Att avgöra rätt mix av användare för din organisation


Analys som anpassats för teamet

Nu behöver fler människor än någonsin åtkomst till data för att kunna göra sina jobb bättre. Men deras relation till data kan skilja sig. Därför har vi skapat olika roller som stämmer med människors olika behov av data. Rollerna gör att du kan dela data med teamen på ett säkert sätt och samtidigt ge utrymme för hur människor interagerar med data på olika sätt.

Din organisation är full av människor som gör olika saker med data. Vissa använder data för att besvara frågor som kan driva verksamheten framåt och nå teamets mål. Andra skapar kalkylark och rapporter som de skickar vidare till andra inom företaget. Vissa ställer djupgående frågor för sin data som ”Visst känns det bra att veta att försäljningen går bra i östra regionen, men vad ligger bakom framgångarna? Hur tar vi vara på det som fungerar bra där och applicerar det på andra områden?” Andra drar in rådata från applikationer de använder för att se vad som verkligen pågår och snabbt ta ögonblicksbilder av viktiga KPI:er för användning i teammöten eller kundpresentationer. Våra nya erbjudanden har utformats för att uppfylla alla olika behov hos människorna i din organisation.

Från Creators till Explorers och Viewers – Tableau uppfyller allas skiftande behov och hjälper dem att utföra sina uppgifter bättre.

Creators

Tableau Creators

Creators är alla de i organisationen som ansluter till datakällor och bearbetar denna data till något användbart för sig själva och andra. I din organisation i dag skapar de troligen rapporter och distribuerar dem via e-post eller en delad enhet. De gör ad hoc-analyser för att besvara djupare frågor om sin data. De är vad vi kallar ”poweranvändare” av data.

Med Tableau kan Creators få fram innebörd och syfte ur rådatan. De rensar och förbereder sin data för att få ordning i kaoset. De utför komplicerade analyser snabbt och elegant och åstadkommer fantastiska resultat. Och de publicerar sina visualiseringar och datakällor till sina organisationer så att andra kan göra sina jobb bättre än någonsin tidigare. Dessa teammedlemmar behöver en kraftfull analysplattform som kan hjälpa dem att frigöra potential och upptäcka omvälvande insikter.

Precis som namnet antyder är det här teammedlemmar som skapar en stor del av det innehåll, de datavisualiseringar och de datakällor som används av andra på Tableau-plattformen.

Explorers

Tableau Explorers

Explorers är moderna företagsanvändare – de är en kraft som mobiliserar. De kanske inte kallas för analytiker rent formellt men de har stor datavana. De försöker driva verksamheten framåt och behöver fördjupa sig mer i data för att besvara sina egna frågor. Svaren hittar de oftast utanför begränsade, fördefinierade rapporter.

I dagens organisationer får de troligtvis rapporter från andra och kombinerar dem med olika datapunkter för att anpass dem efter eget behov. De känner väl till pivotdiagram och vlookups. Explorers vill ställa och besvara sina egna frågor om data.

I Tableau kan Explorers själva bygga nya arbetsböcker med publicerade datakällor eller arbeta utifrån befintliga arbetsböcker och dashboards, via webbläsare eller mobila enheter. Men de nöjer sig inte med det. De ställer och besvarar mer djupgående frågor som kanske inte besvarades i de initiala rapporterna. Ditt team utforskar datan och kan stanna kvar i analysflödet som aldrig förr.

Explorers

Tableau Viewers

Viewers använder data som underlag för att fatta bättre beslut. Tableau Viewers kan vara alltifrån teammedlemmar som behöver data i sitt dagliga arbete till chefer som vill veta vilka framsteg deras team gör i viktiga projekt eller vd:n som behöver mätvärden på hög nivå om företagets hälsa.

Tableau Viewer är en Tableau-roll som hjälper dig att skala analyser till hela organisationen. I morgon kommer Viewers att använda Tableaus plattform för att underbygga sin intuition med fakta och fatta datadrivna beslut utifrån dashboards som skapats av Creators och Explorers. Viewers kan interagera med dashboards och datavisualiseringar för att få underlag för sina beslut och sätta data i centrum för alla företagsdiskussioner. Med förbättrade funktioner kan Viewers också utföra enklare analys på egen hand genom att ställa följdfrågor i en dashboard med naturligt språk och använda automatiska förklaringar för att förstå drivkrafterna bakom ett specifikt värde. Med Tableaus dashboards och arbetsböcker i ditt företag standardiseras teamens interaktion med data samtidigt som datans integritet skyddas..

Klar att välja?

Prata med någon i vårt säljteam för att hitta den rätta mixen för dig.

Kontakta vårt säljteam


Ytterligare faktorer som spelar in


Här är ytterligare några frågor som kan hjälpa till att utvärdera teamets behov

En sak som kan hjälpa till med detta beslut är att fundera på ditt teams nuvarande interaktioner med data och analysverktyg. Ställ följande frågor till dig själv:

Frågor? Vi har svaren.

Om du har fler frågor kan en kunnig säljare hjälpa dig att välja den perfekta mixen för ditt team.

Kontakta vårt säljteam