9 bra böcker om Business Intelligence

Business Intelligence (BI) blir snabbt mer tillgängligt och viktigt för att kunna tolka big data. Med rätt verktyg kan vem som helst använda BI för att lära sig mer om sin verksamhet och vad som kan göra den mer framgångsrik. De här böckerna täcker in olika kunskapsområden för varje typ av läsare: från nybörjare som endast känner till termen Business Intelligence och vill lära sig mer, till företagsledare som vill göra sina BI-analyser mer effektiva.

Och om du vill se exempel på Business Intelligence i praktiken har vi även en artikel för det.

1. ”Successful Business Intelligence: Unlock the Value of BI & Big Data” av Cindi Howson

Författare: Cindi Howson
Webbplats: Amazon

Författaren Cindi Howson, en erfaren analytiker inom Business Intelligence, berättar i den här boken om hur du lyckas med att integrera BI i verksamheten. Istället för att bara prata om teorierna bakom BI, dyker hon rakt in i de bästa strategierna som används i framgångsrika organisationer.

Howson täcker in allt som ditt företag behöver för att komma igång med BI – från hur du anpassar BI-strategin efter dina mål till hur du väljer rätt applikationer och får rätt utbildning. Hon konstaterar att det är viktigt att datan håller hög kvalitet och att det inte bara finns ett sätt att mäta framgång. De beprövade exemplen och genomgångarna är tillräckliga för vem som helst att komma igång.

2. ”Business Intelligence Guidebook: From Data Integration to Analytics” av Rick Sherman

Författare: Rick Sherman
Webbplats: Amazon

”Business Intelligence Guidebook” går igenom hela systemet bakom Business Intelligence i detalj. Sherman konstaterar att det saknas en koppling mellan BI-koncept och faktiska integrationer. Han förklarar designen och processerna inom BI på ett tydligt sätt.

Sherman går igenom projektutvecklingens livscykel för BI, något som kan användas av företag i alla storlekar. Med bästa praxis och praktiska lösningar för att hjälpa läsare att komma igång, förklarar han riktlinjerna för att bygga upp BI. Det finns även en webbplats till boken, där du hittar fler referenser, mallar och exempel. Shermans handbok hjälper läsare att ta sig igenom dataintegrering och analys för att kunna dra nytta av BI.

3. ”Big Data in Practice: How 45 Successful Companies Used Big Data Analytics to Deliver Extraordinary Results” av Bernard Marr

Författare: Bernard Marr
Webbplats: Webbplats | Amazon

Den här boken går på djupet i big data och analys och visar Business Intelligence i praktiken genom exempel tagna från verkligheten. Författaren Bernard Marr tar upp de stora företagen vi redan känner till och diskuterar hur de använder BI för att skapa framgång. Han förklarar vilken data de använder, vilka problem de försöker att lösa och hur de löser dem och andra utmaningar som kommer i deras väg. Big data förändrar många branscher. De här företagen är bra exempel på hur man kan utnyttja data med Business Intelligence för att nå resultat.

4. ”Business Intelligence Roadmap: The Complete Project Lifecycle for Decision-Support Applications” av Larissa T. Moss och Shaku Atr

Författare: Larissa T. Moss och Shaku Atr
Webbplats: Amazon

”Business Intelligence Roadmap” är en guide som hjälper läsaren att komma igång med att implementera ett BI-projekt. Boken går igenom varje steg på vägen för att sätta en BI-applikation i verket. Den består av två delar. Del ett går igenom sex faser i ett BI-projekt, från koncept till driftsättning. Del två innehåller referenser och verktyg för utvecklingsprocessen. Den visar tydligt vilka steg du behöver ta i varje fas av processen samt vilka roller och ansvar som är involverade i varje steg. I slutet listar författarna sina tips för BI-processen. Både sådant som du bör göra och inte göra, och några tumregler som uppenbarligen kommer från deras erfarenhet.

5. ”Business Intelligence For Dummies” av Swain Scheps

Författare: Swain Scheps
Webbplats: Amazon

”Business Intelligence For Dummies” är en introduktion till BI för den som saknar tidigare erfarenhet. Den går igenom de grundläggande koncepten och termerna så att läsaren kan komma igång. Boken tar sedan läsaren genom processen att hitta sina affärsbehov, utveckla en strategi och sätta BI i verket. Den beskriver inte bara den tekniska processen för att implementera BI, utan ger också läsaren verktyg och färdigheter för att analysera trender och använda BI på egen hand.

6. ”Hyper: Changing the way you think about, plan, and execute business intelligence for real results, real fast!” av Gregory P. Steffine

Författare: Gregory P. Steffine
Webbplats: Webbplats | Amazon

”Hyper” skiljer sig något från resten av böckerna här eftersom den inte fokuserar så mycket på den tekniska delen i att komma igång med BI. Snarare har den ett bredare perspektiv med en praktisk strategi. I den här boken diskuterar Steffine utmaningarna med BI och hur vi kan bli mer effektiva med det.

Han visar de stora utmaningarna i BI-processen och hur de ska hanteras, men också beprövade metoder för att underlätta planeringen. Steffine har också strösslat boken med praktiska råd och tips för analysprojekten.

7. ”Learning Tableau 10 - Second Edition: Business Intelligence and data visualization that brings your business into focus” av Joshua N. Milligan

Författare: Joshua N. Milligan
Webbplats: Webbplats | Amazon

Ofta används BI till att hitta svar på frågor och fatta bättre beslut. Delvis uppnås detta genom datavisualisering. Genom att använda berättande för att visa data kan den relevanta informationen lyftas fram och på så sätt ge svar på företagets frågor.

I den här boken pratar författaren Joshua Milligan om hur du skapar fantastiska visualiseringar och presenterar data med hjälp av Tableau. Det gör att du kan ägna mer tid åt att agera på din data än att sätta ihop den. Boken lär ut effektiv presentation och hur du kan gräva djupare i data och analysera trender med olika modeller.

8. ”Business Intelligence: The Savvy Manager's Guide” av David Loshin

Författare: David Loshin
Webbplats: Amazon

Den här boken är en del i serien ”The Savvy Manager's Guide” och handlar om Business Intelligence. Den ger företagsledare ett bra sätt att komma igång med BI. Boken går igenom de viktigaste koncepten med BI men också teknisk jargong och termer som används. Loshin guidar ledarna igenom processen att utveckla BI och hur det bidrar till framgång. Han introducerar gamla och nya tekniker, både som ett sätt att visa historien bakom BI men också hur tekniken utvecklas för att kunna möta behoven som kommer med digital data. Boken har också en referensguide där termer och teknik listas samt en tillhörande webbplats för mer information.

9. ”Business Intelligence in Plain Language: A practical guide to Data Mining and Business Analytics” av Jeremy Kolb

Författare: Jeremy Kolb
Webbplats: Amazon

Den här boken är en bra startpunkt för att bekanta sig med koncepten bakom Business Intelligence och varför det är användbart i alla verksamheter. Författaren Jeremy Kolb diskuterar vad BI kan göra för verksamheter och varför det har blivit det trendord som det är. Med enkla ord som alla kan förstå förklarar han fördelarna med att använda BI och hur processerna fungerar.