หลังเดือนพฤษภาคม 2023 ข้อบกพร่องที่แก้ไขแล้วจะไม่โพสต์ที่นี่อีกต่อไป แต่สามารถดูได้ที่ https://issues.salesforce.com

2021.4 Downloads

2021.3 Downloads

2021.3.26 เปิดตัวแล้ว ส.ค. 17, 2023
2021.3.25 เปิดตัวแล้ว ส.ค. 1, 2023
2021.3.24 เปิดตัวแล้ว มิ.ย. 29, 2023
2021.3.23 เปิดตัวแล้ว พ.ค. 18, 2023
2021.3.22 เปิดตัวแล้ว มี.ค. 28, 2023
2021.3.21 เปิดตัวแล้ว ก.พ. 23, 2023
2021.3.20 เปิดตัวแล้ว ม.ค. 26, 2023
2021.3.19 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 15, 2022
2021.3.18 เปิดตัวแล้ว พ.ย. 17, 2022
2021.3.17 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 20, 2022
2021.3.16 เปิดตัวแล้ว ก.ย. 28, 2022
2021.3.15 เปิดตัวแล้ว ส.ค. 30, 2022
2021.3.14 เปิดตัวแล้ว ก.ค. 21, 2022
2021.3.13 เปิดตัวแล้ว มิ.ย. 21, 2022
2021.3.12 เปิดตัวแล้ว พ.ค. 24, 2022
2021.3.10 เปิดตัวแล้ว เม.ย. 22, 2022
2021.3.9 เปิดตัวแล้ว มี.ค. 31, 2022
2021.3.8 เปิดตัวแล้ว ก.พ. 24, 2022
2021.3.7 เปิดตัวแล้ว ม.ค. 13, 2022
2021.3.6 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 19, 2021
2021.3.5 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 15, 2021
2021.3.4 เปิดตัวแล้ว พ.ย. 30, 2021
2021.3.3 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 26, 2021
2021.3.1 เปิดตัวแล้ว ก.ย. 22, 2021
2021.3 เปิดตัวแล้ว ก.ย. 7, 2021

2021.2 Downloads

2021.2.25 เปิดตัวแล้ว มิ.ย. 29, 2023
2021.2.24 เปิดตัวแล้ว พ.ค. 18, 2023
2021.2.23 เปิดตัวแล้ว มี.ค. 28, 2023
2021.2.22 เปิดตัวแล้ว ก.พ. 23, 2023
2021.2.21 เปิดตัวแล้ว ม.ค. 26, 2023
2021.2.20 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 15, 2022
2021.2.19 เปิดตัวแล้ว พ.ย. 17, 2022
2021.2.18 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 20, 2022
2021.2.17 เปิดตัวแล้ว ก.ย. 28, 2022
2021.2.16 เปิดตัวแล้ว ส.ค. 30, 2022
2021.2.15 เปิดตัวแล้ว ก.ค. 21, 2022
2021.2.14 เปิดตัวแล้ว มิ.ย. 21, 2022
2021.2.13 เปิดตัวแล้ว พ.ค. 24, 2022
2021.2.11 เปิดตัวแล้ว เม.ย. 22, 2022
2021.2.10 เปิดตัวแล้ว มี.ค. 31, 2022
2021.2.9 เปิดตัวแล้ว ก.พ. 24, 2022
2021.2.8 เปิดตัวแล้ว ม.ค. 13, 2022
2021.2.7 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 19, 2021
2021.2.6 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 15, 2021
2021.2.5 เปิดตัวแล้ว พ.ย. 30, 2021
2021.2.4 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 26, 2021
2021.2.3 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 5, 2021
2021.2.2 เปิดตัวแล้ว ก.ย. 2, 2021
2021.2.1 เปิดตัวแล้ว ก.ค. 22, 2021
2021.2 เปิดตัวแล้ว มิ.ย. 23, 2021

2021.1 Downloads

2021.1.25 เปิดตัวแล้ว มี.ค. 28, 2023
2021.1.24 เปิดตัวแล้ว ก.พ. 23, 2023
2021.1.23 เปิดตัวแล้ว ม.ค. 26, 2023
2021.1.22 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 15, 2022
2021.1.21 เปิดตัวแล้ว พ.ย. 17, 2022
2021.1.20 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 20, 2022
2021.1.19 เปิดตัวแล้ว ก.ย. 28, 2022
2021.1.18 เปิดตัวแล้ว ส.ค. 30, 2022
2021.1.17 เปิดตัวแล้ว ก.ค. 21, 2022
2021.1.16 เปิดตัวแล้ว มิ.ย. 21, 2022
2021.1.15 เปิดตัวแล้ว พ.ค. 24, 2022
2021.1.14 เปิดตัวแล้ว เม.ย. 22, 2022
2021.1.13 เปิดตัวแล้ว มี.ค. 31, 2022
2021.1.12 เปิดตัวแล้ว ก.พ. 24, 2022
2021.1.11 เปิดตัวแล้ว ม.ค. 13, 2022
2021.1.10 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 19, 2021
2021.1.9 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 15, 2021
2021.1.8 เปิดตัวแล้ว พ.ย. 30, 2021
2021.1.7 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 26, 2021
2021.1.6 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 5, 2021
2021.1.5 เปิดตัวแล้ว ก.ย. 2, 2021
2021.1.4 เปิดตัวแล้ว ก.ค. 22, 2021
2021.1.3 เปิดตัวแล้ว มิ.ย. 24, 2021
2021.1.2 เปิดตัวแล้ว พ.ค. 18, 2021
2021.1.1 เปิดตัวแล้ว เม.ย. 22, 2021
2021.1 เปิดตัวแล้ว มี.ค. 25, 2021

2020.4 Downloads

2020.4.24 เปิดตัวแล้ว พ.ย. 17, 2022
2020.4.23 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 20, 2022
2020.4.22 เปิดตัวแล้ว ก.ย. 28, 2022
2020.4.21 เปิดตัวแล้ว ส.ค. 30, 2022
2020.4.20 เปิดตัวแล้ว ก.ค. 21, 2022
2020.4.19 เปิดตัวแล้ว มิ.ย. 21, 2022
2020.4.18 เปิดตัวแล้ว พ.ค. 24, 2022
2020.4.17 เปิดตัวแล้ว เม.ย. 22, 2022
2020.4.16 เปิดตัวแล้ว มี.ค. 31, 2022
2020.4.15 เปิดตัวแล้ว ก.พ. 24, 2022
2020.4.14 เปิดตัวแล้ว ม.ค. 13, 2022
2020.4.13 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 19, 2021
2020.4.12 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 15, 2021
2020.4.11 เปิดตัวแล้ว พ.ย. 30, 2021
2020.4.10 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 26, 2021
2020.4.9 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 5, 2021
2020.4.8 เปิดตัวแล้ว ก.ย. 2, 2021
2020.4.7 เปิดตัวแล้ว ก.ค. 22, 2021
2020.4.6 เปิดตัวแล้ว มิ.ย. 24, 2021
2020.4.5 เปิดตัวแล้ว พ.ค. 18, 2021
2020.4.4 เปิดตัวแล้ว เม.ย. 22, 2021
2020.4.3 เปิดตัวแล้ว มี.ค. 23, 2021
2020.4.2 เปิดตัวแล้ว ก.พ. 25, 2021
2020.4.1 เปิดตัวแล้ว ม.ค. 21, 2021
2020.4 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 14, 2020

2019.4 Downloads

2019.3 Downloads

2019.3.26 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 26, 2021
2019.3.25 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 5, 2021
2019.3.24 เปิดตัวแล้ว ก.ย. 2, 2021
2019.3.23 เปิดตัวแล้ว ก.ค. 22, 2021
2019.3.22 เปิดตัวแล้ว มิ.ย. 24, 2021
2019.3.21 เปิดตัวแล้ว พ.ค. 18, 2021
2019.3.20 เปิดตัวแล้ว เม.ย. 22, 2021
2019.3.19 เปิดตัวแล้ว มี.ค. 23, 2021
2019.3.18 เปิดตัวแล้ว ก.พ. 25, 2021
2019.3.17 เปิดตัวแล้ว ม.ค. 21, 2021
2019.3.16 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 16, 2020
2019.3.15 เปิดตัวแล้ว พ.ย. 19, 2020
2019.3.14 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 29, 2020
2019.3.13 เปิดตัวแล้ว ก.ย. 30, 2020
2019.3.12 เปิดตัวแล้ว ส.ค. 27, 2020
2019.3.11 เปิดตัวแล้ว ก.ค. 30, 2020
2019.3.9 เปิดตัวแล้ว มิ.ย. 23, 2020
2019.3.8 เปิดตัวแล้ว พ.ค. 26, 2020
2019.3.7 เปิดตัวแล้ว เม.ย. 29, 2020
2019.3.6 เปิดตัวแล้ว มี.ค. 30, 2020
2019.3.5 เปิดตัวแล้ว ก.พ. 27, 2020
2019.3.4 เปิดตัวแล้ว ม.ค. 23, 2020
2019.3.3 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 19, 2019
2019.3.2 เปิดตัวแล้ว พ.ย. 19, 2019
2019.3.1 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 24, 2019

2019.2 Downloads

2019.2.29 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 26, 2021
2019.2.28 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 5, 2021
2019.2.27 เปิดตัวแล้ว ก.ย. 2, 2021
2019.2.26 เปิดตัวแล้ว มิ.ย. 24, 2021
2019.2.25 เปิดตัวแล้ว พ.ค. 18, 2021
2019.2.24 เปิดตัวแล้ว เม.ย. 22, 2021
2019.2.23 เปิดตัวแล้ว มี.ค. 23, 2021
2019.2.22 เปิดตัวแล้ว ก.พ. 25, 2021
2019.2.21 เปิดตัวแล้ว ม.ค. 21, 2021
2019.2.20 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 16, 2020
2019.2.19 เปิดตัวแล้ว พ.ย. 19, 2020
2019.2.18 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 29, 2020
2019.2.17 เปิดตัวแล้ว ก.ย. 30, 2020
2019.2.16 เปิดตัวแล้ว ส.ค. 27, 2020
2019.2.15 เปิดตัวแล้ว ก.ค. 30, 2020
2019.2.13 เปิดตัวแล้ว มิ.ย. 23, 2020
2019.2.12 เปิดตัวแล้ว พ.ค. 26, 2020
2019.2.11 เปิดตัวแล้ว เม.ย. 29, 2020
2019.2.10 เปิดตัวแล้ว มี.ค. 30, 2020
2019.2.9 เปิดตัวแล้ว ก.พ. 27, 2020
2019.2.8 เปิดตัวแล้ว ม.ค. 23, 2020
2019.2.7 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 19, 2019
2019.2.6 เปิดตัวแล้ว พ.ย. 19, 2019
2019.2.5 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 24, 2019
2019.2.4 เปิดตัวแล้ว ก.ย. 17, 2019
2019.2.3 เปิดตัวแล้ว ส.ค. 22, 2019
2019.2.2 เปิดตัวแล้ว ก.ค. 23, 2019
2019.2.1 เปิดตัวแล้ว มิ.ย. 25, 2019

2019.1 Downloads

2019.1.29 เปิดตัวแล้ว พ.ค. 18, 2021
2019.1.28 เปิดตัวแล้ว เม.ย. 22, 2021
2019.1.27 เปิดตัวแล้ว มี.ค. 23, 2021
2019.1.26 เปิดตัวแล้ว ก.พ. 25, 2021
2019.1.25 เปิดตัวแล้ว ม.ค. 21, 2021
2019.1.24 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 16, 2020
2019.1.23 เปิดตัวแล้ว พ.ย. 19, 2020
2019.1.22 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 29, 2020
2019.1.21 เปิดตัวแล้ว ก.ย. 30, 2020
2019.1.20 เปิดตัวแล้ว ส.ค. 27, 2020
2019.1.19 เปิดตัวแล้ว ก.ค. 30, 2020
2019.1.17 เปิดตัวแล้ว มิ.ย. 23, 2020
2019.1.16 เปิดตัวแล้ว พ.ค. 26, 2020
2019.1.15 เปิดตัวแล้ว เม.ย. 29, 2020
2019.1.14 เปิดตัวแล้ว มี.ค. 30, 2020
2019.1.13 เปิดตัวแล้ว ก.พ. 27, 2020
2019.1.12 เปิดตัวแล้ว ม.ค. 23, 2020
2019.1.11 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 19, 2019
2019.1.10 เปิดตัวแล้ว พ.ย. 19, 2019
2019.1.9 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 24, 2019
2019.1.8 เปิดตัวแล้ว ก.ย. 17, 2019
2019.1.7 เปิดตัวแล้ว ส.ค. 22, 2019
2019.1.6 เปิดตัวแล้ว ก.ค. 23, 2019
2019.1.5 เปิดตัวแล้ว มิ.ย. 25, 2019
2019.1.3 เปิดตัวแล้ว เม.ย. 23, 2019
2019.1.2 เปิดตัวแล้ว มี.ค. 26, 2019

2018.3 Downloads

2018.3.29 เปิดตัวแล้ว มี.ค. 23, 2021
2018.3.28 เปิดตัวแล้ว ก.พ. 25, 2021
2018.3.27 เปิดตัวแล้ว ม.ค. 21, 2021
2018.3.26 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 16, 2020
2018.3.25 เปิดตัวแล้ว พ.ย. 19, 2020
2018.3.24 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 29, 2020
2018.3.23 เปิดตัวแล้ว ก.ย. 30, 2020
2018.3.22 เปิดตัวแล้ว ส.ค. 27, 2020
2018.3.21 เปิดตัวแล้ว ก.ค. 30, 2020
2018.3.19 เปิดตัวแล้ว มิ.ย. 23, 2020
2018.3.18 เปิดตัวแล้ว พ.ค. 26, 2020
2018.3.17 เปิดตัวแล้ว เม.ย. 29, 2020
2018.3.16 เปิดตัวแล้ว มี.ค. 30, 2020
2018.3.15 เปิดตัวแล้ว ก.พ. 27, 2020
2018.3.14 เปิดตัวแล้ว ม.ค. 23, 2020
2018.3.13 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 19, 2019
2018.3.12 เปิดตัวแล้ว ต.ค. 24, 2019
2018.3.11 เปิดตัวแล้ว ก.ย. 17, 2019
2018.3.9 เปิดตัวแล้ว ก.ค. 23, 2019
2018.3.8 เปิดตัวแล้ว มิ.ย. 25, 2019
2018.3.7 เปิดตัวแล้ว พ.ค. 21, 2019
2018.3.6 เปิดตัวแล้ว เม.ย. 23, 2019
2018.3.5 เปิดตัวแล้ว มี.ค. 26, 2019
2018.3.4 เปิดตัวแล้ว ก.พ. 21, 2019
2018.3.3 เปิดตัวแล้ว ม.ค. 31, 2019
2018.3.2 เปิดตัวแล้ว ธ.ค. 20, 2018
2018.3.1 เปิดตัวแล้ว พ.ย. 29, 2018