Coca-Cola European Partners

Coca-Cola European Partners hjälper säljteamen och främjar en datacentrerad kultur med Tableau.


Ökad effektivitet och exakthet för produktdistribution till över 300 miljoner människor

Självbetjäningsanalys främjar datakulturen inom alla avdelningar

Tableau Mobile hjälper säljteam att ge bättre kundservice ute på fältet

Coca-Cola European Partners är den största fristående tillverkaren av drycker från Coca-Cola. Företaget driver mer än 50 buteljeringsanläggningar i Västeuropa, producerar för 300 miljoner kunder i 13 länder och genererar årliga intäkter på omkring 11 miljarder euro. Genom att byta ut sina daterade analys- och rapportverktyg mot en övergripande Tableau- och Alteryx-lösning har Coca-Cola sparat enormt mycket tid samtidigt som de har eliminerat många av de fel som uppstår av manuella analyser. Med Tableau Server och Tableau Mobile har medarbetarna nu alltid tillgång till kraftfulla dashboards och visualiseringar var de än är. Det hjälper säljteamen och främjar en ny datadriven kultur inom hela organisationen.

Det är lätt att glömma att mycket av det vi gör idag inte hade varit möjligt för tre år sedan.

Från repetitiv, manuell rapportering till snabba och exakta insikter i hela organisationen

Coca-Cola European Partners har över 23 500 anställda som producerar, säljer och distribuerar drycker från världens mest omtyckta varumärken till över 300 miljoner människor i 13 länder. En verksamhet av den storleken är beroende av exakta rapporter och analyser. Före Tableau påverkades dock den övergripande produktiviteten av daterade verktyg i kombination med växande datavolymer.

"Vi hade en del stora utmaningar med den mängd data som flödade genom vårt system, vår förmåga att snabbt förstå den och hur vi på ett konsekvent sätt skulle distribuera viktiga insikter till våra intressenter", minns Johannes Sæthre, strategi- och insiktsansvarig på Coca-Cola European Partners.

Tidigare gjordes rapporterna till största del manuellt med hjälp av grundläggande verktyg som Excel och PowerPoint. Svårigheten att analysera data i Excel i kombination med det arbete som krävs för att hela tiden generera och distribuera rapporter via e-post gjorde processen både arbetsintensiv och tidskrävande.

Coca-Cola European Partners ville lösa dessa problem och bestämde sig därför för att installera en omfattande ny lösning för dataanalys och rapportering i form av Tableau Desktop och Server tillsammans med Alteryx för att preppa och utveckla data. Den här nya metoden gör att en mängd olika datakällor inom hela företaget för första gången kan analyseras tillsammans från en enda plattform, vilket ger betydligt snabbare och mer exakt rapportering.

"En stor del av vår data körs nu från Redshift (AWS)", säger Johannes Sæthre. "Vi har även stöddatabaser där vi använder CSV- eller Excel-filer, tillsammans med några inbyggda kopplingar till program som Salesforce. Alla dessa är nu anslutna via Tableau."

Tableau Server gör att Johannes och hans team kan publicera dashboards och rapporter live inom hela organisationen genom att trycka på en knapp istället för att skicka massmeddelanden via e-post. Medarbetarna kan sedan komma åt informationen när som helst och vara säkra på att det de ser alltid är uppdaterad, vilket gör att man kan undvika både konflikter och förvirring.

En väldigt viktig del är att Tableau har hjälpt teamet att automatisera några av de mest tidskrävande aspekterna av rapportering för hela företaget. De har på så sätt sparat tid och eliminerat många av de fel som uppstår i manuell analys.

"Vi har gått från den här oplanerade, manuella metoden till en automatisk lösning. När jag har druckit upp mitt morgonkaffe är allt redan uppdaterat", säger Johannes. "Tableau kan inte bara hantera de enorma mängder data som vi har att göra med varje dag, de tydliga visualiseringarna gör det dessutom enkelt för alla att använda det och man missar inga viktiga insikter."

Vi har gått från den här oplanerade, manuella metoden till en automatisk lösning. När jag har druckit upp mitt morgonkaffe är allt redan uppdaterat.

Främja en datacentrerad kultur bland personalen

Sedan Coca-Cola European Partners började använda Tableau har de märkt en ny, datacentrerad inställning i hela företaget som tidigare inte fanns.

"Mycket har hänt med vår datakultur sedan vi implementerade Tableau", säger Johannes. "När man lär sig att interagera med data och använda den mer i det dagliga arbetet får den också en otrolig inverkan. Det är lätt att glömma att mycket av det vi gör idag inte hade varit möjligt för tre år sedan."

Det gör att dataanalysens roll har vuxit enormt inom flera viktiga avdelningar, till exempel sälj, marknad och produktutveckling, eftersom alltfler medarbetare gör sina egna analyser i Tableau.

"Alla som tar emot en datapunkt eller någon form av analys via Tableau vill alltid veta mer om vad de kan göra med den", säger Johannes. "Så det är mycket spännande att vara en del av resan för att etablera en datakultur, men det är också ett stort ansvar att alltid kunna skapa ytterligare värde för verksamheten när det är möjligt."

Ett bra exempel på det är hur de genom att börja använda Tableau Mobile har hjälpt säljteamen på fältet eftersom de nu alltid har viktig information nära till hands när de är ute hos kunder eller potentiella kunder.

"När våra säljare använder Tableau Mobile har de nu tillgång till viktig data om sina kunder direkt i sina iPad-enheter, precis innan de går in till möten", säger Johannes. "De kan sedan använda den informationen till att göra en bra säljpitch och skapa nära kundrelationer som i framtiden ger utdelning."

När man lär sig att interagera med data och använda den mer i det dagliga arbetet får den en otrolig inverkan.