5 exempel på Business Intelligence i praktiken

Business Intelligence (BI) är värdefullt i nästan alla företagsprocesser eftersom det ger en omfattande helhetsbild och gör att team kan analysera sin egen data. Därigenom kan de hitta punkter som kan förbättras och fatta välgrundade beslut varje dag.

Digital transformation betraktas nu som ett viktigt strategiskt initiativ. Samtidigt har BI-verktygen utvecklats och hjälper nu företag att få ut så mycket som möjligt av sina investeringar i data. Detta förklarar också ökningen av moderna BI-plattformar som stödjer åtkomst, interaktivitet, analys, upptäckt, delning och kontroll gällande data. Även om det finns en del riktigt bra litteratur om Business Intelligence som går igenom praktiska applikationer visar den här artikeln hur några specifika och välkända företag drar nytta av moderna BI-plattformar.

Här är 5 verkliga exempel på BI-plattformar i praktiken.

1. HelloFresh centraliserade rapportering av digital marknadsföring för att öka konverteringarna

Företag: HelloFresh
Problem: Rapportering av digital marknadsföring krävde mycket tid, gjordes manuellt och var ineffektiv.
Lösning: För måltidsföretaget HelloFresh gjorde en centraliserad BI-lösning att marknadsanalysteamet kunde spara 10–20 timmar varje dag genom automatiserade rapportprocesser. Lösningen gjorde också att det större marknadsteamet fick underlag för att ta fram regionala och individuella marknadsföringskampanjer.

Som vägledning tog HelloFresh fram tre kundtyper (personas) utifrån samlade analyser av kundbeteenden. Genom att se och följa data i realtid kan teamet reagera på kundbeteenden och optimera sina marknadsföringskampanjer. Detta ger dem högre konverteringsgrader och förbättrad kundlojalitet.

Läs mer: Fler exempel på marknadsavdelningar som drar nytta av Business Intelligence.

2. Ökat antal medlemmar för kooperativet REI

Företag: REI
Problem: Svårt att spåra mätvärden för medlemmar med 90 terabyte data.
Lösning: I det här fallet använder den kooperativa friluftskedjan REI en BI-plattform för att analysera medlemskapen. Eftersom REI:s medlemmar står för mer än 90 procent av köpen är det avgörande att få fram mätvärden om nyförvärv, kundlojalitet och återaktivering. All denna information utgör över 90 terabyte data. Genom att tolka all denna data kan de operativa teamen avgöra om de ska investera mer i fysiska butiker eller digitala upplevelser för sina medlemmar.

Det leder till större kundnöjdhet och positiva associationer med varumärket.
”Vi har sett en helomvändning vad gäller nyförvärv av kunder under 2017”, säger Clinton Fowler, kundchef och chef för avancerad analys på REI.

Teamet använder också sin BI-plattform för att analysera kundsegmentering. Det hjälper dem i beslut om bland annat fraktmetoder, hantering av medlemscykler och sortiment inom olika produktkategorier.

Läs mer: De 5 viktigaste analystrenderna inom detaljhandel.

3. Coca-Cola Bottling Company maximerade sin operativa effektivitet

Företag: Coca-Cola Bottling Company (CCBC), Coca Colas största oberoende buteljeringspartner
Problem: Manuella rapportprocesser förhindrade åtkomst till realtidsdata om försäljning och drift.
Lösning: Coca-Colas BI-team hanterar rapporteringen för all försäljning och leverans på företaget. Med BI-plattformen kunde teamet automatisera rapportprocesserna och spara mer än 260 arbetstimmar varje år. Det är mer än sex 40-timmarsveckor.

Automatiserade rapporter och andra systemintegrationer gör att säljteamen kan använda CRM-data på fältet genom mobila dashboards. De får information att agera på vid rätt tidpunkt och därmed en tydlig konkurrensmässig fördel.

En BI-lösning med självbetjäning främjar mer effektiva samarbeten mellan IT-avdelningen och företagsanvändare. Och det gör att deltagarna får ut så mycket som möjligt av den. Analytiker och IT kan fokusera på den övergripande strategin och långsiktiga innovationer som datakontroll snarare än manuell research och rapporteringsuppgifter.

Läs mer: Kolla in det här faktabladet om hur du kickstartar dina försäljningsanalyser.

4. Chipotle skapade en enhetlig bild av sin restaurangdrift

Företag: Chipotle
Problem: Olika datakällor gjorde att teamen inte hade en enhetlig bild av restaurangerna.
Lösning: Chipotle Mexican Grill är en amerikansk restaurangkedja som finns på fler än 2 400 platser över hela världen. Chipotle bytte ut sin traditionella BI-lösning mot en modern BI-plattform med självbetjäning. Det gjorde att de kunde skapa en centraliserad vy över driften och hålla koll på restaurangernas effektivitet på en nationell nivå.

Nu när personalen har större tillgång till data har tiden för att ta fram rapporter för strategiskt viktiga projekt förkortats. Från att ha skett kvartalsvis görs det nu månadsvis och sparar tusentals arbetstimmar. ”Det här var vår möjlighet att ta mätvärden och förståelse till nästa nivå”, förklarade Zach Sippl, chef för Business Intelligence.

Läs mer: Whitepaper om det moderna sättet att närma sig Business Intelligence.

5. Des Moines Public Schools identifierar och hjälper elever i farozonen

Organisation: Des Moines Public Schools
Problem: På grund av manuella Excel-rapporter kunde administratörer inte se aktuell data som närvarorapporter. Följden blev att de inte kunde ingripa i tid.
Lösning: Des Moines Public Schools (DMPS) använde avancerade analyser för att kunna öka antalet ingripanden mot avhoppare, men också för att bättre förstå hur olika undervisningsmetoder påverkar resultat på individuell nivå.

Undersöknings- och datahanteringsteamet på DMPS använde en multipel linjär regressionsmodell som de kallade avhopparkoefficienten, för att jämföra elevindikatorer och förutsäga vilka studenter som riskerar att hoppa av skolan. De använde en BI-plattform för att dra nytta av modellen. Genom datavisualisering blev det enkelt för personalen att identifiera enskilda elever i farozonen och ge dem det stöd de behöver.

Undersöknings- och datahanteringsteamet på DMPS skapade dashboards med analyser i realtid åt 7 000 lärare och anställda på DMPS. Dessa kunde sedan ingripa i ett tidigare skede, vilket dramatiskt ökade graden av lyckade ingripanden. Realtidsanalyserna byggde på fem års historisk data. Det gjorde att personalen kunde gräva i historisk data på plats och validera insikter på nuvarande elever.

Kolla in fler kundberättelser om Tableau för att lära dig hur Business Intelligence kan hjälpa ditt företag.