การดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์

Tableau Server

หลังเดือนพฤษภาคม 2023 ข้อบกพร่องที่แก้ไขแล้วจะไม่โพสต์ที่นี่อีกต่อไป แต่สามารถดูได้ที่ https://issues.salesforce.com

2021.3.26 เปิดตัวแล้ว ส.ค. 17, 2023
2021.3.25 เปิดตัวแล้ว ส.ค. 1, 2023
2021.3.24 เปิดตัวแล้ว มิ.ย. 29, 2023
2021.3.23 เปิดตัวแล้ว พ.ค. 18, 2023
2021.3.22 เปิดตัวแล้ว มี.ค. 28, 2023
2021.3.21 เปิดตัวแล้ว ก.พ. 23, 2023
2021.3.20 เปิดตัวแล้ว ม.ค. 26, 2023
2021.3.19 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 15, 2022
2021.3.18 เปิดตัวแล้ว พ.ย. 17, 2022
2021.3.17 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 20, 2022
2021.3.16 เปิดตัวแล้ว ก.ย. 28, 2022
2021.3.15 เปิดตัวแล้ว ส.ค. 30, 2022
2021.3.14 เปิดตัวแล้ว ก.ค. 21, 2022
2021.3.13 เปิดตัวแล้ว มิ.ย. 21, 2022
2021.3.12 เปิดตัวแล้ว พ.ค. 24, 2022
2021.3.11 เปิดตัวแล้ว พ.ค. 3, 2022
2021.3.10 เปิดตัวแล้ว เม.ย. 22, 2022
2021.3.9 เปิดตัวแล้ว มี.ค. 31, 2022
2021.3.8 เปิดตัวแล้ว ก.พ. 24, 2022
2021.3.7 เปิดตัวแล้ว ม.ค. 13, 2022
2021.3.6 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 19, 2021
2021.3.5 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 15, 2021
2021.3.4 เปิดตัวแล้ว พ.ย. 30, 2021
2021.3.3 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 26, 2021
2021.3.2 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 21, 2021
2021.3.1 เปิดตัวแล้ว ก.ย. 22, 2021
2021.3 เปิดตัวแล้ว ก.ย. 7, 2021
2021.2.25 เปิดตัวแล้ว มิ.ย. 29, 2023
2021.2.24 เปิดตัวแล้ว พ.ค. 18, 2023
2021.2.23 เปิดตัวแล้ว มี.ค. 28, 2023
2021.2.22 เปิดตัวแล้ว ก.พ. 23, 2023
2021.2.21 เปิดตัวแล้ว ม.ค. 26, 2023
2021.2.20 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 15, 2022
2021.2.19 เปิดตัวแล้ว พ.ย. 17, 2022
2021.2.18 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 20, 2022
2021.2.17 เปิดตัวแล้ว ก.ย. 28, 2022
2021.2.16 เปิดตัวแล้ว ส.ค. 30, 2022
2021.2.15 เปิดตัวแล้ว ก.ค. 21, 2022
2021.2.14 เปิดตัวแล้ว มิ.ย. 21, 2022
2021.2.13 เปิดตัวแล้ว พ.ค. 24, 2022
2021.2.12 เปิดตัวแล้ว พ.ค. 3, 2022
2021.2.11 เปิดตัวแล้ว เม.ย. 22, 2022
2021.2.10 เปิดตัวแล้ว มี.ค. 31, 2022
2021.2.9 เปิดตัวแล้ว ก.พ. 24, 2022
2021.2.8 เปิดตัวแล้ว ม.ค. 13, 2022
2021.2.7 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 19, 2021
2021.2.6 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 15, 2021
2021.2.5 เปิดตัวแล้ว พ.ย. 30, 2021
2021.2.4 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 26, 2021
2021.2.3 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 5, 2021
2021.2.2 เปิดตัวแล้ว ก.ย. 2, 2021
2021.2.1 เปิดตัวแล้ว ก.ค. 22, 2021
2021.2 เปิดตัวแล้ว มิ.ย. 23, 2021