PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Bank Mandiri införlivar en datadriven kultur där varje beslut kommer att baseras på tillförlitlig data med Tableau


Skapade engagemang och en vision för datakultur med 571 nuvarande Tableau-användare

Ökade hastigheten på informationsleveransen från två veckor till två dagar

Skapade 601 dashboards och självbetjäningsanalyser med inbyggd kontroll

Bank Mandiri är den största finansiella institutionen i Indonesien och har åtagit sig att vara uppmärksam, proaktiv och innovativ när det gäller att tillhandahålla de bästa lösningarna till sina kunder. Engagemanget märks tydligt i att Bank Mandiri är i färd med att bygga en kultur av dataoptimering, där varje beslut inom varje avdelning kommer att fattas med hjälp av dataanalys. Bankens samarbete med Tableau är till nytta här och bidrar till att förbättra dataanalyskompetensen bland medarbetarna och göra data mer tillgänglig. Partnerskapet har hittills visat sig vara till stor fördel eftersom Bank Mandiris Enterprise Data Management (EDM) Group samarbetar med Tableau för att leda utvecklingen av bankens analyskapacitet. Den här gruppen har i några fall effektivt snabbat upp informationsspridningen från två veckor till två dagar och håller på att definiera nya standarder för datakvalitet, -styrning och -tillgänglighet.

EDM Group har inrättats för att bli den enda källan till fakta och vi vill ge alla divisioner i banken möjlighet att göra självbetjäningsanalyser. Varför? För att vi vill uppmuntra våra medarbetare att förstå dataanvändning och bidra till en bättre lösning för banken.

Tidigare skickades informationsförfrågningar till huvudkontoret som behövde två veckor för att köra en SQL-fråga och samla in information från olika system. Därefter förberedde de en rapport i kalkylbladsformat och skickade den via e-post. Bank Mandiri ville dock ha ett snabbare och enklare sätt att analysera information och erbjuda en säkrare åtkomst till dem som behöver den. EDM Group hjälper till med det här och kan nu tillhandahålla efterfrågad information i god tid. Dessutom är informationen som tillhandahålls inte bara en enkel rapport som svar på begäran, utan den kommer med grundliga och uppdaterade insikter som bidrar till att fatta bättre och snabbare beslut. Banken är strikt övervakad av de finansiella tillsynsmyndigheterna för att garantera att kundernas informationsintegritet alltid är prioriterad och skyddad. Partnerskapet med Tableau bidrar till integritet genom att skapa datastyrning. Som stöd för detta planerar banken även att lansera en ny enhet för datastyrning samt en datakommitté.

Business Intelligence med självbetjäning

EDM Group har arbetat med Tableau för att utveckla mer än 600 dashboards och visualiseringar. En av dem är en dashboard som övervakar gäldenärernas dagliga transaktioner samt stöder bättre beslutsfattande vad gäller utbetalning av nya och förnyade lån. En annan dashboard används för att visa kundbeteende och transaktionsegenskaper, vilket hjälper banken att analysera framgångsrika marknadsföringskampanjer och fastställa den bästa strategin för framtida kampanjer. En tredje dashboard används för att tillhandahålla beskrivande analyser som grund för rekommendationer kring korsförsäljning. EDM Group har också ökat svarshastigheten på ad hoc-förfrågningar och kan ge olika grupper säker tillgång till visualiseringar i Tableau istället för att skicka ut data i form av kalkylblad. Gruppen expanderar nu dessa projekt genom ett ökat fokus på att bädda in sin data till alla grupper i banken, däribland Distribution Strategy som övervakar filialnätverken över hela landet. ”Varje beslut vi tar måste baseras på data, oavsett om besluten fattas på chefsnivå eller inom en filial. Det är också viktigt att alla har tillgång till samma data så att det inte blir några diskussioner kring fakta. Det är vad vi jobbar med just nu”, tillägger Setiawan.

God kontroll är avgörande för en datadriven organisation. Det handlar inte om att ge alla tillgång till all data, utan att se till att människor bara kan komma åt de uppgifter som är relevanta för deras ansvarsområde. Vi kallar det ”behovsanpassad tillgång”.

En gemensam insats

Inom EDM Group krävs det minst fyra roller för data och analys: en dataingenjör, en ansvarig för datastyrning, en affärsanalytiker och en datavetare. Det finns utvecklingsplaner för varje roll och de kommer att ha tillgång till läroplanen från Mandiri University. Allt eftersom det här teamet växer kommer de att leda användargrupper och ge andra inom hela banken möjlighet att bli mer datadrivna. Som ett exempel har EDM Group börjat ge icke-EDM-användare möjlighet till dataanalys genom att organisera kursprogram i data och analys. Programmen har pågått sedan januari 2020 och omfattar deltagare från olika divisioner som kan få grundläggande kunskaper om data och lära sig att producera visuella analyser med hjälp av Tableau. För att engagera deltagarna har EDM Group skapat ett community som heter Mandiri Tableau User Group (MTUG) som träffas varje månad och även erbjuder coachning för Tableau-användare som har problem med data, analyser och visualisering. Coacherna är volontärer från EDM Group som kan visa sina kollegor hur man förbereder framtida analys- och visualiseringsrapporter. Angga Pratama från Consumer Credit Risk and Analytics, som är en av 571 medarbetare som använder Tableau, förklarar: ”Genom att skapa bra visualiseringar med Tableau kan även ledningen enkelt ta fram bra analyser, vilket hjälper banken att fatta bättre beslut.”