Dataläskunnighet

Med en datakunnig personal kommer din organisation och kultur att blomstra.

 

Vad är dataläskunnighet?

Dataläskunnighet är förmågan att utforska, förstå och kommunicera med data. Den omfattar förmågan att tänka kritiskt, använda, tolka och fatta beslut med data och sedan förmedla dess betydelse och värde till andra.

Vikten av dataläskunnighet för organisationer

Vi ville utforska företags dataläskunnighet, kompetensutveckling och relaterade verksamhetsfrågor, -utmaningar och -fördelar. Därför gav vi Forrester Consulting i uppdrag att genomföra enkäter med över 2 000 beslutsfattare och medarbetare i tio länder. Undersökningen visade att organisationer som investerar i dataläskunnighet och kompetensutveckling i stor skala – särskilt de med långtgående initiativ – ser kraftfulla fördelar. Det handlar bland annat om förbättrat beslutsfattande, högre grad av innovation och produktivitet, bättre kund- och medarbetarupplevelser med mera.

Både beslutsfattare och medarbetare inom olika områden ser grundläggande datakompetens som den viktigaste färdigheten för framgång. Även om alla är överens om att datakunskaper är viktiga för personalstyrkans framgång, råder det oenighet kring huruvida anställda får tillräcklig utbildning eller inte. Forrester såg att det finns en klyfta mellan behovet av utbildning i datakunskaper och hur de ska implementeras, vilket skadar organisationers konkurrenskraft.

82 procent

av ledarna förväntar sig att alla medarbetare har grundläggande datakompetens

70 procent

av medarbetarna förväntas använda data i stor utsträckning senast 2025, en ökning från 40 % under 2018

79 procent

av ledarna förklarar att avdelningarna ger medarbetarna den datakompetens som behövs, men endast ...

40 procent

av medarbetarna säger sig ha fått den datakompetens de förväntas ha

EMEA Spotlight

Se de specifika resultaten för Storbritannien, Tyskland och Frankrike

Läs EMEA Spotlight

APJ Spotlight

Se de specifika resultaten för Japan, Australien och Singapore.

Läs APJ Spotlight

Lär dig av Tableaus kunder som investerar i dataläskunnighet

Swiss Life lägger tonvikten på communityevenemang, utbildningar och skriftliga resurser för att stödja beslutsfattande, lärande och förankra sina strategier för affärstillväxt i data.

JLL satsar på heltäckande utbildningar och program för kompetens som främjar dataläskunnighet och innovation inom hela företaget.

Bank Mandiri utvecklar sin datakultur och medarbetarnas datakompetens genom analyskurser – en del av Mandiri University – så att alla beslut är förankrade i tillförlitlig data.

 


Det du behöver göra är att hjälpa medarbetarna: visa dem hur teknik, data och alla dessa olika element kan hjälpa dem att göra sitt jobb bättre och få dem att älska det de gör.

Datakompetens 10 miljoner

Tableau åtar sig att fylla det analytiska kompetensglappet hos arbetstagarna

Läs mer om hur vi använder program och resurser för att öka dataläskunnigheten hos organisationer och individer och höja datakompetensen hos 10 miljoner människor på 5 år.

Läs mer

Lär dig mer om dataläskunnighet på TC22

Häng med oss 17–19 maj 2022 på årets dataevent. Delta på plats i Las Vegas eller virtuellt från varsomhelst i världen. Lär dig av branschkollegor och produktexperter. Upptäck hur datadrivet beslutsfattande kan ta ditt företag till helt nya höjder. I år kommer kunder och branschexperter att leda flera sessioner om dataläskunnighet.

Anmäl dig nu