Datacultuur:
onmisbaar om te slagen in het datatijdperk

Organisaties investeren miljarden dollars om meer datagedreven te worden, maar slechts 8% schaalt analyse op de juiste manier en gebruikt zijn data optimaal. Waarin verschillen de toppresteerders van de rest?

Het gaat om meer dan alleen technologie

Om echt datagedreven te worden, moeten mindset, houding en gewoonten veranderen, en moet data deel gaan uitmaken van de identiteit van de organisatie. Mensen moeten data willen gebruiken en anderen stimuleren om dat ook te doen.

In het datatijdperk hebben leiders een nieuwe roeping

Slechts 8%

van de bedrijven slaagt erin om analyse te schalen.

Het succes is afhankelijk van de cultuur

In een datacultuur worden de moeilijke vragen gesteld en ideeën kritisch bekeken. Mensen komen samen met een gezamenlijk doel: om de organisatie en zichzelf te verbeteren aan de hand van data. Leiders inspireren door middel van actie en baseren besluiten op data, niet op intuïtie.

Vertrouwen

Leiders zorgen voor een vertrouwensbasis, in mensen en in data

Vertrouwen is fundamenteel voor een sterke datacultuur. Leiders hebben vertrouwen in hun mensen, de mensen hebben vertrouwen in de data en in elkaar.

Mensen die het bedrijf kennen, hebben data tot hun beschikking om goed onderlegde besluiten te nemen. Ze worden ondersteund door het juiste databeheermodel dat veilige, uitgebreide toegang ondersteunt. Zo wordt een enkele bron van waarheid gecreëerd, waardoor teams geen eilandjes meer vormen maar samenwerken op basis vertrouwen. Daardoor zijn data-inzichten niet meer beperkt tot een enkele afdeling. Ze worden met de hele organisatie gedeeld om tot invloedrijke oplossingen te komen.

Mensen bouwen vertrouwensrelaties op met data

Teams moedigen datatoegang en -transparantie aan

Databeheer wekt vertrouwen in data

Organisaties stellen duidelijke verwachtingen op voor verantwoord datagebruik

Het BI-team voert een stevige basis in voor databeheer om ervoor te zorgen dat ze iedereen de belangrijkste statistieken kunnen leveren.

Toewijding

Mensen behandelen data als een strategisch middel

Organisaties met een succesvolle datacultuur zéggen niet alleen dat data en analyse belangrijk zijn. Ze leggen zich er echt volledig op toe om de volledige waarde van hun data-assets te benutten. Ze verzamelen en bewaren data niet alleen, maar helpen mensen de data te gebruiken om betere besluiten te nemen.

Die toewijding is terug te zien in alle aspecten van de organisatie, van de organisatiestructuur tot de dagelijkse werkzaamheden. Er is een toegewezen leidinggevende die verantwoordelijk is voor het datagebruik binnen de organisatie en die ervoor zorgt dat analyseprojecten aansluiten op kritische bedrijfsactiviteiten.

Leidinggevenden moedigen datagedreven gedrag niet alleen aan, ze geven zelf het voorbeeld

De organisatiestructuur weerspiegelt de waarde van data

Analysedoelen beïnvloeden de verzameling en verwerking van data

Actieve senior sponsoringbelangen om datatransformatie te bekrachtigen. Tableau is overgegaan van iets simpelweg functioneels naar een Enterprise-oplossing, met sponsoring van de CEO. Directeur en team hebben een Tableau-training gevolgd bij het bedrijfsonderdeel waarbinnen analyse het meeste wordt toegepast.

Talent

Organisaties geven voorrang aan datavaardigheden bij het werven, ontwikkelen en behouden van talent

Want uiteindelijk zijn het de mensen die de datacultuur maken. Zelfs met de beste technologieën en processen kun je niet datagedreven zijn als mensen niet weten hoe ze met data moeten werken.

Leidinggevenden moeten datavaardigheden voorrang geven als onderdeel van hun talentstrategie, onder andere in werving en training. Het moet duidelijk worden vermeld in functieomschrijvingen en vastgesteld tijdens het wervingsproces. Iedereen in de organisatie zou er zeker van moeten zijn dat ze de juiste data kunnen vinden, analytische concepten op hun werk kunnen toepassen en hun bevindingen kunnen delen.

Functiebeschrijvingen vermelden duidelijk welke datavaardigheden vereist zijn voor elke rol

Teams stemmen toegang tot de programma's af op alle rollen en niveaus

Leidinggevenden stimuleren en belonen datagebruik

Toen we onze training aankondigden, ontvingen we 120 reacties binnen 72 uur. Er is veel motivatie onder huidige en nieuwe gebruikers om hun Tableau-vaardigheden uit te breiden en zelf data te verwerken, wat de hele organisatie voordeel oplevert.

Delen

Mensen ondersteunen elkaar en ontwikkelen een gevoel van saamhorigheid

De meeste problemen die met data opgelost kunnen worden, zijn niet beperkt tot een enkel team of vakgebied. Om ze op te lossen is data uit meerdere systemen en samenwerking tussen vele teams nodig. In een datacultuur hebben mensen een gezamenlijk doel: data gebruiken om de organisatie te verbeteren. Samen vergroten mensen de impact die ze met de data kunnen maken.

Delen wekt een aanstekelijke energie op die aanmoedigt om anderen erbij te betrekken, waardoor een gevoel van saamhorigheid ontstaat dat zich uit in samenkomsten, berichtgroepen en portals. Die activiteiten worden vervolgens geformaliseerd tot actieve interne community's voor data en analyse.

Mensen delen actief best practices binnen de organisatie

Teams delen data tussen verschillende functies ter ondersteuning van bedrijfsdoelen

Leidinggevenden maken tijd en ruimte vrij voor mensen om deel te nemen aan community's

Mensen zien elkaar graag slagen. Als mensen op de communitypagina vragen stellen aan Tableau, zie je meteen een van de meer ervaren gebruikers een antwoord geven.

Mindset

Data wordt een katalysator voor verbetering binnen de hele organisatie

Een 'data eerst'-mindset ontwikkelen is net zo belangrijk als datavaardigheden ontwikkelen. In een datacultuur verkiezen mensen data boven intuïtie, anekdotes en positie. Als iedereen die mindset heeft, ontstaat er een ruimte voor open gesprekken waarin ideeën tot verkenning en innovatie leiden.

Data wordt gezien als een bron voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. Mensen zijn nieuwsgierig en staan ervoor open om hun eigen veronderstellingen te verifiëren met data, en open voor de kritische beoordeling van anderen. Wanneer al deze datagedreven praktijken gewoonten worden, veranderen opvattingen en beginnen mensen data te associëren met verbetering, succes en groei.

Mensen stimuleren experimentatie en innovatie

Organisaties focussen op bevindingen, niet op gebakken lucht

Mensen voelen zich op hun gemak om hun ideeën te verifiëren met data

Toen we net met Tableau begonnen, dachten we alleen aan dashboards en rapportages. We hadden niet verwacht dat Tableau het DNA van de organisatie fundamenteel zou veranderen.