Een datastrategieframework: Hoe te implementeren en schalen voor succes

Een gebouw wordt niet gebouwd zonder fundering en een bedrijf wordt niet opgezet zonder een businessplan. Hetzelfde geldt voor een datastrategie. Veel bedrijfsleiders realiseren zich dat het streven om datagedreven te worden, niet altijd tot succes leidt. Een recente enquête van NewVantage Partners wees zelfs uit dat weliswaar 99% van de leidinggevenden zegt dat hun bedrijf ernaar streeft om datagedreven te zijn, maar dat slechts 32% zegt dat ze dat doel ook bereikt hebben. Het is alleen mogelijk om te slagen als er sprake is van een duidelijk framework dat mensen begeleidt in hoe zij data gebruiken om hun besluiten te vormen en onderbouwen.

Een datastrategie bouwen en onderhouden vereist zowel strategische als financiële toewijding van de hele organisatie. Dus voordat je een datastrategie opstelt, moet je er zeker van zijn dat je kunt rekenen op de steun van het bestuur en de IT-afdeling, die essentiële veranderingen stimuleren en helpen teweegbrengen om het framework binnen het bedrijf te schalen. Specifiek voor IT zouden dit de topprioriteiten moeten zijn:

  • Samenwerken met leidinggevenden om te begrijpen hoe teams in het bedrijf data gebruiken
  • Helpen de visie voor moderne analyse te communiceren en stimuleren binnen de organisatie
  • Helpen bij het prioriteit geven aan databronnen op basis van de grootte en behoefte van het publiek
  • Een moderne, beheerde analyseoplossing installeren, configureren en onderhouden
  • Invloed uitoefenen op processen, beleid, richtlijnen en verantwoordelijkheden omtrent datatoegang, contentbewerking en compliance

Wat je in overweging zou moeten nemen voor het framework van je datastrategie

Datagedreven organisaties trekken geen grens tussen bedrijfs- en IT-strategie. Ze hebben een alomvattende datastrategie die centraal staat, een die belangrijke initiatieven en data aan elkaar verbindt, die bedrijfsdoelstellingen en de missie van het bedrijf benoemt, en die data niet als bijzaak beschouwt. Je datastrategie moet solide zijn, maar ook flexibel genoeg om zich aan veranderende bedrijfsbehoeften of -processen aan te passen.


Hoe implementeer je een effectieve zakelijke datastrategie?

Volg deze essentiële stappen voor een transformatieve impact als je een succesvolle datastrategie implementeert in je bedrijf:

Stap 1

Definieer duidelijke zakelijke doelstellingen:

Hiervoor is begrip nodig betreffende de doelstellingen van bestuur en onderliggende afdelingen. Duidelijke zakelijke doelstellingen helpen uiteindelijk bij het identificeren van key performance-indicatoren (KPI's) en parameters die van toepassing zijn op besluiten die genomen worden op basis van data. Ze helpen ook bij het vaststellen welke databronnen beheerd en geanalyseerd moeten worden.

Stap 2

Leg de juiste data vast ter ondersteuning van je doelstellingen:

Je bedrijf verzamelt al data, maar zijn de bronnen opgeschoond en gecertificeerd? Zo niet, dan is het vinden van de data die verschillende gebruikscases ondersteunen en de bedrijfsdoelstellingen bevorderen, als het zoeken naar een speld in de hooiberg. Succesvolle bedrijven kiezen voor een defensieve en offensieve datastrategie die 'klantgerichte bedrijfsactiviteiten' en 'juridische, financiële, compliance- en IT-belangen' ondersteunt", aldus het Harvard Business Review. Daardoor heeft iedereen er vertrouwen in dat rapporten intern of extern worden gezien en gedeeld, betrouwbare, accurate databronnen reflecteren, aan de norm voldoen en een consequent, gecontroleerd proces hebben doorlopen.

Stap 3

Moderniseer je data-architectuur:

een enkele databron kan niet al je zakelijke vragen beantwoorden. Je organisatie moet verbinding maken met data op de plek waar die zich bevindt, en alle manieren die mogelijk zijn om data te verrijken door bronnen te combineren, in overweging nemen. Dat betekent een verschuiving van een traditionele zakelijke data-warehouse mindset waarbij alles uit een enkele koker komt, naar meerdere kokers die snelheid, flexibiliteit en grote hoeveelheden data mogelijk maken.

Datamanagement helpt bij het schalen van een zakelijke datastrategie

Nu je data-architectuur gemoderniseerd is, is het belangrijk om voordeel te halen uit je databronnen. Elke organisatie heeft andere vereisten en oplossingen voor zijn datastrategie, dus kies voor een moderne, selfservice-analyseoplossing die flexibel is en keuzemogelijkheden biedt voor verschillende toepassingen. Het zou ook mogelijk moeten zijn om databronnen te certificeren, zodat mensen weten welke data ze kunnen gebruiken voor hun analyse. Zodra er inzichten gevonden worden in de analyses, moet er een eenvoudige manier zijn om die inzichten te delen, zodat iedereen in de organisatie op een effectieve manier vragen kan beantwoorden, de data verder kan verkennen en betere zakelijke besluiten kan nemen.

Van databronnen tot samengestelde datasets, beheer vormt de basis van de implementatie van je selfservice-analyse. Naast beheer gebruiken bedrijven ook datamanagement-tools, zoals datacatalogi, omdat ze brede, zakelijke datatoegang en een uniforme datastrategie implementeren. 'Data curation' is de manier waarom een organisatie verspreide informatie verzamelt, opschoont, definieert en uitlijnt. Het is een proces dat een brug slaat tussen data en de toepassing ervan in de praktijk. Een datacatalogus definieert en toont de dataterminologie van een organisatie, zodat mensen deze beter begrijpen, en geeft een overzicht van de gebruikersmachtigingen, gebruiksnormen en dataherkomst.

Als databeheer en datamanagement de juiste balans hebben in je datastrategie, leidt dat tot grote voordelen. De juiste data komt in handen van de juiste mensen, processen zijn transparanter, beter vastgelegd en beter begrepen, en datagedreven besluiten komen regelmatig voor in de hele organisatie om succes te creëren.

Hoe ziet succes eruit met een effectieve datastrategie?

Nadat je datastrategie geïmplementeerd en geschaald is, moeten er een aantal essentiële capaciteiten worden ingevoerd, zodat je organisatie een succesvolle datacultuur kan ontwikkelen en onderhouden. Zoals eerder vermeld, is invloed van het bestuur belangrijk, evenals flexibiliteit, bekwaamheid met data en een grote, actieve community die ervoor zorgt dat er aan de missie, doelstellingen en behoeften van je organisatie wordt voldaan, door middel van zowel processen als technologie. Overal ter wereld hebben bedrijven op een succesvolle manier een datastrategie geïmplementeerd en daar de vruchten van geplukt, door naast een modern selfservice-analyseplatform ook deze capaciteiten te implementeren. Lees hun verhalen hier.

REI komt sneller tot inzichten door samenwerking, wat de winkelervaring verbetert

Vroeger besteedden de analisten van REI 80% van de tijd en inzet aan datavoorbereidingstaken, en de rest van de tijd waren ze bezig om de juiste manier te vinden om informatie over te brengen aan belanghebbenden. Ze besloten een datastrategie te implementeren waarmee prioriteit werd gegeven aan een meer samenwerkende relatie tussen de zakelijke en de IT-teams.

Het Tableau-verhaal van REI lezen

Domino's wordt datagedreven en verandert in het modernste pizzamerk ter wereld

Domino's Pizza is een van de grootste pizzamerken ter wereld. Maar in 2010 verloren ze een belangrijk marktaandeel. Door een data-naar-inzichtmentaliteit te implementeren voor betere klantbetrokkenheid, werd Domino's een datagedreven merk en werden er nieuwe, innovatieve benaderingen van de markt ontwikkeld.

Meer lezen over het Tableau-verhaal van Domino's

Charles Schwab laat de datacultuur groeien met meer dan 16.000 medewerkers

Een bank- en makelaarskantoor dat is opgericht in 1970 komt niet overeen met het beeld dat de meeste mensen hebben van een 'databedrijf'. Charles Schwab bewees het tegendeel door voor moderne selfservice-analyse te kiezen en een omgeving te creëren waar mensen interesse hebben in data en graag willen leren hoe ze die op een efficiëntere manier kunnen analyseren.

Het Tableau-verhaal van Charles Schwab lezen

Door deze succesverhalen stellen steeds meer organisaties een Chief Data Officer (CDO) aan om veranderingen in bedrijfsprocessen teweeg te brengen, culturele barrières te slechten en de waarde van analyse te communiceren aan alle medewerkers. Organisaties investeren meer geld en middelen om te zorgen dat deze strategische positie een uiterst effectief team onder zich heeft. Volgens Gartner beschikt 80% van de grote bedrijven volgend jaar over een volledig operationele CDO-afdeling. Volg onze berichten om te zien of dit werkelijkheid wordt en IT en Chief Information Officers (CIO's) zich strategischer kunnen richten op andere gebieden, zoals databeveiliging.