การเรียนรู้

วิดีโอการฝึกอบรมฟรี

Creator

คุณกำลังเตรียมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอยู่หรือเปล่า รับผิดชอบในการสร้างเนื้อหาสำหรับผู้อื่นหรือเปล่า เรียนรู้วิธีจัดเตรียม วิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูลของคุณ

9 วิดีโอ - 20 นาที

Getting Started

20 นาที
2 วิดีโอ - 10 นาที

Tableau Prep

10 นาที
1 วิดีโอ - 17 นาที

Connecting to Data

17 นาที
1 วิดีโอ - 3 นาที

Mapping

3 นาที
1 วิดีโอ - 3 นาที

Calculations

3 นาที

Explorer

คุณมีสิทธิ์เข้าถึง Tableau Server หรือ Tableau Cloud เพื่อทำงานกับข้อมูลหรือไม่ หากคุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่และสร้างหรือแก้ไขเนื้อหาได้ วิดีโอเหล่านี้ก็เหมาะกับคุณ เรียนรู้วิธีการทำงานกับข้อมูลของคุณบนเว็บ

5 วิดีโอ - 30 นาที

Collaborate with Tableau Cloud

30 นาที
5 วิดีโอ - 31 นาที

Collaborate with Tableau Server

31 นาที

Viewer

คุณกำลังใช้การวิเคราะห์บน Tableau Server หรือ Tableau Cloud หรือไม่ หากคุณต้องการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลตามการวิเคราะห์ขององค์กร วิดีโอเหล่านี้ก็เหมาะกับคุณ เรียนรู้วิธีโต้ตอบกับเนื้อหาโดยตรงจากเบราว์เซอร์ของคุณ

3 วิดีโอ - 17 นาที

Collaborate with Tableau Cloud

17 นาที
3 วิดีโอ - 18 นาที

Collaborate with Tableau Server

18 นาที

ผู้ดูแล

คุณจัดการการปรับใช้ Tableau ในสถานที่หรือในระบบคลาวด์หรือไม่ หากคุณมีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย การกำกับดูแล หรือการจัดการการปรับใช้ Tableau ในองค์กรของคุณ วิดีโอเหล่านี้ก็เหมาะกับคุณ

1 วิดีโอ - 5 นาที

Manage Tableau Cloud

5 นาที