Datagedreven besluitvorming: succes boeken in het digitale tijdperk


Wat is datagedreven besluitvorming?

De definitie van datagedreven besluitvorming is: het gebruik van feiten, statistieken en data als leidraad voor strategische zakelijke besluiten die overeenstemmen met je doelstellingen en initiatieven. Als organisaties beseffen wat de volle waarde van hun data is, dan kan iedereen (van bedrijfsanalist tot salesmanager en humanresources-specialist) elke dag weer betere besluiten nemen aan de hand van data. Maar dit wordt niet bereikt door simpelweg de juiste analysetechnologie te kiezen om de volgende strategische kans vast te stellen.

Datagedreven besluitvorming moet de norm worden binnen de organisatie door een cultuur te creëren die kritisch denken en nieuwsgierigheid stimuleert. Op elk niveau hebben mensen gesprekken naar aanleiding van data en ontwikkelen ze hun datavaardigheden door middel van oefening en toepassing. Daarvoor is als basis een selfservice-model nodig, waarin mensen toegang hebben tot de beveiligde, beheerde data die ze nodig hebben. Er is ook vakbekwaamheid voor nodig, wat trainings- en ontwikkelingskansen voor medewerkers creëert om datavaardigheden te leren. Ten slotte stimuleren aanmoediging vanuit het bestuur en een community die datagedreven besluitvorming ondersteunt en toepast, anderen om hetzelfde te doen.

Door deze kerncapaciteiten in te stellen, wordt datagedreven besluitvorming aangemoedigd op alle niveaus, waardoor bedrijfsgroepen regelmatig informatie in twijfel trekken en onderzoeken, en tot krachtige inzichten komen die tot actie leiden.


Het belang van datagedreven besluitvorming

De hoeveelheid informatie die verzameld wordt, is nog nooit zo groot geweest, maar is ook complexer dan ooit. Dat maakt het moeilijk voor organisaties om hun data te beheren en analyseren. NewVantage Partners rapporteerde onlangs zelfs dat 98,6% van de leidinggevenden aangeeft dat hun organisatie een datagedreven cultuur wil creëren, terwijl maar 32,4% aangeeft erin te zijn geslaagd een datagestuurde cultuur te realiseren. Een onderzoek van IDC in 2018 wees ook uit dat organisaties miljarden dollars geïnvesteerd hebben om hun bedrijf te moderniseren, maar dat 70% van deze initiatieven mislukte doordat ze technologische investeringen voorop stelden en geen datacultuur creëerden om die technologie te ondersteunen.

In hun streven om datagedreven te zijn, ontwikkelen veel bedrijven drie kerncapaciteiten: datavaardigheid, flexibele analyse en community. Het is niet eenvoudig om de manier waarop je bedrijf besluiten neemt te veranderen, maar door data en analyse in de beslissingscyclus te integreren, zie je de grootste transformatieve impact op je organisatie. Om transformatie op dit niveau teweeg te brengen, is een toegewijde benadering nodig voor het ontwikkelen en verfijnen van je analyseprogramma.


Organisaties die voordeel halen uit datagedreven besluitvorming

Dankzij moderne business intelligence begrijpen organisaties steeds beter wat de waarde is van datagedreven besluitvorming op alle afdelingen en in alle functies. Hier vind je een aantal voorbeelden van organisaties die de waarde van hun mensen en data effectief gebruiken.

Lufthansa-groep verhoogd organisatorische efficiëntie met 30%

Lufthansa Group is een internationale luchtvaartgroep die op een bepaald moment geen uniformiteit had in de analytische rapportage van haar meer dan 550 dochtermaatschappijen. Door een enkel analyseplatform te gebruiken, verhoogde het bedrijf de efficiëntie met 30%, werd besluitvorming flexibeler en nam de zelfstandigheid van afdelingen toe. "We bevinden ons in een sterkere positie om onze analyses onafhankelijk te creëren en ontwerpen, en veel mensen begrijpen nu het centrale belang van data voor het succes van Lufthansa", zegt Heiko Merten, Hoofd BI Applications in Sales.

Providence St. Joseph Health verbeterde kwaliteitsnormen en zorgkosten

Providence St. Joseph Health, een netwerk van 51 ziekenhuizen met meer dan 100.000 zorgverleners, levert jaarlijks kostenefficiënte zorg van hoge kwaliteit aan miljoenen patiënten. Patiëntgegevens worden in veel systemen bijgehouden, maar het beheren en integreren van groeiende hoeveelheden data is een complexe taak. Providence heeft dashboards gebouwd die toegankelijk zijn vanuit het ziekenhuissysteem en die kwaliteits- en kostengerelateerde data transparanter maken, zodat zorgverleners de kwaliteitsnormen aanzienlijk kunnen verbeteren en de zorgkosten verlagen. "We hebben vooruitgang geboekt op de moeilijk te verbeteren kwaliteitsresultaten in het systeem en ik ben van mening dat dat deels te danken is aan het feit dat we toegang hebben tot dezelfde data", legt Dr. Ari Robicsek uit, Chief Medical Analytics Officer.

Charles Schwab Corporation komt sneller tot zakelijke inzichten

De Charles Schwab Corporation is een van de grootste beursgenoteerde financiële dienstverleners, gebaseerd op de activa van de klant. Data is essentieel voor het verbeteren van de klantervaring, het stimuleren van operationele impact en het verminderen van risico. Doordat er steeds meer interesse voor data en analyse ontstond onder het personeel, heroverwogen ze hun capaciteitsplanning en datasupportmodel en kozen ze voor een BI-platform dat zowel analisten als nieuwe gebruikers ondersteunt. "Zonder onze visuele-analyseoplossing zouden we vastlopen op het analyseren van enorme hoeveelheden data in spreadsheets. In plaats daarvan verkrijgen we helder inzichten uit onze dashboards, waardoor er gerichter actie kan worden ondernomen om het bedrijf verder te laten groeien", zegt Donald Lay, Senior Business Intelligence Manager.

Zonder onze visuele-analyseoplossing zouden we vastlopen op het analyseren van enorme hoeveelheden data in spreadsheets. In plaats daarvan verkrijgen we helder inzicht uit onze dashboards, waardoor er gerichter actie kan worden ondernomen om het bedrijf verder te laten groeien.


6 stappen om effectief datagedreven besluiten te nemen

Deze stappen kunnen jou, je collega's en het bedrijf helpen het wie, wat, waar, wanneer en waarom ontdekken om data optimaal te benutten. Maar vergeet niet dat de cyclus van visuele analyse niet lineair is. Een vraag leidt vaak tot een nieuwe vraag, wat betekent dat je misschien terug moet naar een van deze stappen of er juist een over moet slaan, uiteindelijk leidend naar waardevolle inzichten.

Stap 1: zakelijke doelen identificeren: Voor deze stap is begrip nodig van de doelstellingen van het bestuur en de onderliggende afdelingen van je organisatie. Dit kan heel specifiek zijn, zoals het verhogen van de verkoopcijfers en het websiteverkeer, of juist wat algemener, zoals het vergroten van de naamsbekendheid. Dat helpt om later in het proces de key performance-indicatoren (KPI's) en parameters te kiezen die van invloed zijn op de besluiten die op basis van data genomen worden. Ze helpen ook bij het vaststellen welke data geanalyseerd moet worden en welke vragen gesteld moeten worden om de belangrijkste zakelijke doelstellingen te ondersteunen met analyse. Als een marketingcampagne bijvoorbeeld is gericht op het stimuleren van websiteverkeer, dan kan er een KPI worden gekoppeld aan het aantal contactgegevens dat wordt opgeslagen, zodat sales de leads kan opvolgen.

Stap 2: vraag bedrijfsteams om hun belangrijkste databronnen: Om succesvol te zijn, is het essentieel om input te krijgen van mensen in de hele organisatie over de doelstellingen op de korte en lange termijn. Die input kan gebruikt worden om vragen te formuleren die mensen in hun analyse zullen stellen en te bepalen welke prioriteit je aan gecertificeerde databronnen toekent.

Waardevolle input vanuit de organisatie helpt bij het begeleiden van de implementatie en toekomstige staat van analyse. Denk hierbij aan rollen, verantwoordelijkheden, architectuur, processen en de succesmaatstaven om de voortgang te meten.

Stap 3: de data die je nodig hebt verzamelen en voorbereiden: Toegang krijgen tot betrouwbare data van goede kwaliteit kan een groot struikelblok zijn als je bedrijfsinformatie verspreid is over verschillende bronnen. Zodra je een idee hebt van het aantal databronnen dat gebruikt wordt binnen je organisatie, kun je beginnen met datavoorbereiding.

Begin met het voorbereiden van databronnen die veel impact hebben en die niet zo complex zijn. Geef voorrang aan databronnen met een groot publiek, zodat het meteen effect heeft. Gebruik deze bronnen om een dashboard te creëren dat veel impact heeft.

Marketingbureau Tinuiti centraliseerde meer dan 100 databronnen met een analyseplatform dat snellere datavoorbereiding ondersteunt, zodat er voor meer dan 500 cliënten op maat gemaakte dashboards gecreëerd kunnen worden en ze het volledige verhaal van hun merkinzet kunnen inzien.

Stap 4: data bekijken en verkennen: Het visualiseren van je data is cruciaal voor datagedreven besluitvorming. Door je inzichten op een visueel aantrekkelijke manier weer te geven, is de kans groter dat ze de besluiten van senior leidinggevenden en andere medewerkers beïnvloeden.

Dankzij visuele elementen, zoals diagrammen, grafieken en kaarten, biedt datavisualisatie een toegankelijke manier om trends, uitschieters en patronen in gegevens te zien en begrijpen. Er zijn allerlei populaire manieren om informatie op een effectieve manier te visualiseren: een staafdiagram voor vergelijkingen, een kaart voor spatiale data, een lijngrafiek voor tijdgerelateerde data, een spreidingsdiagram om twee metingen te vergelijken, en nog veel meer.

Stap 5: inzichten ontwikkelen: Kritisch denken met data betekent dat er inzichten worden verkregen en die op een nuttige, aantrekkelijke manier worden gecommuniceerd. Visuele analyse is een intuïtieve manier om vragen te stellen en beantwoorden met data. Ontdek kansen of risico's die invloed hebben op succes of probleemoplossing.

JPMorgan Chase koos voor een moderne analyseoplossing om besluiten te nemen die belangrijk zijn voor de gezondheid van de bank. JPMC krijgt een uitgebreid beeld van het traject van de klant door de line-of-business-relaties te bekijken (bijv. producten, marketing en service-contactmomenten) aan de hand van klantdata. Het Marketing Operations-team voert bijvoorbeeld analyses uit die invloed hebben op ontwerpbesluiten voor de website, promotioneel materiaal en producten, zoals de mobiele applicatie van Chase.

Stap 6: onderneem actie en deel je inzichten: Zodra je tot een inzicht komt, moet je actie ondernemen of het met anderen delen om er samen aan te werken. Dat kan bijvoorbeeld door het delen van dashboards. Belangrijke inzichten benadrukken met informatieve tekst en interactieve visualisaties kan invloed hebben op de besluiten die je publiek neemt en ze helpen weloverwogen acties te ondernemen in hun dagelijkse werk.

Marktoverzicht-dashboard van Boeing

Dit dashboard van Boeing gebruikt 10 grafieken om kijkers verschillende perspectieven te bieden en de kans te geven nieuwe inzichten te verkrijgen over de vraag naar vliegtuigen in de komende 15 jaar en later.

Bekijk de openbare viz

Met een analyseplatform zoals Tableau kun je dashboards creëren en delen in een veilige, beheerde omgeving waarin anderen data kunnen zoeken, bekijken en vermelden in hun workflow. Om ervoor te zorgen dat je aansluit bij de behoeften van je organisatie, zou je regelmatig de beheermodellen en databronnen moeten evalueren, zodat mensen de data kunnen vinden die ze nodig hebben.

Datagedreven besluitvorming is transformatief. Als iedereen in een organisatie met visuele analyse gaat werken, wordt data een essentiële troef voor het bedrijf. Met een moderne business-intelligenceoplossing is datagedreven besluitvorming geen gedoe, maar wordt het juist een missie voor bedrijven. Dat leidt tot snellere, beter onderbouwde besluiten. En die besluiten genereren meer winst, meer creativiteit en commercieel succes, en meer betrokkenheid en samenwerking onder medewerkers.

Je vindt meer informatie over de elementen van sterke dataculturen en hoe je er zelf een bouwt in de stap-voor-stapgids Tableau Blueprint.