Produktnedladdningar

Tableau Bridge

Efter maj 2023 publiceras inte längre åtgärdade fel här. De visas istället på https://issues.salesforce.com.

Tableau Bridge ger dig flexibilitet att utnyttja datakällor bakom din brandvägg och hålla dem uppdaterade.