Plattformsövervakning och -hantering

Tableaus plattform är byggd för att vara lätt för IT att använda. Det innebär att du har de funktioner, den integration och automation samt de granskningsmöjligheter som verksamheten behöver. Det är enkelt att spåra och hantera innehåll, användare, licenser och serverprestanda, direkt i Tableau eller med övervakningsverktyg som är företagsstandard. Du kan vara lugn när du vet att din verksamhetskritiska analysplattform drivs av Tableau.

Prestanda och hälsa

Det är avgörande att hålla koll på Tableau Server-processerna och det underliggande systemets kapacitet för att bibehålla servertillförlitligheten. Det är även en väsentlig del av planeringen av framtida kapacitet. På Tableau Servers statussida visas serverprocesser för alla noder, inklusive status för aktiva och passiva lagringsplatser. Administratörer och innehållsägare blir aviserade när utdrag inte kan uppdateras på grund av problem med datakopplingar. Det gör att du kan fixa dataproblem innan användare råkar använda gammal data i sina analyser.


Automatisering

Att hantera data, innehåll och användare över hela företagets analysplattform ska inte behöva göras manuellt. Tableau Server har många automatiseringsverktyg för serveruppgifter. Tabcmd och Tabadmin är våra omfattande kommandoradsverktyg som hanterar hela serverdriftsättningen. Med Tableaus REST API hanterar och ändrar du server-resurserna programmatiskt via HTTPS. Det finns stöd för automatiserad driftsättning och skalning av Tableau Server på alla större VM- och molnplattformar, inklusive AWS EC2 och VMWare vSphere.

Användarhantering

Det är lika enkelt för Tableau Server-administratören att hjälpa tio användare som tiotusen. I vår visuella behörighetshanterare ser du exakt vilka roller och ansvarsområden som varje användare och grupp ärver, för varje webbplats, projekt och mapp. Med vår lokala autentiseringsmetod är det enkelt att lägga till nya användare gruppvis. Och om du använder Active Directory synkar vi med dina befintliga AD-grupper så att säkerhetsprotokollen fortsätter att fungera konsekvent.


Granskning

Tableau Server behåller omfattande loggfiler med datakopplingar, allt serverinnehåll och all användarinteraktion. De här robusta loggarna kan användas till såväl felsökning och prestandabedömningar som regelefterlevnad. Allt som användare gör på Tableau Server fångas upp och lagras för eventuell användning i framtiden. Tableau har skapat verktyg med öppen källkod som LogShark och TabMon för analys av Tableau Servers användnings- och prestandadata. Med Tableau har du den visibilitet och de verktyg du behöver för att optimera din plattform och säkerställa att den drivs effektivt.

Övervaka Tableau Server-plattformen

Kunder är beroende av Tableau som kärnan i deras Business Intelligence-plattform. Precis som med alla verksamhetskritiska tjänster måste administratörer övervaka Tableau-driftsättningen för att identifiera och ta itu med potentiella problem. När användningen av Tableau blir mer betydande inom en organisation kommer ytterligare maskinvara, nätverk, databaser, programvara och gemensamma verktyg att integreras med plattformen. När det gäller övervakning behöver man förstå hur dessa verktyg fungerar ihop, både utifrån ett felsöknings- och prestandaperspektiv. Det här faktabladet beskriver de olika mekanismer som finns för att övervaka Tableau Server och förstå hur den används i organisationen.

Ytterligare resurser för IT

Upptäck fler verktyg som hjälper dig att driftsätta, stödja och skala Tableau-analys i hela organisationen.

Läs mer