Hoe je een datagedreven organisatie creëert

Belangrijkste vragen en vaardigheden

De meeste organisaties, vooral grote bedrijven, investeren middelen in het verzamelen, opslaan, beveiligen en analyseren van hun data. Een recent onderzoek van Bain wijst zelfs uit dat meer dan twee derde van de meer dan 300 leidinggevenden die waren ondervraagd, zei dat hun bedrijf veel investeert in data-analyse, maar meer dan de helft verwacht ook een transformatief rendement op hun investering.

Vanwaar die enorme focus op data? Het McKinsey Global Institute geeft aan dat datagedreven organisaties 23 keer meer kans hebben om klanten aan te trekken, 6 keer meer kans hebben op terugkerende klanten en 19 keer meer kans om winst te boeken. Door deze succesmaatstaf en het vooruitzicht van bedrijfstransformerende inzichten binnen handbereik, gebruiken bedrijven zoals Charles Schwab, Jaguar Land Rover en Lenovo data om baanbrekende inzichten te verkrijgen. Deze inzichten zorgen voor positieve ontwikkelingen als verbeterde besluitvorming, betere bedrijfsvoering en een sterkere klantbetrokkenheid.

Een datagestuurd bedrijf worden, is niet altijd eenvoudig en de kans is groot dat er gaandeweg een aantal hindernissen moeten worden genomen. Dat komt doordat data en technologie op zichzelf een organisatie niet succesvoller maken. Wat ook nodig is, is een verandering in mindset en inzet van leidinggevenden en medewerkers. Op een efficiënte manier verandering teweegbrengen vergt invloed van het bestuur, flexibiliteit, bekwaamheid met data en een grote, actieve community die ervoor zorgt dat er aan de missie, doelstellingen en behoeften van de hele organisatie voldaan wordt, door middel van zowel processen als technologie.

Waar moet je beginnen om een datagedreven cultuur te ontwikkelen?

Organisaties zouden onder andere deze vragen in ogenschouw moeten nemen als ze streven naar een datagedreven cultuur, mede om te zien of ze er klaar voor zijn om zich anders te gedragen, anders te denken en anders te handelen omtrent data om deze datagestuurde cultuur te realiseren.

 • Wat is onze datastrategie als organisatie, en als dat niet of slecht gedefiniëerd is, welke problemen ondervinden we waar data bij zouden kunnen helpen?
 • Wordt besluitvorming op basis van data gestimuleerd door het bestuur?
 • Is het duidelijk welke data voorhanden zijn en hebben mensen er vertrouwen in?
 • Hoe verfijnd is onze benadering van datamanagement en welke resources kunnen dat verbeteren of de organisatie met vertrouwen helpen schalen?
 • Zijn er processen die we moeten verfijnen om voor solide databeheer te zorgen?
 • Welke datavaardigheden hebben de medewerkers? Zijn er hiaten in datavaardigheden op verschillende niveaus?
 • Volgen we best practices voor analyse en zo niet, welke organisatiebrede norm moet er worden ingesteld om ervoor te zorgen dat richtlijnen consequent gevolgd worden?
 • Hebben we een bredere interne community die mensen enthousiast maakt of wil maken over data en de potentiële impact ervan op de organisatie? Zo niet, hoe kunnen we dat ontwikkelen?

Kernvaardigheden van een datagestuurde organisatie

Zodra je deze essentiële vragen hebt bestudeerd, kun je ongetwijfeld niet wachten om te beginnen met het creëren van een datacultuur. Door dat te doen, kun je een aantal frustrerende bedrijfsproblemen oplossen, zoals klanten aantrekken en behouden, gerichte en effectieve marketing, productinnovatie en -ontwikkeling, en kwaliteitscontrole en -garantie. Je behaalt er ook concurrentievoordeel mee, zowel op de korte als de lange termijn.


Zorg ervoor dat het bestuur het 'datagestuurde' beleid steunt

Niet voor niets geeft slechts 32,4% van de leidinggevenden werkend aan een datagestuurde cultuur aan op een succesvolle manier een datagedreven cultuur te hebben gerealiseerd, zoals vermeld door NewVantage Partners. Voor de transformatie naar een datagedreven organisatie is meer nodig dan alleen technologie. Doordat voor deze verandering nieuwe vaardigheden, processen en gedragingen nodig zijn om de implementatie van een selfservice-analyseoplossing te ondersteunen, spelen leidinggevenden een essentiële rol in het stimuleren en in goede banen leiden van die verandering.

Als ze werkelijk geloven dat elke medewerker in staat is om de volgende doorbraak te ontdekken door belangrijke inzichten te verkrijgen uit data, dan helpen deze stappen bij te dragen aan het succes van hun organisatie en het transformeren van hun bedrijf:

 • Behandel data als kapitaal en maak het gebruik ervan een prioriteit in alle zakelijke functies.
 • Voorzie iedereen van belangrijke informatie die aansluit bij hun werkervaring.
 • Wijs resources toe aan een projectteam dat uit verschillende belanghebbenden bestaat die zich bezighouden met hoe de analyseoplossing geschaald kan worden en welk verandermanagement, welke ondersteuning en welke training nodig zijn.
 • Kies voor een flexibele, gebruiksvriendelijke, schaalbare en beheerde technologische oplossing.
 • Biedt formele en informele training, leeractiviteiten en begeleiding aan die de vaardigheden en kennis omtrent data verbeteren en helpen een optimaal investeringsrendement te realiseren.
 • Beloon datagebruik door het mee te laten wegen in prestatiebeoordelingen en bevorderingsoverwegingen.

Jaguar Land Rover maakte de overgang naar datagestuurde conversaties met zijn leidinggevenden op C-niveau door één analyseoplossing te kiezen en erop aan te dringen dat die voor alle rapportages van het bestuur gebruikt wordt. In minder dan een jaar maakt en onderhoudt drie vierde van het concern één plek voor hun rapportages en heeft Jaguar Land Rover het gebruik van zijn datavisualitietool meer dan verdubbeld door analyse toegankelijk te maken voor alle afdelingen.


Maak bedrijfsbrede analysevaardigheden een prioriteit

Iedereen die voor zijn werk op een bekwame manier data wil analyseren, moet bedreven zijn met data. Het is niet genoeg om alleen de juiste vaardigheden te hebben, het is ook belangrijk om bereid te zijn datagestuurde besluiten te nemen in plaats van alleen op het instinct of gevoel af te gaan. Organisaties met een succesvolle datacultuur nemen mensen aan die zowel de juiste vaardigheden als de juiste instelling hebben om datagestuurde besluiten te nemen, en om medewerkers te helpen hun analysevaardigheden te ontwikkeling door middel van trainingen, show-and-tell-sessies en andere activiteiten.

Een bedrijf dat mensen die de bestaande situatie op de proef stellen regelmatig aanmoedigt en ondersteunt, zal minder gemakzucht en zelfgenoegzaamheid onder zijn medewerkers zien. Het stimuleren van nieuwsgierigheid en ontdekken met data wordt de dagelijkse norm. Selfservice-analyse is ook belangrijk voor empowerment. Een bedrijf dat selfservice-analyse toestaat, zal uiteindelijk zien dat data in alle gesprekken terugkomt, doordat er vragen, onderzoek en aha-momenten aan ten grondslag liggen.

Het gebruik van analyse bij Charles Schwab steeg explosief toen ze de manier veranderden waarop ze datagebruik voor medewerkers ondersteunden, van datatoegang tot data-analyse. Ze gingen in 18 maanden van 6000 naar 16.000 gebruikers (bijna 90% van het bedrijf), doordat ze in training en ondersteuning investeerden om hun mensen succesvoller te laten zijn. "We ontwikkelden een benadering die zowel de ervaren analisten als de nieuwe zakelijke gebruikers ondersteunt, waarmee we onze datagedreven cultuur bevorderen", zegt Andrew Salesky, Global Data Officer.


Stel beheerde datatoegang in en win het vertrouwen van gebruikers met een flexibel framework

In de meeste organisaties zijn data-eilanden de norm. Maar met een duidelijk, flexibel framework voor datamanagement als basis voor de implementatie zorg je voor opgeschoonde, betrouwbare data die klaar is voor gebruik en waar de juiste personen toegang tot hebben.

Wat zijn de ingrediënten voor succes? De juiste balans tussen controle en vrijheid voor gebruikers door middel van een basisframework dat voor een stabiele, veilige, betrouwbare analyseomgeving zorgt. Ervoor zorgen dat je organisatie terugkerende en herhaalbare processen ontwikkelt, zorgt voor optimaal succes voor, tijdens en na de implementatie. Dit is echter geen eenmalig proces. Het is even belangrijk dat er voortdurend wordt gecontroleerd, wordt geëvalueerd en onderhoud wordt gepleegd onder leiding van IT om te blijven controleren of de analytische prestaties aan de bedrijfsbehoeften voldoen terwijl deze veranderen en ontwikkelen, zonder op beveiliging in te boeten. Daaruit komen meestal tijd- en kostenbesparing, verbeterde bedrijfsprocessen en sterkere klant- en partnerrelaties voort, die allemaal de reputatie en winst van een merk verbeteren.

JPMC ging van een door IT gecontroleerde naar een door het bedrijf gecontroleerde selfservice-analyse om de snel veranderende branche bij te kunnen houden en beter te kunnen optimaliseren voor zakelijk succes. IT moest eerst beheer op bedrijfsniveau instellen in een sterk gereguleerde omgeving, met een juiste balans van datatoegang en naleving van de regelgeving. JPMC koos voor Tableau als zakelijke data-analyseoplossing, waarbij de community van datafans, ook wel bekend als het Center of Excellence (CoE), het gebruik aanmoedigde en IT het technisch mogelijk maakte. Dat heeft geleid tot nauwkeuriger data met bijna 30.000 gebruikers in vertakkingen van het bedrijf en meer dan 500 bedrijfsteams die betere, strategischer besluiten maken die de bank gezonder maken.


Breng datafans samen in een community om analysegebruik te verhogen

Community creëert een netwerk van mensen binnen je bedrijf die data gebruiken om te delen en samen te werken. Een sterke community zal uiteindelijk gedijen als leidinggevenden helpen voor iedereen tijd, ruimte en resources vrij te maken om hun datavaardigheden te ontwikkelen. Daar staat tegenover dat de aanvaarding van analyse en leermomenten groeit wanneer meer mensen zich realiseren welke kracht individueel of collectief verkregen inzichten hebben. En je bedrijf zal data-eilanden verminderen, inspanningen stroomlijnen en bedrijfsmaatstaven beter afstemmen.

Het is essentieel om een community-leider (of een groep leiders) te hebben: iemand die vastlegt welke resources nodig zijn, die gebruikers samenbrengt en die analyse aanmoedigt in de hele organisatie, door data het middelpunt te maken van het gesprek. Je interne data-community's, aangemoedigd door de community-leider(s), kunnen ook succes boeken door contact te leggen met externe community's die een vergelijkbare passie voor data hebben.

Cargill hanteerde een traditioneel BI-model, maar ging over op selfservice en maakte iedereen een 'community-enabler': een nieuwsgierig en proactief persoon op het gebied van data en anderen stimulerend om daarin mee te gaan. Ze bekeken bestaande data-community's voor inspiratie en ontwikkelden hun eigen interne community, ondersteund door IT, die Data Viz-challenges en andere activiteiten organiseerde om vaardigheden te verbeteren. Uiteindelijk werd de analysecommunity van Cargill vier keer zo groot en hebben duizenden medewerkers kansen ontdekt die miljoenen dollars hebben opgeleverd.

Datagedreven worden is een reis die je samen maakt

Ben je nog niet overtuigd dat dit het juiste moment is om datagedreven te worden of dat je je op de juiste plek begeeft om een datacultuur te cultiveren? Onthoud dat je niet de enige bent die deze uitdaging aangaat. Andere bedrijven hebben dezelfde moeilijkheden en ambities, en zijn er (door flexibel te blijven aangaande veranderende behoeften) in geslaagd met de juiste steun en aandacht van leidinggevenden te investeren in de juiste technologieoplossingen in combinatie met gedefinieerde processen, en door een sterke focus te ontwikkelen op de mensen die de organisatiecultuur bepalen.

"Toonaangevende organisaties in elke branche gebruiken data en analyse als wapens in de concurrentiestrijd, om bedrijfsactiviteiten te versnellen en als katalysatoren voor innovatie", legt Douglas Laney uit, VP Analyst bij Gartner. Ze hebben nagedacht over hun zakelijke doelen en uitdagingen en hoe datamanagement ze daarbij kan helpen. Hun vaardigheden en resultaten zijn ook het toonbeeld van wat er mogelijk is wanneer data en analyse het middelpunt vormen van de strategie, processen en investeringen van een organisatie.

Je vindt meer informatie over de elementen van sterke dataculturen en hoe je er zelf een bouwt in de stap-voor-stapgids Tableau Blueprint.