector improvements

Connectivity support for SAP S/4HANA

SAP HANA connector improvements

We have improved our OData Connector which now supports S/4HANA. Additionally, users can now connect to an OData service URL to list all the feeds inside their service and can join those feeds together just as they would any other tables in a Tableau datasource.

image

Filtrera datatillgångar utifrån varningar

Filtrera datatillgångar utifrån förekomst av varningar om datakvalitet

Filtrera datatillgångar utifrån varningar

När du skapar en ny arbetsbok kan du filtrera datatillgångarna med utgångspunkt i om det förekommer en varning om datakvalitet. Få information om status för den data du ansluter till.

image

Ursprung för Dashboards

Med ursprungsverktyget kan du se alla datatillgångar upp- och nerströms, och nu kan du även se dashboards.

Ursprung för Dashboards

Ursprungsverktyget är användbart för att förstå relationerna mellan alla olika datatillgångar i din driftsättning. Nu kan du inte bara se ner till bladnivå, utan du kan även se dashboards.

image

Kvalitetsvarningar om data med hög visibilitet

Kvalitetsvarningar om data med hög visibilitet gör att slutanvändarna är uppmärksamma när det finns en varning för en datatillgång.

Kvalitetsvarningar om data med hög visibilitet

Med varningar om datakvalitet får användarna veta när en datatillgång flaggas, vare sig det beror på att dataunderhåll pågår, att datan är inaktuell eller någon annan orsak. Kvalitetsvarningar om data med hög visibilitet gör att användarna informeras om problemet och inte missar det.

image

Filtrera externa tillgångar

Få en mer detaljerad vy över sidan för externa tillgångar.

Filtrera externa tillgångar

Från sidan för externa tillgångar kan du filtrera utifrån kopplingstyper, certifieringar eller kvalitetsvarningar om data med hög visibilitet. Få bättre insikt i alla de tillgångar som finns på din server eller webbplats.

image

Uppsättningskontroll

Ändra dynamiskt en uppsättnings tillhörighet.

Uppsättningskontroll

Med uppsättningskontrollen kan användare dynamiskt ändra en uppsättnings tillhörighet med hjälp av ett bekant och snabbt filterliknande gränssnitt. Slutanvändarna kan ändra uppsättningars tillhörighet med både en enkel listruta och en flervalslistruta. Uppsättningskontrollen uppdaterar automatiskt sin domän så att datan alltid är aktuell.

image

Stöd för spatial Oracle-data

Koppla internt till spatial Oracle-data.

Stöd för spatial Oracle-data

Vi utökar Tableaus spatiala databaskopplingar för att göra det enklare än någonsin att lösa platsbaserade frågor. Du kan nu koppla till tabeller i Oracle som innehåller spatial data och omedelbart visualisera den datan i Tableau.

image

Webbdatakoppling till Esri

Koppla direkt till din Esri-data.

Webbdatakoppling till Esri

Du kan nu koppla Tableau direkt till din platsdata i Esri genom att helt enkelt ange en ArcGIS Server-URL eller GeoService API-URL. Med automatiska uppdateringar av utdrag kan du se till att visualiseringar alltid är aktuella. På så sätt kan du lägga mindre tid på att spåra data och mer på att analysera.

image

Ladda upp arbetsböcker på webben

Ladda upp arbetsböcker direkt till din webbplats.

Öppna eller ladda upp arbetsböcker på webben

Nu är det enklare att dela ditt arbete och utforska insikter från andra. Du kan nu öppna en Tableau-arbetsbok eller ladda upp den direkt på webben utan att behöva använda Tableau Desktop. Välj bara den arbetsbok (.twb eller .twbx) som du vill ladda upp och publicera direkt på din webbplats på Tableau Server eller Online. Endast användare med rätt publiceringsbehörigheter har möjlighet att ladda upp innehåll.

image

Förbättringar av Ask Data

Fler sätt att hjälpa användarna att komma igång med Ask Data.

Förbättringar av Ask Data

Du kan nu skapa anpassade förslag och konsekvent semantisk kontext med dataroller. Med anpassade förslag kan ägare till datakällor använda relevanta uppmaningar som ger användarna insikter i vilken data och vilka typer av frågor de kan ställa. Dataroller gör det enkelt att lägga till viktig kontext i fältdefinitioner och -synonymer och använda den informationen i flera datakällor. Andra förbättringar som har gjorts är stöd för skriptade datakällor och bättre företagskontroller.

image

Omordna favoriter

Sortera ditt favoritmarkerade innehåll på Server och Online.

Omordna favoriter

Du kan nu manuellt sortera ditt favoritmarkerade innehåll på Tableau Server och Tableau Online. Från rutnätsvyn kan du helt enkelt dra och släppa dina favoriter i den ordning som du vill ha och placera det viktigaste innehållet längst fram i mitten.

Flera analystillägg för Tableau Server

Koppla till flera externa tjänster.

Flera kopplingar till externa tjänster för Tableau Server

Serveradministratörer kan nu konfigurera flera analystilläggskopplingar (hette tidigare Extern tjänst) i Tableau Server. Administratörer kan ställa in en per webbplats genom inställningsgränssnittet och aktivera eller stänga av kopplingar på webbplatsnivå. Nu kan team som använder olika R-, Python- och andra externa data science-miljöer dela sitt arbete med konsumenter på samma server. Det är enklare än någonsin att konfigurera med gränssnittskontroller eller via Server REST API:et.

image

Förbättringar av Explain Data

Mer kontroll för dashboardförfattare.

Förbättringar av Explain Data

Dashboardförfattare styr nu vilka kolumner som utformas i Explain Data. Med möjligheten att välja vilka kolumner som ska ingå och vilka som ska uteslutas från förklaringar kan författare bättre anpassa sina analysupplevelser. Explain Data kommer nu även att visa flera externa värden så att du kan utforska mer än en avvikelse åt gången.

image

Nya adminvyer i Tableau Server

Få bättre insikt i hälsostatus för din Tableau Server-driftsättning.

Nya adminvyer i Tableau Server

Vi har lagt till två nya vyer som ger dig bättre insikt i hälsostatus för din Tableau Server-driftsättning. Den nya bakgrundsvyn ger dig ytterligare insikt i bakgrundsbelastningen, hur länge jobb körs samt händelser som fel, annulleringar och slutföranden. Vår nya vy för inaktuellt innehåll hjälper dig att identifiera oanvänt innehåll baserat på anpassningsbara parametrar som du kan etablera för din Tableau Server.

image

Ny hanteringskapacitet i Tableau Server

Ny hanterings- och konfigureringskapacitet för att minimera användaravbrott

API-uppdateringar

Vi gör det ännu enklare för dig att anpassa Tableau till ditt arbetsflöde.

Uppdateringar av webbhookar

Nu kan du aktivera webbhookar på webbplatsnivå och få mer detaljerad kontroll över hela driftsättningen.

Rest API-uppdateringar

Nu kan du programmässigt exportera en arbetsbok som PowerPoint-fil och göra det lättare att använda traditionella rapportarbetsflöden. Du kan även låsa kapslade projekt programmässigt.

image

Salesforce-koppling för Tableau Prep Builder

Med en direktkoppling blir det lättare att preppa din Salesforce-data.

Salesforce-koppling för Tableau Prep Builder

Koppla direkt till Salesforce inom Tableau Prep Builder och börja analysera snabbare.

image

Stegvis datauppdatering för Tableau Prep

Lägg till bara nya rader med data när ett Tableau Prep-flöde körs.

Stegvis datauppdatering för Tableau Prep

Vare sig du använder Tableau Prep Builder eller Conductor kan du stegvis lägga till ny data i flödet. Det sparar både tid och resurser eftersom du inte behöver köra om hela datauppsättningen.

image

Mätvärden

Övervaka KPI:er för ditt företag från vilken plats som helst.

Mätvärden

Mätvärden är ett enkelt sätt att få en anpassad och konsekvent vy över din data. Skapa ett mätvärde från nästan vilken Tableau-dashbord som helst med bara ett klick. Se sedan dina mätvärden för flera dashboards från ett och samma ställe – antingen på webben eller i Tableau Mobile-appen.

image

Nya autentiseringsalternativ för Tableau Mobile

Konfigurera OpenID- och certifikatsbaserad autentisering

OpenID-autentisering

Du kan nu koppla till och logga in med Tableau Mobile-appen när Tableau Server är konfigurerat med OpenID-autentisering. Du kan använda standardwebbläsaren i din enhet (Safari för iOS, Chrome för Android) när du autentiserar och förbli inloggad i webbläsaren. Den säkra utväxlingen mellan webbläsaren och mobilappen är baserad på nyckelkomponenterna i den OpenId-kopplingsstandard som kallas Proof Key for Code Exchange (PKCE).

Certifikatbaserad (ömsesidig SSL) autentisering

Du kan nu koppla till och logga in med Tableau Mobile-appen när Tableau Server är konfigurerat med certifieringsbaserad autentisering eller ömsesidig SSL. Du kan använda standardwebbläsaren i din enhet (Safari för iOS, Chrome för Android) när du autentiserar och förbli inloggad i webbläsaren.

image

Tableau Mobile for BlackBerry (iOS)

Tableau Mobile for BlackBerry Dynamics (iOS)

Tableau Mobile for BlackBerry

Tableau Mobile for BlackBerry is an update to the existing mobile app. The new app (compatible with iOS13) includes a newer and more intuitive design, an improved search and browsing experience that is consistent with Tableau Server and Tableau Online, as well as enhanced offline capabilities so users can enjoy the richness and interactivity of visualizations, from anywhere.

image

Tableau Mobile för Intune (iOS)

Tableau Mobile för Microsoft Intune (iOS)

Tableau Mobile för Intune (iOS)

Tableau Mobile for Intune är en ny app som ger ett snabbt och säkert sätt att visa, analysera och använda den data som finns i din organisation på Microsofts hanteringsplattform Intune för företag. Appen är kompatibel med iOS13 och designen är snabb och intuitiv. Den erbjuder en förbättrad sök- och surfupplevelse som är konsekvent med Tableau Server och Tableau Online. Dessutom ger den ökad offlinekapacitet som gör det snabbt att läsa in fullständiga och interaktiva visualiseringar.

image

Förbättringar av mobil djuplänkning

Länka enkelt till dina dashboards

Förbättringar av mobil djuplänkning

Nu kan du öppna länkar till dina dahsboards och mätvärden i Tableau Mobile, vare sig du använder Tableau Server eller Tableau Online. Kom åt ditt innehåll snabbt så att du kan fortsätta att utforska från din mobila enhet.