Modern styrning för data och analys

Styrning är inte längre ett val mellan flexibilitet och användbarhet för företaget å ena sidan och stram IT-kontroll å den andra. Nu kan IT- och företagsanvändare arbeta tillsammans med att definiera en styrningsmodell som ger alla möjligheter och säkrar datakvalitet, säkert innehåll och konsistens. Rätt styrning skyddar din data samtidigt som det främjar en bred analysanvändning genom hela organisationen. På så sätt får verksamheten enkel tillgång till att utforska och hitta dolda insikter.

Styrning för självbetjäning

Styrning grundar sig på konsistens, säkerhet och pålitlighet. Att ge företaget befogenheter behöver inte innebära en kompromiss med säkerheten. Datakontroll och innehållshantering bör göras tillsammans med företagets intressenter – det moderna sättet att se på företagsanalys. Genom att erbjuda tillförlitlig åtkomst till standardiserad data bygger IT upp verksamhetens förtroende. Det förtroendet bygger på säker och konsistent data och bidrar till att alla användare kommer åt, analyserar och delar sina insikter med kollegorna.


Tillförlitlig data

Data är grunden till all analys. Ju mer precis, komplett och aktuell datan är, desto mer korrekta blir analysresultaten. Tableau hjälper IT att bygga, hantera och dela data centralt genom Tableau Server. Oavsett om du ansluter till lokala datalager och molnapplikationer eller skapar högkvalitativa utdrag, kan dina företagsanvändare fokusera på att analysera istället för att verifiera data. Med centraliserad data bidrar IT till att skapa en enda tillförlitlig datakälla. De förhindrar även redundans och förbättrar resultaten genom cachelagring.

Delat ansvar

En stark relation mellan IT och företaget är grunden för självbetjäningsanalys. Tableau gör det lätt för avdelnings- och teamägare att ta hand om monotona uppgifter som brukade tillfalla IT. Företagsägare kan hantera sina egna arbetsutrymmen för analys. De kan lägga till nya användare, hantera data, lyfta fram innehåll och dela med andra grupper. Detta ger IT frihet att ägna sig åt plattformskontroll och systemtillförlitlighet, samt ger fler användare tillgång till data och analys.


Tillförlitligt innehåll

Delning och samarbete med analys förbättrar beslutsfattandet i ditt företag. Med Tableau kan användare utforska och skapa nytt innehåll inom teamens sandlådemiljö, för att sedan bättra på och publicera färdigt arbete i en produktionsmiljö. Tableau har stöd för de arbetsflöden för innehållsbefordran som du föredrar. Vi ger också enskilda företagsanvändare möjlighet att utforska, experimentera och samarbeta med deras team – alltmedan de respekterar dina fastställda gränser. Behörigheter att läsa, redigera, publicera och exportera innehåll kan kontrolleras per användare eller grupp så att ditt innehåll är tillgängligt och säkert.

Styrd självbetjäningsanalys i stor skala

Vad innebär det att gå längre – från att upptäcka insikter till att driva igenom meningsfulla ändringar genom hela organisationen? För att kunna uppnå detta måste teamen samarbeta, dela med sig av sina insikter och dra nytta av varandras arbete. Därför är du, IT-avdelningen, den centrala aktören som gör det hela möjligt. Personer i din verksamhet använder redan Excel med flera verktyg för att besvara deras frågor. Men hur går du tillväga för att ta kommandot och möjliggöra självbetjäningsanalys samtidigt som du ser till att datan är styrd, tillförlitlig och säker?

PepsiCO har minskat analystiden med 90 %

PepsiCo har samlat in data från detaljistkunderna och konsoliderat data över lager, försäljningsställen och produktion. Men användningen av Microsoft Access och Microsoft Excel för databehandling och analys ledde till röriga och felaktiga data. PepsiCo-teamet Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment (CPFR) insåg att de behövde en modernare analysplattform för kontroll av datan.


Analys på PepsiCo

Ytterligare resurser för IT

Upptäck fler verktyg som hjälper dig att driftsätta, stödja och skala Tableau-analys i hela organisationen.

Läs mer