Dataläskunnighet

Med en datakunnig personal kommer din organisation och kultur att blomstra.

Vad är dataläskunnighet?

Dataläskunnighet är förmågan att utforska, förstå och kommunicera med data. Den omfattar förmågan att tänka kritiskt, använda, tolka och fatta beslut med data och sedan förmedla dess betydelse och värde till andra.

Vikten av dataläskunnighet för organisationer

Allt fler organisationer vill förnya sin analys för att bli datadrivna och de vet att det innebär att de måste prioritera dataläskunnighet. 2021 års TDWI Pulse Report avslöjar att 68 % av analytikerna hävdar att deras organisation är något datakunnig och belyser hur behovet av datakompetens kan drivas på hos organisationer.1 Några av de viktigaste fördelarna med företag som är datakunniga:


92 %

har en samarbetsbaserad, resultatdriven kultur

77 %

uppmuntrar till experiment och innovation

73 %

har kopplat sina analysmål till ledningsmålen

Läs rapporten

1TDWI PULSE REPORT, SKAPA EN DATAKUNNIG ORGANISATION. 2021. FIL.DR. FERN HALPER.

Därför minskar dataläskunnighet det analytiska kompetensglappet i din personalstyrka

Det är dags att genomföra förbättringar som höjer människors förmåga att förstå och interagera med data, visualiseringar och analys, och sedan kommunicera med andra för att uppnå resultat. Allt fler organisationer prioriterar dataläskunnighet för att uppnå detta.

Följ en plan i fyra steg för att fylla det analytiska kunskapsglappet i din personalstyrka. Ditt företag kommer att uppnå större konkurrensfördelar, ökad prestanda och agilitet och utveckla en framgångsrik datakultur. Dina medarbetare kommer även att få möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter samt bättre kunna påverka andra.

Läs artikeln


Why Your Workforce Needs Data Literacy

25 % av de anställda känner sig helt förberedda på att använda data på ett effektivt sätt. Källa: Accenture

Det du vill åstadkomma är att hjälpa din personal; visa dem hur teknik, data och alla dessa olika element kan hjälpa dem att göra sitt jobb bättre och få dem att älska det de gör.

Hör de senaste råden från experterna inom dataläskunnighet

Cardinal Health: Dataläskunnighet är en nyckelfaktor för digital transformation

”Här på Cardinal Health har vi en tvådimensionell metod för dataläskunnighet: uppifrån och ner och från vänster till höger ... Vi befinner oss i ett kulturskifte som börjar i vår ledarskapsorganisation och som ställer öppna frågor snarare än att be om en valideringsrapport eller -mätvärde. Det öppnar för ett utvecklande tankesätt och datautforskning för att se var data leder oss.” — SNEHAL DESAI, VICE VD, AUGMENTED INTELLIGENCE

Titta nu

Podcast: Inlägg som uppmuntrar till dataläskunnighet

Med flera års samlad erfarenhet av att arbeta med data och undersöka dess värde, förespråkar Sarah Nell-Rodriquez och Allen Hillery en ökad och förbättrad datakompetens. Deras nyligen lanserade podcast Be Data Lit uppmuntrar alla att utvecklas i en datadriven värld.

Forbes event: Nyckelfaktorer för att skapa ett framgångsrikt program för dataläskunnighet

Ledande chefer som infört effektiva program för dataläskunnighet delar med sig av det de har lärt sig under processen samt några viktiga resultat.

Lär dig av Tableaus kunder som investerar i dataläskunnighet

Swiss Life lägger tonvikten på communityevenemang, utbildningar och skriftliga resurser för att stödja beslutsfattande, lärande och förankra sina strategier för affärstillväxt i data.

JLL satsar på utbildningar och program för end-to-end-kompetens som främjar dataläskunnighet och företagsomfattande innovation.

Bank Mandiri utvecklar sin datakultur och medarbetarnas datakompetens genom analyskurser – en del av Mandiri University – så att alla beslut förankras i tillförlitlig data.

Data Skills 10 million

Tableau åtar sig att fylla det analytiska kompetensglappet hos arbetstagarna

Läs mer om hur vi använder program och resurser för att öka dataläskunnigheten hos organisationer och individer och höja datakompetensen hos 10 miljoner människor på 5 år.

Läs mer