Coca-Cola Bottling Co. Consolidated

Coca-Cola Bottling Company ger företaget möjligheten att lyfta slutresultaten med hjälp av Tableau Mobile-dashboards


De har fastställt en pålitlig datakälla för 100 olika system.

De har upprättat en företagsstrategi för datakontroll.

Säljteam ökar vinsten med mobila dashboards

The Coca-Cola Company är med sina 500 varumärken och 3 900 produkter världens största dryckestillverkare. Coca-Cola Bottling Company Consolidated (CCBCC) är Coca Colas största oberoende buteljeringspartner. CCBCC:s IT- och BI-team har ersatt den dagliga 45 minuter långa manuella rapporteringsprocessen med Tableau.

Idag kan teamen förstå mätvärden för leveransverksamhet, budget och lönsamhet med några få klick, och konsolidera data från hundratals olika källor. Resultatet är att säljteamen ute på fältet nu har tillgång till mobila dashboards från sina iPad, vilket ökar möjligheten att sälja fler produkter. Nu uppdateras också ekonomiska rapporter i Tableau Server automatiskt varje dag, vilket driver strategiskt beslutsfattande.

Om jag gör samma sak om och om igen kommer jag aldrig att kunna tänka i nya banor. Med Tableau kan vi tänka i nya banor. Verktyget gör det möjligt för oss att se på data på ett helt nytt sätt.

Skapa ekonomisk strategi, företagstillväxt och lönsamhet inom företaget

Coca-Colas BI-team hanterar rapporteringen för all försäljning och leveranser. Shawn Crenshaw, ansvarig för företagsanalys, förklarar hur teamet svarar på frågor som dessa: ”Levererar vi produkter vid den överenskomna tidpunkten? Lever vi upp till budgetkraven? Och hur väl möter vi den där budgetprognosen?

Tidigare ägnade teamet större delen av sin tid åt att färdigställa rapporter. Det kunde ta flera dagar att samla upp till 200 miljoner rader data från 100 olika system i ett datalager och sedan bygga en liten del av en användbar dashboard. ”Vi använde en Pinto för vår data när vi egentligen behövde en Mercedes”, säger Kevin King, rapporterings- och analyschef.

Kevin minns hur han kom till kontoret halv åtta varje morgon sju dagar i veckan för att uppdatera företagets dagliga säljrapporter, vilket tog ungefär 45 minuter. Och den slutliga dashboarden hade uppåt tio flikar som ledningen måste bläddra igenom för att se några detaljer i datan.

När CCBCC började använda Tableau som sin analysplattform blev teamets processer helt strömlinjeformade. Kevin har ställt in automatiska uppdateringar i Tableau Server för den dagliga säljrapporten så att datan uppdateras varje morgon klockan halv sex. Ledningen har tillgång till aktuella siffror varje morgon och kan dyka ner till den lägsta datanivån, medan Kevin och hans team kan ägna sina morgnar åt mer produktiva uppgifter.

Image

[Säljarna] kan gå direkt till sina iPad, ta fram en dashboard och besvara frågor med en gång.

Den nya företagsomfattande analysstrategin fyller behoven för flera målgrupper och roller.

Ledningens dashboards fokuserar exempelvis på strategi, företagstillväxt och lönsamhet. Chefers dashboards – riktade till försäljningschefer, arbetsledare osv. – utgör ett stöd för coachning, utbildning och personalutveckling. Chefer kan få en övergripande bild av varje område och dyka ner i data på medarbetarnivå. Säljdashboards erbjuder säljteamen en fullständig överblick över kundportföljer och övervakning av säljkvoter.

Hela BI-teamet lägger mindre tid på manuell rapportering och mer på att lösa avgörande problem och driva företaget framåt:

”Om jag gör samma sak om och om igen kommer jag aldrig att kunna tänka i nya banor. Tableau gör att vi kan tänka i nya banor och se data på ett helt annat sätt, vilket är vad vi är här för att göra”, förklarar Kevin. ”Därifrån kan vi hjälpa dem att fatta beslut som gynnar lönsamheten.”

”Den perfekta kombinationen” för IT och affärsverksamheten.

Med Tableau Mobile kommer säljteamen åt data med några få klick på en iPad.

Coca-Cola Bottling Company säljer till livsmedelsbutiker, pubar och till och med till stormarknader som Walmart. Med en sådan bredd av köpare hade Coca-Cola som mål att via iPad introducera mobil analys i säljstyrkan.

”Vi försöker se till att vår säljstyrka inte sitter fast på ett kontor, eftersom vårt primära ansvar är att sälja produkten. Och det är inte deras jobb att sitta på ett kontor och titta på mätvärden och räkna på siffror. Deras jobb är att sälja produkter”, säger Shawn Crenshaw, ansvarig för företagsanalys.

Tidigare tog det nästan en hel arbetsdag för en säljare att hitta mätvärden för försäljningsresultat. Med Tableau Mobile kan säljteamet och chefer på Coca-Cola få tillgång till analys med bara några få klick. För att optimera användarupplevelsen skapar BI-teamet nu mobila dashboard-versioner.

Allt som vi bygger måste vara tillräckligt effektivt för att vem som helst ska kunna nå det på ett par klick och kunna fatta beslut direkt. Tableau har inte bara gett oss förmågan att tillhandahålla korrekt data, utan även anpassa den för användarupplevelsen.

”Allt som vi bygger måste vara tillräckligt effektivt för att vem som helst ska kunna nå det på ett par klick och kunna fatta beslut direkt. Tableau har inte bara gett oss förmågan att tillhandahålla korrekt data, utan även anpassa den för användarupplevelsen.

Idag kan säljare ta fram data var som helst och när som helst när de är ute på fältet, vilket är ett smidigt sätt att öka produktförsäljningen.

”[Både] personer ute på fältet och våra ledare är ute på marknaden. De är ute bland kunderna. Om de har några frågor kan de gå direkt till sin iPad i stället för att behöva ta fram ett kalkylblad i Excel eller öppna något slags dokument Och de kan svara på frågorna med en gång.

Samarbeta med IT för snabbare analysprocesser och ökad innovation

När de började använda Tableau som CCBCC:S företagsplattform gick BI-teamet ihop med IT-avdelningen och skapade skalbara lösningar på lång sikt för självbetjäningsanalys.

BI-teamet arbetade tillsammans med IT-avdelningen med att säkerställa att rätt datakontroll fanns på plats och flyttade dagliga analysuppgifter till verksamheten.

Med det här självbetjäningskonceptet handlar det inte längre om att ta order [för IT]. Det som bygger upp relationen mellan IT och affärsverksamheten är samverkan och möjligheten att arbeta tillsammans som ett team.

Med det här självbetjäningskonceptet handlar det inte längre om att ta order [för IT]. Om du säger att vi ska samarbeta med dig kan de som sluter affärer göra det de är bra på och IT-personen behöver inte nödvändigtvis känna till alla detaljer eller veta hur allt fungerar”, säger Bryan Franklin, företagsdataarkitekt.

”Den sortens samverkan och möjligheten att arbeta tillsammans som ett team tror jag är det som bygger upp relationen mellan IT och affärsverksamheten.”

Det resulterade i en snabbare analyscykel och ledde till mer engagemang från affärsverksamhetens sida. Med mindre dagliga analysuppgifter kan IT-teamet fokusera mer på långsiktig datastrategi och innovation.