Produktnedladdningar och releasemeddelanden

Tableau Prep Builder

Efter maj 2023 publiceras inte längre åtgärdade fel här. De visas istället på https://issues.salesforce.com.

2020.4 Downloads and Release Notes