Vad är Business Intelligence (BI)? En guide till BI och varför det är viktigt

Business Intelligence (BI) är en kombination av affärsanalys, dataextrahering, datavisualisering, dataverktyg och infrastruktur samt bästa praxis, och hjälper organisationer att fatta mer datadrivna beslut. I praktiken vet du att du har modern Business Intelligence när du har en övergripande bild av organisationens data och använder den för att göra förändringar, eliminera ineffektiva arbetsmetoder och snabbt anpassa dig efter marknaden eller förändringar i utbudet.

Det är viktigt att komma ihåg att det här är en väldigt modern definition av BI – och BI har varit ett modeord ett tag. Traditionell Business Intelligence dök först upp på 1960-talet som ett system för att dela information inom organisationer. Under 1980-talet utvecklades det sida vid sida med datormodeller för att fatta beslut och göra om data till insikter innan det blev något som var riktat specifikt till BI-team med lösningar som IT kunde lita på. Moderna BI-lösningar prioriterar flexibel självbetjäningsanalys, kontrollerad data på tillförlitliga plattformar, företagsanvändare med fler möjligheter och snabba insikter. Den här artikeln är en introduktion till BI och är bara toppen av isberget. Ytterligare resurser:

Exempel på Business Intelligence

Tableaus funktion Explain Data hjälper till att snabbt identifiera möjliga förklaringar till avvikande värden och trender i data.

Business Intelligence är inte en specifik "sak", utan snarare än paraplyterm som täcker processerna och metoderna att samla in, lagra och analysera data från affärsverksamhet eller -aktiviteter för att optimera resultaten. Allt detta kombineras för att skapa en övergripande bild av ett företag och hjälpa människor att fatta bättre och handlingskraftiga beslut. Under de senaste åren har Business Intelligence kommit att inkludera fler processer och aktiviteter för att förbättra resultaten. Dessa processer är bland annat:

 • Dataextrahering Använda databaser, statistik och maskininlärning för att hitta trender i stora dataset.
 • Rapportering: Dela dataanalys med intressenter så att de kan dra slutsatser och fatta beslut.
 • Mätvärden och benchmarking för resultat: Jämföra aktuell resultatdata med historisk data för att mäta resultaten mot målen, vanligtvis med hjälp av anpassade dashboards.
 • Deskriptiv analys: Använda preliminär dataanalys för att se vad som hände.
 • Fråga: Ställa specifika frågor till datan och hämta svaren från tillgängliga dataset med hjälp av BI.
 • Statistisk analys: Ta resultaten från deskriptiv analys och utforska datan ytterligare med hjälp av statistik, till exempel för att se hur trenderna uppstod och varför.
 • Datavisualisering: Att förvandla dataanalys till visuella framställningar som diagram, grafer och histogram så att det blir lättare att använda data.
 • Visuell analys: Utforska data genom visuellt berättande för att snabbt informera om insikter och stanna kvar i analysflödet.
 • Dataprepp: Sammanställa flera datakällor, identifiera dimensioner och mått och preppa dem för dataanalys.

Varför är det viktigt med Business Intelligence?

Bra BI hjälper företag och organisationer att ställa frågor till datan och besvara dem.

Business Intelligence kan hjälpa företag att fatta bättre beslut genom att visa aktuell och historisk data inom de aktuella affärssammanhangen. Analytiker kan använda BI till att ge riktvärden för resultat och konkurrenter så att organisationen kan drivas på ett smidigare och effektivare sätt. Det blir även lättare för analytiker att upptäcka trender för att öka försäljningen eller intäkterna. När det används effektivt kan rätt data hjälpa till med alltifrån efterlevnad till anställningsprocesser. Några av de sätt som Business Intelligence kan hjälpa företag att fatta smartare och datadrivna beslut:

 • Identifiera hur man kan öka vinsten
 • Analysera kundbeteende
 • Jämföra data med konkurrenter
 • Mäta resultat
 • Optimera verksamheten
 • Förutsäga framgång
 • Hitta marknadstrender
 • Identifiera krångel eller problem

Så fungerar Business Intelligence

Företag och organisationer har frågor och mål. För att besvara sina frågor och mäta resultat mot målen samlar de data, analyserar den och bedömer vilka åtgärder de ska vidta för att nå sina mål.

På den tekniska sidan samlas rådata in från företagets aktivitet. Data behandlas och lagras sedan i datalagret. När datan väl har lagrats kan användare komma åt den och inleda analysprocessen för att besvara affärsfrågor.

Så fungerar BI, dataanalys och affärsanalys tillsammans

Business Intelligence inkluderar dataanalys och affärsanalys men använder dem bara som delar i processen. BI hjälper användare att dra slutsatser från dataanalys. Data scientists går in på detaljerna i data och använder avancerad statistik och prediktiv analys för att upptäcka mönster och förutsäga framtida mönster. Dataanalytiker frågar "Varför hände det här och vad kan hända härnäst?" Business Intelligence tar dessa modeller och algoritmer och bryter ner resultaten till språk som kan förvandlas till handling. Enligt Gartners IT-ordlista inbegriper "affärsanalys dataextrahering, prediktiv analys, tillämpad analys och statistik." Kort sagt använder organisationer affärsanalys som en del av sin större BI-strategi. BI är designat för att svara på specifika frågor och erbjuda snabba analyser för beslut och planering. Men företag kan även använda analysprocessen till att ständigt förbättra uppföljningsfrågor och upprepning. Affärsanalys bör inte vara en linjär process eftersom en besvarad fråga ofta leder till uppföljningsfrågor och upprepning. Tänk istället på processen som en cykel av att komma åt, upptäcka, och utforska data och dela information. Det kallas analyscykeln, en modern term som beskriver hur företag använder analys som en reaktion på hur frågor och förväntningar hela tiden förändras.

Skillnaden mellan traditionell BI och modern BI

I modern BI prioriteras självbetjäningsanalys och snabba insikter.

Historiskt sett var Business Intelligence-verktyg baserade på en traditionell BI-modell. Det var ett sätt som gick uppifrån och ner och där BI användes av IT-avdelningarna och de flesta, om inte alla, analysfrågor besvarades genom statiska rapporter. Det betydde att om någon hade en uppföljningsfråga om den mottagna rapporten hamnade den längst ner i rapportkön och man behövde starta processen från början igen. Det ledde till långsamma och frustrerande rapportcykler och man kunde inte använda aktuell data för att fatta beslut. Traditionell BI är fortfarande en vanlig metod för att göra regelbundna rapporter och svara på statiska frågor. Modern BI däremot, är interaktiv och tillgänglig. Även om IT-avdelningarna fortfarande är en viktig del av att hantera åtkomst till data kan flera nivåer av användare anpassa dashboards och skapa rapporter på kort tid. Med rätt programvara får användarna möjlighet att visualisera data och besvara sina egna frågor.

Så används Business Intelligence inom stora branscher

Exempel på en dashboard med ekonomiska indikatorer som visar de långsiktiga drivkrafterna i USA:s ekonomi.

Exempel på en dashboard med ekonomiska indikatorer som visar de långsiktiga drivkrafterna i USA:s ekonomi.

Många olika branscher har legat i framkant och börjat använda BI före andra, till exempel sjukvården, informationsteknik och utbildning. Alla organisationer kan använda data för att förändra verksamheten. Nätmäklarfirman Charles Schwab använde Business Intelligence för att få en övergripande bild av alla sina kontor runtom i USA, förstå resultaten och identifiera områden där det finns möjligheter. Tack vare tillgången till en central Business Intelligence-plattform kunde Schwab se all data från de olika kontoren i en och samma vy. Nu kan cheferna för de olika kontoren identifiera klienter som eventuellt kan ha nya investeringsbehov. Och ledningen kan se om en regions resultat ligger över eller under genomsnittet och klicka vidare för att se vilka kontor som driver regionens resultat framåt. Det leder till fler optimeringsmöjligheter och bättre kundservice för klienterna.

BI-verktyg och -plattformar

Många BI-verktyg och -plattformar med självbetjäning förenklar analysprocessen. Det gör det lättare för människor att se och förstå sin data utan att ha den tekniska kunskapen för att själva gräva djupare i datan. Det finns många BI-plattformar för ad hoc-rapportering, datavisualisering och för att skapa anpassade dashboards för flera nivåer av användare. Vi har tagit fram rekommendationer för att utvärdera moderna BI-plattformar så att du kan välja vilken som är rätt för din organisation. Ett av de vanligaste sätten att presentera Business Intelligence är genom datavisualisering.

Fördelarna med visuell analys och datavisualisering

Med visuell analys kan du stanna kvar i dataanalysflödet.

Ett av de vanligaste sätten att presentera Business Intelligence är genom datavisualisering. Människan är en visuell varelse som uppfattar mönster och färgskillnader väldigt väl. Datavisualiseringar visar data på ett sätt som är mer tillgängligt och lättare att förstå. Visualiseringar som sätts ihop som dashboards kan snabbt berätta en historia och lyfta fram trender och mönster som kanske inte är lika lätta att upptäcka när rådatan analyseras manuellt. Den tillgängligheten ger även möjlighet till fler samtal kring datan, vilket leder till bredare affärseffekter.

Använda Self-Service Business Intelligence (SSBI) för ditt företag

Idag går alltfler organisationer över till en modern BI-modell som kännetecknas av en självbetjäningsapproach till data. IT hanterar datan (säkerhet, exakthet och tillgänglighet) så att användarna kan interagera direkt med sin data. Moderna analysplattformar som Tableau hjälper organisationer att hantera varje steg i analyscykeln – dataprepp i Tableau Prep, analys och upptäckt i Tableau Desktop och delning och kontroll i Tableau Server eller Tableau Cloud. Det betyder att IT kan styra dataåtkomst samtidigt som fler människor kan utforska sin data visuellt och dela sina insikter.

Rollen för Business Intelligences i framtiden

Business Intelligence utvecklas hela tiden efter företagens behov och teknik, så vi identifierar varje år aktuella trender så att användarna alltid har de senaste innovationerna. Förstå att AI och maskininlärning kommer fortsätta att växa och företag kan integrera insikterna från AI i en bredare BI-strategi. I och med att företagen strävar efter att bli mer datadrivna kommer delning av data och samarbete bara att öka. Datavisualiseringar kommer att bli ännu viktigare för att team och avdelningar ska kunna samarbeta. Den här artikeln är bara en introduktion till Business Intelligence-världen. BI erbjuder möjligheter att mäta försäljning nästan i realtid och användarna kan upptäcka insikter om kundbeteenden, förutsäga vinster med mera. Olika branscher såsom detaljhandel, försäkring och olja har börjat använda BI och de blir allt fler varje år. BI-plattformar anpassas efter ny teknik och användarnas innovation. Håll koll på alla trender och förändringar inom Business Intelligence med vår lista över de 10 största BI-trenderna just nu.