Airlines Reporting Corporation

ARC integrerar Tableau för att låsa upp BI-värde och öka intäkten


Integrerade dashboards i sex BI-produkter

Bearbetade transaktioner för över 94 miljarder dollar under 2018

Minskade byggtid för prototyper och rapporter med flera månader

Airlines Reporting Corporation (ARC) tillhandahåller flexibla distributionslösningar som hjälper flygbolag och resebyråer att samarbeta, växa och frodas. Genom att utveckla innovativa BI (business intelligence)-produkter och tjänster för den globala resebranschen tillhandahåller ARC den nödvändiga länk som gör att flygbolag som British Airways, United Airlines, Air China och över 200 andra kan sälja biljetter via sina ombud i USA. ARC hjälper sina kunder att vara med effektiva och expandera sina verksamheter genom att bygga världens med kompletta data för globala flygtransaktioner. Bara under 2018 genomförde ARC transaktioner mellan flygbolag och resebyråer för över 94,7 miljarder dollar vilket motsvarar över 295 miljoner enskilda resor.

ARC tillhandahöll tidigare rå eller sammanställd flygtransaktionsdata genom tabulära rapporter som både var tid- och resursintensiva. Vissa av företagets kunder saknade intern kapacitet för att kunna analysera data på lämpligt sätt. Andra begärde anpassade rapporter från ARC – vilka, beroende på hur komplexa kraven och hur hög ARC-teamets arbetsbelastning var, kunde ha långa tidscykler för framtagning. Att tillhandahålla mer åtkomliga analyser och skala dem för olika kundgrupper innebar en förändring av ARC:s strategi för sina BI-produkter på marknaden.

ARC kontaktade Tableau för att förenkla hur data presenterades för kunderna och snabba upp hastigheten till marknaden. Nu har företaget sex Tableau-drivna BI-lösningar, bland annat Airline BI och Agency BI. Dessa produkter består av flera dashboards som analyserar extremt stora mängder data och bidrar till väsentliga intäktsströmmar. Interaktiva dashboards är tillgängliga genom Tableau Cloud och Tableau-arbetsböcker för flygbolag, resebyråer, flygplatser och företagskunder. Dashboards ger, med sina tydliga insikter, en komplett vy över resultaten som inkluderar försäljning och daglig verksamhet och ger information för flygtidtabeller och planering av flygbolagsnätverk. Med Tableaus hjälp kan ARC nå sitt mål att stärka kundrelationerna och göra att kunderna kan fatta mer välgrundade affärsbeslut.

Tableau tillhandahöll ARC:s kunder de djupa insikter, avancerade analyser, den detaljerade resultatinformation och de konkurrensriktmärken som krävs för att stärka branschpartnerskap och framgångsrik verksamhet. Att enkelt kunna spåra mönster och trender inom försäljning och integrera analys i sina dagliga processer gav en unik lösning för våra kunder.

Utveckla kundernas engagemang med hjälp av Tableau-drivna produkter och lösningar

Tableau tillhandahöll en färdig lösning för ARC som hjälpte tillför att förverkliga deras produktvision som bland annat innebar:

  • Konsolidera flygbolagsdata för flera hemarbetsplatser och kontor.
  • Konsolidera data från olika källor, exempelvis från back-officesystem.
  • Bättre kommunicera de data som flygbolag och byråer kan lita på och komma överens om i granskningar.
  • Låta kunderna vara riktmärken för resultat – inklusive marknadsandel per flygbolag och per specifika avreseplatser och destinationer.

Med hjälp av Tableau utvecklar ARC:s produktdesign- och datalösningsteam nya produkter för flygbolag och resebyråer för att lösa problem i verksamheten och utveckla driften på kortare tid än tidigare. ARC:s datauppsättning används i deras Tableau-förberedda produkter motsvarar transaktioner mellan över 235 flygbolag och över 12 000 resebyråplatser. Transaktionerna består av över 295 miljoner personresor och 2,4 miljarder segment om året. ARC tillhandahöll tidigare kunderna rådata eller sammanställda, tabulära rapporter framtagna med föråldrade och statiska verktyg. Cyklerna för produktutveckling blev längre än vad företaget önskade så ARC sökte ett bättre sätt att leverera mer information till sina kunder snabbare.

BI för flygbolag är en trevlig blandning av datavisualisering och råa siffror … Det bästa av två världar. BI för flygbolag hjälper oss att ha koll på trender med veckovisa analyser av resebyråernas resultat och bättre förståelse för hur O&D presterar, tillsammans med månadsvisa värden för försäljningskostnader som innefattar marknadsandel och bokningsklass.

ARC-kunder förlitar sig på korrekt transaktionsdata för flygresor, som kan filtreras och analyseras efter behov. Genom att använda Tableau-funktioner som datablandning, fördjupningsfunktioner, åtgärder och data på radnivå och snabbt genomföra dessa aktiviteter kan ARC och dess kunder ha koll på transaktionsdata som kan förändras timme för timme. Som Shital Sabne, ansvarig för produktdesign och datalösningar på ARC, beskrev det, ”Punktdiagram dyker upp överallt i våra kunders dagrapporter. Vi hjälper dem spara tid och pengar eftersom de inte behöver avsätta värdefulla resurser för att bearbeta data. Tableau-rapporterna baseras på ARC-data, så vi vet att data är pålitliga. Allt ger en helhet som leder till bättre resultat för våra kunder.”

Små resebyråer, som kanske inte har samma stora resurser som sina större konkurrenter, får viktig information och stöd av produkter som stöds av Tableau. Större resebyråer som växer genom uppköp har måste blanda back-officesystem och hantera smala, specifika analysverktyg. I båda fallen ger Tableau enorm flexibilitet och sparar tid. Verksamheten tappar inte fart medan IT arbetar med infrastrukturen som krävs.

Image

Vi använder Tableau för att våra kunder ska kunna bygga verksamhetscase och berätta med data – öppna upp för den BI som alltid har funnits, men inte varit synlig.

Kostnaden bleknar i jämförelse med de möjligheter som vi har hittat. Det har öppnat dörrar för oss både till vänster och höger och hjälpt till att stärka relationer. Det har varit till enorm hjälp för att accelerera både interna och externa företagsmål.

Olika BI-produkter skapar möjligheter

Implementering av ARC:s nya, Tableau-drivna BI-rapporter började hos ekonomiavdelningar. När ARC såg vilket värde kunderna fick från data spred sig användningen snabbt till andra funktionsområden. ARC upptäckte även mer meningsfulla samtal mellan sina kontoansvariga och kunderna, vilket i sin tur ledde till mer affärer. ”Många resebyråer ville inte ta på sig att skapa egna analysteam så de vände sig till ARC som partner som kunde tillhandahålla värdefulla analyser i ett lättanvänt format. Dessutom behöver de inte strida för interna IT-resurser”, tillade Shital.

Genom att förädla sina BI-produkter med visuella analyser från Tableau maximerade ARC värdet på transaktionsdata, skapade tilltalande kundlösningar för globala flygbolag och resebyråer och kunde därigenom öka värdefulla, intäktsströmmar på miljontals dollar. Nu engagerar sig hundratals användare med Tableau genom ARC-lösningar – som omfattar försäljning, leverantörer, kontohantering, chefer och tjänstemän.

En ytterligare fördel var att ARC inte behövde ändra sin datamodell, vilket sparar både tid och kostnader. ”Tableau hjälpte oss att upptäcka vissa mönster som traditionella BI-verktyg – och även vissa sofistikerade statistikverktyg – skulle ha tagit lång tid att förverkliga”, sade Shital. Exempelvis tog ARC:s produktteam fram ARC Memo Analyzer. Verktyget hjälper flygbolag att spåra och omedelbart jämföra och analysera dyrbara debiteringsmemon, som uppgick till 138,7 miljoner dollar bara under 2018 för de 236 flygbolag som ARC hjälper.

Vår förbättrade BI-produktuppsättning togs emot mycket väl. Nu levererar vi mycket värdefull information som kunderna behöver, ger dem tid att agera på den och tar bort stora delar av det brus som stör värdet som finns i data.

Under de närmast kommande åren förväntar sig ARC att deras redan stora datauppsättningar ska fördubblas eller tredubblas i storlek, vilket innebär en migrering till molnbaserad datalagring och analys. Snabb hantering av stora datauppsättningar kommer att innebära fördelar för andra grupper inom ARC, som avdelningen för bedrägerianalys som behöver snabb och exakt övervakning av falska transaktioner för att förhindra ekonomiska förluster och minska risken.

Med Tableau-integrerade dashboards i sina BI-produkter visar och förbättrar ARC dess värde. Kunderna uppskattar och litar på de insikter som hjälper dem fatta viktiga beslut gällande planering och schemaläggning, och de litar även på att informationen från de här lösningarna kan användas för att förbättra relationer mellan resebyråer och deras motparter på flygbolagen. ”Vi använder Tableau för att våra kunder ska kunna bygga verksamhetscase och berätta med data – öppna upp för den BI som alltid har funnits, men inte varit synlig”, tillade Arun.