Arby's Restaurant Group -

Arby’s prognoser för detaljisternas framgångar i Tableau ledde till ytterligare fem ombyggnationer på ett år


Ytterligare fem ombyggnationer baserat på veckovis försäljningsdata

FP&A:s 6-timmarsprocess för rapportering automatiserades

Djupare kundinsikter med data om gästernas upplevelse

Arby’s Restaurant Group är franchisegivare till den populära amerikanska snabbköpskedjan. Arby's använde Tableau för att kartlägga kundbeteende med hjälp av försäljningsplatsdata och upptäckte att ombyggnaden av restauranger ledde till ökad försäljning. Tack vare denna kunskap utförde Arby's fem gånger fler ombyggnationer på ett år. Den finansiella planerings- och analysgruppen automatiserade processen med 6-timmarsrapportering i Tableau. Det bidrog till att verksamheten kunde följa kampanjframgångar och upptäcka problem, vilket i sin tur påverkade fältsvaren och sänkte kostnaderna.

Vi tog fram Tableau-dashboarden, vi lade ut den i verksamheten och de ansvariga inom området utförde ändringarna. Vi ser att verksamheten faktiskt förändras eftersom alla kan se datan och förstå vad som händer.

Mappning i Tableau avslöjar ökad försäljning, vilket ledde till fem gånger fler ombyggnationer

När Arby's Restaurant Group renoverade sina restauranger uppstod vissa frågetecken. Vad händer med kunderna när en restaurang stänger för renovering? Vart tar de vägen? Och kommer de tillbaka när restaurangen öppnar igen?

Genom att de mappade försäljningsplatsdata i Tableau övervakade BI-teamet kundflödet på närliggande platser under renoveringsperioden. De följde den veckovisa utvecklingen av renoveringen och den totala avkastningen på investeringen.

”För ombyggnationen ritade vi ut butikerna samt deras längd- och breddgrad på en karta i Tableau. Vi animerade den successivt och när en butik stängde för ombyggnad kunde vi se att försäljningen ökade för närliggande ställen”, berättar Karl Riddett, BI- och analysansvarig.

När restaurangerna öppnade igen kunde de se att kunderna flockades till de nyrenoverade lokalerna, vilket bevisade att ett fräscht utseende ledde till ökade affärer.

”Den dashboard vi skapade för ombyggnationen hjälpte särskilt vår CFO, ekonomichefen och de utvecklingsansvariga att se hur väl de renoverade lokalerna fungerar”, säger Karl. ”Datan visade att vi behöver lägga mer pengar på att bygga om och fräscha upp våra restauranger. Att det verkligen har lyft verksamheten.”

Grundat på denna kunskap utförde Arby's fem gånger fler renoveringar inom ett år och fortsatte med samma satsningar under hela det nästföljande året.

Image

”Datan visade att vi behöver lägga mer pengar på att bygga om och fräscha upp våra restauranger. Att det verkligen har lyft verksamheten.

Verksamhetsteamet upptäcker och åtgärdar ett kampanjproblem med Tableau

Utöver ombyggnaderna använder teamet Tableau för att jämföra utvärderingsdata och kvalitativa resultat. Arby's kombinerar till exempel försäljningsplatsdata med data om gästupplevelsen för att förstå om kunderna har haft en positiv erfarenhet med varumärket och för att förutsäga om det är troligt att en kund återkommer till det stället, använder en kupong osv.

Arby's använde denna kvantitativa data för att mäta framgången med välgörenhetskampanjen ”Give a Dollar” där kunden gav en dollar och fick en 2 dollars-kupong i gengäld.

Kurt minns: ”Vår controller kom fram till mig och sa: ’Hej, kan du titta på vad vi kan göra med Tableau, vi ser nämligen lite konstiga saker i datan vi får in.’ De märkte att något inte stämde, men de visste inte vad det var.”

Med Tableau kunde teamet lokalisera problemet, vidta åtgärder och distribuera datan i verksamheten för att utföra de ändringar som krävdes.

”Vi skapade dashboarden, vi lade ut den i verksamheten, och de ansvariga inom området genomförde ändringarna. Och det märktes att vi hade fixat problemet. Så vi ser att verksamheten faktiskt förändras eftersom alla kan se datan och förstå vad som händer.”

”Det blev en reell ekonomisk effekt som besparade både företaget och vår stiftelse en del pengar.”

Det blev en reell ekonomisk effekt som besparade både företaget och vår stiftelse en del pengar.

FP&A-team eliminerar processen med 6-timmarsrapportering och förbättrar försäljningsprognoser

Efter att ha sett framgången med dashboarden för renoveringen kontaktade Arby's ekonomiska planerings- och analysgrupp (FP&A) analysteamet angående deras process med 6-timmarsrapportering i Excel.

Med hjälp av Tableau kunde FP&A-teamet eliminera 6-timmarsprocessen och de fick djupare insikt i ekonomisk data. Nu kan teamet till exempel mäta ombyggda restaurangers inverkan på befintlig restaurangförsäljning. På så sätt blir det möjligt att skapa exakta prognoser och fatta datadrivna beslut kring franchiseplanering.

Vi bryter ned silor med en enda pålitlig datakälla.

Dessa Tableau-projekt inspirerade Arby's till att skapa en analyskommitté som träffas varje månad för att prata om framtidsvisionen med satsningar på dataanalys.

Kommittén uppmuntrar avdelningarna att utforska Tableau Server för att hitta inspiration till nya dashboards. Dessa insatser har ökat samarbetet mellan teamen och skapat ett centraliserat lager för korrekt data, vilket inte fanns före Tableau.

”Det gör att det finns en plats som alla kan gå till och se vad som är på gång. Vi hade inte det på Arby's tidigare. Jag tror att den verkliga avkastningen på investeringen (ROI) som vi ser är att vissa personer verkligen får uttrycka sig och säga vad de vill göra i sin roll och svara på frågor.”