Red Hat

Red Hat väljer Tableau Blueprint och Tableau Cloud – fördjupar datakulturen med över 4,500 medarbetare på mindre än ett år


Fördubblade Tableau Clouds användarbas till över 4,500 första året

Integrerade över 60 datakällor

Främjade den interna communityn och dataledarna

Red Hat, Inc. är världsledande på att tillhandahålla open source-lösningar. Med communityn som grund levererar Red Hat pålitlig och högpresterande teknik med Linux, hybridmoln, containrar och Kubernetes. Red Hat hjälper kunderna att integrera nya och befintliga IT-applikationer. De utvecklar molnbaserade applikationer, standardiserar branschledande operativsystem och automatiserar, säkrar och hanterar komplexa miljöer.

Medan de växte oerhört snabbt använde Red Hat en mängd olika Business Intelligence-verktyg i olika situationer, men saknade en övergripande strategi i sin företagsanalys. En osammanhängande datastrategi gjorde det svårt för ledarna att se helheten när de fattade centrala affärsbeslut. Medarbetare på global nivå, i synnerhet dataanalytiker och dataingenjörer, kämpade också med att sammanlänka isolerad data. De behövde en analysplattform som spänner över en stor mängd datakällor, säkerställer agila metoder och möjliggör molnbaserat samarbete. Red Hat avvecklade en rad olika BI-plattformar och ersatte dem med en SaaS-lösning – Tableau Cloud tillsammans med Tableau Blueprint som vägledning för driftsättningsstrategin.

Med grundfokus på community och kompetens skalade Red Hat under första året upp från 50 till mer än 4,500 Tableau-användare och fördubblade den förväntade driftsättningen på bara tre månader. Genom att sluta använda flera olika verktyg skaffade sig medarbetarna bättre insikter och kunde fatta snabba, trygga beslut som förbättrade resultaten. De fortsätter att satsa på arbetstillfällen och utbildning med en ny roll i spetsen kallad Tableau Enablement Lead, som är en del av företagsanalysteamet. Som medlemmar av Red Hats Tableau-community genomför de och utbyter bästa praxis tillsammans med Tableau-förespråkare, även kallade Project Owners.

Skapa datadrivna processer med stöd för över 4,500 medarbetare och vägledning av Tableau Blueprint

När Red Hat gick över till Tableau använde de Tableau Blueprint som vägledning under driftsättningsresan. ”Blueprint visade oss hur Tableau möjliggör snabbhet med hjälp av styrning, något som vi aldrig hade sett tidigare”, berättade Wes Gelpi, ansvarig chef för Business Intelligence och analys. Blueprint hjälpte analysledarna att sätta upp klara mål och processer för bland annat styrning, kompetens och samarbete. ”Tableau Blueprint hjälpte oss att driftsätta på ett effektivare sätt, vilket ändrade hur vi såg på Tableau”, tillade Wes.

Utveckla strategier och team för att utöka communityn och vårda dataledarna

Att bygga upp rätt strategi och team stod högst upp på agendan. Det innebar en ny organisationsmodell som anpassade resurser efter affärsområde och dokumenterade strategin för företagsdatan. Genom att placera ut dataledare i alla affärsenheter kunde Red Hat använda en företagsövergripande lösning och samtidigt skapa en genomgående datakultur.

Vår roll som dataledare är att främja omvandling och övergång – att inte lätta på gaspedalen när det gäller att skapa en datakultur. Jag anser att vi som arbetar med data bör se till att företagskulturen blir mer datadriven.

Den här inriktningen på samarbete har omvandlats till fokus på den interna communityn, något som stöds av en rad community-främjande aktiviteter. För det första har Red Hat sina Project Owners, tvärfunktionella Tableau-förespråkare som genomdriver konsekvens mellan alla företagsprocesser och rapportering. De går även i spetsen för interna chatt-kanaler och lokala möten där människor kan prata om visualiseringar eller dela feedback. Tableau Enablement Lead fokuserar på att utöka Red Hat-communityn och uppmuntrar dataentusiaster att leda event, erbjuda utbildning och expertis i egenskap av ”jourhavande” konsulter.

Genom aktiviteterna ökade antalet medarbetare som använder datagrundade beslut – både anställda och ledare – till dagens över 4,500 Tableau-användare. En bredare självbetjäningsmodell – i kombination med fokus på communityn av användare och konsumenter – förväntas ge konsekvens och öka tilliten till informationen som delas och konsumeras.

Användningen av Tableau fördubblas på tre månader, överträffar alla förväntningar och leder till sänkta kostnader och mindre tidsåtgång

Red Hats datakällor varierade; det fanns över 60 stycken, bland annat Google Kalkylark, Excel och andra verksamhetsplattformar. Tillsammans blev de till brus och gjorde det svårt att upptäcka viktig information. ”Det är själva kärnan i det vi försöker ta fram; tillgång till viktig information, så snabbt som möjligt”, menade Mandy Elliott, personalchef och strategiansvarig.

För att migrera arbete till molnet behövde de en motståndskraftig analysplattform som alla anställda kunde använda, och som krävde lite eller inget serverunderhåll eller -övervakning. Företagsanalysteamet var ute efter att minska underhållsbehovet för en lokal driftsättning på grund av personal- och tidsresurser samt kostnader. Som en helt värdbaserad lösning krävde Tableau Cloud ingen serverkonfiguration. Teamet behövde därmed inte hantera uppgraderingar och de kunde sömlöst lägga till det växande antalet användare.

Tableau Cloud ger oss en möjlighet att förena olika sidor av vår organisation. Och eftersom det har varit så pass enkelt att ge det till Red Hat-personal på olika positioner och över hela världen har vi snabbare kunnat skapa ett gemensamt stöd.

Synergin och förtroendet som uppstod av att dela dashboards på Tableau Cloud bidrog till en organisk analystillväxt och tredubblade användarbasen. Med datan i användarnas händer har Red Hat förbättrat sina processer och sin verksamhet, personal och kundservice. Som Mandy sammanfattade har de här stegen mot nya färdigheter, förbättrade processer och bättre sätt att arbeta tillsammans börjat påverka den globala organisationen.

Datakompetensprogram skapar datakunnighet

Red Hat är på väg att införa nya program som kan motivera och förändra ledares, chefers och medarbetares inställning till data. Red Hats datakompetensprogram kombinerar produktutbildning med specialiserade kursplaner och aktiviteter för att bygga upp färdigheter som kritiskt tänkande och grundläggande datakunskaper. De har till och med en speciell inriktning för dataexperter, som har ett extra ansvar för att förändra attityder och uppmuntra underbyggt beslutsfattande. ”De här dataexperterna kommer att lyfta datakulturen här på Red Hat”, meddelade Mandy. Detta engagemang har en inverkan på människors inställning till data på alla nivåer, funktioner och platser.

Tableau övervakas noga av Enablement Lead tillsammans med teamet för företagsdata och -analys. De tittar på data kring användningen av dashboards i olika affärsenheter och regioner som grund för när utbildningar och community-aktiviteter erbjuds och utformas efter användarnas behov. Den här användarinformationen ger också upphov till samtal kring datainsikter och iakttagelser.

Red Hat prioriterar Tableau-rapportering för företagsledare

För att minimera den tid och de resurser som tidigare användes för manuell utveckling av vecko-, månads- och kvartalsrapporter bidrog teamet för företagsdata och -analys till utvecklingen av Tableau-dashboards för viktiga resultat och ökade på så sätt prestandasynligheten. Men innan dess arbetade teamet nära företagsledarna på samtliga funktionella avdelningar för att säkerställa att meningsfull data togs med och rapporterades korrekt. De höll i anpassade workshops med den högsta ledningen för att förstå hur de använder data som grund för dashboard-utformning och -innehåll.

Efter att dashboarden för ledningen släpptes såg de att ledare loggade in flera gånger i veckan, ibland upp till ett dussin gånger i veckan. Teamet märkte av en ökad tillit till datan, vilket ledde till en större vardagsanvändning av data under möten och i individuellt arbete.

”Tableau gav vår data- och analyspersonal en möjlighet att arbeta tillsammans mer effektivt, och vi förväntar oss att kraften i dessa funktionsövergripande insikter kommer att hjälpa oss att nå våra affärsmål”, sammanfattade Mandy.

Tableau är flexibelt och uppfyller användarnas behov, men kan även vara till hjälp när en användare har en fråga. Tableau är en av få lösningar jag har sett som ger dessa möjligheter med snabb innovationstakt.