Tableau Community

De tio bästa principerna för företagsanalys

Från världens främsta datacommunity

Våra dataentusiaster vill dela med sig av en hemlighet: Det är inte så svårt som du tror att lösa verksamhetsproblem med hjälp av data.

För de tusentals dataentusiaster som tillhör Tableaus community är data och analys inte bara kul. De är avgörande för att kunna hitta enkla svar på svåra frågor.

Vårt uppdrag på Tableau är att hjälpa alla – inklusive dig – att nå framgångar med hjälp av data. Eftersom vi vill hjälpa dig på vägen har vi samlat ett team av

dataledare från världens främsta datacommunity för att berätta om sina tio bästa principer för företagsanalys. Dessa beprövade principer som kommer direkt från Tableau-experterna utgör grunden till att effektivt lösa affärsutmaningar med data.

Använd de här tio principerna som vägledning när du hanterar frågor och utmaningar kring att arbeta med data. Använd dem om och om igen för att nå dina datamål snabbare och fatta smartare beslut.

Princip 1

Analysera och upprepa för att svara på affärsfrågor.

”Det främsta värdet av visuell analys ligger i förmågan att snabbt svara på dina egna affärsfrågor. För att komma till botten av ditt affärsproblem måste du kontinuerligt ställa och svara på frågor med din data tills du hittar insikterna du behöver. Förmågan att fråga varför gång på gång skapar ett verkligt flöde i din analys. Jag kallar det Analysera och upprepa: Varje fråga ger upphov till nya frågor till dess att du hittar svaret du letar efter.

Med kraften i data inom räckhåll kan alla i organisationen, från chef till analytiker, fråga varför. Vd:n kan interagera med lättbegripliga dashboards eller använda funktioner med naturligt språk, till exempel Ask Data i Tableau, och snabbt svara på strategiska affärsfrågor. Analytiker och analysanvändare kan använda den BI-plattform de föredrar – Tableau är min personliga favorit – för att ställa djupgående frågor till sin data och hitta nya affärsinsikter.”

Ask Data Dashboard
Annabelle Rincon

Annabelle Rincon

Tableau Center of Excellence, Vontobel

Visa mina visualiseringar på Tableau Public

Följ mig på Twitter

Ask Data Dashboard

Princip 2

Affärsbehoven kommer först.

”Tiden går fort när man har roligt – och att analysera data är väldigt kul. När det gäller affärer måste du dock försäkra dig om att de visualiseringar du skapar, och de datadrivna insikter du upptäcker, verkligen behövs. Oavsett hur många och hur snygga visualiseringar du skapar och vare sig de matchar dina företagsbehov eller inte, kommer du inte att kunna besvara frågan som alltid dyker upp: Vad lärde vi oss? 

När du analyserar data visuellt måste du veta exakt vad som krävs av visualiseringen och försäkra dig om att den möter dina affärsbehov. De uppnådda resultaten måste vara tydliga och tillräckligt enkla för att målgruppen ska förstå dem. Gör det här så fort som möjligt.

Det är först när dina analyser möter dina affärsbehov som du kan tänka på att upptäcka ytterligare insikter. Om dina affärsbehov sedan ändras eller utökas har du ett datadrivet svar redo till hands.”

Satoshi Ganeko

Satoshi Ganeko

Flygdataanalytiker, Japan Airlines

Visa mina visualiseringar på Tableau Public

Följ mig på Twitter

När du analyserar data visuellt måste du veta exakt vad som krävs av visualiseringen och försäkra dig om att den möter dina affärsbehov. De uppnådda resultaten måste vara tydliga och tillräckligt enkla för att målgruppen ska förstå dem.

Princip 3

Prova. Experimentera. Utvecklas. 

”Vilken roll du än har och vilken bransch du än arbetar i öppnar du nya karriärvägar genom att konsekvent prova och experimentera med data och visuell analys. Visuell dataanalys ger dig möjlighet att skapa fängslande berättelser som enkelt kan presenteras för ditt team, ditt företag och dina kunder – till och med för en icke-teknisk publik. Du bygger snabbt upp en stark uppsättning datafärdigheter när du regelbundet analyserar data för att svara på affärsfrågor eller experimenterar med data genom att gå med i sociala dataprojekt, till exempel #MakeoverMonday.

Denna investering i datakompetens, problemlösning och datadrivet beslutsfattande ger dig kunskap som kan föras vidare till andra roller och organisationer. Oavsett om du bestämmer dig för att gå på djupet i din nuvarande roll eller byta riktning, är analyserfarenhet en grundläggande tillgång under din karriär och accelererar din utveckling.”

Makeover Monday logo and Dashboard
Eleni Gkika

Eleni Gkika

Affärsanalytiker, Roche Diagnostics

Visa mina visualiseringar på Tableau Public

Lägg till mig på LinkedIn

Makeover Monday logo and Dashboard

Princip 4

Bevisa det.

”Utan data är du bara ytterligare en person med en åsikt.

Skulle du köpa ett hus utan att undersöka det? Skulle du anlita en besiktningsman utan att kontrollera personens kvalifikationer? Antagligen inte, så varför skulle du fatta ett viktigt affärsbeslut utan att backa upp det med data? Och varför skulle du inte undersöka dess källa när du analyserar data?

Att fatta datadrivna beslut ersätter inte din magkänsla eller affärshjärna. Det gör bara dina beslut mer legitima. Ge dig själv och organisationen möjlighet att bevisa det: Kom närmare siffrorna, förstå detaljerna och fatta bättre beslut med kvalitetsdata, som presenteras i ett skalbart och lättbegripligt format.”

Charlotte Nickels

Charlotte Nickels

Business Intelligence Manager, Lloyds Banking Group

Visa mina visualiseringar på Tableau Public

Lägg till mig på LinkedIn

Att fatta datadrivna beslut ersätter inte din magkänsla eller affärshjärna. Det gör bara dina beslut mer legitima.

Princip 5

Var beredd på förändringar.

”När människor och organisationer talar om visuell analys kretsar diskussionen ofta kring vilken plattform som kan hjälpa dem att analysera deras data på ett bättre och snabbare sätt. Men vad blir nästa steg?

Du kommer inte att kunna frigöra det verkliga värdet i din data bara genom att upptäcka nya insikter. Du frigör affärsvärde genom att agera på dessa insikter – och för det krävs ofta förändring. Det kan handla om små förändringar som att justera KPI:er, eller större förändringar som att omforma affärsstrategin. Det kan omfatta interna byten av system eller processer som datan har visat är ineffektiva eller externa förändringar om datan har avslöjat sjunkande kundnöjdhet.

Vilka datadrivna insikter du än upptäcker bör du vara förberedd på att utmana dina gamla synsätt och ändra på saker och ting. Att genomföra förändringarna kan kräva extrainsatser och resurser, men det är meningslöst att använda visuell analys om du inte agerar på insikterna du upptäcker.”

Tableau Dashboard open on laptop
Tableau Dashboard open on laptop

Princip 6

Skapa en enda pålitlig källa.

”Användningen av data och visuell analys har snabbt ökat de senaste åren och mängden data som finns tillgänglig för dig och organisationen är större än någonsin. I och med detta uppstår många datautmaningar, och ingen är viktigare än att ha en enda, enhetlig källa.

Slösa inte tid på att debattera vilka datakällor din organisation bör använda. Etablera en enhetlig datakälla för att lösa behoven hos alla i organisationen – från chefer till analytiker – och skapa en bred sanning som alla kan relatera till.”

Tableau Dashboard open on monitor
Erin Hamm

Erin Hamm

Senior cybersäkerhetsingenjör, telekombranschen

Visa mina visualiseringar på Tableau Public

Tableau Dashboard open on monitor

Princip 7

Datakompetens är en konkurrensfördel.

”Det räcker inte att bara kunna se datan. För att kunna omvandla datan till insikter att agera på behöver både du och de som konsumerar dina analyser ha möjlighet att förstå datan bättre. Att investera i datavana och datakompetens – datans universella språk – är det bästa sättet för dig och din organisation att säkerställa framgång.

Ju mer datavan du blir, desto mer kommer ditt förtroende att växa. Med det förtroendet kommer ett ökat engagemang grundat på fascination och nyfikenhet – ett brinnande behov av att upptäcka både vad som ligger bakom dina insikter och varför. Investera i din datakompetens och upplev hur karriären blomstrar och organisationen växer organiskt. Ta vara på din naturliga önskan att bli så bra du kan bli och nå din verkliga potential genom datans språk.

Att investera i datavana och datakompetens – det universella dataspråket – är det bästa sättet för dig och din organisation att säkerställa framgång.

Princip 8

Mät dina framgångar – och motgångar.

”Använd data och visuell analys för att mäta och följa dina resultat. Data hjälper dig inte bara att fatta välgrundade beslut, utan gör det också möjligt för dig att bedöma om dessa beslut var framgångsrika genom att beräkna hur mycket värde de bidrog med till verksamheten.

Oavsett vilken avdelning du jobbar på – vare sig det är marknadsföring, försäljning, ekonomi, HR eller kundservice – så är data och analyser en mäktig bundsförvant som hjälper dig att lyckas. Dataanalys säkerställer att du kan mäta uppgifter du tar dig an mot KPI:er. Även om du misslyckas denna gång ger data och analys dig den kapacitet och de insikter du behöver för att ta nästa steg med ökad klarhet.”

Sales Dashboard
Sales Dashboard

Princip 9

Data är inte slutmålet – men den kan ta dig dit.

”Data som är isolerad är inte värd mycket. Data har däremot kraften att hjälpa dig att nå ditt slutmål. Den samlar människor kring en och samma källa. Den ger dig möjlighet att ställa bättre frågor och hjälper dig att nå affärsmålen. Oavsett om du vill veta vad som hände, varför eller hur det hände, kan du upprepa dina framgångar och använda data för välgrundade åsikter och beslut. Det kommer att vara både kraftfullt och frigörande.”

Tableau dashboard on mobile
Tableau dashboard on mobile

Princip 10

Att se är att förstå.

”Din hjärna är byggd för att snabbt kunna känna igen mönster. Utnyttja den styrkan till att upptäcka det oväntade! Genom att se din data i visuella presentationer kan du enkelt utforska dina antaganden. Formen i ett diagram kommer antingen att bekräfta eller motsäga din syn på företagsresultaten. Om du ser ett avvikande värde är det en utmärkt signal för fortsatt undersökning och i slutändan bättre förståelse."

Sales summary dashboard
Sales summary dashboard

Se och förstå din data

Ändra hur du tänker kring data och affärsanalys. Kom igång med Tableau.

Prova Tableau utan kostnad

Tack till världens främsta datacommunity och för att ni delat med er av ert engagemang och era kunskaper. Ett särskilt tack till Annabelle Rincon, Charlotte Nickels, Satoshi Ganeko, Eleni Gkika, Alex Waleczek, Erin Hamm, Simon Beaumont, Kimly Scott, David Pires och Jim de Clercq för att de tillhandahållit tips om hur man bäst börjar lösa sina affärsproblem med data.

Mer information från världens främsta datacommunity får du på Tableau Community Hub.