Fallstudie för Tableau: Använda analys under en pandemi

En interaktiv, intern fallstudie

Precis som våra kunder, befinner sig Tableaus anställda, chefer och ledare i en dramatiskt förändrad affärsvärld. Covid-19 påverkar alla delar av företagandet, från var vi arbetar till hur vi mäter framgångar. I dessa utmanande tider har analys varit avgörande för att hjälpa oss att fatta beslut på ett snabbt och säkert sätt. Även om de dashboards som syns nedan har förenklats – och data har randomiserats och gjorts helt anonym – är fallen verkliga. Vår förhoppning är att det som presenteras här kan hjälpa dig att göra mer med din data och gagna dina planer på återhämtning.

Boka en demo

Försäljning: Minska osäkerheten under en kris

Tableaus säljteam behövde förstå vilka affärer i deras pipeline som var i fara på grund av epidemin. Ledare bad kontoteamen att ange ”COVID” som ett prefix i namnen för CRM-möjligheter där det fanns utmaningar. På så sätt kunde man mäta krisens potentiella effekter på specifika affärer och segment bättre.

Titta på: Se hur Tableau analyserade sin pipeline

Genom att skapa ett beräknat fält som flaggade affärer i riskzonen kunde Tableau isolera den potentiella effekten av krisen. Därefter kunde de förbättra sin prognos. Den här videon visar hur Tableaus säljteam gick till väga.

Interagera med pipeline-dashboarden

Denna dashboard visar hur stor del av pipelinen som är i riskzonen på grund av covid-19 och gör att våra säljledare kan fatta bättre beslut om hur de ska fördela sina resurser. Besök webbsidan med Tableaus lösningar för säljanalys för att se mer.

Ekonomi: Förstå och dela avvikelser

Med tanke på den snabba förändringstakten inom ekonomi och affärer kan det vara svårare än någonsin att hantera budgetar, utgifter och prognoser. Ekonomiteamets dashboards tillhandahåller uppdaterade resultat och gör att teamet kan ändra sina prognoser när osäkerheten minskar. Genom att dela denna dashboard med ledare i hela verksamheten främjar ekonomiteamet strategiskt beslutsfattande och resursallokering. Läs mer om hur du använder Tableau för ekonomiska analyser.

Interagera med dashboarden

HR: Säkerställa personalens säkerhet och framgång

Covid-19-pandemin har tvingat personalavdelningar att ställa nya frågor kring personalens säkerhet och att arbeta hemifrån. Tableaus analysteam inom personalhantering använde data som grund för sitt svar: De berikade sin data med allmänt tillgänglig information och genom att samla in ny data från en medarbetarundersökning.

Dashboard för personalsäkerhet

Tableaus chefer var intresserade av att bevaka lokala förhållanden och proaktivt vägleda anställda att arbeta hemifrån i epidemins hotspot-områden. Vi använde effektiviteten i Tableau Prep Builder för att ansluta Workday-datafilen med covid-19-data från Johns Hopkins University. Denna dashboard ger dagliga uppdateringar som hjälper chefer att veta när det är säkert att återgå till jobbet. Läs mer:

Analys av undersökningen om att arbeta hemifrån

En undersökning bland våra anställda (administrerad i Salesforce Survey Platform) som visas i denna dashboard hjälper oss att förstå utmaningarna med dessa arbetsförhållanden och lära oss hur vi bättre kan stödja våra anställda. Filter möjliggör analys efter medarbetarens region, kvotansvar och tidigare erfarenhet av att arbeta hemifrån. Läs mer:

Marknadsföring: Förstå nya digitala initiativ

Medan pandemin håller oss instängda inomhus, har marknadsföringsteam över hela världen i allt större utsträckning använt sig av nya digitala initiativ för att nå sina kunder. Tableau har gjort samma sak genom att lansera COVID-19 Data Hub. Webbplatsen innehåller en samling resurser och visualiseringar som hjälper människor att förstå covid-19-data. Tableaus marknadsföringsteam behövde förstå hur sidan har kunnat locka besökare och hur man kan förbättra den genom att uppdatera innehållet.

Dashboard för KPI-webbplats

Dashboarden visar de viktigaste prestandaindikatorerna för Tableaus nya webbplats. KPI-dashboarden läggs upp på vår interna Tableau Server, där chefer kan prenumerera via e-post, kommentera eller själva dyka ner i datakällan för att svara på uppföljningsfrågor. Läs mer:

Engagerande webbplatsinnehåll

Den här dashboarden visar varifrån webbplatstrafiken kommer, hur besökarna interagerar och vad användarna gör som nästa steg. Det finns funktioner som hjälper till att upptäcka trender: Pilar indikerar hur länken har fungerat i förhållande till tidigare perioder och det går snabbt att utforska i verktygstipsen. Med den informationen kan användare bestämma vilket innehåll som ska presenteras, optimeras och marknadsföras när de uppdaterar sidan.

Kundsupport: Lansera ett nytt program

När pandemin började sprida sig såg Tableaus kontorepresentanter, kundframgångsteam och supportpersonal en ökning av kunder som bad om hjälp med problem som de aldrig hade kunnat förutse. På grund av den stora mängden förfrågningar beslutade Tableau att skapa en ny process för att hantera dessa covid-specifika problem, spåra antalet förfrågningar, deras status, vilka medarbetare som löste dem och mycket mer. Det gjorde att de kunde optimera arbetsflödet och de lösningar som erbjöds.

Hantera kundförfrågningar

Tableau skapade ett helt nytt program utanför de normala kundsupportkanalerna. För att göra det skapade de ett intagsformulär som gjorde att de kunde samla in standardiserad data. De använde en dashboard som den här för att hantera dessa förfrågningar. Det är möjligt att se de äldsta öppna ärendena och kontakta de tilldelade personerna. Eller så kan användare se alla ärenden som är öppna i ett specifikt segment.

Tilldela volontärer

När medarbetarna hörde att de kunde hjälpa kunder med behov kopplade till pandemin, samlades volontärer i en Slack-kanal för att se vad de kunde göra. Den här dashboarden visar Slack-kanalens medlemskap med detaljer om varje medlems bakgrund. Det är särskilt användbart för att identifiera kompetenta volontärer i regioner där det är ont om personal.

Spåra covid-19-arbete

Denna dashboard visar hur mycket tid våra team lägger ner på förfrågningar per konto och per anställd. Om du hovrar med muspekaren visas information om förfrågan och arbetets art i verktygstipsen. Genom att förstå hur medarbetare använder sin tid kan chefer i kundframgångsteamet hantera sina resurser mer effektivt.

Hjälper allmänheten genom att dela pålitlig information

Förbereda data och dela dashboards

Tableau använder Tableau Prep Builder för att skapa en ren covid-19-ström med data från Johns Hopkins University som kombinerar falldata för WHO och CDC. Förutom att göra den rena och uppdaterade informationen tillgänglig för dig, använde vi Tableau Desktop för att bygga en global dashboard för coronavirusspårning och en Starter-arbetsbok kring covid-19 för att hjälpa dig att börja blanda din egen data.

Besök Covid-19 Data Hub

Läs mer

Webbinarium: Så använder vi dessa dashboards

Delta i ett kostnadsfritt webbinarium med Tableaus tekniska evangelistchef Ashley Howard Neville för att lära dig mer om användningsfallen som beskrivs på den här sidan. Ashley kommer att intervjua personerna som skapade dessa dashboards och hålla i en del med frågor och svar.

Besök vår anmälningssida

Lämna följande information för att kontakta Tableau.

Adress