Verksamhetskritisk driftsäkerhet

När alla i företaget är beroende av data och analys har du inte råd att göra dem besvikna. Avancerad hög tillgänglighet, robust automatisk reserv och snabb katastrofåterställning är några av skälen till att världens ledande företag väljer Tableau för sina företagsanalyser. Välj precis rätt mängd redundans så att du kan uppfylla företagets servicenivåavtal (SLA) och sova gott om nätterna. Du har ju marknadens mest pålitliga analysplattform för företag.

Hög tillgänglighet

Tableau Server är en konsekvent och pålitlig plattform för dig och dina användare, oavsett hur stor driftsättningen är. Individuella processer i Tableau startar om automatiskt om de försämras. Servern bibehåller sin topprestanda utan att det krävs någon manuell översyn. Hög tillgänglighet har internt stöd i serverkluster som består av tre eller fler noder. Varje nod bidrar till kvorum och gruppen hjälps åt att bekräfta varandras hälsa. Redundans och automatisk reserv i vår datalagerplats innebär att det inte finns några enskilda svagheter för kluster.


Katastrofåterställning

Den vanligaste orsaken till avbrott i mjukvaruplattformar är maskinvarufel. Det är helt avgörande att snabbt kunna återställa till den senaste säkerhetskopieringen när något blir fel. Tableau stödjer live-säkerhetskopiering av hela plattformen till flera slutpunkter. Eftersom Tableau Server antingen använder en mycket redundant molninfrastruktur eller lokala virtuella datorer (VM:er) kan noder återställas snabbt, med minimalt driftstopp. En återställd Tableau Server är tillgänglig omedelbart igen, eftersom den stödjer datatyper som är både live och extraherade, till och med utan åtkomst till de ursprungliga datakällorna.

Verksamhetskritisk

Vi har förståelse för de förhöjda kraven som ställs på en verksamhetskritisk plattform. Därför har vi utformat Tableau för att uppfylla de mest stränga servicenivåavtalen. Utöver Tableau Servers inbyggda höga tillgänglighet och goda kapacitet för katastrofåterställning innebär vårt stöd för externa lastbalanserare och utbytbara VM-noder att du kan automatisera redundans och minimera påverkan vid driftstopp. Du betalar bara för produktionsmiljöer eftersom vår licensieringsmodell stödjer redundanta serverkomponenter.


Efterlevnad

Att våra kunder har förtroende för våra lösningars säkerhet är av yttersta vikt för oss. Vi använder oss av säkerhetsprotokoll och bästa praxis som är branschstandard samtidigt som vi håller våra användare välinformerade och snabbt svarar på säkerhetsfrågor de få gånger de uppkommer. Tableau har en komplett uppsättning av IT-kontroller som regelbundet revideras av fristående företag för att säkerställa att vi uppfyller våra skyldigheter gällande efterlevnad. Tableau uppfyller den amerikanska lagen Sarbanes-Oxley och har arbetat med en auktoriserad revisionsbyrå för att djupgranska kontrollmålsättningar och -aktiviteter för Tableau Cloud.

En bild på framsidan av faktabladet Hög tillgänglighet för Tableau Server

Hög tillgänglighet med Tableau Server

Självbetjäningsanalys och datadrivet beslutsfattande håller på att bli norm i organisationer över hela världen, idag mer än någonsin. Användare och beslutsfattare har blivit beroende av att ha omedelbar åtkomst till data och självbetjäningsverktyg för att kunna besvara frågor i realtid och lita på systemens tillförlitlighet varje dag. Tilliten till data kräver en hög grad av tillgänglighet till de underliggande systemen.

Det här faktabladet ger en översikt av Hög tillgänglighet i Tableau Server 2018.2 med Tableau Services Manager. Det beskriver även hur du kan designa, konfigurera och driftsätta en mängd olika maskinvara.

OBS! Läs följande faktablad om du kör Tableau Server 10.x till 2018.1.x: Hög tillgänglighet med Tableau Server 10.

Katastrofåterställning med Tableau Server

En väldefinierad katastrofåterställningplan med regelbunden testning förbereder dig och ditt företag på att handla snabbt och korrekt så att eventuella katastrofer påverkar så lite som möjligt. Alla händelser, som maskinvarufel, programvarufel, naturkatastrofer, mänskliga faktorn eller infrastrukturfel som orsakar driftavbrott kan anses vara katastrofer.

Det här faktabladet ger en översikt av hur Tableaus inbyggda tekniker för säkerhetskopiering och återställning kan användas för att uppfylla kraven på katastrofåterställning.

Tänk på: Det här faktabladet utgår ifrån att man kör Tableau Server version 2018.2 eller senare med Tableau Services Manager.

Ladda ner

En bild på framsidan av faktabladet Katastrofåterställning med Tableau Server

Ytterligare resurser för IT

Upptäck fler verktyg som hjälper dig att driftsätta, stödja och skala Tableau-analys i hela organisationen.

Läs mer