Wells Fargo behandlar data från mer än 70 miljoner kunder i syfte att omdesigna bankens kundportal


Gjorde om rörig data till insikter att agera på

Förbättrade kapaciteten att analysera insikter

Fattade kraftfullare beslut som påverkade den nya designen

Wells Fargo & Company är ett internationellt bank- och finanstjänstföretag med över 70 miljoner kunder på mer än 8 700 platser. Med hjälp av Tableau lyckades Wells Fargos kundinsiktsteam göra om rörig och disparat data till sunda insikter som blev grunden till strategin för företagsbankportalens nya design. Tack vare Tableau når teamet bättre resultat idag med färre teamresurser och kan fatta snabbare affärsbeslut.

Värdet i Tableau ligger i att vi kan nå ut med mycket information till en riktigt bred målgrupp, något som vi annars aldrig hade kunnat göra utan ett väldigt stort team.

Förstå rörig kunddata för att omdesigna ny bankportal

Det är en arbetsam och dyr process att samla in, kombinera, rensa och kategorisera data från 70 miljoner unika kunder, alltifrån småföretag till stora finansinstitut. Men för Wells Fargo och ett litet Tableau-drivet team av datanördar förvandlades det oöverstigliga projektet till ett möjligt mål.

Allt började när Wells Fargo behövde förstå användarbeteenden i den tidigare bankportalen. Teamet började gräva i datan efter svar som kunde hjälpa dem att optimera deras nya design. De hade rikligt med data från den väldigt varierade kundbasen, men ”upptäckte snabbt att datan var en fullständig röra”, berättar Brian Mooneyham, VP, kundinsikter och analys.

De insåg snart att de behövde mer kunskap för att kunna gå igenom all data och hitta mening och effekter med den. Men i stället för att utöka teamet enbart för det här projektet vände de sig till Tableau, som höll teamet alert och fick det att snabbt fatta komplexa beslut utan att ta till gissningar. De fokuserade på att analysera datan som kunde berätta allt om kundernas historier. Till sist nådde de fram till de önskade resultaten för bankportalen.

Image

Nu fokuserar en stor del av resurserna i vårt lilla team på att förvandla dataanalys till insikter.

Jag skulle inte vilja arbeta utan Tableau. Det kan jag absolut säga. Det har gjort många bra saker för både mina och teamets uppgifter.